Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí softwaru www.brainjogging.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí softwaru www.brainjogging.cz."— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí softwaru

2 Co je Brain Jogging Brain Jogging je mentální cvičení překračující možnosti běžné duševní aktivity. Je to strukturované užití kognitivních cvičení a technik zaměřených na zdokonalení či rehabilitaci konkrétních funkcí mozku, a to s využitím počítače. Je to neinvazivní a zcela bezpečný způsob tréninku pro každého, kdo jej potřebuje. V případě HAPPYneuronu se jedná o soubor 20 snadno pochopitelných počítačových her.

3 Kdo může HAPPYneuron využít Software může pomoci mnoha skupinám lidí, jejichž kognitivní funkce jsou oslabeny - ať už v důsledku věku, v důsledku nemoci či poškození mozku. Pomáhá ale i těm, kteří z nějakého důvodu potřebují zlepšit svou výkonnost (sportovci, řidiči, náročné profese…).

4 Naše kognitivní schopnosti v čase Naše mentální schopnosti nejsou jednou provždy dané, mění se v závislosti na věku. Červená čára znázorňuje průměrnou úroveň našich kognitivních schopností během života.

5 Pacienti po chemoterapii Chemoterapie má často za následek změněnou schopnost myslet, učit se a pamatovat si. Jev se jmenuje PCCI (Post Chemotherapy Cognitive Impairment) - kognitivní porucha po chemoterapii. 10% až 30% pacientů má problémy a špatné výsledky při kognitivních testech. Zhruba každému třetímu až čtvrtému člověku tedy zůstávají dlouhodobé následky. HAPPYneuron Brain Jogging je momentálně jediný software v češtině, s jehož pomocí může pacient rehabilitovat doma. Dokáže se tak obtíží zbavit nebo je zmírnit, pokud nezmizí samy. Trénovat lze paměť, koncentraci, řeč, vizuální orientaci a logické myšlení. Jistým "bonusem", který ocení zejména lidé v obtížné životní situaci, je fakt, že pravidelné hraní těchto her rovněž snižuje pocity deprese a úzkosti. MAMMA HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu - využívá hry HAPPYneuron ve svých centrech - v Praze, v Brně, v Olomouci, v Přerově, ve Zlíně, v Hradci Králové a v Plzni.

6 Pacienti po celkové narkóze Pooperační kognitivní dysfunkce (POCD), tedy úbytek mentální výkonnosti po operačních výkonech v celkové narkóze, je častou komplikací u starších pacientů po velkých chirurgických výkonech. Tato dysfunkce je dokonce spojována s demencí, jež se může vyvinout o několik let později. U pacientů, kteří se podrobili ve vyšším věku delší operaci s celkovou anestezií, je o 35% větší pravděpodobnost, že se u nich objeví demence - včetně Alzheimerovy. Zřejmě jediným prostředkem k nápravě této dysfunkce je kognitivní trénink. Exposure to general anaesthesia could increase the risk of dementia in elderly by 35 percent - Anaesthesia and cognitive disturbance in the elderly -

7 Pacienti po mozkové příhodě a po úrazu Mentální a pohybové obtíže způsobené mozkovou příhodou či úrazem hlavy jsou velmi individuální, nicméně mnoho pacientů má následně problémy v oblasti kognitivních funkcí, např. s pamětí, řečí, orientací či koncentrací. Dosud neměli žádnou praktickou možnost účinně rehabilitovat doma. Nyní mají k dispozici poměrně komplexní rehabilitační pomůcku, kterou je 20 her HAPPYneuron Brain Jogging v češtině, a je pouze na nich, kolik času a energie rehabilitaci věnují. Spolupracujeme se sdružením CEREBRUM

8 Pacienti s depresí Kognitivní počítačový trénink je s úspěchem používán k léčbě nebo jako doplněk medikace u osob s depresí. East Carolina University: hraní tzv. casual games přináší ústup symptomů deprese o 57%, pocitů úzkosti v průměru o 20%. Navíc není nikdo, komu by tyto hry nepomohly.

9 Trénink HAPPYneuron na CD nebo na webu

10 Uživatelské rozhraní 20 her na CD umožňuje cvičení až dvanácti osobám na jednom počítači. Hry stimulují paměť, koncentraci, řečové funkce, logické myšlení a orientaci.

11 Hry Pro každou z oblastí jsou k dispozici 4 různé hry. Všechny mají tolik úrovní obtížnosti a tolik variant, že se je nikdo nemůže naučit zpaměti.

12 Názornost Ovládání her je velmi názorné a nevyžaduje naprosto žádné počítačové znalosti, pouze schopnost používat myš.

13 Osobní trenér Software průběžně vyhodnocuje naše výsledky a porovnává je s průměrem světové populace se stejným profilem – tedy s lidmi stejného věku, pohlaví a vzdělání. Každý uživatel má trvalý přehled o svých výsledcích a průběžně dostává rady, jak pokračovat, aby jeho pokroky byly co největší.

14 Studie účinnosti cvičení HAPPYneuron: = Nezávislé ověření, jak HAPPYneuron Brain Jogging zlepšuje kognitivní funkce On-line trénink: BrainGame Stejné hry jako na CD, ale přístupné on-line za měsíční poplatek 350 Kč. Systém umožňuje pacientům domácí trénink na doporučení terapeuta. Terapeut může sledovat jejich výsledky.

15 Studie účinnosti cvičení HAPPYneuron: = Nezávislé ověření, jak HAPPYneuron Brain Jogging zlepšuje kognitivní funkce On-line trénink: BrainGame

16 Studie účinnosti cvičení HAPPYneuron: = Nezávislé ověření, jak HAPPYneuron Brain Jogging zlepšuje kognitivní funkce Test byl zaměřen na kognitivní schopnosti nutné k bezpečnému řízení auta. 49 lidí středního věku bylo testováno před a po cvičení testem PEPCo™ “Attention on the road”, doba tréninku byla 1 měsíc. Brain Training Influence on Cognitive Function Effectiveness at Boiron Labs Cognitive Training Improves Driving Skills Závěr: Průměrné zlepšení zkoumané skupiny řidičů činilo 14% za měsíc.

17 HAPPYneuron PRO – roční léčba pacientů s Alzheimerovou chorobou v Jardins de Sophia HAPPYneuron PRO byl využíván u skupiny pacientů s mírným kognitivním deficitem. Seance trvaly 45 minut a trénovaly paměť, pozornost, řečové funkce, vizuálně-prostorovou orientaci a výkonné funkce. Závěr: Trénink je efektivní pro udržování kognitivních funkcí i u nemocných lidí.

18 Online Cognitive Training Improves Cognitive Performance 18 týdnů on-line tréninku 85 zdravých lidí různého věku, pohlaví a vzdělání – průměrný věk 53,5 roku Závěr: Věk, vzdělání ani pohlaví nehraje roli, schopnosti se zlepšily v průměru o 16% za 18 týdnů.

19 Za jakých okolností je 90denní trénink nejefektivnější Cílem studie bylo identifikovat podmínky efektivity tréninku. Využita byla data 351 lidí trénujících na internetu z Francie, Německa a USA. Závěr: Potvrdila se korelace mezi počtem odehraných her a průměrným zlepšením, věk, vzdělání ani pohlaví prakticky nehrají v efektivitě tréninku roli.

20 První česká studie s programem HAPPYneuron Kateřina Maňasová: Počítačová rehabilitace kognitivních funkcí. Možnosti programu HAPPYneuron Brain Jogging. 44 pacientů z Vojenského rehabilitačního ústavu ve Slapech, Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, Kliniky rehabilitačního lékařství při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, Jedličkova ústavu, z Chráněné dílny a Rehabilitačního střediska Malvazinky. Prodělali cévní mozkovou příhodu nebo traumatické poškození mozku a mezi dobou události a vstupním vyšetřením uběhl více než jeden rok. Z výsledků studie vyplývá, že trénink kognitivních funkcí může mít pozitivní dopad v subjektivním hodnocení kognitivních výkonů v běžném životě a může se částečně projevit i lepšími výsledky v rámci neuropsychologické diagnostiky. Výsledky svědčí o zlepšení krátkodobé i dlouhodobé verbální paměti a o zlepšení v testech zaměřených na zjišťování koncentrace a stability pozornosti, vizuo-motorickou orientaci a rychlost zpracování informací.

21 Scientific Brain Training PRO se zakládá na zcela shodných principech jako HAPPYneuron Brain Jogging, má však odlišnou nadstavbu a je určen pro klinické využití jako nástroj léčby a rehabilitace lidí s kognitivním deficitem, po úrazu, po mozkové příhodě, atd. Vyžaduje profesionální kvalifikaci a zaškolení uživatelů, není tedy určen laikům a v současnosti není v ČR k dispozici. Scientific Brain Training PRO

22 Stejné hry, pouze jiné rozhraní Program SBT PRO obsahuje stejné hry jako HAPPYneuron, ovšem liší se v rozhraní, charakteru a množství informací pro terapeuta. Zatímco u profesionální verze získává detailní informace o průběhu a výsledcích tréninku profesionál, u komerční verze je to uživatel (s výjimkou BrainGame.cz). S komerční verzí lze tedy také dosáhnout dobrých výsledků, vyžaduje to však spolupráci terapeuta a pacienta.

23 V otázkách spojených s obsahem projektu HAPPYneuron Brain Jogging v ČR kontaktujte MgA. Martina Chlupáče – tel. Ohledně obchodní spolupráce pak Ing. Petra Kouckého – tel. Kontakty


Stáhnout ppt "Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí softwaru www.brainjogging.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google