Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí softwaru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí softwaru"— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí softwaru

2 Co je Brain Jogging www.brainjogging.cz
Brain Jogging je mentální cvičení překračující možnosti běžné duševní aktivity. Je to strukturované užití kognitivních cvičení a technik zaměřených na zdokonalení či rehabilitaci konkrétních funkcí mozku, a to s využitím počítače. Je to neinvazivní a zcela bezpečný způsob tréninku pro každého, kdo jej potřebuje. V případě HAPPYneuronu se jedná o soubor 20 snadno pochopitelných počítačových her.

3 Kdo může HAPPYneuron využít
Software může pomoci mnoha skupinám lidí, jejichž kognitivní funkce jsou oslabeny - ať už v důsledku věku, v důsledku nemoci či poškození mozku. Pomáhá ale i těm, kteří z nějakého důvodu potřebují zlepšit svou výkonnost (sportovci, řidiči, náročné profese…).

4 Naše kognitivní schopnosti v čase
Naše mentální schopnosti nejsou jednou provždy dané, mění se v závislosti na věku. Červená čára znázorňuje průměrnou úroveň našich kognitivních schopností během života.

5 Pacienti po chemoterapii
Chemoterapie má často za následek změněnou schopnost myslet, učit se a pamatovat si. Jev se jmenuje PCCI (Post Chemotherapy Cognitive Impairment) - kognitivní porucha po chemoterapii. 10% až 30% pacientů má problémy a špatné výsledky při kognitivních testech. Zhruba každému třetímu až čtvrtému člověku tedy zůstávají dlouhodobé následky. HAPPYneuron Brain Jogging je momentálně jediný software v češtině, s jehož pomocí může pacient rehabilitovat doma. Dokáže se tak obtíží zbavit nebo je zmírnit, pokud nezmizí samy. Trénovat lze paměť, koncentraci, řeč, vizuální orientaci a logické myšlení. Jistým "bonusem", který ocení zejména lidé v obtížné životní situaci, je fakt, že pravidelné hraní těchto her rovněž snižuje pocity deprese a úzkosti. MAMMA HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu - využívá hry HAPPYneuron ve svých centrech - v Praze, v Brně, v Olomouci, v Přerově, ve Zlíně, v Hradci Králové a v Plzni.

6 Pacienti po celkové narkóze
Pooperační kognitivní dysfunkce (POCD), tedy úbytek mentální výkonnosti po operačních výkonech v celkové narkóze, je častou komplikací u starších pacientů po velkých chirurgických výkonech. Tato dysfunkce je dokonce spojována s demencí, jež se může vyvinout o několik let později. U pacientů, kteří se podrobili ve vyšším věku delší operaci s celkovou anestezií, je o 35% větší pravděpodobnost, že se u nich objeví demence - včetně Alzheimerovy. Zřejmě jediným prostředkem k nápravě této dysfunkce je kognitivní trénink. Exposure to general anaesthesia could increase the risk of dementia in elderly by 35 percent - Anaesthesia and cognitive disturbance in the elderly -

7 Pacienti po mozkové příhodě a po úrazu
Mentální a pohybové obtíže způsobené mozkovou příhodou či úrazem hlavy jsou velmi individuální, nicméně mnoho pacientů má následně problémy v oblasti kognitivních funkcí, např. s pamětí, řečí, orientací či koncentrací. Dosud neměli žádnou praktickou možnost účinně rehabilitovat doma. Nyní mají k dispozici poměrně komplexní rehabilitační pomůcku, kterou je 20 her HAPPYneuron Brain Jogging v češtině, a je pouze na nich, kolik času a energie rehabilitaci věnují. Spolupracujeme se sdružením CEREBRUM

8 Pacienti s depresí www.brainjogging.cz
Kognitivní počítačový trénink je s úspěchem používán k léčbě nebo jako doplněk medikace u osob s depresí. East Carolina University: hraní tzv. casual games přináší ústup symptomů deprese o 57%, pocitů úzkosti v průměru o 20%. Navíc není nikdo, komu by tyto hry nepomohly.

9 HAPPYneuron na CD nebo na webu
Trénink HAPPYneuron na CD nebo na webu

10 Uživatelské rozhraní 20 her na CD umožňuje cvičení až dvanácti osobám na jednom počítači. Hry stimulují paměť, koncentraci, řečové funkce, logické myšlení a orientaci.

11 Hry Pro každou z oblastí jsou k dispozici 4 různé hry.
Všechny mají tolik úrovní obtížnosti a tolik variant, že se je nikdo nemůže naučit zpaměti.

12 Názornost Ovládání her je velmi názorné a nevyžaduje naprosto žádné počítačové znalosti, pouze schopnost používat myš.

13 Osobní trenér www.brainjogging.cz
Software průběžně vyhodnocuje naše výsledky a porovnává je s průměrem světové populace se stejným profilem – tedy s lidmi stejného věku, pohlaví a vzdělání. Každý uživatel má trvalý přehled o svých výsledcích a průběžně dostává rady, jak pokračovat, aby jeho pokroky byly co největší.

14 Studie účinnosti cvičení HAPPYneuron:
On-line trénink: BrainGame Stejné hry jako na CD, ale přístupné on-line za měsíční poplatek 350 Kč. Systém umožňuje pacientům domácí trénink na doporučení terapeuta. Terapeut může sledovat jejich výsledky. = Nezávislé ověření, jak HAPPYneuron Brain Jogging zlepšuje kognitivní funkce

15 Studie účinnosti cvičení HAPPYneuron:
On-line trénink: BrainGame = Nezávislé ověření, jak HAPPYneuron Brain Jogging zlepšuje kognitivní funkce

16 Studie účinnosti cvičení HAPPYneuron:
Brain Training Influence on Cognitive Function Effectiveness at Boiron Labs Cognitive Training Improves Driving Skills Test byl zaměřen na kognitivní schopnosti nutné k bezpečnému řízení auta. 49 lidí středního věku bylo testováno před a po cvičení testem PEPCo™ “Attention on the road”, doba tréninku byla 1 měsíc. = Nezávislé ověření, jak HAPPYneuron Brain Jogging zlepšuje kognitivní funkce Závěr: Průměrné zlepšení zkoumané skupiny řidičů činilo 14% za měsíc.

17 HAPPYneuron PRO – roční léčba pacientů s Alzheimerovou chorobou v Jardins de Sophia
HAPPYneuron PRO byl využíván u skupiny pacientů s mírným kognitivním deficitem. Seance trvaly 45 minut a trénovaly paměť, pozornost, řečové funkce, vizuálně-prostorovou orientaci a výkonné funkce. Závěr: Trénink je efektivní pro udržování kognitivních funkcí i u nemocných lidí.

18 Online Cognitive Training Improves Cognitive Performance
18 týdnů on-line tréninku 85 zdravých lidí různého věku, pohlaví a vzdělání – průměrný věk 53,5 roku Závěr: Věk, vzdělání ani pohlaví nehraje roli, schopnosti se zlepšily v průměru o 16% za 18 týdnů.

19 Za jakých okolností je 90denní trénink nejefektivnější
Cílem studie bylo identifikovat podmínky efektivity tréninku. Využita byla data 351 lidí trénujících na internetu z Francie, Německa a USA. Závěr: Potvrdila se korelace mezi počtem odehraných her a průměrným zlepšením, věk, vzdělání ani pohlaví prakticky nehrají v efektivitě tréninku roli.

20 První česká studie s programem HAPPYneuron
Kateřina Maňasová: Počítačová rehabilitace kognitivních funkcí. Možnosti programu HAPPYneuron Brain Jogging. 44 pacientů z Vojenského rehabilitačního ústavu ve Slapech, Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, Kliniky rehabilitačního lékařství při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, Jedličkova ústavu, z Chráněné dílny a Rehabilitačního střediska Malvazinky. Prodělali cévní mozkovou příhodu nebo traumatické poškození mozku a mezi dobou události a vstupním vyšetřením uběhl více než jeden rok. Z výsledků studie vyplývá, že trénink kognitivních funkcí může mít pozitivní dopad v subjektivním hodnocení kognitivních výkonů v běžném životě a může se částečně projevit i lepšími výsledky v rámci neuropsychologické diagnostiky. Výsledky svědčí o zlepšení krátkodobé i dlouhodobé verbální paměti a o zlepšení v testech zaměřených na zjišťování koncentrace a stability pozornosti, vizuo-motorickou orientaci a rychlost zpracování informací.

21 Scientific Brain Training PRO
Scientific Brain Training PRO se zakládá na zcela shodných principech jako HAPPYneuron Brain Jogging, má však odlišnou nadstavbu a je určen pro klinické využití jako nástroj léčby a rehabilitace lidí s kognitivním deficitem, po úrazu, po mozkové příhodě, atd. Vyžaduje profesionální kvalifikaci a zaškolení uživatelů, není tedy určen laikům a v současnosti není v ČR k dispozici.

22 Stejné hry, pouze jiné rozhraní
Program SBT PRO obsahuje stejné hry jako HAPPYneuron, ovšem liší se v rozhraní, charakteru a množství informací pro terapeuta. Zatímco u profesionální verze získává detailní informace o průběhu a výsledcích tréninku profesionál, u komerční verze je to uživatel (s výjimkou BrainGame.cz). S komerční verzí lze tedy také dosáhnout dobrých výsledků, vyžaduje to však spolupráci terapeuta a pacienta.

23 Kontakty www.brainjogging.cz
V otázkách spojených s obsahem projektu HAPPYneuron Brain Jogging v ČR kontaktujte MgA. Martina Chlupáče – tel Ohledně obchodní spolupráce pak Ing. Petra Kouckého – tel


Stáhnout ppt "Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí softwaru"

Podobné prezentace


Reklamy Google