Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. zasedání zastupitelstva města 15.prosince 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. zasedání zastupitelstva města 15.prosince 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města."— Transkript prezentace:

1 20. zasedání zastupitelstva města 15.prosince 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

2 Program: 1)Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2)Uzavření zápisu a usnesení z 19.zasedání ZM 3)Zpráva o činnosti rady města v době od do )Finanční záležitosti 5)Obecně závazná vyhláška č.1/2005 – psi 6)Obecně závazná vyhláška č.2/ požární řád 7)Obecně závazná vyhláška č.3/2005 – odpady 8)Zrušení vyhlášky MNV Ždírec n.D. 9)Vypsání 10.výběrového řízení na čerpání prostředků z FRB 10)Delegování zástupců k zastupování města na jednání orgánů obchodních společností 11)Bezúplatný převod majetku města do vlastnictví České republiky 12)Schválení upravených stanov Svazku obcí Podoubraví 13)Volba člena kontrolního výboru 14)Koupě pozemku 15)Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 16)Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

3 1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

4 2) Uzavření zápisu a usnesení z 19.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od do Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

6 4) Finanční záležitosti 1) Informace o stavu účtů města k Stav běžného účtu: 3, ,- Kč Přijaté dotace v roce 2005 výkon státní správy ,- Kraj Vysočina školství ,- dávka sociální péče 6 000,- zájmové a sportovní aktivity mládeže 5 100,- akceschopnost JPO II – hasiči ,- akceschopnost SDH ,- vybudování autobusového terminálu-projekt ,- rekonstrukce sociálního zařízení -sportovní areál města ,- veřejná informační služba knihoven ,- podpora realizace projektu pečovatelské služby ,- oprava a údržba sportovního areálu ZŠ ,- sportovní aktivity mládeže na školských zařízeních 1 400,- rozšíření sběru a třídění odpadu ,- rozšíření činnosti knihovny a informačního centra ,- obnova a zajištění lesních porostů ,- cyklomaraton ,- revitalizace Doubravy ,- bezdrátový rozhlas ,- obce příspěvky na žáky v ZŠ ,- (příspěvek neuhradil Slavíkov) Limitované dotace:Dům s peč. Službou 14, ,- Státní fond rozvoje bydlení Dopravní napojení -zóna16, ,- Ministerstvo pro místní rozvoj Přístavba tělocvičny 4, ,- Ministerstvo financí Dotace v roce 2005 celkem 37, ,- Kč Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

7 4) Finanční záležitosti 2) Úprava rozpočtu města na rok 2005 Příjmy:+ 16,328 tis.- dotace dopravní napojení tis.- daň DPH 300 tis.- daň právnických osob 100 tis.- správní poplatky 80 tis.- odvody za odnětí zemědělské půdy 50 tis.- daň z příjmu fyz.osob 140 tis.- prodej pozemků Výdaje:+ 16,328 tis.- dopravní napojení tis.- hasiči ( opravy, údržba, stavba budovy) + 50 tis.- veřejná zeleň údržba tis.- tříděný odpad – kontejnery + 50 tis.- ČOV a sběrný dvůr + 50 tis.- dovybavení knihovny + 20 tis.- provoz kina tis.- veřejné osvětlení (nová stavba) + 20 tis.- místní hřbitov tis.- nákup pozemků a služeb s nákupem spojených tis.- nevyčerpané finanční prostředky na tělocvičně Ostatní úpravy v rozpočtu v jednotlivých kapitolách nebudou mít dopad na výši rozpočtu, budou provedeny podle skutečnosti k a schváleny finančním výborem. Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

8 4) Finanční záležitosti 3) Schválení smluv o příspěvcích organizacím na činnost v roce 2006, schválení dodatku č.1 ke smlouvě o příspěvku na činnost v roce společenské organizace a nezisková zařízení požádaly o příspěvek na činnost v roce SK Dekora obdržela příspěvek na činnost od okresního svazu Havl.Brod ve výši ,-Kč pouze za podmínky, že prokáže náklady na provoz stadionu. Tyto náklady SK Dekora uhradila městu a MÚ je zpětně na základě rozhodnutí rady klubu vrátil. Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

9 4) Finanční záležitosti 4) Stanovení výše darů a) schválení výše příspěvku narozeným dětem b) stanovení výše příspěvku seniorům při životních výročích Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

10 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 Místní komunikace a veřejná doprava akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: - komunikace ze silnice II/345 do areálu SET SET ulice Na Balkáně ulice K Doubravce zahájení výstavby v Jižní ulici, 8 RD Rekonstrukce a opravy: - Zahradní ulice – sjezd ze silnice I/34 k firmě STUDAS Stará ulice prostranství u KZ H.Studenec FV300 - další opravy opravy v místních částech ================================================================================ Pod čarou: chodník (zatrubnění) příkopu u I/34 v Kohoutově chodník (zatrubnění) příkopu u I/34 na Benátkách FV250 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

11 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: vodovod pro 8 RD Jižní ul vodovod pro průmyslovou zónu II kanalizace pro 8 RD Jižní ul Rekonstrukce a opravy: ČOV modernizace FV250 Kultura akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Rekonstrukce a opravy: opravy KZ Studenec ================================================================================= Pod čarou: oprava budovy kina a rekonstrukce bytu nad MK MF1100 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

12 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 Tělovýchova a zájmová činnost akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: dokončení výstavby tělocvičny ZŠ dětské hřiště Jižní sportoviště Studenec FV300 přístřešek u sportoviště Údavy7070 oplocení hřiště Benátky5050 Rekonstrukce a opravy: opravy budov a zařízení v areálu SK Dekora ================================================================================= Pod čarou: projekt umělého trávníku SK Dekora9090 TECHNICKÉ SLUŽBY akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: veřejné osvětlení Kohoutov Citelum425 veřejné osvětlení Jižní ul Citelum110 dokončení úprav na hřbitově7575 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

13 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 Výstavba akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: 2 byty v čp SFRB2800 plynovod v průmyslové zóně II doplatek DPS Ždírec n.D ============================================================================= Pod čarou: TI pro bytový dům v Jižní ul SFRB1800 inženýrské sítě pro spol. Czech Lana Sociální věci akce:náklady 2006: Pod čarou: rekonstrukce DPS Mírová FRB, 1000 MF 1500 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

14 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 Veřejná správa akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: výstavba WC Údavy Rekonstrukce a opravy: oprava budovy MÚ Bezpečnost akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: dokončení hasičského cvičiště Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

15 4) Finanční záležitosti 6) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2006 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

16 4) Finanční záležitosti 7) Projednání žádosti obce Slavíkov Obec Slavíkov žádá město o prominutí příspěvku za žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Ždírec n.D. v roce Jedná se o částku ,-Kč. Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

17 5) Obecně závazná vyhláška č.1/2005 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na území města Zákaz volného pohybu psů Zákaz vstupu se psy Volný pohyb psů Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

18 6) Obecně závazná vyhláška č.2/2005 požární řád obce Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

19 7) Obecně závazná vyhláška č.3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města Rada města projednala a schválila návrh MÚ na zvýšení poplatků, který vychází z nákladů na likvidaci odpadů v r.2004, na částku 370,- Kč pro občany s trvalým bydlištěm a 430,-Kč pro chalupáře. Podle skutečnosti roku 2004 byly náklady oproti stanovenému poplatku b) vyšší o 32,-Kč. Poplatek b) stanovený pro rok 2005 z nákladů roku 2003 činil 237,-Kč – viz vyhláška města č.3/2004.

20 8) Zrušení vyhlášky MNV Ždírec n.D ze dne o čistotě obce. Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

21 9) Vypsání 10.výběrového řízení na čerpání prostředků z FRB Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

22 10) Delegování zástupců k zastupování města na jednání orgánů obchodních společností Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

23 11) Bezúplatný převod majetku města do vlastnictví ČR Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

24 12) Schválení upravených stanovSvazku obcí Podoubraví Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města Nové stanovy upravují ukončení členství člena svazku a vyloučení člena svazku z důvodu neplnění povinností.

25 13) Volba člena kontrolního výboru Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

26 14) Koupě pozemku Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města 1) Koupě pozemku Koupě pozemku p.č.342/85 v k.ú.Ždírec n.D., včetně příslušenství, které tvoří přípojky na inženýrské sítě. Kupní cena je stanovena na ,-Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.

27 14) Koupě pozemku Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města 2) Prodej pozemku Prodej pozemku p.č.342/85 v k.ú.Ždírec n.D. včetně příslušenství, které tvoří přípojky na inženýrské sítě. Pozemek bude nabídnut k prodeji žadatelům, evidovaným v evidence žadatelů o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu, vedeném MÚ k

28 15) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města

29 16) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města


Stáhnout ppt "20. zasedání zastupitelstva města 15.prosince 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města."

Podobné prezentace


Reklamy Google