Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. zasedání zastupitelstva města 15.prosince 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. zasedání zastupitelstva města 15.prosince 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města."— Transkript prezentace:

1 20. zasedání zastupitelstva města 15.prosince 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

2 Program: 1)Zahájení zasedání - určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2)Uzavření zápisu a usnesení z 19.zasedání ZM 3)Zpráva o činnosti rady města v době od 3.11.2005 do 15.12.2005 4)Finanční záležitosti 5)Obecně závazná vyhláška č.1/2005 – psi 6)Obecně závazná vyhláška č.2/2005 - požární řád 7)Obecně závazná vyhláška č.3/2005 – odpady 8)Zrušení vyhlášky MNV Ždírec n.D. 9)Vypsání 10.výběrového řízení na čerpání prostředků z FRB 10)Delegování zástupců k zastupování města na jednání orgánů obchodních společností 11)Bezúplatný převod majetku města do vlastnictví České republiky 12)Schválení upravených stanov Svazku obcí Podoubraví 13)Volba člena kontrolního výboru 14)Koupě pozemku 15)Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání 16)Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

3 1) Zahájení zasedání – určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

4 2) Uzavření zápisu a usnesení z 19.zasedání zastupitelstva města Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

5 3) Zpráva o činnosti rady města v době od 3.11.2005 do 15.12.2005 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

6 4) Finanční záležitosti 1) Informace o stavu účtů města k 15.12.2005 Stav běžného účtu: 3, 513. 243,- Kč Přijaté dotace v roce 2005 výkon státní správy 636 236,- Kraj Vysočina školství 529 829,- dávka sociální péče 6 000,- zájmové a sportovní aktivity mládeže 5 100,- akceschopnost JPO II – hasiči 150 000,- akceschopnost SDH 70 000,- vybudování autobusového terminálu-projekt 27 000,- rekonstrukce sociálního zařízení -sportovní areál města 80 000,- veřejná informační služba knihoven 17 000,- podpora realizace projektu pečovatelské služby 150 000,- oprava a údržba sportovního areálu ZŠ 25 000,- sportovní aktivity mládeže na školských zařízeních 1 400,- rozšíření sběru a třídění odpadu 75 000,- rozšíření činnosti knihovny a informačního centra 49 000,- obnova a zajištění lesních porostů 32 400,- cyklomaraton 50 000,- revitalizace Doubravy 99 648,- bezdrátový rozhlas 120 000,- obce příspěvky na žáky v ZŠ 58 680,- (příspěvek neuhradil Slavíkov) Limitované dotace:Dům s peč. Službou 14,000 000,- Státní fond rozvoje bydlení Dopravní napojení -zóna16,328 000,- Ministerstvo pro místní rozvoj Přístavba tělocvičny 4,500 000,- Ministerstvo financí Dotace v roce 2005 celkem 37,010 293,- Kč Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

7 4) Finanční záležitosti 2) Úprava rozpočtu města na rok 2005 Příjmy:+ 16,328 tis.- dotace dopravní napojení + 900 tis.- daň DPH 300 tis.- daň právnických osob 100 tis.- správní poplatky 80 tis.- odvody za odnětí zemědělské půdy 50 tis.- daň z příjmu fyz.osob 140 tis.- prodej pozemků Výdaje:+ 16,328 tis.- dopravní napojení + 300 tis.- hasiči ( opravy, údržba, stavba budovy) + 50 tis.- veřejná zeleň údržba + 200 tis.- tříděný odpad – kontejnery + 50 tis.- ČOV a sběrný dvůr + 50 tis.- dovybavení knihovny + 20 tis.- provoz kina + 300 tis.- veřejné osvětlení (nová stavba) + 20 tis.- místní hřbitov + 480 tis.- nákup pozemků a služeb s nákupem spojených - 1.240tis.- nevyčerpané finanční prostředky na tělocvičně Ostatní úpravy v rozpočtu v jednotlivých kapitolách nebudou mít dopad na výši rozpočtu, budou provedeny podle skutečnosti k 31.12.2005 a schváleny finančním výborem. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

8 4) Finanční záležitosti 3) Schválení smluv o příspěvcích organizacím na činnost v roce 2006, schválení dodatku č.1 ke smlouvě o příspěvku na činnost v roce 2005 - společenské organizace a nezisková zařízení požádaly o příspěvek na činnost v roce 2006 - SK Dekora obdržela příspěvek na činnost od okresního svazu Havl.Brod ve výši 81.500,-Kč pouze za podmínky, že prokáže náklady na provoz stadionu. Tyto náklady SK Dekora uhradila městu a MÚ je zpětně na základě rozhodnutí rady klubu vrátil. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

9 4) Finanční záležitosti 4) Stanovení výše darů a) schválení výše příspěvku narozeným dětem b) stanovení výše příspěvku seniorům při životních výročích Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

10 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 Místní komunikace a veřejná doprava akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: - komunikace ze silnice II/345 do areálu SET8005800 SET6600 - ulice Na Balkáně 400400 - ulice K Doubravce600600 - zahájení výstavby v Jižní ulici, 8 RD150150 Rekonstrukce a opravy: - Zahradní ulice – sjezd ze silnice I/34 k firmě STUDAS300300 - Stará ulice200200 - prostranství u KZ H.Studenec180120 FV300 - další opravy300300 - opravy v místních částech13001300 ================================================================================ Pod čarou: chodník (zatrubnění) příkopu u I/34 v Kohoutově150150 chodník (zatrubnění) příkopu u I/34 na Benátkách250100 FV250 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

11 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: vodovod pro 8 RD Jižní ul.100100 vodovod pro průmyslovou zónu II300300 kanalizace pro 8 RD Jižní ul.150150 Rekonstrukce a opravy: ČOV modernizace 16090 FV250 Kultura akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Rekonstrukce a opravy: opravy KZ Studenec150150 ================================================================================= Pod čarou: oprava budovy kina a rekonstrukce bytu nad MK1001000 MF1100 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

12 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 Tělovýchova a zájmová činnost akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: dokončení výstavby tělocvičny ZŠ23002300 dětské hřiště Jižní 200200 sportoviště Studenec 150150 FV300 přístřešek u sportoviště Údavy7070 oplocení hřiště Benátky5050 Rekonstrukce a opravy: opravy budov a zařízení v areálu SK Dekora200200 ================================================================================= Pod čarou: projekt umělého trávníku SK Dekora9090 TECHNICKÉ SLUŽBY akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: veřejné osvětlení Kohoutov 25400 Citelum425 veřejné osvětlení Jižní ul.10100 Citelum110 dokončení úprav na hřbitově7575 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

13 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 Výstavba akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: 2 byty v čp.1 17001100 SFRB2800 plynovod v průmyslové zóně II 200200 doplatek DPS Ždírec n.D.400400 ============================================================================= Pod čarou: TI pro bytový dům v Jižní ul. 2001600 SFRB1800 inženýrské sítě pro spol. Czech Lana 40012501650 Sociální věci akce:náklady 2006: Pod čarou: rekonstrukce DPS Mírová 200300 FRB, 1000 MF 1500 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

14 4) Finanční záležitosti 5) Schválení návrhu investičních akcí v roce 2006 Veřejná správa akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: výstavba WC Údavy 43350350 Rekonstrukce a opravy: oprava budovy MÚ300300 Bezpečnost akce:náklady 2006: městospolufinanc.celkem Nová výstavba: dokončení hasičského cvičiště150150 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

15 4) Finanční záležitosti 6) Projednání návrhu rozpočtu města na rok 2006 Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

16 4) Finanční záležitosti 7) Projednání žádosti obce Slavíkov Obec Slavíkov žádá město o prominutí příspěvku za žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Ždírec n.D. v roce 2005. Jedná se o částku 48.600,-Kč. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

17 5) Obecně závazná vyhláška č.1/2005 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na území města Zákaz volného pohybu psů Zákaz vstupu se psy Volný pohyb psů Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

18 6) Obecně závazná vyhláška č.2/2005 požární řád obce Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

19 7) Obecně závazná vyhláška č.3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města Rada města projednala a schválila návrh MÚ na zvýšení poplatků, který vychází z nákladů na likvidaci odpadů v r.2004, na částku 370,- Kč pro občany s trvalým bydlištěm a 430,-Kč pro chalupáře. Podle skutečnosti roku 2004 byly náklady oproti stanovenému poplatku b) vyšší o 32,-Kč. Poplatek b) stanovený pro rok 2005 z nákladů roku 2003 činil 237,-Kč – viz vyhláška města č.3/2004.

20 8) Zrušení vyhlášky MNV Ždírec n.D ze dne 27.5.1983 o čistotě obce. Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

21 9) Vypsání 10.výběrového řízení na čerpání prostředků z FRB Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

22 10) Delegování zástupců k zastupování města na jednání orgánů obchodních společností Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

23 11) Bezúplatný převod majetku města do vlastnictví ČR Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

24 12) Schválení upravených stanovSvazku obcí Podoubraví Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města Nové stanovy upravují ukončení členství člena svazku a vyloučení člena svazku z důvodu neplnění povinností.

25 13) Volba člena kontrolního výboru Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

26 14) Koupě pozemku Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města 1) Koupě pozemku Koupě pozemku p.č.342/85 v k.ú.Ždírec n.D., včetně příslušenství, které tvoří přípojky na inženýrské sítě. Kupní cena je stanovena na 150.000,-Kč. Náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující.

27 14) Koupě pozemku Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města 2) Prodej pozemku Prodej pozemku p.č.342/85 v k.ú.Ždírec n.D. včetně příslušenství, které tvoří přípojky na inženýrské sítě. Pozemek bude nabídnut k prodeji žadatelům, evidovaným v evidence žadatelů o koupi pozemku pro výstavbu rodinného domu, vedeném MÚ k 15.12.2005.

28 15) Diskuse členů zastupitelstva a hostů zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města

29 16) Závěr zasedání Město Ždírec nad Doubravou http://www.zdirec.cz 20. zasedání zastupitelstva města


Stáhnout ppt "20. zasedání zastupitelstva města 15.prosince 2005, 17:00 Město Ždírec nad Doubravou 20. zasedání zastupitelstva města."

Podobné prezentace


Reklamy Google