Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROBLÉMY A VÝZVY REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČR Z POHLEDU REGIONÁLNÍ PRAXE Rozvoj regionů a 10 let regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROBLÉMY A VÝZVY REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČR Z POHLEDU REGIONÁLNÍ PRAXE Rozvoj regionů a 10 let regionální."— Transkript prezentace:

1 Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROBLÉMY A VÝZVY REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČR Z POHLEDU REGIONÁLNÍ PRAXE Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice Brno, 20. listopadu 2008

2 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝCHODISKA  GaREP, spol. s r.o. již 15. rokem působí jako soukromá společnost v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje. Hlavní zaměření činnosti: strategické a programové dokumenty pro subjekty veřejné správy.  Dlouhodobá spolupráce s představiteli veřejné správy na všech úrovních: obce, svazky obcí, kraje a regiony i ústřední orgány státní správy – aplikace interaktivních forem součinnosti těchto i dalších aktérů regionálního rozvoje do procesů koncepčního řízení (formování) podmínek rozvoje územních samosprávných celků. 20. 11. 20082Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe

3 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VÝZKUMNÉ AKTIVITY JAKO ŠANCE HLEDAT ŘEŠENÍ A NALEZENÁ ŘEŠENÍ APLIKOVAT  Od roku 2004 se společnost GaREP účastní specifických projektů a aplikovaného výzkumu v oblasti regionálního rozvoje, rozvoje venkova, rozvoje lidských zdrojů i optimalizace procesů uspořádání kompetencí veřejné správy (pro MMR, MZe, MŠMT, MV)  Hlavní záměr: hledání nových řešení předmětných problémů a přispění ke zvýšení efektivnosti řešení těch stávajících. 20. 11. 20083Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe

4 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT  Aktuální řešený projekt ve výzkumném programu MMR (WD- 39-07-1) je „Rozvojový interaktivní audit“. Hlavním cílem je vypracovat metodiku efektivního poznávání regionů a identifikace jejich žádoucích rozvojových záměrů („AUDIT“) a návazně k tomu v součinnosti s relevantními aktéry („INTERAKTIVNÍ“) navrhnout nastavení takových nástrojů regionální politiky, které umožní dynamizovat žádoucí a akceptovaný rozvoj daných regionů („ROZVOJ“).  Výzkumný projekt umožňuje reflektovat dlouholeté poznatky řešitelské společnosti a jejich participantů a nastínit některé problémy a výzvy v oblasti regionální teorie i praxe, odrážející dopady aplikace regionální politiky v podmínkách různých regionů v ČR a působnosti aktérů jejich rozvoje. 20. 11. 20084Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe

5 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VYBRANÉ ASPEKTY FORMOVÁNÍ A APLIKACE REGIONÁLNÍ POLITIKY  Regionální politika jako soubor aktivit ovlivňujících rozmístění hlavních zdrojů v území a usilující o zmírnění problémových rozdílů v jejich rozvoji.  Legislativa – instituce – kompetence – dokumenty – úkoly – nástroje – realizace – aktéři  Regionální politika EU, ČR, krajů: různé dimenze vnímání problémů, uplatňování nástrojů a subjektů spolupráce.  Vztah regionální politiky k politikám sektorovým.  Regionální politika jako aktivní proces, který přispívá ke změně. Podmínkou je ukotvení dané změny, vztahy k subjektům (aktérům), k území, k jiným politikám. 20. 11. 2008Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe5

6 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VYBRANÉ PROBLÉMY PODVAZUJÍCÍ EFEKTIVNÍ APLIKACI REGIONÁLNÍ POLITIKY V ÚZEMÍ I.  Konfrontace věcného vymezení problémů z pohledu „centra“ a jejich vnímání na regionální a místní úrovni.  Nesoulad mezi centrálně nastavenými nástroji a schopnostmi (možnostmi, kompetencemi…) regionálních a lokálních subjektů je účinně využít.  Nedostatečné poznání vazeb mezi jednotlivými nástroji a účinnosti jejich dopadů na změny řešené situace.  Zjednodušující přístupy ke klasifikaci problémových území – prozatím nedoceněný význam problematiky hledání a řešení regionálních disparit.  Postupná transformace regionální politiky na „čistě“ dotační politiku. 20. 11. 2008Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe6

7 Společnost pro regionální ekonomické poradenství VYBRANÉ PROBLÉMY PODVAZUJÍCÍ EFEKTIVNÍ APLIKACI REGIONÁLNÍ POLITIKY V ÚZEMÍ II.  Rezignace na koncepční aplikaci regionální politiky a tím zesílení volné soutěže subjektů o získávání dotací.  Nedůsledné vyjasnění kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi a subjekty veřejné správy v oblasti aplikace regionální politiky při zajišťování rozvoje regionů (nedostačující „síla“ legislativy) – konfrontace např. s legislativou politiky územního rozvoje.  Nesystémová „péče“ o zapojení a využití lidských zdrojů jako „aktérů“ rozvoje regionů (potřeba kompetenční analýzy a evaluace vzdělávacích potřeb představitelů veřejné správy, majících v kompetenci regionální rozvoj, podpora ustavení a působení koordinátorů „lokálních samosprávných uskupení“ – zejména koordinátorů svazků obcí“ apod.). 20. 11. 2008Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe7

8 Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROBLÉMY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ VE FÁZI JEJICH PŘÍPRAVY, ZPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A RELIZACE  Neexistuje ze zákona předepsaný způsob přípravy a tvorby strategických dokumentů.  Nesoulad mezi územním (existuje opora v zákoně) a strategickým plánováním.  Chybí závaznost strategických dokumentů (politický vliv, deformace dotacemi, ad hoc vstupy…).  Absence legislativního řešení názorových sporů v připomínkové fázi realizace strategických dokumentů.  Nevyjasněný okruh účastníků a způsob jejich zapojení. 20. 11. 2008Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe8

9 Společnost pro regionální ekonomické poradenství IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH ÚZEMÍ JAKO VÝCHODISKO PRO ZACÍLENÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY  Nalezení regionálních rozdílů je podkladem pro zaměření podpory rozvoje v jednotlivých územích a přispívá k účinnějšímu zacílení využitelných nástrojů.  Nalezení vazeb mezi regionálními charakteristikami  Zvýšení vypovídací schopnosti údajů  Zjištění „opravdové“ míry dopadů současných regionálních nástrojů v disparitních regionech  Modifikace nástrojů regionální politiky  Nalezení společného konsenzu nejdůležitějších aktérů  Nejčastěji jsou vymezována „problémová“ území („území s kumulací nepříznivých jevů“). 20. 11. 2008Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe9

10 Společnost pro regionální ekonomické poradenství SROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ K VYMEZOVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH REGIONŮ V KRAJÍCH

11 Společnost pro regionální ekonomické poradenství NÁVRH NOVÉHO PŘÍSTUPU – STUPEŇ ROZVOJE POÚ JMK 20. 11. 2008Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe11

12 Společnost pro regionální ekonomické poradenství ZÁVĚRY  Zvýšit účinnost řešení rozvojových problémů lze vnitřní aktivizací regionů směrem zdola, úkolem regionální politiky na všech úrovních realizace je toto úsilí podpořit.  Řada přístupů k identifikaci rozvojových problémů na regionální úrovni, avšak implementační deficit disponibilních rozvojových nástrojů. Pro koncepční rozvoj jsou důležité:  Aktivní účast relevantních aktérů ve fázi zpracování a realizace koncepčních dokumentů.  Rozvinutí komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem. 20. 11. 2008Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe12

13 Společnost pro regionální ekonomické poradenství Děkujeme za pozornost. PhDr. Iva Galvasová Ing. Jan Binek, Ph.D. GaREP, spol. s r.o. společnost pro regionální ekonomické poradenství nám. 28. října 3 602 00 Brno www.garep.cz garep@garep.cz Tel. : 545 242 846 20. 11. 200813Problémy a výzvy regionální politiky v ČR z pohledu regionální praxe


Stáhnout ppt "Společnost pro regionální ekonomické poradenství PROBLÉMY A VÝZVY REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČR Z POHLEDU REGIONÁLNÍ PRAXE Rozvoj regionů a 10 let regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google