Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 1 červen 04 Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce Ventil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 1 červen 04 Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce Ventil."— Transkript prezentace:

1 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 1 červen 04 Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce Ventil plně zavřen Ventil otevřen na 50% Ventil plně otevřen Ventil (1) je otvírán vibračním čerpadlem (2), které současně stlačuje pružinu (3) Ventil zavírá bez dodávky elektrické energie pomocí stlačené pružiny, která tlačí olej z tlakové komory (4) přes solenoidový ventil (5) zpět do sací komory (6), čímž je ventil zavírán Tento princip činnosti elektrohydrualického pohonu trvale garantuje havarijní funkci s resetovacími silami až do 2800 N. -> Tím je zajištěna bezpečnost Elektrohydraulický pohon nevyžaduje žádný převodový mechanizmus, nedochází k žádnému rozkládání sil do stran a je použito jen velmi málo částí, které jsou předmětem opotřebení. 1 2 3 4 5 6

2 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 2 červen 04 Elektrohydraulické pohony Siemens - přehled Typ pohonu Napájecí napětí Řídící signálOvládací síla Zdvih SKB32…AC 230V3-bodový2800 N20 mm SKB62… SKB60 AC 24 VDC 0…10 V, DC 4…20 mA nebo 0…1000 ohm 2800 N20 mm SKB82…AC 24 V3-bodový2800 N20 mm SKC32…AC 230V3-bodový2800 N40 mm SKC62… SKC60 AC 24 VDC 0…10 V, DC 4…20 mA nebo 0…1000 ohm 2800 N40 mm SKC82…AC 24 V3-bodový2800 N40 mm SKD32…AC 230V3-bodový1000 N20 mm SKD62… SKD60 AC 24 VDC 0…10 V, DC 4…20 mA nebo 0…1000 ohm 1000 N20 mm SKD82…AC 24 V3-bodový1000 N20 mm

3 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 3 červen 04 Standardní Volba charakteristiky log. / lin. Zpětnovazební signál na svorce U s přesností +/- 2% Automatická kalibrace Indikace stavů pomocí LED Volba řídícího signálu 0…10V nebo 4… 20 mA Vynucené řízení přes svorku Z Nová mikroprocesorová elektronika ACT je dodávána ve dvou verzích Nová mikroprocesorová elektronika (ACT) - pouze pro pohony s napájecím napětím AC 24V a se spojitým řídícím signálem Zdokonalená Vlastnosti standardní elektroniky plus... Pouze pro SKB(C,D)62UA Nastavitelný start a rozpětí Možnost změny řídícího signálu z přímého na reverzní působení Omezení zdvihu

4 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 4 červen 04 ACT: Volba průtokové charakteristiky (log. / lin.) Popis funkce: Lineární nebo ekviprocentní průtoková charakteristika může být určena pohonem Nastavení na PCB: DIP přepínač zap vyp LIN V Y, U: 0...10V Start & Rozpětí Y, U: 4...20mA Reverzní chod Omezení zdvihu Přímý chod LOG V

5 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 5 červen 04 ACT: Volba průtokové charakteristiky (log. / lin.) (pokračování) Zdvih a průtoková chara k teristika: Informace:  Tovární nastavení pohonu je takové, že vytváří ekviprocentní průtokovou charakteristiku (nastavení log.) Lineární průtoková charakteristika V‘ vznikající elektronickým nastavením pohonu pro ventil s ekviprocentní charakteristikou Ekviprocentní průtoková charakteristika V‘ vznikající lineárním působením pohonu na ventil s ekviprocentní charakteristikou

6 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 6 červen 04 ACT: Volba průtokové charakteristiky (log. / lin.) (pokračování) Záleží na volbě log. / lin. průtokové charakteristiky? Charakteristika výměníku tepla Výměníky tepla voda / vzduch mají směrem nahoru zakřivenou charakteristiku (a-hodnota: červeně) Výměníky tepla voda / voda (např. deskové výměníky) mají charakteristiku více lineární (a-hodnota: modře) Výsledná charakteristika Výsledná charakteristika ventilu a výměníku tepla by pro zajištění správné regulace měla být lineární. Toho je dosaženo kombinací nahoru zakřivenou charakteristikou výměníku tepla s dolů zakřivenou ekviprocentní charakteristikou ventilu. Výsledná charakteristika ventil / výměník tepla potom bude lineární. Tepelný výkon 0 % 100% Objemový průtok Tepelný výkon 0 % Zdvih 100%

7 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 7 červen 04 ACT: Volba průtokové charakteristiky (log. / lin.) (pokračování) Výhody této funkce pro zařízení HVAC Pro optimální regulaci může být průtoková charakteristika ventilu přizpůsobena charakteristice výměníku tepla Tepelný výkon 0 % Zdvih 100%

8 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 8 červen 04 ACT: Signál zpětné vazby na svorce U Popis funkce: Signál zpětné vazby na svorce U poskytuje informaci o velikosti zdvihu s přesností na +/- 2% U = 5 V nebo U = 12 mA Zdvih 50 %

9 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 9 červen 04 ACT: Signál zpětné vazby na svorce U (pokračování) Výhody této funkce pro zařízení HVAC Regulátor zpracuje přesnou zpětnovazební informaci, podle níž koriguje odchylky od žádané velikosti zdvihu Tato informace umožňuje přesné sekvenční zpracování aplikací pro topení-chlazení nebo aplikací pro topení nebo chlazení Sekvence násobných ohřívačů 100% 0% Zdvih teplo venkovní teplota zima Ohřívač # 2 Ohřívač # 1 Sekvence topení-chlazení 100% 0% Zdvih teplo venkovní teplota zima Ohřívač Chladič

10 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 10 červen 04 ACT: Automatická kalibrace Popis funkce: Zdvih pohonu je automaticky přizpůsobován skutečnému zdvihu ventilu Nastavení na PCB: K alibrační zdířka

11 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 11 červen 04 ACT: Automatická kalibrace (pokračování) Proces nastavení: 1. Zkratujte kontakty kalibrační zdířky, např. šroubovákem 2. Pohon se nastaví do polohy «Zdvih 0» (1), ventil je zavřen, LED bliká zeleně 3. Pohon se nastaví do polohy «Zdvih 100%» (2), ventil je otevřen, LED bliká zeleně 4. Měření je uloženo do EPROM 5. Pohon se nastaví do polohy zdvihu danou hodnotou signálu na svorkách Y nebo Z (3), LED trvale svítí zeleně ->normální provoz Zdvih 0 % y 100 % 1 2 3 0 % y 100 % 1 2 3 Sled kroků při automatickém kalibračním procesu

12 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 12 červen 04 ACT: Automatická kalibrace (pokračování) Výhody této funkce pro zařízení HVAC Automatická kalibrace eliminuje odchylky výrobních tolerancí Automatická kalibrace umožňuje dokonalou přesnost nastavení zdvihu pro každou kombinaci ventil - pohon Navíc, při připojení pohonu k ventilu jiného výrobce umožňuje automatická kalibrace přesnější regulaci Informace:  Před zahájením kalibrace se ujistěte, že je pohon mechanicky připojen k ventilu a je přivedeno napájecí napětí AC 24 V  Ruční ovládání musí být nastaveno na „Automatic“  Kalibrační proces může být opakován tak často, jak je třeba

13 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 13 červen 04 ACT: Indikace stavů pomocí LED Popis funkce: Provozní stav pohonu je indikován pomocí zelené nebo červené LED Signály jsou ve shodě se standardní signalizací Siemens Indikace na PCB: Indikace stavů pomocí LED

14 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 14 červen 04 ACT: Indikace stavů pomocí LED (pokračování) Indikační systém: LED Indikace FunkceČinnost ZelenáSvítí Normální provozAutomatický provoz, žádné problémy Bliká Probíhá kalibrace zdvihuČekejte na dokončení kalibrace (LED přestane blikat) ČervenáSvítí Chybná kalibrace zdvihu Vnitřní závada Zkontrolujte montáž Proveďte znovu kalibraci zdvihu (zkratováním kalibrační zdířky) Bliká Kuželka ventilu je zablokována Zkontrolujte ventil Nesvítí Není napájení Vadná elektronika Zkontrolujte přívod Vyměňte elektroniku

15 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 15 červen 04 ACT: Indikace stavů pomocí LED (pokračování) Výhody této funkce pro zařízení HVAC Přímá diagnóza stavu pohonu Při uvádění do provozu nebo při údržbě lze snadno zjistit závady nebo stav pohonu s ventilem

16 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 16 červen 04 ACT: Volba řídícího signálu Popis funkce: Řídící signál je buď - DC 0…10 V - nebo DC 4…20 mA Nastavení na PCB: DIP přepínač on off LIN V Y, U: 0...10V Start & Rozpětí Y, U: 4...20mA Reverzní chod Omezení zdvihu Přímý chod LOG V

17 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 17 červen 04 ACT: Volba řídícího signálu (pokračování) Výhody této funkce pro zařízení HVAC Díky možnosti volby řídícího signálu může pohon spolupracovat se standardními regulátory (většinou DC 0…10 V) pro HVAC a také s průmyslovými regulátory (DC 4…20 mA) Pomocí řídícího signálu DC 4...20 mA mohou být hydraulické pohony používány v průmyslových regulačních obvodech

18 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 18 červen 04 ACT: Vynucené řízení Popis funkce: Pomocí svorky Z může být nastavena jedna ze tří funkcí vynuceného řízení 1.Ventil plně otevřen 2.Ventil plně zavřen 3.Regulace změnou odporu v rozmezí hodnot 0 až 1000 Ohm Vynucené řízení má absolutní přednost Zvolený mód V 0 nebo V max. vždy nastaví pohon do krajních poloh a použitý ventil bude plně otevřen nebo plně zavřen. Pokud je činná funkce vynuceného řízení, tak velikost řídícího signálu na svorce Y nemá na zdvih žádný vliv!

19 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 19 červen 04 ACT: Vynucené řízení (pokračování) 1. Vynucené řízení s plně otevřeným ventilem -> Protimrazová ochrana pohon se nastaví do polohy 100% otevření svorky Z a G jsou propojeny napětí na svorce Y nemá žádný vliv U Z G0 G Y M Jak byla protimrazová ochrana provedena u starších typů pohonů s analogovou elektronikou? Pro typy pohonů SKD/B/C61 a 62 se starou analogovou elektronikou byla tato funkce provedena přerušením spojení svorek R–M (v klidu sepnutý kontakt).

20 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 20 červen 04 ACT: Vynucené řízení (pokračování) 2. Vynucené řízení s plně zavřeným ventilem pohon se nastaví do polohy 100 % zavření svorky Z a G0 jsou propojeny napětí na svorce Y nemá žádný vliv 3. Regulace ventilu vynuceným řízením pomocí odporu v rozsahu hodnot od 0 do 1000 ohm Poloha pohonu je úměrná hodnotě nastaveného odporu od 0 ohm  (0 %, ventil je zavřen) do 1000 ohm (100 %, ventil je plně otevřen) Svorky Z a M jsou propojeny přes odpor R (0... 1000 ohm) Napětí na svorce Y nemá žádný vliv U Z G0 G Y M U Z G Y M R

21 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 21 červen 04 ACT: Vynucené řízení (pokračování) Výhody této funkce pro zařízení HVAC Funkce s plně otevřeným ventilem může být využita jako protimrazová ochrana Řízení změnou odporu v rozsahu 0 až 1000 ohm může být použito jako přednostní řízení vůči ručnímu ovládání Funkce vynuceného řízení může být použita pro uzavření zón

22 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 22 červen 04 ACT: Nastavitelný start a rozpětí Popis funkce: Signál pro počáteční bod (LO) může být nastaven mezi DC 0 až 15 V a rozpětí sekvence (UP) může být nastaveno od 3 do 15 V Nastavení na PCB: DIP přepínač on off LIN V Y, U: 0...10V Start & Rozpětí Y, U: 4...20mA Reverzní chod Omezení zdvihu Přímý chod LOG V Otočné přepínače Pouze zdokonalená verze

23 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 23 červen 04 ACT: Nastavitelný start a rozpětí (pokračování) Otočný přepínač LO: Start Parametr Start Otočný přepínač UP:Rozpětí Parametr Rozpětí 00V010V 11V13V 22V23V 3 3 44V4 55V5 66V6 77V7 88V8 99V9 A10VA B11VB C12VC D13VD E14VE F15VF Nastavení rozsahu: Grafické vyjádření nastavení LO, UP yy Pouze zdokonalená verze

24 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 24 červen 04 ACT: Nastavitelný start a rozpětí (pokračování) Příklad: Nastavení přepínačů DIP Nastavení otočných přepínačů Přepínač LO, Start: Pozice “8” (8V) Přepínač UP, Rozpětí: Pozice “C” (12V) on off LIN V Y, U: 0...10V Start & Rozpětí Y, U: 4...20mA Reverzní chod Omezení zdvihu Přímý chod LOG V Pouze zdokonalená verze

25 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 25 červen 04 ACT: Nastavitelný start a rozpětí (pokračování) Výhody této funkce pro zařízení HVAC Funkce nastavitelného startu a rozpětí může být využita s regulátory HVAC s nestandardními výstupními signály Navíc tato funkce umožňuje použití sekvenčních pohonů v aplikacích pro topení-chlazení nebo v aplikacích pro více ohřívačů nebo chladičů Pouze zdokonalená verze Sekvence s více ohřívači 100% 0% Zdvih teplo venkovní teplota zima Ohřívač # 2 Ohřívač # 1 Sekvence topení-chlazení 100% 0% Zdvih teplo venkovní teplota zima Ohřívač Chladič

26 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 26 červen 04 ACT: Přímý / Reverzní chod Popis funkce: Signál DC 0…10 V / DV 4…20 mA může být obrácen Nastavení na PCB: DIP přepínač on off LIN V Y, U: 0...10V Start & Rozpětí Y, U: 4...20mA Reverzní chod Omezení zdvihu Přímý chod LOG V Pouze zdokonalená verze

27 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 27 červen 04 ACT: Přímý / Reverzní chod 100 % Y Zdvih 0 % Přímý 0 V 4 mA 0  10 V 20 mA 1000  Reverzní chod Poznámka: Mechanická funkce zpětné pružiny není ovlivněna zvoleným směrem působení Pouze zdokonalená verze Vstup:0...10 V 4...20 mA 0 V 4 mA Y Přímý chod 10 V 20 mA Vstup:10...0 V 20...4 mA Y Reverzní chod 0 V 4 mA 10 V 20 mA

28 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 28 červen 04 ACT: Přímý / Reverzní chod (pokračování) Co znamená NO a NZ ventil? Normálně otevřený (NO) Ventil, který je otevřen při ztrátě napětí nebo když je řídící signál při přímém působení pohonu malý. -> Primární použití jako protimrazová ochrana, vhodný pro topné aplikace Normálně zavřený (NZ) Ventil, který je zavřen při ztrátě napětí nebo když je řídící signál při přímém působení pohonu malý -> Z bezpečnostních důvodů je tento princip vhodný pro topení (vysoké teploty) a pro dálkové vytápění, ale je používán i pro chladící aplikace Výhody této funkce pro zařízení HVAC S funkcí reverzního působení může být normálně otevřený ventil provozován jako normálně zavřený ventil -> Y 0 V / 4 mA = zdvih 0% (ventil zavřen), Y 10 V / 20 mA = zdvih 100% (ventil otevřen) Avšak při ztrátě napětí havarijní funkce stále otvírá ventil Tato funkce je vhodná pro topné systémy, kde je požadována havarijní funkce jako protimrazová ochrana Pouze zdokonalená verze

29 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 29 červen 04 ACT: Omezení zdvihu Popis funkce: Dolní omezení zdvihu ventilu může být nastaveno mezi 0 a 45% a horní omezení zdvihu může být nastaveno mezi 55 a 100% Nastavení na PCB: DIP přepínač on off LIN V Y, U: 0...10V Start & Rozpětí Y, U: 4...20mA Reverzní chod Omezení zdvihu Přímý chod LOG V Pouze zdokonalená verze Otočné přepínače

30 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 30 červen 04 ACT: Omezení zdvihu (pokračování) Otočný přepínač LO: Minimum Parametr Minimální zdvih Otočný přepínač UP: Maximum Parametr Maximální zdvih 00%0100% 13%197% 26%294% 39%391% 412%488% 515%585% 618%682% 721%779% 824%876% 927%973% A30%A70% B33%B67% C36%C64% D39%D61% E42%E58% F45%F55% Nastavení rozsahu: Grafické vyjádření nastavení LO, UP Pouze zdokonalená verze

31 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 31 červen 04 ACT: Omezení zdvihu (pokračování) Pouze zdokonalená verze Poznámka: Běžně používaný omezovač zdvihu ASZ62.6 již nelze používat s pohony se standardní ani se zdokonalenou elektronikou Výhody této funkce pro zařízení HVAC Nastavení minimálního zdvihu může být použito k zajištění minimálního průtoku jako protimrazová ochrana nebo k zajištění průtoku kondenzátorem Omezením maximálního zdvihu může být omezen průtok při požadavku snížení dodávky energie nebo při předimenzování ventilu

32 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 32 červen 04 ACT: Omezení zdvihu (pokračování) Příklad: Nastavení otočných přepínačů Přepínač LO: Pozice “7” (Omezení zdvihu 21%) Přepínač UP: Pozice “0” (žádné omezení) Nastavení přepínačů DIP on off LIN V Y, U: 0...10V Start & Rozpětí Y, U: 4...20mA Reverzní chod Omezení zdvihu Přímý chod LOG V Otočný přepínač UP ="0" Zdvih 100% 0% 10V Y-Vstup vřeteno vysunuto vřeteno zasunuto 0V UP ="0" (100%) Otočný přepínač LO = "7" (21%) Průtok Normálně zavřený ventil s ekviprocentní charakteristikou. 100% 0% 10V Y-I 0V (Omezení průtoku 8,5%) Pouze zdokonalená verze

33 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 33 červen 04 ACT: Příslušenství Nabízené příslušenství pro elektrohydraulický pohon: TypPopis ASC1.6Pomocný spínač ASZ6.5Ohřívač vřetene AC 24 V ASK50 – pro SKD.. ASK51 – pro SKB.. Mechanický adaptér pro reverzaci zdvihu (pouze pro pohony se zdvihem 20 mm)

34 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 34 červen 04 Schéma zapojení pohonů SKD32.., 82.. (3-bodové ovládání)

35 HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 35 červen 04 Schéma zapojení pohonů SKB/C32.., 82… (3-bodové ovládání)


Stáhnout ppt "HVAC Products Siemens s.r.o. Vlastimil Kojzar, Evropská 33a, Praha 6, tel.:233 033 623 1 červen 04 Elektrohydraulický pohon Siemens Princip funkce Ventil."

Podobné prezentace


Reklamy Google