Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: VY_32_INOVACE_19_18 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Husitské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: VY_32_INOVACE_19_18 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Husitské."— Transkript prezentace:

1 číslo: VY_32_INOVACE_19_18 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Husitské zbraně Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 7. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list – anotace: Didaktický učební materiál Husitské zbraně slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Prezentaci uzavírají kontrolní otázky, jež vycházejí pouze z informací uvedených v prezentaci, proto neuvádím řešení správných odpovědí, kromě jazykových přesmyček.

3 Husitské válečnictví Husitské vojsko bylo ve své době nejdokonalejší v Evropě, neboť husitští hejtmani dokázali vybrat zbraně a taktické postupy, které byli vojáci schopni zvládnout. PROČ HUSITÉ VÍTĚZILI????  Měli odhodlání k boji.  Byli přesvědčení o spravedlnosti boje.  Dodržovali kázeň.  Měli schopné velitele.  Byli vojensky zdatní.  Ovládali dobrou bojovou techniku a taktiku.

4 Organizace vojska a)Rozdělení do menších útvarů s přesným vymezením povinností (např. při pochodu vojska s vozy, jejich ochrana, uzavírání vozové hradby v nebezpečí, ochrana koní). b)Dělba úkolů při boji (např. vymezení činnosti posádky bojového vozu 16 – 20 lidí: sudličníci, pavézníci. c)Systém velitelů – hejtmanů (nad vozy, jízdou, puškami…).

5 Husitské zbraně Dřevcové Sečné bodné Úderné PobočnéStřelnéPalné RučníDěla

6 Dřevcové zbraně sečné – bodné: oKopí oKúsa oSudlice oHalapartna úderné: oŘemdih oCep oKropáč oPalcát

7 Kopí = chladná bodná zbraň používaná k boji i k lovu. Jedna z nejstarších zbraní, kterou člověk používá několik tisíc let. Kúsa = dřevcová zbraň se sečnou čepelí. Objevuje se od 13. století v Itálii a ve Francii. Tvar kúsy připomíná vztyčenou kosu používanou sedláky. KopíKúsa

8 Halapartna = dřevcová zbraň na 2 m dlouhé násadě. Hák sloužil ke stažení jezdce, čepel k drcení plátů brnění. Používala ji pěchota, pro jezdce nepraktická. Byla součástí výzbroje stráže. Halapartna

9 Sudlice používaná husity vznikla přeměnou zemědělského nástroje, kosy. Ušaté sudlice měly po stranách 2 hroty připomínající uši. Sloužily k strhávání útočníků. Sudlice

10 Řemdih – úderná část je připevněná až 1 m dlouhým řetězem k násadě. Nevýhody: - Potřebuje místo k rozmáchnutí. - Větší pravděpodobnost zasažení sebe nebo spolubojovníků. Řemdih

11 Cep –jedna z nejobávanějších husitských zbraní. Vznikla okováním cepu, který se používal ke zpracování obilí. Jeho výroba byla lehká, a proto byl snadno dostupný. Cep

12 Kropáč = palice s ostny. Existuje varianta jezdecká (jednoruční, s kratší násadou), pěchotní (obouruční, s dlouhou násadou). Tato zbraň bývá často zjednodušeně označována jako řemdih. Kropáč

13 Palcát= varianta válečného kladiva, působil zlomeniny, zhmožděniny. Užíván též jako odznak moci. S palcátem v ruce bývá často zobrazován Jan Žižka z Trocnova. Palcát

14 Pobočné zbraně Pobočné zbraně tesákymečenožedýkysekery

15 Střelné zbraně Kuše = samostříly První zmínky o kuši pocházejí z Číny. Jako lovecká zbraň se používala až do 18. století. Praky – pracují na principu odstředivé síly. Dostřel asi 200 m. Střelci z praků tzv. práčata pomocí praků plašili koně jízdních vojsk.

16 Kušník natahuje tětivu lučiště pomocí klik.

17 Palné zbraně RučníDěla Lehká děla Těžká děla

18 Palné ruční zbraně Píšťala rozšířena za husitských válek. Dostřel byl nevelký a nepřesný, účinek byl tedy spíše psychologický. Název se rozšířil po celé Evropě, z něj se asi vyvinulo slovo pistole. Hákovnice = palná zbraň s hákem, který se používal k tlumení zpětného rázu.

19 Děla Lehká děla: Houfnice Tarasnice – střílelo se z nich kamennými, později železnými koulemi. Dostřel 250 – 300 m. Jméno tarasnice pochází od tarasu, dřevěného podstavce, na který byla upevňována. Těžká děla: Bombardy - nepohyblivé

20 Husitský vůz Většina husitských bojovníků pocházela z nešlechtických vrstev (městské a venkovské obyvatelstvo), proto hejtmané spoléhali více na pěchotu než na jízdu. Pěší bojovníky chránily při pochodu vozy – vozový šik, v bitvě vozová hradba. Mezi vozy byly umístěny palné zbraně: tarasnice, houfnice.

21 Část vozů sloužila k převážení nákladů a píce pro koně. Žižka dokázal skvěle využívat terénu (např. rybníků, návrší) i momentu překvapení. Křižáků bývalo kolem 30 tisíc, vyšší údaje jsou fantazií kronikářů.

22 Replika husitského vozu

23 Ochranná výzbroj a výstroj  Železné klobouky  Různé typy přileb  Drátěné kukly  Drátěná košile  Pavéza = ochranný štít Pavéza = ochranný štít

24 Chorál „Ktož jsú boží bojovníci“ Jeho vznik, ani autorství není vyjasněné, ale pravděpodobným autorem je kněz Jan Čapka z Klatov. Husitský chorál inspiroval mnoho hudebníků, kteří chorál převzali např. Daniela Landu.

25 KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI (poč. 20. let 15. stol.) 1. Ktož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha pomoci a dúfajte v něho, že konečně vždycky s ním svítězíte. 2. Kristusť vám za škody stojí, stokrát viec slibuje, pakli kto proň život složí, věčný mieti bude; blaze každému, ktož na pravdě sende.

26 3. Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních. 4. Protož střelci, kopiníci řádu rytieřského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomnětež všichni na pána štědrého! 5. Nepřátel se nelekajte, na množstvie nehleďte, pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte a před nepřátely neutiekajte!

27 Husitský prapor Husité přijímali oltářní svátosti podobojí (hostii=tělo Kristovo a víno z kalichu= Kristovu krev) nazývají se kališníci kalich symbolem husitské revoluce. Neví se přesně, jaké barvy husité na svých praporcích používali.

28 Husitský prapor

29 Kontrolní otázky 1.Co bylo příčinou vítězství husitů? 2.Vyjmenuj alespoň 4 husitské zbraně. 3.Rozlušti nápovědu a nakresli tyto zbraně: a)Původně tento nástroj sloužil k zpracování obilí. b) Nádoba na zalévání. c) Tato zbraň má ve slově sud. d) S touto zbraní je často vyobrazován Jan Žižka z Trocnova.

30 V následujících větách je ukryto 8 zbraní (střelných, palných, sečných i bodných), které užívali v bojích husité: 1.Viděl jsi chatku šerifa? 2.Kapr a karas jsou sladkovodní ryby. 3.Vyber soubory, které chceš kopírovat. 4.Lehce pusť páčku. 5.Nechápu škarohlídy. 6.Pijme čaj z termosky! 7.Dosud licenci na svůj vynález nezískal. 8.Studený a tvrdý karbanátek mně nechutnal.

31 V následujících větách je ukryto 8 zbraní (střelných, palných, sečných i bodných), které užívali v bojích husité: 1.Viděl jsi chatku šerifa? (kuše) 2.Kapr a karas jsou sladkovodní ryby. (prak) 3.Vyber soubory, které chceš kopírovat. (kopí) 4.Lehce pusť páčku. (cep) 5.Nechápu škarohlídy. (puška) 6.Pijme čaj z termosky! (meč) 7.Dosud licenci na svůj vynález nezískal. (sudlice) 8.Studený a tvrdý karbanátek mně nechutnal. (dýka) Řešení:

32 Pojmenuj husitské zbraně:

33 Pojmenuj jednotlivé zbraně:

34 Zdroje a citace HROCH, Miroslav. Dějepis: Středověk : Učebnice pro zákl. školy. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1991, s. 62. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-04-25952-9. ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2001, 160 s. ISBN 80-723-5152-4. Strana 1, 21, 26, 27: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Husitství [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Husitstv%C3%AD&oldid=10251456 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Husitstv%C3%AD&oldid=10251456 Strana 4: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Žižka [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_%C5%BDi%C5%BEka&oldid=10216563 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Prokop Holý [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prokop_Hol%C3%BD&oldid=10239405 Strana 10, 18, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Husitské zbraně [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Husitsk%C3%A9_zbran%C4%9B&oldid=10235908 Strana 7, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kůsa [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%AFsa&oldid=10005645 Strana 8, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Halapartna [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Halapartna&oldid=10201686 Strana 11, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Cep [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cep&oldid=10221682 Strana 12, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kropáč (zbraň) [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krop%C3%A1%C4%8D_(zbra%C5%88)&oldid=9897702

35 Strana 13, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Palcát [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Palc%C3%A1t&oldid=9897901 Strana 14, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Dýka [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BDka&oldid=9914020 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Meč [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Me%C4%8D&oldid=10227263 Strana 15, 16: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kuše [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ku%C5%A1e&oldid=10169814 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Prak [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prak&oldid=10221822 Strana 19, 31: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Tarasnice [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarasnice&oldid=9884098 Strana 20, 22: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Husitský bojový vůz [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Husitsk%C3%BD_bojov%C3%BD_v%C5%AFz&oldid=10193371 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Husitsk%C3%BD_bojov%C3%BD_v%C5%AFz&oldid=10193371 Strana 24, 25, 26: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ktož jsú boží bojovníci [online]. c2013 [citováno 28. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kto%C5%BE_js%C3%BA_bo%C5%BE%C3%AD_bojovn%C3%ADci&oldid=9881069 Fotografie ze strany 9, 20, 23, 28, 33 – vlastní zdroje, autorkou fotek je Mgr. Eva Vondrková, repliky husitských zbraní jsou součástí školních pomůcek Základní školy Jindřichův Hradec I., vyrobil je bývalý učitel Ing. Jiří Rejthar.


Stáhnout ppt "Číslo: VY_32_INOVACE_19_18 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Husitské."

Podobné prezentace


Reklamy Google