Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava"— Transkript prezentace:

1 Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava

2 Ostravské komunikace, a. s
Ostravské komunikace, a.s. jako společnost vlastněná SMO spravují místní komunikace I. a II. třídy a vybrané místní komunikace III. třídy ve městě Ostrava v souladu s mandantní smlouvou se Statutárním městem Ostrava. Čištění se provádí na základě prachové mapy Ostravy a metodického pokynu OK, a.s. s intenzitou úměrnou znečištění příslušného území. Místní komunikace III. třídy jsou čištěné taktéž dle prachové mapy 5x až 8x ročně. Silnice I. až III. třídy udržují Ostravské komunikace, a.s. dle smluvního ujednání se správci silnic – SSMSK a ŘSD. Představení OK, a.s. Prachová mapa území Statutárního města Ostrava

3 Ostravské komunikace, a. s
Ostravské komunikace, a.s. disponují nejmodernější technikou pro čištění komunikací a od roku 2009 je v provozu také samosběr se schopností sběru prachových částic PM10. Představení OK, a.s. Moderní samosběry OK, a.s.

4 Flotila kropících vozů splachováním zajišťuje odstraňování nejmenších prachových částic z vozovky. Pro splachování vozovek mají Ostravské komunikace, a.s. k dispozici vlastní studny s kvalitní podzemní vodou. Při vysokých teplotách a suchém počasí provádí kropící vozy ozónování v ulicích města. Představení OK, a.s. Moderní kropící vozy OK, a.s. s vysokou účinnosti.

5 V souladu s ochranou životního prostředí vybudovaly Ostravské komunikace, a.s. v roce 2012 nové smetkové hospodářství. Jde o zařízení pro uložení a odvodnění smetků, které je v České republice unikátní a ojedinělé. Odvodněním smetků dochází k vysokým úsporám při likvidaci tohoto odpadu. Představení OK, a.s. Smetkové hospodářství OK, a.s.

6 Kvalita, ekologický přístup, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců jsou hlavními prioritami společnosti. Ostravské komunikace, a.s. pracují v integrovaném systému řízení kvality, environmentu a BOZP dle mezinárodně uznávaných norem: ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Každé vozidlo Ostravských komunikací je sledováno pomoci GPS v systému Track Data Memory (TDM). Vedle pozic vozidla má dispečer přehled také o konkrétních výkonech vozidla. Představení OK, a.s. Integrovaný manažerský systém – IMS a TDM v OK, a.s.

7 Rozdělení komunikací Státní silnice I. třídy - 61,6 km čistí OK, a.s.
Krajské silnice II. a III. třídy - 153,1 km čistí OK, a.s. Místní komunikace (město) ,6 km čistí OK, a.s. Místní komunikace (obvody) ,8 km čistí OK, a.s. Místní komunikace (obvody) ,0 km čistí obvody Rozdělení komunikací V Ostravě je v letním období čištěno celkem 1 050,1 km silnic a místních komunikací. Uvedené délky jsou mapové evidenční délky v jednom pruhu a v jednom směru. Čištění probíhá na všech pruzích a ve směrech tam a zpět.

8 Rozdělení komunikací Silnice I. třídy Evidenční délka 61,6 km
Opavská 11 17.listopadu Rudná 59 Fryštátská D1 Muglinovská Místecká Sokolská 56 Hlučínská Plzeňská 58 Silnice I. třídy Evidenční délka 61,6 km Rozdělení komunikací Silnice I. třídy v majetku České republiky, spravované ŘSD a smluvně čištěné OK, a.s. Dálnici D1 udržuje oblastní správa ŘSD Ostrava.

9 Rozdělení komunikací Silnice I. třídy
Opavská 11 17.listopadu Rudná 59 Fryštátská D1 Muglinovská Místecká Sokolská 56 Hlučínská Plzeňská 58 Silnice I. třídy Rozdělení komunikací Čištění probíhá dle objednávky - zpravidla 1x měsíčně od dubna do listopadu. Nadlimitní čištění bylo realizováno v létech 2009 až 2010 z prostředků SMO.

10 Sběr uličních smetků v tunách
2009 stát 387 stát nadlimit 601 celkem stát 988 2010 stát 282 stát nadlimit 532 celkem stát 814 2012 stát 805 celkem stát 2011 stát 670 celkem stát Silnice I. třídy Sběr uličních smetků v tunách Čištění probíhá dle objednávky - zpravidla 1x měsíčně od dubna do listopadu. Nadlimitní čištění bylo realizováno v létech 2009 až 2010 z prostředků SMO.

11 Rozdělení komunikací Silnice II. a III. třídy Evidenční délka 153,1 km
46613 479 Opavská 28. října Těšínská 477 Frýdecká Bohumínská 478 1.května Na Lukách Mitrovická Krmelínská 469 17.listopadu Českobratrská 470 Orlovská Paskovská Mostní 26. dubna 46614 46620 Martinovská 46615 Družební 0581 4692 Vřesinská 4785 Bílovecká Polanecká Svinovská 4782 Ostravská 4787 Výškovická Proskovická 47811 4705 4724 4703 Počáteční Šenovská 4725 Radvanická Čapkova 4721 Michálkovická Čs.armády Petřvaldská Rychvaldská 4723 Fišerova Vrbická 4793 Na Karolíně 01136 Antošovická 01135 Koblovská 46611 Hlučínská 01137 Aleje Petřkovická Slovenská Švermova Plzeňská Mariánskohorská 647 Silnice II. a III. třídy Evidenční délka 153,1 km Rozdělení komunikací Silnice II. a III. třídy v majetku Moravskoslezského kraje, spravované SSMSK a smluvně čištěné OK, a.s.

12 Rozdělení komunikací Silnice II. a III. třídy
46613 479 Opavská 28. října Těšínská 477 Frýdecká Bohumínská 478 1.května Na Lukách Mitrovická Krmelínská 469 17.listopadu Českobratrská 470 Orlovská Paskovská Mostní 26. dubna 46614 46620 Martinovská 46615 Družební 0581 4692 Vřesinská 4785 Bílovecká Polanecká Svinovská 4782 Ostravská 4787 Výškovická Proskovická 47811 4705 4724 4703 Počáteční Šenovská 4725 Radvanická Čapkova 4721 Michálkovická Čs.armády Petřvaldská Rychvaldská 4723 Fišerova Vrbická 4793 Na Karolíně 01136 Antošovická 01135 Koblovská 46611 Hlučínská 01137 Aleje Petřkovická Slovenská Švermova Plzeňská Mariánskohorská 647 Silnice II. a III. třídy Rozdělení komunikací Čištění probíhá dle objednávky - pouze po zimním období a dle mimořádných objednávek. Nadlimitní čištění bylo realizováno v létech 2009 až 2011 za pomoci prostředků SMO.

13 Sběr uličních smetků v tunách
2011 běžná údržba 0,8 po zimě 486 nadlimitní čištění 1 212 celkem kraj 1 699 2010 po zimě 346 nadlimitní čištění 801 celkem kraj 1 147 2009 po zimě 450 nadlimitní čištění 505 celkem kraj 955 2012 po zimě 435 běžná údržba 223 nadlimitní čištění celkem kraj 658 Silnice II. a III. třídy Sběr uličních smetků v tunách Čištění probíhá dle objednávky – pouze po zimním období a dle mimořádných objednávek. Nadlimitní čištění bylo realizováno v létech 2009 až 2011 za pomoci prostředků SMO.

14 Místní komunikace ve správě OK, a.s.
Evidenční délka 138,6 km Rozdělení komunikací Místní komunikace I. – II. třídy ve správě OK, a.s., v majetku SMO a vybrané MK III. třídy. Čištění probíhá dle metodického pokynu OK, a.s. s intenzitou dle prachové mapy.

15 MK III. třídy čištěné OK, a.s.
Slezská Ostrava Hrušov Muglinov Heřmanice Kunčičky Kunčice Antošovice Petřkovice Plesná Krásné Pole Hošťálkovice Lhotka Martinov Přívoz Poruba Pustkovec Mariánské Hory Třebovice Moravská Ostrava Michálkovice Nová Ves Svinov Radvanice Bártovice Vítkovice Ostrava Jih Zábřeh Hrabůvka Polanka nad Odrou Stará Běla Hrabová Nová Běla Proskovice MK III. třídy čištěné OK, a.s. Evidenční délka 241 km Intenzita čištění Obvody s nejvyšším prachovým zatížením a nejvyšší intenzitou čištění MK III. třídy Obvody se silným prachovým zatížením a vyšší intenzitou čištění MK III. třídy Obvody znečištěné prachovým zatížením s intenzivním čištěním MK III. třídy

16 Místní komunikace čištěné OK, a.s. Sběr uličních smetků v tunách
2009 město po zimě 409 město 2248 rajónové čištění 13 celkem město 2 670 2012 město po zimě 321 město 1428 rajónové čištění 17 MK III. 713 celkem město 2 479 2011 město po zimě 223 město 1321 rajónové čištění 22 MK III. 648 celkem město 2 214 2010 město po zimě 220 město 1783 rajónové čištění 36 celkem město 2 039 Místní komunikace čištěné OK, a.s. Sběr uličních smetků v tunách Čištění probíhá dle metodického pokynu OK, a.s. s intenzitou dle prachové mapy. Rajonová čištění probíhají ve spolupráci s příslušnými městskými obvody..

17 Sběr uličních smetků v tunách
Čištění samosběry OK, a.s. v Ostravě 4 613 4 613 4 001 3 942 2009 2010 2011 2012 Sběr uličních smetků v tunách Graf ukazuje vcelku vyrovnaný vývoj sběru uličních smetku OK, a.s. v Ostravě v létech 2009 až 2012. Propad čištění krajských silnic v roce 2012 je v důsledku ukončení nadlimitního čištění za podpory SMO. Objem smetků při čištění MK III. třídy je srovnatelný se smetky na státních a krajských silnicích.

18 Vzdálenosti při letním čištění v km
Kropící vozy a samosběry v létech 2009 až 2012 25 424 16 838 14 660 14 222 2009 2010 2011 2012 kropící vozy samosběry Vzdálenosti při letním čištění v km Zřetelný je propad čištění v roce 2012 na krajských silnicích II. a III. třídy.

19 Městské obvody v Ostravě (tuny)
Plesná 5,0 Petřkovice 19,0 Lhotka 24,0 Martinov 5,0 Krásné Pole 9,0 Poruba 68,0 Hošťálkovice 6,3 Pustkovec neevidují Mariánské Hory 158,0 Moravská Ostrava a Přívoz 54,3 Slezská Ostrava 370,0 Třebovice neevidují Michálkovice 18,0 Nová Ves 20,0 Svinov 70,0 Radvanice a Bártovice 85,0 Vítkovice 28,0 Ostrava Jih 233,0 Polanka nad Odrou neevidují Stará Běla 4,0 Hrabová 12,0 Nová Běla neevidují Proskovice neevidují Evidenční délka 456 km Městské obvody v Ostravě (tuny) Letní čištění místních komunikací v roce 2012 prováděné městskými obvody – smetky v tunách. Čištění probíhá po zimním období.

20 Městské obvody v Ostravě (tuny)
Radvanice a Bártovice 85,0 Michálkovice 18,0 Moravská Ostrava a Přívoz 54,3 Nová Běla neevidují Lhotka 24,0 Poruba 68,0 Pustkovec Petřkovice 19,0 Mariánské Hory 158,0 Martinov 5,0 Plesná Svinov 70,0 Proskovice Stará Běla 4,0 Ostrava Jih 233,0 Hrabová 12,0 Vítkovice 28,0 Slezská Ostrava 370,0 Krásné Pole 9,0 Hošťálkovice 6,3 Třebovice Nová Ves 20,0 Polanka nad Odrou Městské obvody v Ostravě (tuny) Městské obvody evidují v roce 2012 celkem 1 188,6 tun smetků. Celkově pět obvodů neeviduje objem sesbíraných smetků.

21 Čištění silnic a komunikací v Ostravě v roce 2012
Ostrava !!! 3 942 tun smetků 1 189 tun smetků 1189 MK III. třídy Městské obvody Čištění silnic a komunikací v Ostravě v roce 2012 V roce 2012 bylo ve Statutárním městě Ostrava celkem sesbíráno tun smetků.

22 Ostrava !!! Další informace o činnosti Ostravských komunikací, a.s. na Kopírování presentace je možné pouze se souhlasem OK, a.s. Presentaci k letnímu čištění silnic a komunikací v Ostravě vypracoval kolektiv zaměstnanců Ostravských komunikací, a.s. dne 18. ledna 2013 na základě požadavku odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. Presentace je majetkem Ostravských komunikací, a.s..


Stáhnout ppt "Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google