Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha"— Transkript prezentace:

1 Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha
PROGRAM OSTRAVA VÝSLEDKY VÝZKUMU 2010 Radim J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha Ostrava,

2 ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 2009 (ČHMÚ) Lokalita PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3
B[a]P ng/m3 Ostrava-Poruba Ostrava-Bartovice Karviná Havířov Praha-Smíchov Praha-Libuš České Budějovice Prachatice 34.0 ± 28.1 47.6 ± 42.1 44.7 ± 36.8 43.9 ± 35.9 30.5 ± 25.1 25.4 ± 21.9 23.0 ± 19.7 31.8 ± 17.2 27.6 ± 21.1 35.1 ± 29. X 22.1 ± 18.4 18.7 ± 15.9 17.4 ± 14.5 28.1 ± 9.2 3.3 ± 1.0 9.2 ± 4.2 7.4 ± 2.0 X 0.9 ± 0.4 0.8 ± 0.4 1.4 ± 0.5 1.4 ± 2.1 x - neměřeno R. J. Sram 2010

3 VÝZNAM k-PAU VE ZNEČIŠTĚNÉM OVZDUŠÍ RIZIKO PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ
výsledky těhotenství (IUGR, LBW, působí jako ED) plodnost mužů respirační nemocnost dětí, psychický vývoj kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, nádory

4 RIZIKO PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ
VÝSLEDKY MOLEKULÁRNĚ EPIDEMIOLOGICKÝCH STUDIÍ (genomová frekvence translokací-FISH, mikrojadérka, fragmentace DNA ve spermiích) koncentrace > 1 ng B[a]P/m3 v ovzduší RIZIKO PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ (WHO Bonn ) R. J. Sram 2010

5 POŠKOZENÍ GENOMU POČÁTEK NEMOCI NUTNOST PREVENCE ! R. J. Sram 2010

6 Prague Ostrava B[a]P 2008 Concentrations (ng/m3) Prague < 0.4
> > > > 2.0 83.5 % 9.2 % 3.7 % 2.7 % 0.9 % Prague Ostrava R. J. Sram 2010

7 R. J. Sram 2010

8 Měsíční průměry koncentrace benzo[a]pyrenu
Bartovice (Ostrava) 2009 40 35 30 25 ng/m3 20 Fragmentace DNA spermií 15 Vliv na výsledky těhotenství 10 7.5 5 2.8 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Roční limit ( ): 1 ng/m3 R. J. Sram 2010

9 PROGRAM OSTRAVA 1. 2. AIRTOX AIRGEN Projekt Projekt
(MŽP ČR č. SP/1b3/8/08) Projekt AIRTOX (MŠMT ČR č. 2B08005) R. J. Sram 2010

10 PROGRAM OSTRAVA 1) Zdravotní stav dětí
2) Studium vlivu genetické výbavy na astma u dětí 3) Molekulárně-epidemiologická studie: vliv znečištěného ovzduší na lidský organismus 4) Studie in vitro: studium mechanismů toxického působení látek vázaných na respirabilních prachových částicích R. J. Sram 2010

11 STŘEDNÍ DÉLKA ŽIVOTA V LETECH

12 Průměrné roční koncentrace PM10 [µg/m3] v okresech MS kraje,
v Praze a v Teplicích 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Frýdek - Místek Karviná Ostrava Opava N . Jičín Praha - Libuš Teplice R. J. Sram 2010

13 Střední délka života ve zneč
Střední délka života ve zneč. a čistší oblasti MSK, v Praze, v pánvi ÚK a ČR – muži znečištěné čistší Praha pánev ČR 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Střední délka života R. J. Sram 2010

14 Střední délka života při narození ve zneč
Střední délka života při narození ve zneč. a čistší oblasti MSK, v Praze, pánvi ÚK a ČR – ženy 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Střední délka života znečištěné čistší Praha pánev ČR R. J. Sram 2010

15 ASTHMA BRONCHIALE U DĚTÍ
R. J. Sram 2010

16 ASTMATICKÉ A ALERGICKÉ DĚTI
OSTRAVA – BARTOVICE Astma Alergie (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 2001 2003 2005 2007 R. J. Sram 2010

17 ASTHMA BRONCHIALE A BIOMARKERY
OSTRAVA PROGRAM ASTHMA BRONCHIALE A BIOMARKERY Radvanice a Bartovice dětí s diagnostikovaným asthma bronchiale a 100 dětí bez alergie, věk 6-15 let Kontrolní děti z okresu Praachatice, stejný počet a věkové rozmezí Genetické polymorfismy (768 genů - metabolism, DNA repair, imunitní systém, Illumina chips) Genová exprese (celý genom, Illumina chips) Oxidativní poškození (8 -oxodG, 15-F2T-isoP, proteiny) PAU-DNA adukty ze slin Vitamins A, E Kotinin R. J. Sram 2010

18 PRVNÍ PŘÍZNAKY ASTHMA BRONCHIALE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU
Prachatice Ostrava 50 40 30 počet dětí 20 10 <0.5 věkový interval - roky R. J. Sram 2010

19 VZTAH GENOVÉ EXPRESE K ASTMATU
Průduškové astma je komplexní onemocnění. Mezi hlavní faktory ovlivňující vznik a vývoj astmatu patří genetická predispozice a životní prostředí a jejich interakce Cíl studie: Porovnání exprese (aktivity) genů astmatických a kontrolních dětí žijících ve znečištěné oblasti (Ostrava) s expresí genů astmatických a kontrolních dětí žijících v čisté oblasti (Prachaticko). R. J. Sram 2010

20 ANALÝZA GENOVÉ EXPRESE
Princip čipové technologie Human HT-12 v3 Expression BeadChip 12 pozic pro 12 různých vzorků; detekce transkriptů téměř celého lidského genomu současně ( prób pro stejný počet transkriptů) próba = fragment DNA, představuje 1 gen transkripty – značení fluorescenční barvou + vazba na příslušné (komplementární) próby Illumina Beadstation 500 GX detekce intenzity fluorescenčního signálu jednotlivých prób čím větší intenzita signálu → větší počet transkriptů → větší aktivita genu R. J. Sram 2010

21 HIEARARCHICAL CLUSTERING OF DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES IN ASTHMATIC (red) AND HEALTHY (green) CHILDREN SAMPLES R. J. Sram 2010

22 Analysis of transcriptomics data from children with asthma 2nd report
Dr. Hans Gmuender, Scientific Consultant Genedata AG, Basel July, 2010

23 Comparison of ‘no asthma’ or ‘asthma’ results from the two regions
There is a significant amount of differentially expressed genes comparing the 2 ‘no asthma’ or the 2 ‘asthma’ groups, respectively, indicating a strong region effect The Venn diagrams below show the number of significant transcripts obtained with these two comparisons and with the disease-independent comparison ‘control’ vs. ‘Ostrava’ no asthma control vs. no asthma Ostrava asthma control vs. asthma Ostrava control vs. Ostrava P-value ≤ 0.01 P-value ≤ fold change ≥ 1.5 R. J. Sram 2010

24 Comparison of ‘no asthma’ vs. ‘asthma’ t-test results
In the Venn diagrams shown below, the t-test results obtained using all experiments either with a p-value cutoff of 0.01 or a p-value cutoff of 0.01 and at least a 1.5 fold change are compared no asthma vs. asthma no asthma vs. asthma control region no asthma vs. asthma Ostrava P-value ≤ 0.01 P-value ≤ fold change ≥ 1.5 genes specific for asthma in Ostrava no genes common for both regions in Prachatice R. J. Sram 2010

25 Závěr Výsledky prokazují deregulaci genů, která je specifická pro onemocnění, i pro sledovanou oblast Deregulace genů u astmatických dětí je rozdílná mezi znečištěnou a kontrolní oblastí. V každé oblasti byly pozorovány specifické deregulované geny při srovnání astmatických a kontrolních dětí: 17 transkriptů v kontrolní oblasti, 12 transkriptů v znečištěné oblasti. Při srovnání astmatických a kontrolních skupin byl pozorován významný vliv oblasti (92 a 57 transkriptů s > 1.5 násobnou změnou). R. J. Sram 2010

26 Souhrn Asthma bronchiale na Prachaticku – alergický typ astmatu, odpověď na alergen. Asthma bronchiale v Ostravě - nealergický typ astmatu, vyvolán iritanty – znečištěné ovzduší, ETS, virové infekce. R. J. Sram 2010

27 MOLEKULÁRNĚ EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE

28 MOLEKULÁRNĚ EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE v Ostravě-Radvanicích
PROGRAM OSTRAVA MOLEKULÁRNĚ EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE skupiny: 1. Městští strážnici v Praze (kontroly, N = 65) 2. Úředníci v Ostravě (indoor, N = 70) 3. Městští strážnici v Karviné (N = 23) 4. Městští strážnici v Havířově (N = 20) 5. Dobrovolníci v Ostravě-Radvanicích (N=28) R. J. Sram 2010

29 HUMAN STUDIES AND BIOMARKERS OF EXPOSURE, EFFECT AND SUSCEPTIBILITY
PM2.5 Stationary monitoring c-PAHs Personal monitoring Stationary monitoring VOC Personal monitoring Cotinine Triglycerids, Total, HDL and LDL cholesterol Vitamins A, C, E DNA adducts by 32P-postlabeling Chromosomal aberrations FISH, micronuclei Oxidative damage 8-oxodG, 15-F2T-isoP, proteins, SCGE Genetic polymorphisms Gene expression R. J. Sram 2010

30 PERSONÁLNÍ ODBĚRY OSTRAVSKO
11. – B[a]P ng/m3 R. J. Sram 2010

31 Koncentrace PM2.5 ze stacionárního měření HiVol v Ostravě, Karviné, Praze a Třeboni
450 12/2009 Karviná 2/2010 Praha-Libuš (PM10) 1/2010 Ostrava-Bartovice 3/2010 Ostrava-Poruba 12/2009 Třeboň 400 350 300 250 µg/m3 200 150 100 50 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 dny R. J. Sram 2010

32 Koncentrace B[a]P ze stacionárního měření HiVol v Ostravě, Karviné, Praze a Třeboni
100 1/2010 Ostrava-Bartovice 90 12/2009 Karviná 80 3/2010 Ostrava-Poruba 2/2010 Praha-Libuš (PM10) 70 12/2009 Třeboň 60 ng/m3 50 40 30 20 10 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 dny R. J. Sram 2010

33 Průměrné hodnoty personální expozice karcinogenním PAU v zimě roku 2010 na jednotlivých lokalitách
5 10 15 20 25 BaP BbFlu BghiP BkFlu Chry DahA IcdP Praha Karviná Havířov ng/m3 BaA Ostrava Radvanice a Bartovice R. J. Sram 2010

34 Autoradiographs of thin layer chromatograms
with DNA adduct pattern of: DNA isolated from lymphocytes of subject sampled in January 2004 (1st sampling period) Water blank Positive control (DNA isolated from the lung of rats intraperitoneally treated with 100 mg B[a]P/kg b.w.) R. J. Sram 2010

35 DNA adukty B[a]P N ng/m2 DNA adukty/108 nukleotidů B[a]P –“like“
0.80 ± 0.55 2.73 ± 2.60* 1.30 ± 0.41 1.37 ± 0.37 0.21 ± 0.06 0.28 ± 0.08* Praha Ostravsko 64 98 Kontrola DNA adukty/108 nukleotidů B[a]P –“like“ Celkové N 2.86 ± 1.87 14.8 ± 13.3* 2009 2010 0.25 ± 0.12 0.16 ± 0.06* 1.37 ± 0.47 1.03 ± 0.33* 0.80 ± 0.62 0.10 ± 0.03 0.76 ± 0.20 42 R. J. Sram 2010

36 and unpainted chromosomes
CYTOGENETIC ANALYSIS t(Ab);t(Ab);t(Ba) FISH analysis Three translocations between chromosome 1 and unpainted chromosomes R. J. Sram 2010

37 GENOMOVÁ FREKVENCE TRANSLOKACÍ FISH
B[a]P ng/m2 FG/100 Praha Ostravsko 0.80 ± 0.55 2.73 ± 2.60 1.43 ± 1.15 1.44 ± 1.23 % AB.B. 0.27 ± 0.18 0.26 ± 0.19 Kontrola 60 98 N 2009 2010 2.86 ± 1.87 14.8 ± 13.3* 0.23 ± 0.15 0.22 ± 0.18 1.39 ± 1.03 1.25 ± 1.18 42 0.80 ± 0.62 0.21 ± 0.16 1.13 ± 1.01 R. J. Sram 2010

38 Hladiny 15-F2t-IsoP v krevní plasmě
v zimním období 2009 a 2010 v Praze a na Ostravsku. Průměr Směrodatná odchylka Median Minimum Maximum Porovnání lokalit (Praha vs. Ostravsko) v rámci období (p) Porovnání období (2009 vs. 2010) v rámci lokality (p) 165.9 41.7 158.4 108.7 321.2 <0.001 256.5 104.7 236.9 119.6 647.8 279.3 179.2 101.3 2410.3 279.5 124.5 252.3 90.6 814.6 Praha (N=65) Ostravsko (N=100) Lokalita Zima 2009 2010 R. J. Sram 2010

39 VÝZNAM OXIDAČNÍHO POŠKOZENÍ U DOSPĚLÝCH
ZVYŠUJE VÝSKYT: nádorových onemocnění aterosklerosy diabetes Alzheimerovy demence URYCHLUJE PROCES STÁRNUTÍ R. J. Sram 2010

40 MICRONUCLEI R. J. Sram 2010

41 FREKVENCE MIKROJADÉREK
(vliv 3-týdenního pobytu na Ostravsku, leden 2010) N (6000 b./osobu) % AB.B. S MN MN/1000 I.odběr II.odběr kontrolní exponovaná 0.81 ± 0.15 0.80 ± 0.14 0.74 ± 0.43 1.14 ± 0.55 4 * 8.32 ± 1.63 8.47 ± 1.55 7.96 ± 4.92 12.91 ± 6.49 Skupiny * p < 0.05 R. J. Sram 2010

42 FREKVENCE GENOMOVÝCH TRANSLOKACÍ
(FISH) (vliv 3-týdenního pobytu na Ostravsku, leden 2010) N (5000 b./osobu) % FG /100 % AB.B. I.odběr II.odběr kontrolní exponovaná 1.51 ± 0.61 1.45 ± 0.52 1.44 ± 0.66 2.44 ± 1.82 4 0.27 ± 0.05 0.28 ± 0.07 0.25 ± 0.11 0.43 ± 0.30 Skupiny * p < 0,05 R. J. Sram 2010

43 ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ DIOXINOVÁ AKTIVITA
Šrám R.J., 2003 R. J. Sram 2010

44 CO JE DIOXINOVÁ TOXICITA
1) Persistentní aktivace buněčného „dioxinového“ receptoru AhR, změna exprese mnoha regulačních genů. 2) Důsledky chronické aktivace AhR: zvýšený metabolismus cizorodých látek (včetně genotoxických PAU) a lipidních endogenních látek (včetně steroidních a thyroidních hormonů) kardiovaskulární choroby, diabetes, efekty na hormonální funkce (endokrinní disrupce), kožní a zubní abnormality, rakovina a promoce rakoviny kardiovaskulární choroby, diabetes, efekty na hormonální funkce (endokrinní disrupce), kožní a zubní abnormality, rakovina a promoce rakoviny AhR vývojová neurotoxicita, efekty na vývoj reprodukčních orgánů, imunotoxicita R. J. Sram 2010

45 DIOXINOVÁ TOXICITA VE VZORCÍCH OVZDUŠÍ (organické extrakty PM2.5)
efekt POPs + PAHs efekt POPs R. J. Sram 2010

46 CHEMICKÁ ANALÝZA PAU Celkové koncentrace skupin PAH (ng/m3)
18 20 49 228 54 50 100 150 200 250 Třeboň Praha Ostrava- Poruba Bartovice Karviná Příspěvek jednolivých skupin PAH Sum of PASHs Sum of PANHs Sum of Oxidated PAHs Sum of Alkylated PAHs Sum of other PAHs Sum of 16 US EPA PAHs R. J. Sram 2010

47 TOXICKÉ POTENCE INDIVIDUÁLNÍCH PAU
(koncentrace x relativní potence TEF) Karcinogenní potence 2 4 6 8 10 12 Třeboň Praha Poruba Bartovice Karviná CEQ [ng BaP/m 3 ] Benzo[k]fluoranthen Benzo[j]fluoranthen Chrysen Benzo[b]fluoranthen Dibenzo[a,l]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenz[a,h]anthracen Cyclopenta[cd]pyren Benzo[a]pyren Mutagenní potence 10 20 30 40 50 60 70 Třeboň Praha Poruba Bartovice Karviná MEQ [ng BaP/m 3 ] Benzo[k]fluoranthen Benzo[j]fluoranthen Chrysen Benzo[b]fluoranthen Dibenzo[a,l]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenz[a,h]anthracen Cyclopenta[cd]pyren Benzo[a]pyren Dioxinová potence 2 4 6 8 10 12 14 16 Třeboň Praha Poruba Bartovice Karviná IEQ(c) [pg TCDD/m 3 ] Benzo[k]fluoranthen Benzo[j]fluoranthen Chrysen Benzo[b]fluoranthen Dibenzo[a,l]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenz[a,h]anthracen Cyclopenta[cd]pyren Benzo[a]pyren R. J. Sram 2010

48 ZÁVĚRY PAU působí velkou většinu dioxinové toxicity; příspěvek
persistentních organických polutantů (dioxinů a PCB) je velmi malý. Organická fáze PM2.5 z lokality Ostrava-Bartovice vykazuje extrémně vysokou dioxinovou toxicitu. Prachové částice z Ostravy-Poruby obsahují několikanásobně vyšší koncentrace PAU, čemuž odpovídají také nejvyšší zdravotní rizika (karcinogenita, mutagenita a dioxinová toxicita). R. J. Sram 2010

49 ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ STUDIE IN VITRO
Šrám R.J., 2003 R. J. Sram 2010

50 CHARAKTERISTIKY ODEBRANÝCH ČÁSTIC
Lokalita Období odběru Objem vzduchu [m3] PM2,5 [μg/m3] B[a]P [ng/m3] k-PAU [ng/m3] Ostrava-Bartovice 03/2009 29 900 36,7 13,6 81,6 Ostrava-Poruba 35 200 25,8 4,28 27,2 Karviná 04/2009 47 400 n.a. 1,88 12,1 Třeboň 11-12/2008 44 700 11,4 1,11 7,92 V ostravských lokalitách ve dnech s vysokým znečištěním docházelo k zahlcování filtrů (např. už po 3h), takže je celkový objem prosátého vzduchu nižší. V PM v jednotlivých lokalitách veliký rozdíl není, ale v koncentraci B(a)P a k-PAU je lokalita Bartovice výrazně nejhorší. Karviná rovněž velmi znečištěná, ale odběry probíhaly v dubnu, kdy bylo příznivější počasí/rozptylové podmínky. Naopak Třeboň, která by na tom co do znečištění ovzduší měla být nejlépe, byla odebrána v listopadu a prosinci, kdy byly rozptylové podmínky horší než v březnu a dubnu. Z tohoto hlediska je pro nás nejzajímavěší srovnávat Ostravu-Bartovice a Ostravu-Porubu, neboť byly odebírány zároveň. Filtr z Ostravy- Bartovic R. J. Sram 2010

51 HLADINY DNA ADUKTŮ Hel – zima 09 10 µ/ml 30 µ/ml 60 µ/ml 70 60
50 40 DNA adukty korigované (rel. jednotky) 30 20 10 Ostrava – Bartovice Ostrava – Poruba Karviná Třeboň R. J. Sram 2010

52 KORELACE DNA ADUKTŮ S OBSAHEM BENZO[A]PYRENU
A549 - korelace DNA aduktů s obsahem B[a]P HEL - korelace DNA aduktů s obsahem B[a]P 6 8 R2 = 0.822 R2 = 0.965 6 4 DNA adukty (108 nukleotidů) DNA adukty (108 nukleotidů) 4 2 2 B[a]P ng/ml media B[a]P ng/ml media R. J. Sram 2010

53 HYBRIDIZACE NA ČIPY Hybridizace cRNA vzorků na čipy – Human – HT – 12 v3 Expression Bead Chips – 12 vzorků na čip – celogenomová expresní analýza: přes dobře anotovaných genů – prób (NCBI & UniGene databáze) Fluorescenční značení – streptavidin-Cy3 Skenování – Illumina Bead Array Reader Analýza dat Stovky tisíc prób pro jeden gen Próby vytvořeny dle databází NCBI (National Center for Biotechnology Information) a UniGene Konjugát Streptavidin – Cy3 se naváže na biotinem značenou cRNA R. J. Sram 2010

54 POČET DEREGULOVANÝCH GENŮ
10 µ/ml 30 µ/ml 60 µ/ml HEL A549 100 200 300 400 500 600 Počet regulovaných genů Ostrava – Bartovice Poruba Karviná Třeboň 3000 500 1000 1500 2000 2500 Počet regulovaných genů Ostrava – Bartovice Poruba Karviná Třeboň R. J. Sram 2010

55 Závěr Jak chemická analýza tak analýza biologických účinků (genotoxicita, genová exprese, karcinogenní potenciál a mutagenní potenciál a dioxinová aktivita) jasně ukazují na několikanásobně vyšší toxicitu organických látek vázaných na respirabilní prachové částice v Ostravě-Bartovicích než v Ostravě-Porubě. Vzhledem k potenciálním zdrojům v obou těchto lokalitách je v Ostravě-Bartovicích jasný dominantní vliv emisí z nedalekých hutí. Data jsou dále detailněji analyzována. Bartovice + Poruba – odebírány najednou, různé zdroje znečištění – průmysl vs. doprava

56 V Poruří….

57

58

59

60 kPAU 1 – 16 ng/m3 (B[a]P 0.2 – 2 ng/m3)
V Kanadě… ArcelorMittal, Hamilton Canada kPAU – 16 ng/m3 (B[a]P – 2 ng/m3) R. J. Sram 2010

61 V Ostravě… R. J. Sram 2010

62 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK R. J. Sram 2010

63 OTÁZKY VZTAH DÁVKY A ÚČINKU? MOŽNÁ ADAPTIVNÍ ODPOVĚĎ R. J. Sram 2010

64 Znečištěné ovzduší při koncentraci
ZÁVĚR Znečištěné ovzduší při koncentraci > 1 ng B[a]P/m3 DNA adukty – 32-postlabelling Genomovou frekvenci translokací Frekvenci jadérek Fragmentaci DNA ve spermiích R. J. Sram 2010

65 SOUČASNÁ SITUACE V MSK 1) Monitorování znečištění ovzduší
2) Popis zdrojů ? 3) Ovlivnění zdravotního stavu ? 4) Hodnocení zdravotních rizik z ovzduší ? R. J. Sram 2010

66 ŘEŠENÍ V MSK ? 1) Využít zkušeností z Programu Teplice a Porůří (SRN)
Analýza zdrojů znečištění ovzduší v MSK Zhodnocení zdravotních rizik pro populaci Návrh opatření k zajištění směrnic EU 2) 3) 4) R. J. Sram 2010

67 NÁVRH OPATŘENÍ V MSK Strategické řešení kvality ovzduší na základě účasti českých i polských zdrojů - společné řešení pro MSK a Katowické vojvodství Nutnost řešení sekundární prašnosti Program snížení emisí z průmyslových zdrojů, dopravy a lokálních topenišť Program kompenzačních opatření pro děti ze zatížených lokalit 1) 2) 3) 4) R. J. Sram 2010

68 NÁVRH OPATŘENÍ V MSK Připravit v gesci MŽP ČR Program Slezsko (Ostrava ?) na období Studovat vliv navržených opatření ke snížení znečištění ovzduší na vybrané skupiny populace, zejména děti Tyto skupiny opakovaně vyšetřit v r a 2014, aby bylo možné ověřit účinnost prováděných opatření na ovlivnění zdravotního stavu 3) 1) 2) R. J. Sram 2010

69 PODĚKOVÁNÍ O. E.M. F. H. M. A. B. P. Beskid Dejmková Dostál Kotěšovec
Líbalová Machala Milcová Novotná Pastorková Rössner, Jr. Rössnerová Rubeš Rychlíková Schmuczerová Skorkovský Solanský Špátová Štveráková Švecová Tabashidze Topinka Tulupova J. E. I. M. O. V. N. L. Holý Pokorná Schallerová KÚ Ostrava MP Karviná MP Havířov MP Praha 1 a 5 Dobrovolníci z Radvanic L. Z. E. Jmena napsat cesky:hacky a carky R. J. Sram 2010 69

70 Projekt AIRGEN (čís. SP/1b3/8/08)
PODĚKOVÁNÍ Podpořeno granty MŽP ČR Projekt AIRGEN (čís. SP/1b3/8/08) MŠMT ČR Projekt AIRTOX (čís. 2B08005) R. J. Sram 2010


Stáhnout ppt "Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google