Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč jsme takoví aneb rodina je naše i

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč jsme takoví aneb rodina je naše i"— Transkript prezentace:

1 Proč jsme takoví aneb rodina je naše i
Collegiate Association Research for Principle

2 Otázky? Je nám schopnost milovat vrozená, nebo se to musíme naučit?
Kde je nejlepší místo, kde se naučíme milovat? Na čem nejvíc záleží, aby rodina byla dobrá a harmonická? Je možné abych mel/a dobrou rodinu, když moji rodiče se rozvedli? Collegiate Association Research for Principle

3 Vliv rodiny na náš život
Rodina je velmi důležitá pro rozvoj našeho charakteru. Je místem, kde máme jako děti své první zážitky lásky, což se stává měřítkem pro naše chování k druhým . To, co rozhoduje o tom, zda je rodina dobrá či špatná, je vztah manželů. Když se manželé nesobecky milují, vytvářejí tím příznivé prostředí pro výchovu svých dětí. Collegiate Association Research for Principle

4 Psycholog E. Fromm ve své knize „Umění milovat“ napsal :
„Láska je umění, které je potřeba se učit a cvičit se v něm stejně tak jako v ostatním umění. Je to umění nejtěžší a přesto v něm všichni toužíme vynikat.“ Jak a kde se máme tomuto umění naučit? Nejlepší školou je rodina. Pokud chceme mít dobrý charakter, dobrou rodinu a dobré vztahy musíme ve svém životě projít čtyřmi oblastmi lásky. Collegiate Association Research for Principle

5 Dětská láska Dítě již v prenatálním období vnímá, je li chtěno a očekáváno. Potřebuje přijímat bezpodmínečnou lásku od obou rodičů. Jak otcovská, tak mateřská láska má specifické aspekty, které jsou pro správný vývoj osobnosti dítěte nezbytné. Pokud děti nemají možnost zažít harmonickou kombinaci lásky obou rodičů, budou pak vždy ať vědomě, či nevědomě vyhledávat lidi, které nám tuto lásku nahradí. Otcovská láska a způsob výchovy předává dítěti: zodpovědnost disciplínu sebekontrolu schopnost přijímat následky za své činy. Collegiate Association Research for Principle

6 Mateřská láska a způsob výchovy předává dítěti
pocit bezpečí klidu objetí odpuštění Učí dítě být citlivé a vnímavé vůči druhým. Pokud převládá dominance mužského aspektu výchovy: Může se natolik potlačit vnitřní rozvoj dítěte, že se začne bát ukázat své slabosti. Stane se pak příliš arogantním a nebo naopak bojácným a uzavřeným. Pokud převládá dominance ženského aspektu výchovy: Chybí disciplína, děti jsou potom zmatené, chybí jim rozhodnost, cílevědomost a vůle. Ke správnému rozvoji potřebujeme oba druhy lásky - otcovskou i mateřskou.

7 Sourozenecká láska Dítě se učí, že není samo.
Postupně se učí sdílet vše co má s druhými. Nejprve je to pouze mezi sourozenci a teprve postupně si dítě vyhledává i další „sourozence“ mimo rodinu – své přátele. Zažívá vztah mezi mladším a starším. Setkává se s novými charaktery. Učí se přizpůsobovat se a reagovat na názory a přání druhých. Collegiate Association Research for Principle

8 Manželská láska Manželství je nejintenzivnějším lidským vztahem.
Objevuje se zde postupně mnohem větší stupeň poznání jeden druhého, intimity a oddanosti. Příprava na manželství je velmi důležitá. Manželská sféra lásky má mnoho úrovní: vztah přátelství - vážíme a obdivujeme jeden druhého, také respektujeme rozdílnost našich názorů. role rodiče a dítěte Manželství by mělo být naším opěrným bodem. Mělo by být založeno především na vzájemné oddanosti, důvěře a věrnosti.

9 Rodičovská dimenze lásky
Pokud je vztah mezi manželi naplněný, vzniká dostatek energie pro péči o dítě. Všechno co se do té doby naučíme, můžeme uplatnit jako rodiče. Naše děti budou potřebovat naši bezpodmínečnou lásku, péči a pozornost. Budou na nás úplně závislí. To jací z nich budou lidé bude záležet z velké části na nás. Rozvod je pro děti velkou pohromou. Je dokonce prokázáno, že děti, zejména v nižším věku, se snáze smíří se smrtí svého rodiče, než s jeho odchodem. Pro dítě jsou rodiče a jejich láska symbolem bezpečí a jistoty. Pokud dítě ztratí toto zázemí, jeho duševní a citový rozvoj se naruší. Dítě může úplně ztratit svojí identitu a důvěru v sebe sama i v druhé.

10 Vztah lásky mezi mužem a ženou
žena Společné hodnoty děti

11 Vzájemný vliv matky, otce a dítěte
1+1+… = 1 Collegiate Association Research for Principle

12 Mužský a ženský jazyk Mužský Ženský- odstředivý Mužský-odstředivý
Atraktivní Akceptující Podporující Aktivně-pasivní Vyčkávající Vcítivý Vytvářející prostor Pečuje o síť vztahů Mužský-odstředivý Imponující Vyžadující Vymezující Aktivní Vymáhající Nevcítivý Omezující prostor Vytváří hierarchii

13 3 fáze vývoje dítěte Rodiče se vyvíjejí společně s dětmi.
1. fáze 0 – 6 let 2. fáze 6 – 12 let 3. fáze 12 – 18 let Paralela děloha – tzv. sociální děloha = rodina Collegiate Association Research for Principle

14 První trimestr versus 0-6 let
Početí, produkce buněk, obrana těla, placenta… Vznik embrya Vývoj základních tělesných orgánů Seznámení, rozhovory, obrana rodiny a nakonec přijetí či odmítnutí Narození dítěte a nové uspořádání vztahů kolem Vývoj základních „psycho sociálních orgánů“ Vliv poškození v první třetině vývoje života má nejzávažnější důsledky pro celý život.

15 Druhý trimestr versus 6-12 let
Zvětšení prostoru v děloze Trénink funkcí jednotlivých orgánů a jejich harmonický vývoj Trvá plná závislost na funkci placenty Zvětšení sociálního prostoru s nástupem do školy Samostatné experimentování se světem mimo rodinu, trénink dovednosti tvořit sociální vztahy a rozumět jim Trvá závislost na rodičích

16 Třetí trimestr versus 12-18 let
Příprava na samostatnou existenci mimo tělo matky Zaplnění daného prostoru možností, rostoucí krize mezi potřebami a možnostmi Dozrání vitálních funkcí Kontaminace infekcí z vnějšího světa Zvýšená dráždivost děložní stěny Příprava na samostatný život mimo rodinu Vyčerpání prostoru interakcí, rostoucí krize mezi potřebami dítěte a možnostmi rodičů Sebeuvědomování a tvorba vlastní identity Kontaminace vnášením zkušeností nabytými mimo rodinu Narůstání konfliktů, zvýšenou citlivostí se zvyšuje jejich význam

17 Rozdíl ve vývoji dívky a chlapce
Collegiate Association Research for Principle

18 Kolem 12. roku je klíčová role matky
Kolem 6. roku otec je velmi důležitý pro obě pohlaví, aby se omezila přílišná závislost na matce Kolem 12. roku je klíčová role matky Pro chlapce – seznamuje je s dospělým přemýšlením ženy Pro dívky – vítá je do ženského světa dospělých Kolem 18. let – nutné, aby se děti postupně oddělovali od svých rodičů Collegiate Association Research for Principle

19 Láska prarodičů Láska prarodičů má pro nás velký význam.
Dává nám pocit, že jsme milováni absolutně a bez podmínek. Učí nás úctě. Jako děti vnímáme a napodobujeme, jak se naši rodiče chovají ke svým rodičům. Rodina je jediným místem, kde můžeme přirozeně projít všemi oblasti lásky. Na tomto základě se můžeme plně rozvinout a stát se osobností zralého charakteru. Z těchto 4 sfér lásky se odvíjejí všechny naše ostatní vztahy. Např. : vztah ke zvířatům, vztah učitele a žáka,… Collegiate Association Research for Principle

20 Kruh lásky děti rodiče sourozenci manželé
Collegiate Association Research for Principle

21 Naše realita Nikdo z nás nedostal od rodičů bezpodmínečnou lásku
střípky dětských emocí Chybí nám láska snažíme se ji doplnit Vzniká nekonečná smyčka negativních energií V okamžiku dospělosti přebíráme plnou zodpovědnost za svůj další život záruka vypršela Collegiate Association Research for Principle

22 Přiklad: Gabriela: Narodila se jako nechtěné dítě, matka jí neměla ráda, nikdy jí nepochválila, neobjala, odstrkovala ji. Vyrovnala se s tím tak, že se snažila vše si kompenzovat. Stala se extravertem. Vyhledávala příležitosti, kde mohla být obdivována, chválena, objímána. Zdeněk: Maminka dlouho nemohla mít děti, proto když se narodil, všemožně ho zahrnula až přehnanou péčí. Stále ho objímala a mazlila se s ním, přehnaně ho chránila a kontrolovala. Vyrovnal se s tím tak, že se stal introvertem, uzavíral se před ostatními, byl tichý a nenápadný. Gabriela potkala Zdeňka a zamilovali se. Zamilovanost přešla a Gabriela touží po objetí, ale Zdeněk to nesnáší.

23 Collegiate Association Research for Principle
Princip obnovy – vše co člověk udělá v rozporu s univerzálními principy a vše co není v harmonii musí být napraveno. Princip růstu - vše živé směřuje ke zralosti. Gabriela a Zdeněk se potřebují něco naučit, proto jsou spolu. Jediná cesta - oba se musí naučit zapřít sami sebe a dát tomu druhému, co potřebuje. Jediná cesta pro ně oba, jak se stát vyrovnanými a šťastnými lidmi. Collegiate Association Research for Principle

24 Na závěr Nejsme pouhým produktem našich genů ani výchovy ani prostředí ze kterého pocházíme Mezi podnětem a naší odezvou existuje prostor. V tomto prostoru leží naše svoboda a schopnost zvolit si odezvu. Já jsem zodpovědná/ý za svůj osud. Každý z nás může mít báječné manželství a skvělou rodinu. Collegiate Association Research for Principle


Stáhnout ppt "Proč jsme takoví aneb rodina je naše i"

Podobné prezentace


Reklamy Google