Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu rozpadové řady konec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu rozpadové řady konec."— Transkript prezentace:

1

2 Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný

3 Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu rozpadové řady konec

4 Posuvové zákony úloha č.: výběr tématu konec

5 Vyzáří-li atom prvku částici  , změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vpravo. 1) Vyzáří-li radioaktivní nuklid dusíku částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     boru uhlíku kyslíku fluoru zůstanedusík !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

6 Vyzáří-li atom prvku částici , změní se na prvek ležící v tabulce o 2 místa vlevo. 2) Vyzáří-li radioaktivní nuklid draslíku částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     vápníku skandia chloru argonu zůstanedraslík !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

7 Vyzáří-li atom prvku částici  , změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vlevo. Pozor na umístění bloku f! 3) Vyzáří-li radioaktivní nuklid thoria částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     protaktinia radiaaktinia lutecia zůstanethorium !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

8 Vyzáří-li atom prvku částici , prvek se nezmění. 4) Vyzáří-li radioaktivní nuklid barya částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     lanthanu ceru zůstanebaryum xenonu cesia !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

9 Vyzáří-li atom prvku částici , změní se na prvek ležící v tabulce o 2 místa vlevo. 5) Vyzáří-li radioaktivní nuklid thalia částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     zůstanethalium olova zlata bismutu rtuti !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

10 Vyzáří-li atom prvku částici  , změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vlevo. Pozor na umístění bloku f! 6) Po vyzáření částice + vznikl atom lutecia. Jaký byl zdrojový prvek? nápověda (vyber správnou odpověď)     cer ytterbium hafnium thullium lanthan !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

11 Vyzáří-li atom prvku částici  , změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vpravo. Pozor na umístění bloku f! 7) Po vyzáření částice - vznikl atom wolframu. Jaký byl zdrojový prvek? nápověda (vyber správnou odpověď)     wolfram rhenium tantalhafnium osmium !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

12 Při   rozpadu se neutron rozpadá na proton a elektron (  - ). Součet počtu protonu a neutronů zůstává stejný. 8) Prvek s nukleonovým číslem 235 vyzářil částici -. Jaké je nukleonové číslo produktu? nápověda (vyber správnou odpověď)     !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

13 Při   rozpadu se z jádra odštěpují 2 protony a 2 neutrony v částici . Nukleonové číslo se zmenšuje o 4. 9) Prvek s nukleonovým číslem 238 vyzářil částici . Jaké je nukleonové číslo produktu? nápověda (vyber správnou odpověď)     !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

14 Při   rozpadu má dceřiný nuklid o jeden proton více a o jeden neutron méně než mateřský nuklid. 10) Z nuklidu 224Fr vznikl jedním rozpadem nuklid Ra. Jaké je jeho (Ra) neutronové číslo? nápověda (vyber správnou odpověď)     !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

15 Poločas rozpadu úloha č.: výběr tématu konec

16 Den má 24 h. Po každých 6 h klesne množství nuklidu X na polovinu. 1) Poločas rozpadu nuklidu X je 6 h. Kolik tohoto nuklidu zůstane za 1 den z původního množství 1,6 kg? nápověda (vyber správnou odpověď)     0 g 50 g 100 g 200 g 400 g !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

17 0,05g je čtvrtina původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. 2) Poločas rozpadu nuklidu 14C je 5730 r. V roce 1000 n.l. bylo v jistém předmětu 0,2 g tohoto nuklidu. V kterém roce klesne toto množství na 0,05 g? nápověda (vyber správnou odpověď)     !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

18 0,05g je čtvrtina původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. 3) Poločas rozpadu nuklidu 14C je 5730 r. V roce 1000 n.l. bylo v jistém předmětu 0,2 g tohoto nuklidu. V kterém roce klesne toto množství na 0,05 g? nápověda (vyber správnou odpověď)     !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

19 Před každými 20 min. bylo množství nuklidu vždy dvojnásobné. Hodina má 60 min. 4) Poločas rozpadu nuklidu X je 20 min. Pokud je nyní v souboru 5g tohoto nuklidu, kolik ho bylo před hodinou? nápověda (vyber správnou odpověď)     5g 15g 40g 20g 80g !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

20 7 s není násobek t ½. Použijeme vzorec:, kde 5) Přibližně kolik 223Th zůstane z původních 120 g za 7 s, jestliže je jeho poločas rozpadu t½ = 0,9 s? nápověda (vyber správnou odpověď)     0,22 g 1,52 g 0,55 g 4,04 g 17,14 g !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

21 125 g je 1/8 z původního množství. Tedy 0,5 3. Na osminu klesne obsah po době 3 poločasů rozpadu. 6) Jaký poločas rozpadu má 137Cs, pokud ho bylo v roce 1890 v souboru 1 kg a v roce 1980 ho v tomtéž souboru zbylo pouze 125 g? nápověda (vyber správnou odpověď)     5 r 10 r 30 r 20 r 25 r !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

22 Při postupném dělení čísla 16 dvěma. Dosáhneme hodnoty 1 po takovém počtu kroků, který odpovídá násobku poločasu rozpadu. 7) 5. března došlo při havárii k úniku 131I do ovzduší, takže jeho koncentrace 16x přesáhla povolený limit. Který den bude tento limit opět dosažen? (t½ = 8 d) nápověda (vyber správnou odpověď)     jiné datum !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

23 12 s představuje pětinu minuty. Původní množství představuje 100 %. Během každého poločasu rozpadu se tato hodnota dělí dvěma. 8) Nuklid X má poločas rozpadu 12 s. Kolik procent z původního množství zůstane v souboru za 1 min? nápověda (vyber správnou odpověď)     6,25 % 12,5 % jiný výsledek 40 % 25 % !! Správně !! (3,125 %) výběr tématu výběr otázky

24 25% představuje ¼ původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. 8) Úlomek oštěpu obsahoval 25 % uhlíku 14C v porovnání s původním množstvím (živým dřevem). Jak je oštěp starý (přesnost na 100 let)? (t½ = 5730 r) nápověda (vyber správnou odpověď)    2900 r 5700 r r r r !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

25 K řešení potřebujeme znát logaritmus. Použijeme rovnici:, ze které vyjádříme t. 9) Úlomek oštěpu obsahoval 20 % uhlíku 14C v porovnání s původním množstvím (živým dřevem). Jak je oštěp starý (přesnost na 100 let)? (t½ = 5730 r) nápověda (vyber správnou odpověď)     r r r r jiný výsledek !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

26 Rozpadové řady úloha č.: výběr tématu konec

27 Nukleonová čísla všech členů thoriové řady jsou dělitelná číslem 4. 1) Který z nuklidů nepatří do thoriové řady začínající nuklidem 232Th? nápověda (vyber správnou odpověď)    224 Ra 228 Ra 225 Ra 220 Rn 208 Tl !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

28 Nukleonová čísla všech členů neptuniové řady dávají při dělení číslem 4 zbytek 1. 2) Který z nuklidů patří do neptuniové řady začínající nuklidem 237Np? nápověda (vyber správnou odpověď)    210 Bi 211 Bi 209 Bi 212 Bi žádný z uvedených !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

29 Nukleonová čísla všech členů jedné řady dávají při dělení číslem 4 stejný zbytek. 3) Jeden z nuklidů nepatří do stejné rozpadové řady jako ostatní. Který? nápověda (vyber správnou odpověď)    233 U 225 Ac 215 Po 241 Am 221 Fr !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

30 Po vyzáření částice  se zmenší nukleonové číslo o 4 a protonové o dva. Po vyzáření částice  - se nukleonové číslo nezmění a protonové se zvětší o 1. 4) Následující schéma představuje část rozpadové řady: X → Y → Z → 210Pb. Co je nuklid X? nápověda (vyber správnou odpověď)    218 At 210 Bi 214 Pb 206 Pb 214 Bi !! Správně !! výběr tématu výběr otázky     

31 Po vyzáření částice  se zmenší nukleonové číslo o 4 a protonové o dva. Po vyzáření částice  - se nukleonové číslo nezmění a protonové se zvětší o 1. 5) Následující schéma představuje část rozpadové řady: X → Y → Z → 215At. Co je nuklid X? nápověda (vyber správnou odpověď)     211 Pb 211 Po 223 Ra 223 Fr 215 Bi !! Správně !! výběr tématu výběr otázky    

32 Na shledanou! Jiří Machačný


Stáhnout ppt "Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu rozpadové řady konec."

Podobné prezentace


Reklamy Google