Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu rozpadové řady konec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu rozpadové řady konec."— Transkript prezentace:

1

2 Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný

3 Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu rozpadové řady konec

4 Posuvové zákony úloha č.: výběr tématu 1111 2222 3333 5555 4444 6666 7777 8888 9999 10 konec

5 Vyzáří-li atom prvku částici  , změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vpravo. 1) Vyzáří-li radioaktivní nuklid dusíku částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     boru uhlíku kyslíku fluoru zůstanedusík !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

6 Vyzáří-li atom prvku částici , změní se na prvek ležící v tabulce o 2 místa vlevo. 2) Vyzáří-li radioaktivní nuklid draslíku částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     vápníku skandia chloru argonu zůstanedraslík !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

7 Vyzáří-li atom prvku částici  , změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vlevo. Pozor na umístění bloku f! 3) Vyzáří-li radioaktivní nuklid thoria částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     protaktinia radiaaktinia lutecia zůstanethorium !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

8 Vyzáří-li atom prvku částici , prvek se nezmění. 4) Vyzáří-li radioaktivní nuklid barya částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     lanthanu ceru zůstanebaryum xenonu cesia !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

9 Vyzáří-li atom prvku částici , změní se na prvek ležící v tabulce o 2 místa vlevo. 5) Vyzáří-li radioaktivní nuklid thalia částici , přemění se na atom... nápověda (vyber správnou odpověď)     zůstanethalium olova zlata bismutu rtuti !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

10 Vyzáří-li atom prvku částici  , změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vlevo. Pozor na umístění bloku f! 6) Po vyzáření částice + vznikl atom lutecia. Jaký byl zdrojový prvek? nápověda (vyber správnou odpověď)     cer ytterbium hafnium thullium lanthan !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

11 Vyzáří-li atom prvku částici  , změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vpravo. Pozor na umístění bloku f! 7) Po vyzáření částice - vznikl atom wolframu. Jaký byl zdrojový prvek? nápověda (vyber správnou odpověď)     wolfram rhenium tantalhafnium osmium !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

12 Při   rozpadu se neutron rozpadá na proton a elektron (  - ). Součet počtu protonu a neutronů zůstává stejný. 8) Prvek s nukleonovým číslem 235 vyzářil částici -. Jaké je nukleonové číslo produktu? nápověda (vyber správnou odpověď)     237 234 235 233 236 !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

13 Při   rozpadu se z jádra odštěpují 2 protony a 2 neutrony v částici . Nukleonové číslo se zmenšuje o 4. 9) Prvek s nukleonovým číslem 238 vyzářil částici . Jaké je nukleonové číslo produktu? nápověda (vyber správnou odpověď)     237 235 234 233236 !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

14 Při   rozpadu má dceřiný nuklid o jeden proton více a o jeden neutron méně než mateřský nuklid. 10) Z nuklidu 224Fr vznikl jedním rozpadem nuklid Ra. Jaké je jeho (Ra) neutronové číslo? nápověda (vyber správnou odpověď)     138 224 136 223 137 !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

15 Poločas rozpadu úloha č.: výběr tématu 1111 2222 3333 5555 4444 6666 7777 8888 9999 10 konec

16 Den má 24 h. Po každých 6 h klesne množství nuklidu X na polovinu. 1) Poločas rozpadu nuklidu X je 6 h. Kolik tohoto nuklidu zůstane za 1 den z původního množství 1,6 kg? nápověda (vyber správnou odpověď)     0 g 50 g 100 g 200 g 400 g !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

17 0,05g je čtvrtina původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. 2) Poločas rozpadu nuklidu 14C je 5730 r. V roce 1000 n.l. bylo v jistém předmětu 0,2 g tohoto nuklidu. V kterém roce klesne toto množství na 0,05 g? nápověda (vyber správnou odpověď)     6730 11460 12460 22920 23920 !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

18 0,05g je čtvrtina původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. 3) Poločas rozpadu nuklidu 14C je 5730 r. V roce 1000 n.l. bylo v jistém předmětu 0,2 g tohoto nuklidu. V kterém roce klesne toto množství na 0,05 g? nápověda (vyber správnou odpověď)     6730 11460 12460 22920 23920 !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

19 Před každými 20 min. bylo množství nuklidu vždy dvojnásobné. Hodina má 60 min. 4) Poločas rozpadu nuklidu X je 20 min. Pokud je nyní v souboru 5g tohoto nuklidu, kolik ho bylo před hodinou? nápověda (vyber správnou odpověď)     5g 15g 40g 20g 80g !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

20 7 s není násobek t ½. Použijeme vzorec:, kde 5) Přibližně kolik 223Th zůstane z původních 120 g za 7 s, jestliže je jeho poločas rozpadu t½ = 0,9 s? nápověda (vyber správnou odpověď)     0,22 g 1,52 g 0,55 g 4,04 g 17,14 g !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

21 125 g je 1/8 z původního množství. Tedy 0,5 3. Na osminu klesne obsah po době 3 poločasů rozpadu. 6) Jaký poločas rozpadu má 137Cs, pokud ho bylo v roce 1890 v souboru 1 kg a v roce 1980 ho v tomtéž souboru zbylo pouze 125 g? nápověda (vyber správnou odpověď)     5 r 10 r 30 r 20 r 25 r !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

22 Při postupném dělení čísla 16 dvěma. Dosáhneme hodnoty 1 po takovém počtu kroků, který odpovídá násobku poločasu rozpadu. 7) 5. března došlo při havárii k úniku 131I do ovzduší, takže jeho koncentrace 16x přesáhla povolený limit. Který den bude tento limit opět dosažen? (t½ = 8 d) nápověda (vyber správnou odpověď)     13. 3. 21. 3. 6. 4. jiné datum 11. 6. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

23 12 s představuje pětinu minuty. Původní množství představuje 100 %. Během každého poločasu rozpadu se tato hodnota dělí dvěma. 8) Nuklid X má poločas rozpadu 12 s. Kolik procent z původního množství zůstane v souboru za 1 min? nápověda (vyber správnou odpověď)     6,25 % 12,5 % jiný výsledek 40 % 25 % !! Správně !! (3,125 %) výběr tématu výběr otázky

24 25% představuje ¼ původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. 8) Úlomek oštěpu obsahoval 25 % uhlíku 14C v porovnání s původním množstvím (živým dřevem). Jak je oštěp starý (přesnost na 100 let)? (t½ = 5730 r) nápověda (vyber správnou odpověď)    2900 r 5700 r 11500 r 17200 r 22900 r !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

25 K řešení potřebujeme znát logaritmus. Použijeme rovnici:, ze které vyjádříme t. 9) Úlomek oštěpu obsahoval 20 % uhlíku 14C v porovnání s původním množstvím (živým dřevem). Jak je oštěp starý (přesnost na 100 let)? (t½ = 5730 r) nápověda (vyber správnou odpověď)     14300 r 22900 r 13300 r 28700 r jiný výsledek !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

26 Rozpadové řady úloha č.: výběr tématu 1111 2222 3333 5555 4444 konec

27 Nukleonová čísla všech členů thoriové řady jsou dělitelná číslem 4. 1) Který z nuklidů nepatří do thoriové řady začínající nuklidem 232Th? nápověda (vyber správnou odpověď)    224 Ra 228 Ra 225 Ra 220 Rn 208 Tl !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

28 Nukleonová čísla všech členů neptuniové řady dávají při dělení číslem 4 zbytek 1. 2) Který z nuklidů patří do neptuniové řady začínající nuklidem 237Np? nápověda (vyber správnou odpověď)    210 Bi 211 Bi 209 Bi 212 Bi žádný z uvedených !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

29 Nukleonová čísla všech členů jedné řady dávají při dělení číslem 4 stejný zbytek. 3) Jeden z nuklidů nepatří do stejné rozpadové řady jako ostatní. Který? nápověda (vyber správnou odpověď)    233 U 225 Ac 215 Po 241 Am 221 Fr !! Správně !! výběr tématu výběr otázky

30 Po vyzáření částice  se zmenší nukleonové číslo o 4 a protonové o dva. Po vyzáření částice  - se nukleonové číslo nezmění a protonové se zvětší o 1. 4) Následující schéma představuje část rozpadové řady: X → Y → Z → 210Pb. Co je nuklid X? nápověda (vyber správnou odpověď)    218 At 210 Bi 214 Pb 206 Pb 214 Bi !! Správně !! výběr tématu výběr otázky     

31 Po vyzáření částice  se zmenší nukleonové číslo o 4 a protonové o dva. Po vyzáření částice  - se nukleonové číslo nezmění a protonové se zvětší o 1. 5) Následující schéma představuje část rozpadové řady: X → Y → Z → 215At. Co je nuklid X? nápověda (vyber správnou odpověď)     211 Pb 211 Po 223 Ra 223 Fr 215 Bi !! Správně !! výběr tématu výběr otázky    

32 Na shledanou! Jiří Machačný


Stáhnout ppt "Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu rozpadové řady konec."

Podobné prezentace


Reklamy Google