Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný."— Transkript prezentace:

1 Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný

2 Radioaktivita - III (příklady) posuvové zákony poločas rozpadu
rozpadové řady konec

3 Posuvové zákony úloha č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 výběr tématu konec

4 1) Vyzáří-li radioaktivní nuklid dusíku částici b-, přemění se na atom ...
(vyber správnou odpověď) zůstane dusík boru uhlíku kyslíku fluoru Vyzáří-li atom prvku částici b-, změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vpravo. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

5 2) Vyzáří-li radioaktivní nuklid draslíku částici a, přemění se na atom ...
(vyber správnou odpověď) zůstane draslík chloru argonu vápníku skandia Vyzáří-li atom prvku částici a, změní se na prvek ležící v tabulce o 2 místa vlevo. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

6 Pozor na umístění bloku f!
3) Vyzáří-li radioaktivní nuklid thoria částici b+, přemění se na atom ... (vyber správnou odpověď) zůstane thorium lutecia aktinia protaktinia radia Vyzáří-li atom prvku částici b+, změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vlevo. Pozor na umístění bloku f! !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

7 Vyzáří-li atom prvku částici g, prvek se nezmění.
4) Vyzáří-li radioaktivní nuklid barya částici g, přemění se na atom ... (vyber správnou odpověď) zůstane baryum xenonu lanthanu ceru cesia !! Správně !! Vyzáří-li atom prvku částici g, prvek se nezmění. výběr tématu výběr otázky nápověda

8 5) Vyzáří-li radioaktivní nuklid thalia částici a, přemění se na atom ...
(vyber správnou odpověď) zůstane thalium bismutu olova rtuti zlata Vyzáří-li atom prvku částici a, změní se na prvek ležící v tabulce o 2 místa vlevo. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

9 Pozor na umístění bloku f!
6) Po vyzáření částice b+ vznikl atom lutecia. Jaký byl zdrojový prvek? (vyber správnou odpověď) thullium ytterbium hafnium lanthan cer Vyzáří-li atom prvku částici b+, změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vlevo. Pozor na umístění bloku f! !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

10 Pozor na umístění bloku f!
7) Po vyzáření částice b- vznikl atom wolframu. Jaký byl zdrojový prvek? (vyber správnou odpověď) hafnium tantal rhenium osmium wolfram Vyzáří-li atom prvku částici b-, změní se na prvek ležící v tabulce o 1 místo vpravo. Pozor na umístění bloku f! !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

11 8) Prvek s nukleonovým číslem 235 vyzářil částici b-
8) Prvek s nukleonovým číslem 235 vyzářil částici b-. Jaké je nukleonové číslo produktu? (vyber správnou odpověď) 233 234 235 236 237 Při b- rozpadu se neutron rozpadá na proton a elektron (b-). Součet počtu protonu a neutronů zůstává stejný. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

12 9) Prvek s nukleonovým číslem 238 vyzářil částici a
9) Prvek s nukleonovým číslem 238 vyzářil částici a. Jaké je nukleonové číslo produktu? (vyber správnou odpověď) 233 234 235 236 237 Při a rozpadu se z jádra odštěpují 2 protony a 2 neutrony v částici a. Nukleonové číslo se zmenšuje o 4. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

13 10) Z nuklidu 224Fr vznikl jedním rozpadem nuklid Ra
10) Z nuklidu 224Fr vznikl jedním rozpadem nuklid Ra. Jaké je jeho (Ra) neutronové číslo? (vyber správnou odpověď) 136 137 138 223 224 Při b- rozpadu má dceřiný nuklid o jeden proton více a o jeden neutron méně než mateřský nuklid. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

14 Poločas rozpadu úloha č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 výběr tématu konec

15 Den má 24 h. Po každých 6 h klesne množství nuklidu X na polovinu.
1) Poločas rozpadu nuklidu X je 6 h. Kolik tohoto nuklidu zůstane za 1 den z původního množství 1,6 kg? (vyber správnou odpověď) 0 g 50 g 100 g 200 g 400 g Den má 24 h. Po každých 6 h klesne množství nuklidu X na polovinu. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

16 2) Poločas rozpadu nuklidu 14C je 5730 r. V roce 1000 n. l
2) Poločas rozpadu nuklidu 14C je 5730 r. V roce 1000 n.l. bylo v jistém předmětu 0,2 g tohoto nuklidu. V kterém roce klesne toto množství na 0,05 g? (vyber správnou odpověď) 6730 11460 12460 22920 23920 0,05g je čtvrtina původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

17 3) Poločas rozpadu nuklidu 14C je 5730 r. V roce 1000 n. l
3) Poločas rozpadu nuklidu 14C je 5730 r. V roce 1000 n.l. bylo v jistém předmětu 0,2 g tohoto nuklidu. V kterém roce klesne toto množství na 0,05 g? (vyber správnou odpověď) 6730 11460 12460 22920 23920 0,05g je čtvrtina původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

18 4) Poločas rozpadu nuklidu X je 20 min
4) Poločas rozpadu nuklidu X je 20 min. Pokud je nyní v souboru 5g tohoto nuklidu, kolik ho bylo před hodinou? (vyber správnou odpověď) 5g 15g 20g 40g 80g Před každými 20 min. bylo množství nuklidu vždy dvojnásobné. Hodina má 60 min. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

19 5) Přibližně kolik 223Th zůstane z původních 120 g za 7 s, jestliže je jeho poločas rozpadu t½ = 0,9 s? (vyber správnou odpověď) 0,22 g 0,55 g 1,52 g 4,04 g 17,14 g 7 s není násobek t½. Použijeme vzorec: , kde !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

20 6) Jaký poločas rozpadu má 137Cs, pokud ho bylo v roce 1890 v souboru 1 kg a v roce 1980 ho v tomtéž souboru zbylo pouze 125 g? (vyber správnou odpověď) 5 r 10 r 20 r 25 r 30 r 125 g je 1/8 z původního množství. Tedy 0,53. Na osminu klesne obsah po době 3 poločasů rozpadu. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

21      !! Správně !! 13. 3. 21. 3. 6. 4. 11. 6. jiné datum
7) 5. března došlo při havárii k úniku 131I do ovzduší, takže jeho koncentrace 16x přesáhla povolený limit. Který den bude tento limit opět dosažen? (t½ = 8 d) (vyber správnou odpověď) 13. 3. 21. 3. 6. 4. 11. 6. jiné datum Při postupném dělení čísla 16 dvěma. Dosáhneme hodnoty 1 po takovém počtu kroků, který odpovídá násobku poločasu rozpadu. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

22 8) Nuklid X má poločas rozpadu 12 s
8) Nuklid X má poločas rozpadu 12 s. Kolik procent z původního množství zůstane v souboru za 1 min? (vyber správnou odpověď) jiný výsledek 6,25 % 12,5 % 25 % 40 % 12 s představuje pětinu minuty. Původní množství představuje 100 %. Během každého poločasu rozpadu se tato hodnota dělí dvěma. !! Správně !! (3,125 %) výběr tématu výběr otázky nápověda

23 8) Úlomek oštěpu obsahoval 25 % uhlíku 14C v porovnání s původním množstvím (živým dřevem). Jak je oštěp starý (přesnost na 100 let)? (t½ = 5730 r) (vyber správnou odpověď) 2900 r 5700 r 11500 r 17200 r 22900 r 25% představuje ¼ původního množství. To odpovídá době dvou poločasů rozpadu. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

24 9) Úlomek oštěpu obsahoval 20 % uhlíku 14C v porovnání s původním množstvím (živým dřevem). Jak je oštěp starý (přesnost na 100 let)? (t½ = 5730 r) (vyber správnou odpověď) jiný výsledek 13300 r 14300 r 22900 r 28700 r K řešení potřebujeme znát logaritmus. Použijeme rovnici: , ze které vyjádříme t. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

25 Rozpadové řady úloha č.: 1 2 3 4 5 výběr tématu konec

26 1) Který z nuklidů nepatří do thoriové řady začínající nuklidem 232Th?
(vyber správnou odpověď) 224Ra 228Ra 225Ra 220Rn 208Tl Nukleonová čísla všech členů thoriové řady jsou dělitelná číslem 4. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

27 2) Který z nuklidů patří do neptuniové řady začínající nuklidem 237Np?
(vyber správnou odpověď) žádný z uvedených 209Bi 210Bi 211Bi 212Bi Nukleonová čísla všech členů neptuniové řady dávají při dělení číslem 4 zbytek 1. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

28 3) Jeden z nuklidů nepatří do stejné rozpadové řady jako ostatní. Který?
(vyber správnou odpověď) 233U 225Ac 241Am 221Fr 215Po Nukleonová čísla všech členů jedné řady dávají při dělení číslem 4 stejný zbytek. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

29 4) Následující schéma představuje část rozpadové řady: X → Y → Z → 210Pb. Co je nuklid X?
b b a (vyber správnou odpověď) 218At 210Bi 206Pb 214Bi 214Pb Po vyzáření částice a se zmenší nukleonové číslo o 4 a protonové o dva. Po vyzáření částice b- se nukleonové číslo nezmění a protonové se zvětší o 1. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

30 5) Následující schéma představuje část rozpadové řady: X → Y → Z → 215At. Co je nuklid X?
a a b- (vyber správnou odpověď) 211Pb 223Ra 211Po 223Fr 215Bi Po vyzáření částice a se zmenší nukleonové číslo o 4 a protonové o dva. Po vyzáření částice b- se nukleonové číslo nezmění a protonové se zvětší o 1. !! Správně !! výběr tématu výběr otázky nápověda

31 Na shledanou! Jiří Machačný


Stáhnout ppt "Radioaktivita - III (příklady) Jiří Machačný."

Podobné prezentace


Reklamy Google