Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energie Slunce Připojení fotovoltaických elektráren.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energie Slunce Připojení fotovoltaických elektráren."— Transkript prezentace:

1 Energie Slunce Připojení fotovoltaických elektráren

2 Mechanismus výkupních cen a zelené bonusy V současné době lze volit cenu, za kterou lze prodávat: 1.Zelený bonus -(příspěvek - energie vyrobená z obnovitelného zdroje se nemusí vyrobit z fosilních paliv) vyrobenou elektrickou energii využívá majitel pro svou vlastní spotřebu, případné přebytky odevzdává do sítě -úspora stavebních nákladů (panely na střeše, …) -většinou se jedná o menší výkony 2. Výkupní cena -vyrobená elektrická energie se prodává přímo do veřejného rozvodu -zpravidla se jedná o sluneční farmy o velkých výkonech -umístění na volném prostranství Masivní podpora státu vedla k dynamickému nárůstu instalovaného výkonu, zejména v dotované výkupní ceně. Nárůst instalovaného výkonu:20070,35 MW MW

3 Zelený bonus

4 *za veškerou vyrobenou energie je hrazen zelený bonus (sazba ERU), který byl platný v době výstavby *výroba z panelů je měřena samostatným elektroměrem *vyrobenou energii lze využít pro vlastní spotřebu, přebytek prodat obchodníkovi s elektřinou, dodavatel ale nemá za povinnost přebytky vykupovat *přebytky dodané do distribuční sítě jsou měřeny čtyřkvadrantním elektroměrem (měří odebranou a dodanou elektřinu samostatně) *cena za energii dodanou do sítě je smluvní, v současné době zhruba (60-70) hal./kWh Princip a podmínky zeleného bonusu

5 Přímý prodej

6 *podmínky připojení jsou dány před zahájením výstavby formou „zamluvení výkonu“ mezi výrobcem a provozovatelem (studie připojitelnosti – možnosti distribučních a přenosových linek, rezervy ve stávajících rozvodnách) *veškerá vyrobená energie je odváděna do distribuční sítě *za tuto energii je pevná výkupní cena (ERU), která byla platná v době výstavby *k ceně se připočítává "inflační doložka" – (2 – 4)% *vyrobená energie se měří elektroměrem *provozovatel soustavy musí tuto energii ze zákona vykoupit Princip a podmínky pro přímý prodej Obecné povinnosti (platí pro obě varianty) *každý měsíc je třeba dodat provozovateli výkaz o výrobě *jednou za ¼ roku poslat výkaz na ERU *jednou za rok poslat distributorovi odhad výroby na další rok

7 Ceníky pro výkup Datum uvedení výrobny do provozu Instalovaný výkon výrobny [kW] Jednotarifní pásmo provozování od (včetně)do (včetně)oddo (včetně) Výkupní ceny [Kč/MWh] Zelené bonusy [Kč/MWh]

8 Ekonomický rozbor pro plátce DPH zdroj: Předpokládaný výkon P = 10kW p, investiční náklady 36 Kč/W p prvotní investice Kč, předpokládaná roční výroba kWh 1.Přímá dodávka *investor tedy utrží 28,3 tisíc Kč za rok *návratnost = 360 / 28,3 = 12,7 let *výkupní cena je garantována na 20 let *FVE dalších 7,3 let bude tedy generovat zisk. *celkově za 20 let je částka cca 570 tisíc Kč 2.Zelený bonus *předpoklad vlastní spotřeba kWh *investor utrží 22,8 tisíc Kč za rok *investor ušetří x náklady na nákup 1 kWh od distribuční společnosti, řekněme 4 Kč, celkem tedy ,- Kč *celkově fakturace + úspora je za 54,8 tisíc *návratnost = 360 / 54,8 = 6,6 let *výkupní cena je garantována na 20 let *celkově za 20 let je částka cca 456 tis. Kč a dalších 640 tisíc ušetří

9 Jaké technické problémy přinesl rychlý rozvoj fotovoltaických elektráren ? *Z důvodů snížení ekonomické návratnosti investice (5 – 7 let) došlo na našem území v roce 2010 k extrémnímu zájmu investorů. Do konce roku 2010 byl rezervován výkon 8 GW, realizovaný výkon je ale zatím pouze zhruba 2 GW (k ) *Zatím není zcela jasný vliv nových zdrojů (slunce a vítr) na rozvodnou soustavu. Proto je uzavírání nových smluv zatím pozastaveno *Analýza dopadů: -udržení frekvence v důsledku kolísání poměru výroba x spotřeba -dostatek jalového výkonu (fotovoltaické elektrárny vyrábí pouze činný výkon) -vznik vyšších harmonických -zvýšení zkratových výkonů Technické problémy

10 *Jedná se o neregulované zdroje s výrobou zejména v letních měsících *Transformátory pro připojení do vn a vvn výrazně zhoršují účiník sítě, střídače kvalitu napětí *Při změnách slunečního svitu dojde k výraznému kolísání výkonu i napětí *Extrémní nárůst výkonu zvyšuje požadavky na distribuční (vn) a přenosovou (vvn) soustavu, která není na takovou změnu připravena. Hrozí přetěžování sítí, s následným vypínáním *Jaderné elektrárny se prakticky nedají regulovat, parní elektrárny jen omezeně (zhoršování jejich účinnosti a efektivity) a vodní elektrárny na vše nestačí  v budoucnu se musí stavět nové zdroje s regulací výkonu (50 – 100)% *Uvažuje se o výstavbě nových „regulačních“ elektráren Technické problémy

11 *Využití sluneční a větrné energie k výrobě elektrické energie bude v budoucnu klíčové pro energetickou stabilitu a rovnováhu *Z ekonomického hlediska se stal fotovoltaické elektrárny u nás velmi výhodnou investicí se zárukou státu. Od omezení v přímé dotaci nových zdrojů, u starších zdrojů nově zavedená daň (hrozí mezinárodní arbitráž) *Pro podnikatele i domácnosti je lákavá garantovaná výkupní cena a zelený bonus od provozovatele. Obě dotace ale zaplatí ostatní spotřebitelé. *Investiční náklady jsou v současné době (pro velké výkony) zhruba ( ) tisíc Kč/kW P *Návratnost fotovoltaické elektrárny je podle pozemku, polohy, výkonu a realizace asi 7 – 9 let *Další rozvoj fotovoltaických článků přinesou nové technologie, které umožní další výrazné snížení ceny (snížení dotací nebo bez dotací) a zvýšení účinnosti přeměny Závěr On-line výroba fotovoltaických elektráren v ČR (zdroj: sollaris – on-line monotorig FV): zdezde


Stáhnout ppt "Energie Slunce Připojení fotovoltaických elektráren."

Podobné prezentace


Reklamy Google