Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energie Slunce Připojení fotovoltaických elektráren.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energie Slunce Připojení fotovoltaických elektráren."— Transkript prezentace:

1 Energie Slunce Připojení fotovoltaických elektráren

2 Mechanismus výkupních cen a zelené bonusy V současné době lze volit cenu, za kterou lze prodávat: 1.Zelený bonus -(příspěvek - energie vyrobená z obnovitelného zdroje se nemusí vyrobit z fosilních paliv) vyrobenou elektrickou energii využívá majitel pro svou vlastní spotřebu, případné přebytky odevzdává do sítě -úspora stavebních nákladů (panely na střeše, …) -většinou se jedná o menší výkony 2. Výkupní cena -vyrobená elektrická energie se prodává přímo do veřejného rozvodu -zpravidla se jedná o sluneční farmy o velkých výkonech -umístění na volném prostranství Masivní podpora státu vedla k dynamickému nárůstu instalovaného výkonu, zejména v dotované výkupní ceně. Nárůst instalovaného výkonu:20070,35 MW 1. 6. 20111 965 MW

3 Zelený bonus

4 *za veškerou vyrobenou energie je hrazen zelený bonus (sazba ERU), který byl platný v době výstavby *výroba z panelů je měřena samostatným elektroměrem *vyrobenou energii lze využít pro vlastní spotřebu, přebytek prodat obchodníkovi s elektřinou, dodavatel ale nemá za povinnost přebytky vykupovat *přebytky dodané do distribuční sítě jsou měřeny čtyřkvadrantním elektroměrem (měří odebranou a dodanou elektřinu samostatně) *cena za energii dodanou do sítě je smluvní, v současné době zhruba (60-70) hal./kWh Princip a podmínky zeleného bonusu

5 Přímý prodej

6 *podmínky připojení jsou dány před zahájením výstavby formou „zamluvení výkonu“ mezi výrobcem a provozovatelem (studie připojitelnosti – možnosti distribučních a přenosových linek, rezervy ve stávajících rozvodnách) *veškerá vyrobená energie je odváděna do distribuční sítě *za tuto energii je pevná výkupní cena (ERU), která byla platná v době výstavby *k ceně se připočítává "inflační doložka" – (2 – 4)% *vyrobená energie se měří elektroměrem *provozovatel soustavy musí tuto energii ze zákona vykoupit Princip a podmínky pro přímý prodej Obecné povinnosti (platí pro obě varianty) *každý měsíc je třeba dodat provozovateli výkaz o výrobě *jednou za ¼ roku poslat výkaz na ERU *jednou za rok poslat distributorovi odhad výroby na další rok

7 Ceníky pro výkup Datum uvedení výrobny do provozu Instalovaný výkon výrobny [kW] Jednotarifní pásmo provozování od (včetně)do (včetně)oddo (včetně) Výkupní ceny [Kč/MWh] Zelené bonusy [Kč/MWh] 1. 1. 201031. 12. 201030-12 90311 973 1. 1. 201131. 12. 20110307 8037 253 1. 1. 201131. 12. 2011301006 1415 211 1. 1. 201131. 12. 2011100-5 7234 793 1. 1. 201231. 12. 20120306 2845 734 1. 1. 201330. 6. 2013053 4102 860 1. 1. 201330. 6. 20135302 8302 280 1. 7. 201331. 12. 2013052 9902 440 1. 7. 201331. 12. 20135302 4301 880

8 Ekonomický rozbor pro plátce DPH zdroj: www.nemakej.cz Předpokládaný výkon P = 10kW p, investiční náklady 36 Kč/W p prvotní investice 360 000 Kč, předpokládaná roční výroba 10 000 kWh 1.Přímá dodávka *investor tedy utrží 28,3 tisíc Kč za rok *návratnost = 360 / 28,3 = 12,7 let *výkupní cena je garantována na 20 let *FVE dalších 7,3 let bude tedy generovat zisk. *celkově za 20 let je částka cca 570 tisíc Kč 2.Zelený bonus *předpoklad vlastní spotřeba 8 000 kWh *investor utrží 22,8 tisíc Kč za rok *investor ušetří 8 000 x náklady na nákup 1 kWh od distribuční společnosti, řekněme 4 Kč, celkem tedy 32 000,- Kč *celkově fakturace + úspora je za 54,8 tisíc *návratnost = 360 / 54,8 = 6,6 let *výkupní cena je garantována na 20 let *celkově za 20 let je částka cca 456 tis. Kč a dalších 640 tisíc ušetří

9 Jaké technické problémy přinesl rychlý rozvoj fotovoltaických elektráren ? *Z důvodů snížení ekonomické návratnosti investice (5 – 7 let) došlo na našem území v roce 2010 k extrémnímu zájmu investorů. Do konce roku 2010 byl rezervován výkon 8 GW, realizovaný výkon je ale zatím pouze zhruba 2 GW (k 1. 6. 2011) *Zatím není zcela jasný vliv nových zdrojů (slunce a vítr) na rozvodnou soustavu. Proto je uzavírání nových smluv zatím pozastaveno *Analýza dopadů: -udržení frekvence v důsledku kolísání poměru výroba x spotřeba -dostatek jalového výkonu (fotovoltaické elektrárny vyrábí pouze činný výkon) -vznik vyšších harmonických -zvýšení zkratových výkonů Technické problémy

10 *Jedná se o neregulované zdroje s výrobou zejména v letních měsících *Transformátory pro připojení do vn a vvn výrazně zhoršují účiník sítě, střídače kvalitu napětí *Při změnách slunečního svitu dojde k výraznému kolísání výkonu i napětí *Extrémní nárůst výkonu zvyšuje požadavky na distribuční (vn) a přenosovou (vvn) soustavu, která není na takovou změnu připravena. Hrozí přetěžování sítí, s následným vypínáním *Jaderné elektrárny se prakticky nedají regulovat, parní elektrárny jen omezeně (zhoršování jejich účinnosti a efektivity) a vodní elektrárny na vše nestačí  v budoucnu se musí stavět nové zdroje s regulací výkonu (50 – 100)% *Uvažuje se o výstavbě nových „regulačních“ elektráren Technické problémy

11 *Využití sluneční a větrné energie k výrobě elektrické energie bude v budoucnu klíčové pro energetickou stabilitu a rovnováhu *Z ekonomického hlediska se stal fotovoltaické elektrárny u nás velmi výhodnou investicí se zárukou státu. Od 1. 1. 2011 omezení v přímé dotaci nových zdrojů, u starších zdrojů nově zavedená daň (hrozí mezinárodní arbitráž) *Pro podnikatele i domácnosti je lákavá garantovaná výkupní cena a zelený bonus od provozovatele. Obě dotace ale zaplatí ostatní spotřebitelé. *Investiční náklady jsou v současné době (pro velké výkony) zhruba (70 - 100) tisíc Kč/kW P *Návratnost fotovoltaické elektrárny je podle pozemku, polohy, výkonu a realizace asi 7 – 9 let *Další rozvoj fotovoltaických článků přinesou nové technologie, které umožní další výrazné snížení ceny (snížení dotací nebo bez dotací) a zvýšení účinnosti přeměny Závěr On-line výroba fotovoltaických elektráren v ČR (zdroj: sollaris – on-line monotorig FV): zdezde


Stáhnout ppt "Energie Slunce Připojení fotovoltaických elektráren."

Podobné prezentace


Reklamy Google