Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové syntetické drogy a monitoring jejich výskytu mezi různými skupinami uživatelů AT konference, 5. 6. 2013 Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ing. Daniela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové syntetické drogy a monitoring jejich výskytu mezi různými skupinami uživatelů AT konference, 5. 6. 2013 Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ing. Daniela."— Transkript prezentace:

1 Nové syntetické drogy a monitoring jejich výskytu mezi různými skupinami uživatelů AT konference, 5. 6. 2013 Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ing. Daniela Kmetonyová, Mgr. Eva Drápalová, Bc. Lucie Ivanovová, MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D., PhDr. Ladislav Csémy, Ph. D. & MUDr. Viktor Mravčík, Mgr. Kateřina Grohmannová

2 Nové psychoaktivní látky Nová omamná / psychotropní látka (NPS), která není kontrolována mezinárodními úmluvami OSN z roku 1961 a 1971, která může způsobit srovnatelné dopady na veřejné zdraví jako již kontrolované látky (Council Decision 2005/387/JHA) aka „legal highs“ X už ne tak „legal“ syntetické látky („nové syntetické drogy“ - NSD) kanabinoidy látky rostlinného původu → 2010 / 2011 Amsterdam shopy → 2012 / 2013 internet, podpultový prodej 4/12/200 8

3 Aktuální vývoj → prohibice vytváří pobídky pro výrobu dalších látek → každý rok více nových látek než v roce předchozím → o každé nové látce toho víme méně než o té předchozí (rizika neznámá)

4 Co všechno o nových drogách nevíme? 1) Jaká je prevalence užívání NSD, v porovnání s tradičními drogami? jak se na prevalenci správně zeptat? (různé produkty, různé látky, různé chápání, obtížný popis) 2) Jaké jsou hlavní zdroje NSD na trhu? online shopy vs. podpultový prodej nové vzorce prodeje – přeprodávání legálních látek 3) Které nové látky se vlastně užívají? co prodejce prodává, může být něco jiného, než říká co se prodává na online shopech se nemusí užívat 4) Jaká jsou rizika konkrétních látek? předávkování v EWS x nové látky nelze najít Informace od uživatelů (diskusní fóra) page 4

5 1) Odhady prevalence v obecné populaci celopopulační studie online průzkum na taneční scéně experimentátoři rekreační uživatelé v populaci PUD dostupnost & cena ve školní populaci obchody nemají žádné omezení věku 4/12/200 8

6 Dosavadní výzkum I. 2011 NMS & agentura Median – výzkum mezi “uživateli internetu“, 1091 respondentů ve věku 15– 34, 5 % užilo novou drogu  80 % poprvé v posledním roce  50 % ji užilo jen jednou 26,6 % užilo v posledním roce konopí (15 % v CS 2008, v obecné populaci asi poloviční míra užívání omamných látek – 2,5 % NSD) Polsko: 8 % 16 – 18 studentů užilo v posledním roce konopí, 12 % „legal highs“ X Red Bull Malczewski, A., Kidawa, M., Struzik, M., & Strzelecka, A. (2010). 2010 NATIONAL REPORT (2009 data) TO THE EMCDDA by the Reitox National Focal Point: „POLAND” X v celopulační studii pro ČR 2012 jen 12 osob, které nějakou novou drogu užily

7 Dosavadní výzkum II. 4/12/200 8 55 % klientů TP a 41 % klientů KC někdy užilo novou drogu 23 % klientů TP a 30 % klientů KC ji užilo opakovaně 5 – 6 % PDU pravidelnými uživateli NSD

8 Problémy s dotazováním buprenorfin bubba kush stilnox amfetaminy 7 % podobná jako LSD legální konopí 15 % andělský prach MDAI butylon 33 % piperaziny triptaminy 3 % Blue Lotos Jožin z Bažin Vanilla Sky 40 % page 8 „Užil/a jste někdy novou syntetickou drogu“? ANO „Jakou novou syntetickou drogu jste užil/a? Chápou respondenti, na co se jich ptáme? Vědí, co vlastně užívají?

9 Způsob dotazování 1) DOTAZ na celoživotní, 12 měsíců a 30 dní prevalenci zvlášť PRO 3 SKUPINY LÁTEK a) synthetické kanabinoidy b) nové syntetické drogy c) herbální drogy 2) DOTAZ NA TYP LÁTKY (výběr) 1. Znáte vzorec látky, kterou jste užil/a? (MDPV, MCPP..) 2. Pokud ne, znáte chemickou skupinu? (piperaziny, tryptaminy) 3. Pokud ne, jaký byl účinek té látky? (stimulant, hallucinogen, tlumivá látka) 3) Jak se té látce, kterou jste užil, říkalo? Funky / Plán B / Euforia / MDPV (a jiné chemické vzorce) page 9

10 2) Monitoring zdrojů tzv. scraping online obchodů kvalitativní a kvantitativní sběr dat od uživatelů NSD 4/12/200 8

11 Programátorské řešení - scraping web scraping – indexování informací z webu s využitím podobné technologie, jakou používají standardní vyhledávače z nestrukturovaného obsahu (XY obchodů a produktů na webu za různé ceny → aktualizovaná databáze obchodů a látek) a la www.srovnanicen.cz, další marketingové nástrojewww.srovnanicen.cz v tuto chvíli probíhá ručně (EMCDDA snapshot) 1) Klíčová slova definující shopy – prohledání webu 2) Kódování nejnavštěvovanějších stránek → databáze produktů marketingové strategie a chování trhu reakce na vymáhání práva page 11

12 3) Testování obsahu látek z online obchodů na taneční scéně od experimentátorů z populace PUD 4/12/200 8

13 Testování obsahu látek v ČR testování extáze na taneční scéně od roku 2010 zastaveno na základě negativního stanoviska NPC/MVČR X látky, u kterých nepředpokládáme nelegální obsah X sběr pro výzkumné účely – bez znalosti obsahu látek nelze odhadnout epidemiologii spolupráce s Kriminalistickým ústavem a Výzkumným ústavem vodohospodářským – předání „legalizovaných vzorků“ nákup standardů látek, jež jsou v EU nejrozšířenější v rámci projektu I-TREND příprava návrhu postupu – protokol, evidence, způsob předání (inspirace zahraničím: SINTESE (Fr), DIMS (NL) k vyjádření NPC, spolupráce s NNO ? 4/12/200 8

14 4) Analýza rizik - diskusní fóra a kvalitativní rozhovory page 14 zkrácený název

15 Analýza diskusních fór vyhledávání diskusních fór přes google (prvních 100 látek) Kritéria pro zahrnutí do studie (i) témata spojená s NSD; (ii) primárně určená uživatelům; (iii) výměna názorů červen 2009 – březen 2011, 16 fór s 900 příspěvky popisy účinků, dávkování a negativních účinků NSD Nástroje snižování rizik mezi uživateli NSD: na poprvé užije menší množství drogy snaha nekombinovat látky s jinými Vyhledávání informací o látce X nedostatečné oficiální zdroje & informace z obchodů nespolehlivé Vnímání rizika se posouvá spolu se zkušeností uživatele (od podceňování k realističtějšímu vnímání).

16 SHRNUTÍ 4/12/200 8

17 SHRNUTÍ jaké látky jsou nejrozšířenější? epidemiologie – co si uživatelé myslí, že užívají & monitoring shopů – co prodejci tvrdí, že prodávají jaký je jejich obsah analýza vzorků – co skutečně užívají jaká jsou rizika konkrétních látek jak popisují účinky domnělých, resp. skutečně užívaných látek → tzv. TOP 10 nových drog na českém / evropském trhu → standardní drogový trh, jen nevíme (i) co se bere, (ii) kdo to bere, (iii) jak se na to zeptat, (iv) jaká to má rizika 4/12/200 8

18 Přesah do drogové politiky 04/2011 33 nových nelegálních drog & majitelé Amsterdam shopu odstíháni za šíření toxikomanie (nezávisí na seznamu látek) návrh na změnu zákona č. 167/1998: nové drogy zakazovány vládním nařízením, ne přílohou zákona = zrychlení procesu  vláda rozhodne, co je legální, a co ne  není stanoveno, na základě čeho  jak zareaguje trh ? Německo zařazuje podezřelé látky na dočasný seznam, ze kterého přechází do trvalého zákazu jen pokud se do roka prokáže nebezpečnost → zavést risk-assesment do české legislativy, aby náklady na zákaz nepřevýšily jeho přínosy

19 Děkuji za pozornost! belackova@adiktologie.cz Klinika adiktologie IGA MZD (Nové drogy – analýza trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod) DPIP I-TREND (Internet Tools for Research in Europe on New Drugs) Psychiatrické centrum Praha MVČR VG2VS/200 belackova@adiktologie.cz

20 I. Metodologie MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ing. Jiří Vopravil, Ph.D., JUDr. Michaela Štefunková, Ph. D., Mgr. Miroslava Langrová


Stáhnout ppt "Nové syntetické drogy a monitoring jejich výskytu mezi různými skupinami uživatelů AT konference, 5. 6. 2013 Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ing. Daniela."

Podobné prezentace


Reklamy Google