Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zbytný tranzit po silnici II/262 „Pod pojmem zbytná tranzitní kamionová doprava rozumíme dopravu, která nemá ve městech Děčín a Česká Lípa a v jejich okolí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zbytný tranzit po silnici II/262 „Pod pojmem zbytná tranzitní kamionová doprava rozumíme dopravu, která nemá ve městech Děčín a Česká Lípa a v jejich okolí."— Transkript prezentace:

1 Zbytný tranzit po silnici II/262 „Pod pojmem zbytná tranzitní kamionová doprava rozumíme dopravu, která nemá ve městech Děčín a Česká Lípa a v jejich okolí (okresech) zdroj ani cíl. Vychází to z ustanovení zákona o pozemních komunikacích, kde se uvádí, že silnice II. třídy jsou určeny pro dopravu mezi okresy.“ Ing. Pavel Beneš Ph.D.

2 Zadání úlohy Cílem měření je získat hodnoty, které odpovídají skutečnému podílu zbytné tranzitní kamionové dopravy na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín s celkovou hmotností nad 12 tun u vozidel se shodnou registrační značkou, zachycenou ve vybraných bodech monitorování na trase komunikace II/ 262 a jejích možných zdrojů tranzitní dopravy z komunikací I/13, I/9, II/268 včetně návrhu dalších opatření. V období realizace měření byly uzavřeny komunikace II/270 (Mimoň – Jablonné v Podještědí, II/240 (Františkov nad Ploučnicí – Verneřice), II/260 (Úštěk – Ústí nad Labem), I/62 (Ústí nad Labem – Děčín). Významným omezením plynulosti byla oprava tělesa mostu v Zahrádkách u České Lípy. Pro stanovení skutečného podílu zbytné tranzitní kamionové dopravy na komunikaci II/262 v úseku bylo využito metody prostorově časového směrového dopravního průzkumu, jehož cílem bylo zjištění: celkové intenzity dopravy (všech vozidel), tranzitních vozidel nad 12 tun (celkové hodnoty tranzitní dopravy) intenzity zbytné tranzitní kamionové dopravy (vozidel s celkovou hmotností nad 12 tun) s jednoznačným zachycením registrační značky ve vybraných místech monitorování) na komunikaci II/ 262 a z definovaných zdrojových komunikací. Cíl : Omezující skutečnosti Zvolená metoda B&C Dopravní systémy s.r.o.2

3 Mapa realizovaného měření Obrázek 2 Rozložení míst měření B&C Dopravní systémy s.r.o.3

4 Zjednodušené schéma měření Zbytný tranzit I/13 I/9 II/262 II/268 I/38 I/15 B&C Dopravní systémy s.r.o.4

5 Materiální a technické prostředky Základním technickým prostředkem bylo zařízení pro snímání intenzity dopravy „ BCDS Loger „ Podélný radar „BCDS Radar“ Údaje o vozidlech se v závislosti na době průjezdu vozidla detekčním polem měřicího zařízení “BCDS Logger“ přesně na vteřinu uchovávají ve vnitřní paměti zařízení. Zařízení umožňuje uchovat data v časové posloupnosti měření, s přesnosti doby průjezdu na vteřiny (viz obr. 8), až do hodnoty 500 tisíc vozidel. Připojením zařízení k PC je možné přímo (on-line) sledovat monitoring vozidel na dané komunikaci nebo křižovatce. Každé kamionové vozidlo nad 12 tun celkové hmotnosti bylo v měřicím zařízení “BCDS Logger“ potvrzeno obsluhou stiskem tlačítka. B&C Dopravní systémy s.r.o.5

6 Materiální a technické prostředky Kamerový systém Fotopřístroje Označení vozidla v systému „BCDS Loger“ Ruční záznam B&C Dopravní systémy s.r.o.6

7 Organizační a personální zabezpečení Měření intenzity dopravy na dané komunikaci bylo provedeno společnosti B&C Dopravní systémy, s.r.o. ve třech dnech měsíce září 2013: 2. 9. (pondělí), 4. 9. (středa) a 6. 9. 2013 (pátek). Stanoviště č. 1 bylo umístěno ve vesnici Jílové, Stanoviště č. 2 Malá Veleň, Stanoviště č. 3 Česká Kamenice, Stanoviště č. 4 Pihel, Stanoviště č. 5 Stružnice, Stanoviště č. 6 Cvikov, Stanoviště č. 7 Zákupy, Stanoviště č. 8 Zahrádky-pošta. Stanoviště č. 9 Zahrádky bylo zrušeno. Byly vybrány dny s předpokládanou nejvyšší intenzitou dopravy. Měření v pondělí 2. 9. 2013 bylo provedeno na všech stanovištích v době od 8.00 do 14.00 hod a sloužilo především k analýze prvních reálně získaných dat o intenzitě dopravy na dané komunikaci. Ve středu 4. 9. 2013 proběhlo na stanovištích č. 5 Stružnice, č. 8 Zahrádky a č. 4 Pihel 24 hodinové měření (od 00:00 do 24:00 hod) a na ostatních stanovištích 12 hodinové měření v době od 7.00 do 19.00 hod. Měření v pátek 6. 9. 2013 bylo provedeno na všech stanovištích jako 12 hodinové měření v době od 7.00 do 19.00 hod. B&C Dopravní systémy s.r.o.7

8 Dosažené výsledky Zdrojem pro zbytnou tranzitní kamionovou dopravu na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín jsou vozidla, která vstupují do České Lípy po komunikaci č. 9 ve směru Mladá Boleslav - Česká Lípa, po komunikaci č. 262 ve směru Mnichovo Hradiště - Česká Lípa a po komunikaci č. 9 ve směru Nový Bor - Česká Lípa. Zdrojem pro zbytnou tranzitní kamionovou dopravu na komunikaci II/262 ve směru od Děčína jsou vozidla, která vstupují do města Děčína po komunikaci č. 13 ve směru Libouchec – Děčín, po komunikaci č. 13 ve směru Česká Kamenice – Děčín a po komunikaci č. 62 ve směru Ústí nad Labem – Děčín. Komunikace č. 62 z Ústí nad Labem do Děčína byla v období dopravního průzkumu pro kamionovou dopravu uzavřena a nebyla proto monitorována. Základním obousměrným tranzitním směrem je tranzit ve směru Jílové – Mladá Boleslav, který je realizován po komunikaci II/262 v úseku Děčín – Česká Lípa. Pokračuje po komunikaci I/9 v úseku Česká Lípa – Zahrádky a dále ve směru na Mladou Boleslav. Druhým významným obousměrným tranzitním směrem je tranzit probíhající po shodné komunikaci II/ 262 do České Lípy a dále ve směru do Zákup – Mnichovo Hradiště. Třetím významným obousměrným tranzitním směrem je tranzit po silnici I/13 ve směru Jílové – Česká Kamenice – Cvikov – Liberec. Příčným obousměrným tranzitním směrem je tranzit z Mladé Boleslavi po komunikaci I/9 v úseku Zahrádky – Česká Lípa – Nový Bor – Cvikov ve směru na Liberec. B&C Dopravní systémy s.r.o.8

9 Počátek intervaluPočet vozidelPodíl [%] Počet kamionu Záznam RZ Podíl [%] 4.9.2013 0:00:00130,492,4 4.9.2013 1:00:00120,471,9 4.9.2013 2:00:00190,671,9 4.9.2013 3:00:00150,551,3 4.9.2013 4:00:00321,1123,2 4.9.2013 5:00:00722,4123,2 4.9.2013 6:00:001444,8184,8 4.9.2013 7:00:001454,9154,0 4.9.2013 8:00:001685,7154,0 4.9.2013 9:00:001515,1164,2 4.9.2013 10:00:001886,3256,6 4.9.2013 11:00:001786,0112,9 4.9.2013 12:00:001926,5164,2 4.9.2013 13:00:001956,6236,1 4.9.2013 14:00:002428,1307,9 4.9.2013 15:00:002769,3328,5 4.9.2013 16:00:002598,7184,8 4.9.2013 17:00:001896,4205,3 4.9.2013 18:00:001735,8246,3 4.9.2013 19:00:001184,0184,8 4.9.2013 20:00:00652,2143,7 4.9.2013 21:00:00411,4102,6 4.9.2013 22:00:00592,0143,7 4.9.2013 23:00:00240,871,9 Celkem2970100378100 Česká Lípa - Děčín B&C Dopravní systémy s.r.o.9

10 Děčín Česká Lípa Celodenní směrová intenzita dopravního proudu zbytné tranzitní kamionové dopravy ve směru z České Lípy do Děčína 4. 9. 2013 (za 24 hodin) 378 vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti 65 % = 245 197 32 V průměru 16 kamionů za 24 hod ; (maximum 32 kam/hod) 40 %=14713 za 50% času za 25 % času Průměr 20 kam./h 25 kam./h V noční době 22- 6 hod projede 73 kamionů (20%), průměr 9 kam./h 19 B&C Dopravní systémy s.r.o.10

11 Děčín Česká Lípa Celodenní směrová intenzita dopravního proudu všech vozidel ve směru z České Lípy do Děčína 4. 9. 2013 (za 24 hodin) 2970 vozidel 80 % 197 32 276 Průměr za 12 h 196voz./ h za 6 h 226 voz./h 50 % 1218 Průměr za 24 h 124 voz./h za 50 % času za 25 % času V noční době 22-6 hod projede 246 vozidel (8%), průměr 32 voz./h B&C Dopravní systémy s.r.o.11

12 zbytný tranzit všechna podíl vozidla tranzitu Za 50 % času dne (7-19 h) 65 % kamionů 80 % vozidel 10,2 % Za 25 % času dne (12-19 h) 40 % kamionů 50 % vozidel 11,0 % V noční době (22-6 h) 33 % 20 % kamionů 8 % vozidel 29,0 % času dne Za 24 hod 378 kamionů 2970 vozidel 12,7 % Podíl tranzitu Děčín Česká Lípa B&C Dopravní systémy s.r.o.12

13 Děčín Česká Lípa Směrová intenzita dopravního proudu zbytné tranzitní kamionové dopravy ve směru z Děčína do České Lípy 4. 9. 2013 (za 12 hodin) 240 vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti V průměru 20 kamionů za hod ve dne B&C Dopravní systémy s.r.o.13

14 Děčín Česká Lípa Intenzita zbytné tranzitní kamionové dopravy na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín 4. 9. 2013 (za 12 hodin) 485 vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti V průměru 40 kamionů za hod ve dne; max.61 kam./h 61 B&C Dopravní systémy s.r.o.14

15 Děčín Česká Lípa Intenzita dopravy (všech vozidel) na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín 4. 9. 2013 (za 12 hodin) 5078 vozidel Průměr 423 vozidel za hod od 7 do 19 h maximum 564 voz/h 564 B&C Dopravní systémy s.r.o.15

16 Děčín Česká Lípa Směrová intenzita dopravního proudu zbytné tranzitní kamionové dopravy ve směru z České Lípy do Děčína 6. 9. 2013 (za 12 hodin) 152 vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti V průměru 13 kamionů za hod ve dne B&C Dopravní systémy s.r.o.16

17 Děčín Česká Lípa Směrová intenzita dopravního proudu zbytné tranzitní kamionové dopravy ve směru z Děčína do České Lípy 6. 9. 2013 (za 12 hodin) 246 vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti V průměru 20 kamionů za hod ve dne B&C Dopravní systémy s.r.o.17

18 Děčín Česká Lípa Intenzita zbytné tranzitní kamionové dopravy na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín 6. 9. 2013 (za 12 hodin) 398 vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti V průměru 33 kamionů za hod ve dne, max. 52 52 B&C Dopravní systémy s.r.o.18

19 Děčín Česká Lípa Intenzita dopravy (všech vozidel) na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín 6. 9. 2013 (za 12 hodin) 5239 vozidel Průměr 437 vozidel za hod, max. 511 664 511 B&C Dopravní systémy s.r.o.19

20 Děčín Česká Lípa Intenzita zbytné tranzitní kamionové dopravy na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín (za 12 hodin) V průměru 37 kamionů za hod ve dne (7-19 hod); max. 61 1 kamion za 97 s 4.9. 485 vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti (245+240) 6.9. 398 vozidel nad 12 tun celkové hmotnosti (152+246) 4.9. 5078 všech vozidel (2356+2722) 6.9. 5239 všech vozidel (2833+2406) V průměru 430 vozidel za hod ve dne (7-19 hod); max. 564 voz./h 7 vozidel za min, 1 vozidlo za 8,5 s Intenzita dopravy (všech vozidel) na komunikaci II/262 v úseku Česká Lípa – Děčín (za 12 hodin) B&C Dopravní systémy s.r.o.20

21 50-60 km/h Rychlost vozidel v místech měření intenzity dopravního proudu B&C Dopravní systémy s.r.o.21

22 471 430 761 436 1088 617 Střední hodnota hodinové intenzity dopravy v době od 7 do 19 hod Střední hodnota hodinové intenzity kamionové dopravy v době od 7 do 19 hod Zbytný tranzit 52 37 22 43 16 69 Střední hodinové intenzity v měřeném prostoru I/13 I/9 II/262 I/38 II/262 B&C Dopravní systémy s.r.o.22

23 Celodenní směrová intenzita dopravního proudu kamionové dopravy ve směru z Nového Boru do České Lípy 4. 9. 2013 (za 24 hodin) 419 kamionů V noční době 22- 6 hod projede 54 kamionů (13%), průměr 7 kam./h B&C Dopravní systémy s.r.o.23

24 Intenzita dopravního proudu všech vozidel ve směru z Nového Boru do České Lípy 4. 9. 2013 (za 24 hodin) 7875 vozidel B&C Dopravní systémy s.r.o.24

25 Počátek intervaluPočet vozidelPodíl [%]Počet kamionuPodíl [%] 4.9.2013 0:00:00290,430,7 4.9.2013 1:00:00130,241,0 4.9.2013 2:00:00150,230,7 4.9.2013 3:00:00400,571,7 4.9.2013 4:00:001041,3112,6 4.9.2013 5:00:003204,1184,3 4.9.2013 6:00:005226,7215,0 4.9.2013 7:00:006478,3153,6 4.9.2013 8:00:005697,3286,7 4.9.2013 9:00:005056,5245,7 4.9.2013 10:00:004806,2317,4 4.9.2013 11:00:004285,5245,7 4.9.2013 12:00:004716,0296,9 4.9.2013 13:00:005296,8296,9 4.9.2013 14:00:005637,2337,9 4.9.2013 15:00:006388,2317,4 4.9.2013 16:00:005086,5256,0 4.9.2013 17:00:004215,4215,0 4.9.2013 18:00:003224,1174,1 4.9.2013 19:00:002863,7153,6 4.9.2013 20:00:001722,2102,4 4.9.2013 21:00:001141,5122,9 4.9.2013 22:00:00650,830,7 4.9.2013 23:00:00320,451,2 Celkem7793100419100 Nový Bor - Česká Lípa B&C Dopravní systémy s.r.o.25

26 Mladá Boleslav – Česká Lípa Počátek intervaluPočet vozidelPodíl [%]Počet kamionuPodíl [%] 4.9.2013 0:00:00400,7111,5 4.9.2013 1:00:00300,6101,4 4.9.2013 2:00:00240,4121,7 4.9.2013 3:00:00250,5172,4 4.9.2013 4:00:00651,2223,1 4.9.2013 5:00:001372,5253,5 4.9.2013 6:00:002564,7405,6 4.9.2013 7:00:003316,1395,4 4.9.2013 8:00:003366,2537,4 4.9.2013 9:00:003336,1436,0 4.9.2013 10:00:003065,6344,7 4.9.2013 11:00:003155,8466,4 4.9.2013 12:00:003546,5395,4 4.9.2013 13:00:003486,4436,0 4.9.2013 14:00:004037,4405,6 4.9.2013 15:00:004718,7588,1 4.9.2013 16:00:003676,8365,0 4.9.2013 17:00:003225,9405,6 4.9.2013 18:00:003276,0314,3 4.9.2013 19:00:002284,2263,6 4.9.2013 20:00:001362,5131,8 4.9.2013 21:00:001102,0202,8 4.9.2013 22:00:001062,0101,4 4.9.2013 23:00:00470,9121,7 Celkem5417100720100 B&C Dopravní systémy s.r.o.26

27 Uzel Česká Lípa B&C Dopravní systémy s.r.o.27

28 Uzel Děčín B&C Dopravní systémy s.r.o.28

29 Uzel Česká Lípa B&C Dopravní systémy s.r.o.29

30 Uzel Děčín B&C Dopravní systémy s.r.o.30

31 Zjištěné skutečnosti 04.09.2013 Celkem zbytný tranzit po komunikaci II/262 v úseku a směru Děčín – Česká Lípa představuje 4. 9. 2013 hodnotu 240 kamionů (za 12 hodin). Do cílového místa měření dojelo ze směru Jílové – Děčín – Česká Lípa – Zahrádky 209 kamionů, 16 kamionů jsou vozidla, která mají místo zachycení ve Velké Veleni, jde o vozidla, která nebyla zachycená z důvodu stejného zahájení měření na stanovišti Jílové. Z cílového místa měření projelo ve směru Jílové – Děčín – Česká Lípa – Zahrádky 179 kamionů, celým úsekem. Ze směru Česká Kamenice bylo zachyceno 15 vozidel, která však netvoří prokazatelně zbytný tranzit. Hodnota zbytného tranzitu dosáhla po očištění hodnoty 179 vozidel ve směru Jílové – Zahrádky a 53 vozidel ve směru Jílové – Zákupy (za zbytný tranzit je považována hodnota prokazatelného průjezdu z Jílového do Zahrádek nebo do Zákup). Celkem 232 vozidel V opačném směru Česká Lípa - Děčín představuje zbytný tranzit po komunikaci II/262 4. 9. 2013 hodnotu 245 kamionů (za 12 hodin). Do cílového místa měření dojelo ze směru Zahrádky - Česká Lípa – Děčín – Jílové 245 kamionů, 189 kamionů projelo celým úsekem (Zahrádky – Jílové), 53 kamionů projelo v úseku Zákupy – Česká Lípa – Jílové, 3 kamiony projely úsekem Pihel – Česká Lípa – Jílové. Hodnota zbytného tranzitu dosáhla po očištění hodnoty 242 vozidel (245 – 3) B&C Dopravní systémy s.r.o.31

32 Tabulky celkových počtu 04.09.2013 Hodnoty dělby přepravního proudu Celkový počet kamionů zbytné tranzitní dopravy v obou směrech je 474 vozidel (12 hodin). Celkem za 24 hodin bylo změřeno ve směru Česká Lípa – Děčín 378 kamionů zbytného tranzitu ( v noční době od 19 – 07 hod. projelo 133 kamionů). Lze předpokládat podobný nárůst hodnoty v opačném směru. (ověřeno měřením v srpnu 2013) Celodenní hodnota zbytného tranzitu je stanovena poměrem hodnot 12 a 24 hodinového měření. Výpočtem 240/245=0,97 je pak stanovena hodnota opačného směru v počtu 0,97*133=130. Celkový denní počet kamionů zbytné dopravy (24 hod) představuje hodnotu 748 vozidel (240+245+133+130). hodnota odpovídá RPDI v pracovních dnech 716 kamionům zbytného tranzitu B&C Dopravní systémy s.r.o.32

33 Zjištěné skutečnosti 06.09.2013 Celkem tranzit po komunikaci II/262 v úseku a směru Děčín – Česká Lípa představuje 6. 9. 2013 hodnotu 246 kamionů (za 12 hodin). Do cílového místa měření dojelo ze směru Jílové – Děčín – Česká Lípa – Zahrádky 142 kamionů, 69 kamionů jelo ve směru Jílové – Děčín – Česká Lípa – Zákupy (celkem 211). Dále 15 vozidel, jsou vozidla, která mají místo zachycení ve Velké Veleni a Jílovém (celkem 15 + 7 = 22). Jde o vozidla, která nebyla zachycená z důvodu stejného zahájení měření na stanovišti Jílové. Ze směru Česká Kamenice byla zachycena 4 vozidel, která však netvoří prokazatelně zbytný tranzit. Hodnota zbytného tranzitu dosáhla po očištění hodnoty 233 vozidel (69 + 142 + 22). V opačném směru Česká Lípa - Děčín představuje zbytný tranzit po komunikaci II/262 6. 9. 2013 hodnotu 152 kamionů (za 12 hodin). Do cílového místa měření dojelo ze směru Zahrádky - Česká Lípa – Děčín – Jílové 152 kamionů, 67 kamionů projelo celým úsekem (Zahrádky – Jílové), 53 kamionů projelo v úseku Zákupy – Česká Lípa – Jílové, 17 kamiony projely úsekem Pihel – Česká Lípa – Jílové, 15 kamionů bylo zachyceno pouze na stanovišti Česká Lípa – Malá Veleň – Děčín, z důvodu shodného počátku a konce měření. Hodnota zbytného tranzitu dosáhla po očištění hodnoty 135 vozidel (152 – 17) B&C Dopravní systémy s.r.o.33

34 Tabulky celkových počtu 06.09.2013 Celkový počet kamionů zbytné tranzitní dopravy v obou směrech je 398 vozidel (12 hodin). zbytného tranzitu. Odhad celkové hodnoty je proveden na základě měření RPDI Malá Veleň (06.09.2013), který je na trase a představuje 613 vozidel v obou směrech. Celodenní hodnota zbytného tranzitu je stanovena poměrem hodnot 12 a 24 hodinového měření. Výpočtem 152/246=0,61 je pak stanovena hodnota opačného směru v počtu 0,61*133 = 82. Celkový vypočítaný denní počet kamionů zbytné dopravy (24 hod) představuje v obou směrech hodnotu 613 vozidel. (152+246+133+82), hodnota odpovídá RPDI v pracovních dnech 534 kamionům zbytného tranzitu B&C Dopravní systémy s.r.o.34

35 Návrh opatření Z hlediska organizace a směrování zejména zbytné tranzitní dopravy bude možné pouze přesměrování dopravy po silnici I/15, která je v současné době velmi málo využívána zejména hodnotou dopravy ze směru Mladá Boleslav – Děčín – Petrovice. Jde o řešení, které sice navýší vzdálenost, prodlouží dobu dopravy, ale nebude vyžadovat vysoké finanční investice do budování nové komunikace. Je zde však problematické vedení městem Litoměřice. Přesměrování dopravy z úseku Česká Lípa - Děčín (II/262) na silnici I/9 Česká Lípa – Nový Bor a na silnici I/13 dále do Děčína není již možné v denní době. Existuje časový prostor pro přesměrování zbytné kamionové dopravy v nočních hodinách na komunikaci I/9. Měření prokázalo. Že tento čas může být od 22:00 hod do 06:00 hod. V tom to čase je provoz kamionů na I/9 malý a je reálná prostupnost především ve směru Česká Lípa – Nový Bor – Česká Kamenice. B&C Dopravní systémy s.r.o.35

36 DOPRAVNÍ SITUACE I/9 V NOČNÍCH HODINÁCH B&C Dopravní systémy s.r.o.36

37 Porovnání RPDI Zákupy 2013 Zákupy 2010 Stružnice 2013 Stružnice 2010 Malá Veleň 2013 Benešov nad P. 2010 B&C Dopravní systémy s.r.o.37

38 Pihel 2013 Zahrádky 2013 Zahrádky 2010 Nový Bor 2010 Česká Kamenice 2013 Česká Kamenice 2010 B&C Dopravní systémy s.r.o.38

39 Děkuji za pozornost Ing. Pavel Beneš Ph.D. B&C Dopravní systémy s.r.o. info@bcds.cz B&C Dopravní systémy s.r.o.39


Stáhnout ppt "Zbytný tranzit po silnici II/262 „Pod pojmem zbytná tranzitní kamionová doprava rozumíme dopravu, která nemá ve městech Děčín a Česká Lípa a v jejich okolí."

Podobné prezentace


Reklamy Google