Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 ČAPEK Česká asociace pétanque klubů 12.12.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 ČAPEK Česká asociace pétanque klubů 12.12.2004."— Transkript prezentace:

1 Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 ČAPEK Česká asociace pétanque klubů 12.12.2004

2 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Program VH VOLBA MANDÁTOVÉ a VOLEBNÍ KOMISE10.00- 10.05 SCHVÁLENÍ PROGRAMU10.05- 10.15 JEDNACÍ ŘÁD10.15- 10.20 VOLBA PŘEDSEDNICTVA VH10.20- 10.30 PŘIJETÍ NOVÝCH KLUBŮ10.30- 10.40 ZPRÁVA VV O ČINNOSTI 10.40- 11.15 ZPRÁVA TRK (Stoklásek)11.15- 12.00 ZPRÁVA STK (Vlk)12.00- 13.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA13.00-14.00 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ14.00- 14.15 ROZPOČET ČAPEK 200414.15- 14.30 Zpráva RK14.30- 14.40 Volby 200415.00- 15.45 ZPRÁVA MarkK15.45- 16.00 ZPRÁVA DisK (Marcián)16.00- 16.15 TERMÍNOVÁ LISTINA 200516.30- 16.45 OSTATNÍ16.45- 17.30 USNESENÍ VH17.30- 18.00

3 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Program Program Volby 2004 (15.00-15.45) a)- Volba prezidenta ČAPEK - 3 roky b)- Volba sekretáře – 1 rok c)- Volba předsedy Mládežnické komise– 1 rok d)- Volba Revizní komise – 2 roky

4 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Revize prezentovaných klubů pro mandátovou komisi Klubů zaregistrováno = 45 Klubů přítomno = 32 Usnášení schopnost: – 1/2 = – 2/3 =

5 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Matrika Hráčů s platnou licencí celkem: 773 Klubů máme celkem: 45 – V roce 2004 ubylo 68 hráčů, přistoupilo 200 nových hráčů – celkový nárůst proti roku 2003 činní: 132

6 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Matrika Z celkového počtu 773 je žen:229 Z toho seniorek:190 juniorek + kadetek (12-17 let): 33 děvčat (0-11 let): 6 Z celkového počtu 773 je mužů: 544 Z toho seniorů:473 juniorů + kadetů (12-17 let): 57 chlapců (0-11 let): 14

7 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Matrika Juniorů a kadetů je celkem : 90 (57 hochů a 33 dívek) Dětí je celkem: 20 (14 chlapců a 6 děvčat) Hráčů pod 18 let je celkem: 110 (71 +39) to je 14,2%

8 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Matrika Nejpočetnější klub je PC České Budějovice s 44 členy Nejméně početné kluby jsou Les Boulles Hostivař, DPS a Fenyx, všechny shodně se 7 členy Nejvíce žen je v PC České Budějovice – 22 Nejvíce dětí a juniorů je v Hodicích – 17

9 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Matrika Nově přijaté kluby v roce 2004: – UBU Únětice – PC Sokol Velim – TJ Sokol Jabkenice

10 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Pétanque si zakládá na tom, že je: – Univerzální - sport pro všechny – Gentlemanský sport – Finančně nenáročný sport – Nese sebou ducha pohody – Provence, léto, zábava

11 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK ČAPEK = 2 směry : a) sport b) rekreace

12 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Pétanque jako sport: FIPJP, CMSB, CEP, ČSTV, IOV, OH, ČOV Mistrovské turnaje Žebříček Reprezentace Soutěživost - elita Nejrůznější omezení

13 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Pétanque jako sport: S tím souvisí: pravidla a režim – striktní dodržování řády a komise soustředění a trénink tlak na výkon a výsledky relativně vysoká potřeba financí motivace sportovní (body, postupy, reprezentace)

14 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Pétanque jako rekreace: – důraz na přátelské prostředí – bez výrazných omezení – zdroj základny a talentů

15 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Pétanque jako rekreace: S tím souvisí: pravidla – určitá tolerance určitá volnost v řádech nižší nárok na finance téměř žádná administrativa nízký tlak na výkonnost jiné než sportovní formy motivace

16 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Základní krédo: – Najít formu soužití těchto dvou proudů tak, aby vedle sebe dobře fungovaly i do budoucna. – Definovat jasné hranice mezi rekreací a sportem a dát oběma „zájmovým skupinám“ možnost seberealizace uvnitř ČAPEK. – Najít způsoby podpory obou skupin ze strany ČAPEK.

17 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Klást morální pravidla nad pravidla sportovní! Úcta, poctivost, tolerance a pomoc nad boj, zisk i vítězství.

18 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Posílení obecného povědomí a image pétanque Uvnitř ČAPEK: posílení sounáležitosti uvnitř hnutí důrazné postihy excesů vůči pravidlům slušného chování –zejména přemíra alkoholu preference mistrovských turnajů na atraktivních místech obecná informovanost členů - správná prezentace pétanque a hnutí změna struktury a funkce www stránek

19 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Posílení obecného povědomí a image pétanque Vně ČAPEK= čestná povinnost každého člena : „Správná“ prezentace pétanque Využít osobní kontakty na novináře, politiky, osobnosti Veletrhy a prezentace - (SportPrague, volný čas, hobby, senioři, cestování apod.) Systematicky oslovovat média – pověřená osoba a spolupracovníci (společenské časopisy a přílohy, sport, regionální tisk, městské zpravodaje, příležitostné tiskoviny, podnikové tiskoviny) Spolupráce s nadacemi, podniky, organizacemi. Seriál kvalitních turnajů = dobré zboží, dobré jméno

20 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Zvyšování členské základny : Proč? Logika každé podobné činnosti, nové možnosti, vyšší image sportu, konkurence, nový zdroj financí. Prezentace, exhibice, reklamní turnaje, Školy, pionýr, tábory, dětské domovy, jazykovky, Vesnice a města, družební styky s F, D, PL apod. Zájmové skupiny: zahrádkáři, chalupáři, stylové hospůdky, kempy Školní olympiády, děkanské dny na VŠ, Viz. „Brněnský pohár“ – dlouhodobé soutěže a turnaje v místě – aktivní práce s neregistrovanými hráči - zdroj talentů a členské základny Zmapování pétanque v ČR – zatím neregistrované skupiny – kontakty, motivace k registraci, aktivní styky Nové boulodromy – rekonstrukce parků, prostranství, hospůdky apod.

21 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Motivace nových členů ČAPEK: čest být členem a chuť se zapojit do hnutí posílení image klubu a lepší pozice pro jednání využití servisu střešní organizace (propagace, trénink, soustředění, jednání apod.) možnost dlouhodobého porovnání vlastní výkonnosti možnost zvyšování výkonnosti hráčů až do repre možnost účasti na MČR a na turnajích v zahraničí využití finančních možností ČAPEK

22 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Role ČAPEK: dát prostor novým klubům propagace v rámci ČAPEK možnost financování projektů formou grantů či přímo z rozpočtu materiální pomoc pomoc při shánění partnerů pro konkrétní projekty závěrečná jednání, smlouvy, záštita apod.

23 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Financování: V klubech : využití místních grantů, EU, družební styky, dotace na výchovu a sport pro všechny Registrace klubů v regionálních sdruž. ČSTV Reklamní turnaje – aktivní nabídky v regionech Využití ostatních zdrojů – poutě, dny Francie, městské slavnosti apod. Aktivní činnost v místě působení = vyšší možnosti financování

24 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Financování: ČAPEK: ČSTV a MŠMT – neustálé tlaky, zejména v investicích Členství v ostatních organizacích – Asociace klubů, Obch. komory, Hledání gener. sponzora – MČR, atraktivní turnaje, reprezentace, masovost Sponzoři obecně – cílené skupiny (letenky, dresy apod.) Nadace – mládež, dětské domovy, domovy důchodců, postižení Příležitostné smluvní zdroje: OZP, dny EU atd.

25 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Práce s mládeží : priorita ČAPEK viz. koncepce KM

26 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Práce s členskou základnou Práce s širokou základnou – dostatek turnajů v okolí – i nebodovaných, ale podporovaných – motivační nastavení kritérií bodovaných turnajů – motivační způsob srovnávání výkonnosti – kvalitní servis ČAPEK klubům i jednotlivcům (trenéři, asistence, rozhodčí, propagace, materiální pomoc) – Sledování a pomoc akcím mimo ČAPEK Aktivní role jednotlivců a klubů v regionech

27 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Práce s členskou základnou Práce s výkonnostní skupinou hráčů – dostatek kvalitních turnajů a motivace – Standardní servis ČAPEK – nastavení rovného konkurenčního prostředí – umožnění vzájemného poměřování sil se špičkou – podpora a umožnění styku a srovnání se zahraničím Aktivní role klubů ve spolupráci s ČAPEK

28 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Práce s členskou základnou Práce se širší špičkou a reprezentací – kvalitní servis ČAPEK – pravidelná soustředění s trenéry i v zahraničí – účast na zahraničních turnajích – zajištění pravidelné a důstojné reprezentace Zodpovědnost ČAPEK

29 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Zvyšování možností poměření sil se zahraničím: – Aktivní práce ČAPEK v FIPJP a ve styku s ostatními národními federacemi – Motivace pořadatelů pro získávání zahranič.týmů – ECO turnaje – Rezervace termínů se sousedy – Volné termíny pro cestování – Využití nabídek ze zahraničí, aktivní vyhledávání – Větší styky s Německem – nejbližší a silný soused Cíl: Výhody zejména pro mládež

30 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Práce STK: Zajištění objektivních a regulérních soutěžních podmínek! Objektivní poměřování dlouhodobé výkonnosti – tj. zjednodušené, zprůhledněné, motivační bodování Cíl: objektivní, obecně přijatý žebříček, ze kterého se může v budoucnosti těžit a stavět na něm. Profilace turnajů – založeno na kvalitě turnaje, na přirozeném výběru bez administrativních rozhodnutí Cíl: Seriál kvalitních turnajů různých kategorií – rodinné stříbro ČAPEK

31 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 Koncepce ČAPEK Práce STK: PRESTIGE, SUPERPRESTIGE - turnaje splňující vyšší kritéria - snaha spojit do „seriálu“ – společný marketing. REGIONAL jako základ veškerého dění ČAPEK pro všechny členy i nečleny. Zdroj nových inspirací, nových kvalitních pořadatelů, konkurence. Nežebříčkové turnaje – pouze evidované a podporované ČAPEK – propagace, motivace - Z droj čl. základny

32 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 ČINNOST TRK V ROCE 2004 ŠKOLENÍ TRENÉRŮ – ZAHRANIČNÍ (Illzach, 19.-21.3.2004) SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ – TUZEMSKÉ (Čenkovice, 19.-23.5.2004) SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ – ZAHRANIČNÍ (Aix-en-Provence 4.-9.8.2004) ŠKOLENÍ TRENÉRŮ – TUZEMSKÉ (Č.Třebová, 9.10.2004)

33 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 NÁVRH ČINNOSTI TRK PRO ROK 2005 V případě, že Fórum zástupců klubů přijme následující návrh na zřízení nové komise ČAPEK – KOMISE MLÁDEŽE (KM), TRK jako taková zanikne a KM se bude řídit svým programem – koncepcí.

34 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK podílí se na organizaci mládežnických soutěží pečuje o trenérskou přípravu mládeže spolupracuje se školami při organizaci a šíření pétanque ve školách metodicky řídí a vede trenéry mládeže okresních- regionálních tréninkových středisek usiluje o rozvoj pétanque mezi mládeží.

35 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK KM ČAPEK je pětičlenná a je tvořena předsedou a dalšími čtyřmi členy komise. Předsedu volí Fórum zástupců klubů, členy KM ČAPEK navrhuje předseda KM ČAPEK a schvaluje nebo odvolává VV ČAPEK. Předseda je členem VV ČAPEK.

36 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK připravuje koncepce přípravy a výchovy pétanque mládeže, touto koncepcí se řídí, rozpracovává zásadní úkoly k masovému rozvoji soutěžení mládeže a rozšiřování pétanque mezi nejširší vrstvy obyvatelstva, zabezpečuje a řídí vrcholné soutěže mládeže - MČR, vydává závěrečné hodnocení, metodicky řídí školící centra oblastí a okresů - sleduje počet družstev zapojených v soutěžích, stav členské základny, počet aktivních trenérů mládeže a kvalitu soutěží,

37 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK ve spolupráci s VV zajišťuje školení a semináře trenérů mládeže, zajišťuje ve spolupráci s STK turnaje mládežnických družstev a vede jejich přehled, podílí se na přípravách a vydání metodických materiálů potřebných pro trenéry mládeže, spolupracuje s kluby při zajištění výcvikových táborů,

38 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK spolupracuje s STK na zpracování sportovního kalendáře, zejména soutěží mládeže, vypracovává soubor kritérií pro sledování a hodnocení výkonnosti mladých hráčů usiluje o zřizování sportovních zájmových kroužků se zaměřením na pétanque v ZŠ, vede trenéry mládeže k systematické práci, dle celoročních výcvikových plánů, provádí kontrolu jejich realizace,

39 12. prosince 2004ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK každoročně vyhodnocuje nejlepší střediska v práci s mládeží, vede a pravidelně doplňuje základní údaje o soustředění mládeže všech kategorií (místo konání, počet účastníků, trenérů), plní další úkoly vyplývající z rozhodnutí VV ČAPEK.


Stáhnout ppt "Fórum zástupců oddílů a klubů 2004 ČAPEK Česká asociace pétanque klubů 12.12.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google