Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fórum zástupců oddílů a klubů 2004"— Transkript prezentace:

1 Fórum zástupců oddílů a klubů 2004
ČAPEK Česká asociace pétanque klubů

2 Program VH VOLBA MANDÁTOVÉ a VOLEBNÍ KOMISE 10.00- 10.05
SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNACÍ ŘÁD VOLBA PŘEDSEDNICTVA VH PŘIJETÍ NOVÝCH KLUBŮ ZPRÁVA VV O ČINNOSTI ZPRÁVA TRK (Stoklásek) ZPRÁVA STK (Vlk) POLEDNÍ PŘESTÁVKA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROZPOČET ČAPEK Zpráva RK Volby ZPRÁVA MarkK ZPRÁVA DisK (Marcián) TERMÍNOVÁ LISTINA OSTATNÍ USNESENÍ VH 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

3 Program Volby 2004 (15.00-15.45) a)- Volba prezidenta ČAPEK - 3 roky
b)- Volba sekretáře – 1 rok c)- Volba předsedy Mládežnické komise– 1 rok d)- Volba Revizní komise – 2 roky 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

4 Revize prezentovaných klubů pro mandátovou komisi
Klubů zaregistrováno = 45 Klubů přítomno = Usnášení schopnost: 1/2 = 2/3 = 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

5 Matrika Hráčů s platnou licencí celkem: 773 Klubů máme celkem: 45
V roce 2004 ubylo 68 hráčů, přistoupilo 200 nových hráčů celkový nárůst proti roku 2003 činní: 132 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

6 Matrika Z celkového počtu 773 je žen: 229 Z toho seniorek: 190
juniorek + kadetek (12-17 let): 33 děvčat (0-11 let): Z celkového počtu 773 je mužů: Z toho seniorů: juniorů + kadetů (12-17 let): chlapců (0-11 let): 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

7 Matrika Juniorů a kadetů je celkem : 90 (57 hochů a 33 dívek)
Dětí je celkem: (14 chlapců a 6 děvčat) Hráčů pod 18 let je celkem: (71 +39) to je 14,2% 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

8 Matrika Nejpočetnější klub je PC České Budějovice s 44 členy
Nejméně početné kluby jsou Les Boulles Hostivař, DPS a Fenyx, všechny shodně se 7 členy Nejvíce žen je v PC České Budějovice – 22 Nejvíce dětí a juniorů je v Hodicích – 17 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

9 Matrika Nově přijaté kluby v roce 2004: UBU Únětice PC Sokol Velim
TJ Sokol Jabkenice 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

10 Koncepce ČAPEK Pétanque si zakládá na tom, že je:
Univerzální - sport pro všechny Gentlemanský sport Finančně nenáročný sport Nese sebou ducha pohody – Provence, léto, zábava 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

11 Koncepce ČAPEK ČAPEK = 2 směry : a) sport b) rekreace
12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

12 Koncepce ČAPEK Pétanque jako sport:
FIPJP, CMSB, CEP, ČSTV, IOV, OH, ČOV Mistrovské turnaje Žebříček Reprezentace Soutěživost - elita Nejrůznější omezení 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

13 Koncepce ČAPEK Pétanque jako sport: S tím souvisí:
pravidla a režim – striktní dodržování řády a komise soustředění a trénink tlak na výkon a výsledky relativně vysoká potřeba financí motivace sportovní (body, postupy, reprezentace) 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

14 Koncepce ČAPEK Pétanque jako rekreace: důraz na přátelské prostředí
bez výrazných omezení zdroj základny a talentů 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

15 Koncepce ČAPEK Pétanque jako rekreace: pravidla – určitá tolerance
S tím souvisí: pravidla – určitá tolerance určitá volnost v řádech nižší nárok na finance téměř žádná administrativa nízký tlak na výkonnost jiné než sportovní formy motivace 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

16 Koncepce ČAPEK Základní krédo:
Najít formu soužití těchto dvou proudů tak, aby vedle sebe dobře fungovaly i do budoucna. Definovat jasné hranice mezi rekreací a sportem a dát oběma „zájmovým skupinám“ možnost seberealizace uvnitř ČAPEK. Najít způsoby podpory obou skupin ze strany ČAPEK. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

17 Klást morální pravidla nad pravidla sportovní!
Koncepce ČAPEK Klást morální pravidla nad pravidla sportovní! Úcta, poctivost, tolerance a pomoc nad boj, zisk i vítězství. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

18 Posílení obecného povědomí a image pétanque
Uvnitř ČAPEK: posílení sounáležitosti uvnitř hnutí důrazné postihy excesů vůči pravidlům slušného chování –zejména přemíra alkoholu preference mistrovských turnajů na atraktivních místech obecná informovanost členů - správná prezentace pétanque a hnutí změna struktury a funkce www stránek 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

19 Posílení obecného povědomí a image pétanque
Vně ČAPEK= čestná povinnost každého člena : „Správná“ prezentace pétanque Využít osobní kontakty na novináře, politiky, osobnosti Veletrhy a prezentace - (SportPrague, volný čas, hobby, senioři, cestování apod.) Systematicky oslovovat média – pověřená osoba a spolupracovníci (společenské časopisy a přílohy, sport, regionální tisk, městské zpravodaje, příležitostné tiskoviny, podnikové tiskoviny) Spolupráce s nadacemi, podniky, organizacemi. Seriál kvalitních turnajů = dobré zboží, dobré jméno 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

20 Zvyšování členské základny :
Koncepce ČAPEK Zvyšování členské základny : Proč? Logika každé podobné činnosti, nové možnosti, vyšší image sportu, konkurence, nový zdroj financí. Prezentace, exhibice, reklamní turnaje, Školy, pionýr, tábory, dětské domovy, jazykovky, Vesnice a města, družební styky s F, D, PL apod. Zájmové skupiny: zahrádkáři, chalupáři, stylové hospůdky, kempy Školní olympiády, děkanské dny na VŠ, Viz. „Brněnský pohár“ – dlouhodobé soutěže a turnaje v místě – aktivní práce s neregistrovanými hráči - zdroj talentů a členské základny Zmapování pétanque v ČR – zatím neregistrované skupiny – kontakty, motivace k registraci, aktivní styky Nové boulodromy – rekonstrukce parků, prostranství, hospůdky apod. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

21 Koncepce ČAPEK Motivace nových členů ČAPEK:
čest být členem a chuť se zapojit do hnutí posílení image klubu a lepší pozice pro jednání využití servisu střešní organizace (propagace, trénink, soustředění, jednání apod.) možnost dlouhodobého porovnání vlastní výkonnosti možnost zvyšování výkonnosti hráčů až do repre možnost účasti na MČR a na turnajích v zahraničí využití finančních možností ČAPEK 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

22 Koncepce ČAPEK Role ČAPEK: dát prostor novým klubům
propagace v rámci ČAPEK možnost financování projektů formou grantů či přímo z rozpočtu materiální pomoc pomoc při shánění partnerů pro konkrétní projekty závěrečná jednání, smlouvy, záštita apod. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

23 Koncepce ČAPEK Financování: V klubech :
využití místních grantů, EU, družební styky, dotace na výchovu a sport pro všechny Registrace klubů v regionálních sdruž. ČSTV Reklamní turnaje – aktivní nabídky v regionech Využití ostatních zdrojů – poutě, dny Francie, městské slavnosti apod. Aktivní činnost v místě působení = vyšší možnosti financování 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

24 Koncepce ČAPEK Financování: ČAPEK:
ČSTV a MŠMT – neustálé tlaky, zejména v investicích Členství v ostatních organizacích – Asociace klubů, Obch. komory, Hledání gener. sponzora – MČR, atraktivní turnaje, reprezentace, masovost Sponzoři obecně – cílené skupiny (letenky, dresy apod.) Nadace – mládež, dětské domovy, domovy důchodců, postižení Příležitostné smluvní zdroje: OZP, dny EU atd. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

25 Koncepce ČAPEK Práce s mládeží : priorita ČAPEK viz. koncepce KM
12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

26 Práce s členskou základnou
Koncepce ČAPEK Práce s členskou základnou Práce s širokou základnou dostatek turnajů v okolí – i nebodovaných, ale podporovaných motivační nastavení kritérií bodovaných turnajů motivační způsob srovnávání výkonnosti kvalitní servis ČAPEK klubům i jednotlivcům (trenéři, asistence, rozhodčí, propagace, materiální pomoc) Sledování a pomoc akcím mimo ČAPEK Aktivní role jednotlivců a klubů v regionech 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

27 Práce s členskou základnou
Koncepce ČAPEK Práce s členskou základnou Práce s výkonnostní skupinou hráčů dostatek kvalitních turnajů a motivace Standardní servis ČAPEK nastavení rovného konkurenčního prostředí umožnění vzájemného poměřování sil se špičkou podpora a umožnění styku a srovnání se zahraničím Aktivní role klubů ve spolupráci s ČAPEK 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

28 Práce s členskou základnou
Koncepce ČAPEK Práce s členskou základnou Práce se širší špičkou a reprezentací kvalitní servis ČAPEK pravidelná soustředění s trenéry i v zahraničí účast na zahraničních turnajích zajištění pravidelné a důstojné reprezentace Zodpovědnost ČAPEK 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

29 Koncepce ČAPEK Zvyšování možností poměření sil se zahraničím:
Aktivní práce ČAPEK v FIPJP a ve styku s ostatními národními federacemi Motivace pořadatelů pro získávání zahranič.týmů ECO turnaje Rezervace termínů se sousedy Volné termíny pro cestování Využití nabídek ze zahraničí, aktivní vyhledávání Větší styky s Německem – nejbližší a silný soused Cíl: Výhody zejména pro mládež 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

30 Práce STK: Koncepce ČAPEK Zajištění objektivních a regulérních
soutěžních podmínek! Objektivní poměřování dlouhodobé výkonnosti – tj. zjednodušené, zprůhledněné, motivační bodování Cíl: objektivní, obecně přijatý žebříček, ze kterého se může v budoucnosti těžit a stavět na něm. Profilace turnajů – založeno na kvalitě turnaje, na přirozeném výběru bez administrativních rozhodnutí Cíl: Seriál kvalitních turnajů různých kategorií – rodinné stříbro ČAPEK 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

31 Koncepce ČAPEK Práce STK: PRESTIGE, SUPERPRESTIGE - turnaje splňující vyšší kritéria - snaha spojit do „seriálu“ – společný marketing. REGIONAL jako základ veškerého dění ČAPEK pro všechny členy i nečleny. Zdroj nových inspirací, nových kvalitních pořadatelů, konkurence. Nežebříčkové turnaje – pouze evidované a podporované ČAPEK – propagace, motivace - Zdroj čl. základny 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

32 ČINNOST TRK V ROCE 2004 ŠKOLENÍ TRENÉRŮ – ZAHRANIČNÍ (Illzach, ) SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ – TUZEMSKÉ (Čenkovice, ) SOUSTŘEDĚNÍ JUNIORŮ – ZAHRANIČNÍ (Aix-en-Provence ) ŠKOLENÍ TRENÉRŮ – TUZEMSKÉ (Č.Třebová, ) 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

33 NÁVRH ČINNOSTI TRK PRO ROK 2005
V případě, že Fórum zástupců klubů přijme následující návrh na zřízení nové komise ČAPEK – KOMISE MLÁDEŽE (KM), TRK jako taková zanikne a KM se bude řídit svým programem – koncepcí. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

34 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK podílí se na organizaci mládežnických soutěží
pečuje o trenérskou přípravu mládeže spolupracuje se školami při organizaci a šíření pétanque ve školách metodicky řídí a vede trenéry mládeže okresních-regionálních tréninkových středisek usiluje o rozvoj pétanque mezi mládeží. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

35 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK KM ČAPEK je pětičlenná a je tvořena předsedou a dalšími čtyřmi členy komise. Předsedu volí Fórum zástupců klubů, členy KM ČAPEK navrhuje předseda KM ČAPEK a schvaluje nebo odvolává VV ČAPEK. Předseda je členem VV ČAPEK. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

36 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK připravuje koncepce přípravy a výchovy pétanque mládeže, touto koncepcí se řídí, rozpracovává zásadní úkoly k masovému rozvoji soutěžení mládeže a rozšiřování pétanque mezi nejširší vrstvy obyvatelstva, zabezpečuje a řídí vrcholné soutěže mládeže - MČR, vydává závěrečné hodnocení, metodicky řídí školící centra oblastí a okresů - sleduje počet družstev zapojených v soutěžích, stav členské základny, počet aktivních trenérů mládeže a kvalitu soutěží, 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

37 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK ve spolupráci s VV zajišťuje školení a semináře trenérů mládeže, zajišťuje ve spolupráci s STK turnaje mládežnických družstev a vede jejich přehled, podílí se na přípravách a vydání metodických materiálů potřebných pro trenéry mládeže, spolupracuje s kluby při zajištění výcvikových táborů, 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

38 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK spolupracuje s STK na zpracování sportovního kalendáře, zejména soutěží mládeže, vypracovává soubor kritérií pro sledování a hodnocení výkonnosti mladých hráčů usiluje o zřizování sportovních zájmových kroužků se zaměřením na pétanque v ZŠ, vede trenéry mládeže k systematické práci, dle celoročních výcvikových plánů, provádí kontrolu jejich realizace, 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004

39 KOMISE MLÁDEŽE ČAPEK každoročně vyhodnocuje nejlepší střediska v práci s mládeží, vede a pravidelně doplňuje základní údaje o soustředění mládeže všech kategorií (místo konání, počet účastníků, trenérů), plní další úkoly vyplývající z rozhodnutí VV ČAPEK. 12. prosince 2004 ČAPEK - Fórum zástupců oddílů a klubů 2004


Stáhnout ppt "Fórum zástupců oddílů a klubů 2004"

Podobné prezentace


Reklamy Google