Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Václav Votruba a teorie silných interakcí: od izospinu ke kvantové chromodynamice První signály Od Heisenberga k Yukawovi Zrození izospinu Nenápadný začátek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Václav Votruba a teorie silných interakcí: od izospinu ke kvantové chromodynamice První signály Od Heisenberga k Yukawovi Zrození izospinu Nenápadný začátek."— Transkript prezentace:

1 Václav Votruba a teorie silných interakcí: od izospinu ke kvantové chromodynamice První signály Od Heisenberga k Yukawovi Zrození izospinu Nenápadný začátek Soumrak kvantové teorie pole Od izospinu k osmeré cestě a kvarkům Návrat kvantové teorie pole Kvantová chromodynamika Bez jetů se nedá žít Jiří Chýla 17. 12. 20091Sto let od narození Václava Votruby

2 For α-particles of range less than 4 cm of air, the distribution and absorption of H-atoms are in fair agreement with theory..... For α-particles with range 7 cm the number of fast H-atoms produced is 30 times greater than the theoretical number. 17. 12. 20092Sto let od narození Václava Votruby První signály Při experimentech s rozptylem alfa částic na protonech kolem roku 1919 Rutheford pozoroval výrazně více částic rozptýlených na velké úhly v cms, jež odpovídaly v laboratorní soustavě protonu rozptýlenému na malé úhly, než odpovídalo Darwinově formuli odvozené z klasické elektrodynamiky.

3 To vedlo Rutherforda k závěru: 17. 12. 20093Sto let od narození Václava Votruby We have every reason to believe that the α-particle has a complex structure consisting probably of four hydrogen nuclei and two negative electrons.... it appears significant that r min is about the same as the accepted value of the diameter of negative electron.... It is of course possible to suppose that the actual law of force.. does not follow the inverse square for very small distances... however, it seems simpler to suppose that the rapid alteration of the force close to the nucleus is due rather to the deformation of its structure and of its constituent parts. Dolet 7 cm odpovídal energii 5 MeV, při níž je minimální vzdálenost alfa částice od protonu r min =3.5 fm, jež je blízká klasickému poloměru elektronu.

4 Rutherfordovo pozorování potvrdili krátce nato Chadwick a Beiler, ale jejich závěr byl jiný: 17. 12. 20094Sto let od narození Václava Votruby No system of four hydrogen nuclei and two electrons united by inverse square law force could give a field of force of such intensity over so long extent. We must conclude that either the α-particle is not made up of four H-nuclei and two electrons or the law of force is not the inverse square in the immediate neighborhood of an electric charge. It is simpler to choose the latter alternative particularly as other experimental and theoretical considerations point to this direction..... Podle Paise se tímto výrokem „narodily“ silné interakce.

5 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 5 Od Heisenberga k Yukawovi Cesta od objevu neutronu k formulaci silných sil je velmi pěkně popsána v textu jedné z klíčových postav

6 17. 12. 20096Sto let od narození Václava Votruby Heisenberg: výměnný charakter sil působících v jádře zavedl formalizmus izospinu, ale nikoliv nábojovou nezávislost jaderných sil hierarchie sil mezi protony a neutrony: np>>nn>>pp Síly mezi np: Síly mezi nn: Síly mezi pp: čistě coulombické Vyměňovaný „elektron“

7 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 7 Principiální problémy Heisenbergovy teorie: nesprávný spin vyměňovaného „elektronu“ příliš velký dosah sil: cca 400 fm místo původní výměny jedné částice po formulaci Fermiho teorie uvažována výměna dvou částic Spin OK ale síly velmi slabé

8 Rozhodující krok k formulaci teorie silných interakcí učinil Yukawa koncem roku 1934, když našel vztah mezi dosahem sil a hmotností hypotetické částice zprostředkující interakce působící na vzdálenostech cca 1 fm. Yukawa na okamžik jedné noci v říjnu 1934 vzpomíná slovy: 17. 12. 20098Sto let od narození Václava Votruby Proč mne to nenapadlo dříve? „The nuclear force is effective at extremely short distances, of the order of 2 fm. That much I knew already. My new insight was the realization that this distance and the mass of the new particle that I was seeking are inversely related to each other. Why had I not noticed that before? The next morning I tackled the problem of the mass of the new particles and found it to be about two hundred times that of electron. It also had to have the charge of plus or minus that of electron.“

9 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 9 Krátce nato v Proc. Phys.-Math. Soc., Jap. 17 (1935) 48 Yukawa svou myšlenku formuloval kvantitativně a napsal poprvé výraz pro potenciál odpovídající výměně částice s hmotností µ Jeho teorie byla v duchu Heisenbergova chápání jaderných sil a měla proto několik nedostatků: Popisovala jen síly mezi protony a neutrony Spin vyměňované částice nebyl určen Neuvažovala elektromagnetické síly vyměňovaných částic a neměla vliv na další klíčový krok, jímž bylo

10 17. 12. 200910Sto let od narození Václava Votruby 1. listopadová revoluce nábojová nezávislost jaderných sil

11 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 11 Tyto čtyři práce vedly k formulaci nábojové nezávislosti jaderných sil. Vycházeli přitom z výměnného charakteru sil mezi protony a neutrony Heisenbergovy představy nukleonu projekce izospinu jako dalšího stupně volnosti zobecněného Pauliho principu experimentálních dat o rozptylu protonů na protonech Invariance jaderných sil vůči rotacím v izotopickém prostoru Pauliho matice v izotopickém prostoru V těchto pracích není o Yukawově teorii ani zmínka!

12 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 12 Tuve et al.: protony s energiemi 600-900 keV r min ≤4 fm podobně jako Rutherford

13 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 13 Breit et al.: teoretická analýza dat THH

14 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 14 Další krok učinil Nicholas Kemmer: Obecný tvar interakce Nejjednodušší možnost Zachování izospinu v pion nukleonvých interakcích Triplet Yukawových částic s I=1

15 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 15 Svazek kladných a záporných pionů o energii 120 MeV z Chicagského cyklotronu Klíčový experiment:

16 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 16 Konec nejistot Z dat Fermiho et al. předpověděl isobaru s J=I=3/2 Závěr: Standardní izospinová algebra:

17 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 17 Izospin a podivné částice Již první pokus o vysvětlení pomalého rozpadu jedné z podivných částic se opíral o zachování izospinu v silných interakcích MGM měl štěstí, že měření hmotností nebyla přesná, neboť onen triplet byl ve skutečnosti

18 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 18 Izospin a Václav Votruba

19 Autoři v této práci rozvíjeli alternativní přístup k interpretaci Fermiho et al. dat, v níž je tato isobara excitovaným stavem nukleonu. Jedním z důvodů bylo skutečnost, že „již máme dost nezávislých elementárních částic“. V jejich přístupu měla ovšem nukleonová isobara spin J=1/2 stejně jako nukleon. Autoři na konci článku připouštějí, že data ukazují na významný příspěvek isobary s I=J=3/2, ale tvrdí, že data o úhlovém rozdělení rozptýlených pionů ukazují i na příspěvek stavu s I=3/2, J=1/2, odpovídající jejich modelu. To se nepotvrdilo.

20 Nenápadný začátek starting point: isotopic dublet of nucleons: 17. 12. 200920 In the present paper we wish to exlore the possibility of requiring all interactions to be invariant under independent rotations of the isotopic spin at all space-time points,.. We then propose that all physical processes (not involving electromagnetic field) be invariant under the isotopic gau- ge transformation

21 Tři elektricky nabití kalibrační bosony a jejich samointerakce z tohoto tvaru automaticky vyplynuly tento požadavek je vedl na následující hustotu Lagrangiánu dnešní vektorové mesony 17. 12. 200921Sto let od narození Václava Votruby Kvanta pole b mají spin jedna a isospin také jedna. Také známe jejich elektrické náboje, protože všechny interakce, které navrhujeme, splňují zákon zachování elektrického náboje, jenž platí přesně.

22 ale otázka jejich hmotnosti zůstala otevřená We next come to the question of the mass of the b-quantum, to which we do not have a satisfactory answer. One may argue that without a nucleon field the lagrangian would contain no quantity of the dimension of a mass and that therefore the mass of the b-quantum in such a case is zero. The argument is how- ever subject to the criticism that, like all field theories, the b-field is beset with divergences and dimensional arguments are not sarisfactory. a YM vážně uvažovali možnost, že kalibrační bosony budou mít nenulovou hmotnost: hmotnost kalibračního bosonu je určena úplným propagátorem bb 17. 12. 200922Sto let od narození Václava Votruby A conclusion about the mass of the b-quantum is of course very important in deciding whether the proposal of the existen- ce of the b-field is consistent with experimental information.

23 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 23 1955: L. Landau, Pomerančuk et al.: neúspěšná, ale velmi důležitá snaha dát renormalizaci názorný fyzikální a dobrý matematický obsah Výsledky Landaua a Pomerančuka vedly řadu teoretiků k odklonu od kvantové teorie pole jako základního teoretického nástroje pro popis silných interakcí. Většina teoretiků se přiklonila matematickému formalismu tzv. analytické teorie S-matice a myšlence demokracie mezi hadrony (bootstrapu). (Dočasný) soumrak kvantové teorie pole

24 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 24 Položili “holý” electrický náboj e 0 =e(r 0 ) on a kouli o poloměru r 0, umístěnou do vakua QED ) a spočetli jak se tento náboj jeví na vzdálenosti r>r 0. „holý“ náboj e 0 musí být funkcí r 0 ! Pošleme-li r 0 ->0 a současně držíme holý náboj e 0 konstantní, efektivní náboj e 2 (r) je nulový pro každou vzdálenost r. To je problem of “zero charge”, který pro Landau znamenal, že QED je neúplná. „Docházíme k závěru, že vzhledem tomu, že z hlediska formální elektrodynamiky je bodový náboj ekvivalent í žádné interakci.¨

25 17. 12. 200925Sto let od narození Václava Votruby Frank Wilczek na EPS HEP konferenci v Manchestru 2007:

26 Obrátíme-li argumentaci, můžeme se ptát, jak musí záviset holý náboj či α(r 0 ) na on r 0, aby efektivní vazbový parametrα(r) byl konečný pro r 0 jdoucí k nule. Z druhé formule plyne, že by musel růst do nekonečna na konečné vzdálenosti r L definující tzv. “Landaův pól”. 17. 12. 200926Sto let od narození Václava Votruby Problém s renormalizační procedurou v QED nespočívá s tom, že holý eletrický náboj diverguje, ale že k tomu dochází na konečných, byť nepředstavitelně malých vzdálenostech. Landaův pól v QED

27 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 27 Podstata standardní procedury renormalizace Z knihy Y. Nambu: Quarks

28 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 28 P. Dirac ještě v roce1974: Většina fyziků je s touto situací velmi spokojena. Říkají: „kvantová elektrodynamika je dobrá teorie a my se o její zá- kla-dy nemusíme obávat.“ Musím říci, že já jsem s touto situací velmi nespokojen, protože tak zvaná „dobrá teorie“ zanedbává nekonečna, která se objevují v jejích rovnicích a to způsobem zcela libovolným. Tohle prostě není rozumná matematika. Rozumná matematika zanedbává veličiny, které jsou malé a ne veličiny, které jsou nekonečně velké a vám se nehodí do krámu! …. Já prostě nemohu tolerovat odklon od standardních pravidel matematiky. Z toho podle mého názoru plyne, že základní rovnice nejsou správné. Musejí být nějakým drastickým způsobem změněny, tak aby se v nich nekonečna vůbec neobjevovala….. Tento požadavek povede nutně ke skutečně drastické změně, malá změna nepostačí.

29 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 29 Přeskočme nyní 12 let během nichž: Sakata formuloval svůj model mesonů a nukleonů Neeman a Gell-Mann formulovali Osmerou cestu Zweig a Gell-Mann formulovali kvarkový model Greenberg zavedl pojem „barvy“ kvarků Nambu formuloval kvazijaderný model barevných kvarků v němž byla interakce barevných kvarků zprostředkována výměnou 8 barevných gluonů tj. barva hrála dynamickou roli a vysvětlila proč v přírodě neexistují jen barevné stavy Tento model měl základní rysy (nerelativistické aproximace) kvantové chromodynamiky.

30 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 30 a přenesme se do SLACu v září 1967 Kde byl uveden do provozu nový lineární urychlovač elektronů a začal experiment s nepružným rozptylem elektronů na protonech

31 „Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno“ Cato starší (Marcus Porcius Cato Censorius), římský spisovatel, politik, voják a řečník, jenž v letech 150 př. n. l. – 149 př. n. l. prosazoval zničení Kartága a od nějž pochází i slavný výrok: 17. 12. 200931Sto let od narození Václava Votruby J. Bjorken (SLAC, září 1967): Zdá se, že dosavadní data neukazují na velké hodnoty účinného průřezu, které tento model bodových konstituentů předpovídá. Další data jsou nutná k tomu, aby byl model elementárních konstituentů úplně vyvrácen. K. Gottfried: Myslím, že profesor Bjorken i já jsme zkonstruovali součtová pravidla v naději, že tím vyvrátíme kvarkový model.

32 17. 12. 200932Sto let od narození Václava Votruby Experimenty ve SLAC ukázaly, že při tvrdých nepružných srážkách s elektronem se proton chová jako svazek (skoro) neinteragujících bodových částic se spinem ½. Feynman pro vysvětlení této skutečnosti formuloval partonový model, v němž jsou nabité partony=kvarky. Zásadní problémy: Jak smířit partonový model s experimentálním faktem, že kvarky jako volné neexistují? Lze pochopit jev „škálování“ v rámci kvantové teorie pole? Koncem 60. let podnikli Gross, Callan a další promyšlený pokus zničit jednou pro vždy kvantovou teorii pole jako základní nástroj pro popis mikrosvěta.

33 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 33 D. Gross ve vzpomínkách v roce 1992: Rozhodl jsem se, a to zcela vědomě, dokázat, že lokální kvantová teorie pole nemůže vysvětlit experimentální fakt škálování a neposkytuje tedy vhodný rámec pro popis silných interakcí. Výsledky experimentů o hlubokém nepružném rozptylu měly tedy definitivně rozhodnout otázku platnosti kvantové teorie pole. Plán útoku měl dvě části. Za prvé, chtěl jsem dokázat, že ultrafialová stabilita, tj. vymizení efektivní vazbové konstanty silných interakcí na malých vzdálenostech, později nazvaná „asymptotická volnost“ byla nutné pro vysvětlení škálování. Za druhé jsem si vzal za cíl ukázat, že asymptoticky volné teorie neexistují.

34 17. 12. 200934Sto let od narození Václava Votruby První část plánu byla do konce roku 1972 úspěšně provedena. Druhou část zadal Gross svému 22-ti letému doktorandovi Franku Wilczekovi. Stejný úkol a ve stejnou dobu zadal i Sidney Coleman svému doktorandovi Davidu Politzerovi Ti během půl roku ukázali, že neabelovské kalibrační teorie jsou (za určitých okolností) asymptoticky volné!!! Gross s Wilczekem a Georgi s Politzerem brzy nato formulovali kvantovou chromodynamiku. V ní interakce kvarků a gluonů jsou na malých vzdálenostech slabé a pro jejich popis lze použít poruchovou teorii, Vakuum QCD se chová jako barevné paramagnetikum, což implikuje antistínění barevných nábojů, nejsou (ultrafialová) nekonečna !!!

35 Moderní, v principu nepo- ruchový přístup k renorma- lizaci, jak ho uvažovali Landau et al. a jenž je při- rozenou součástí kalibra- čních teorií na mřížce, spo- čívá v konstrukci takové zá- vislosti α 0 =α(r 0 ), jež vede na konečné hodnoty všech fyzikálních veličin pro r 0 ->0. 17. 12. 200935Sto let od narození Václava Votruby QCD

36 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 36 D. Gross: Pro mne byl objev asymptotické volnosti zcela neočekávaný. Tak jako ateista, jenž právě přijal vzkaz z hořícího křoví, se ze mne stal okamžitě věřící. Teorie pole nebyla chybná, ale škálování musí být vysvětleno v rámci asymptoticky volné teorie silných interakcí.

37 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 37 Mně se zdá, že ještě vhodnější analogie Grossova obrácení je příběh jak se z Šavla stal Pavel

38 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 38

39 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 39 QCD

40 Bez jetů se dnes nedá (ve fyzice částic) žít Bez jetů se dnes nedá (ve fyzice částic) žít 17. 12. 200940Sto let od narození Václava Votruby

41 17. 12. 200941Sto let od narození Václava Votruby První gluonový jet v experimentu TASSO

42 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 42 nejvhodnější proces: → Boson Z dva jety Higgs elektron pozitron Na konci provozu LEP bylo několik takových případů nalezeno, ale nebyly zcela přesvědčivé. Otázka zůstává nezodpovězena. Záblesk budoucnosti: byl na LEPu viděn Higgs?

43 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 43 Jak hledat supersymetrické partnery na LHC? supersymetrické částice se produkují v párech nejlehčí z nich je obvykle částice se spinem ½, jež je neutrální, stabilní a neinteraguje silnými silami toto tzv. neutralino je proto kandidátem na temnou hmotu základní charakteristiky produkčních procesů: jet neutralina detektor neza- chytí a proto nám bude „chybět“ hodně energie a hybnosti. nejjednodušší případ produkce páru neutralin a dvou jetů na LHC

44 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 44 obvykle bude jetů více než dva příklad konkrétní simulace procesu se 4 jety: součet příčných hybností 4 jetů a chybějící příčné hybnosti pozadí ze SM včetně SUSY

45 Nejdramatičtějším projevem existence extra dimenzí by bylo pozorování srážek, v nichž vznikne jen jeden jet a celková energie se proto ve srážce nezachovává podobně jako si počátkem 20. let 20. století mysleli Bohr a Heisenberg, že k tomu dochází v β-rozpadu neutronu. Po takových srážkách se v experimentech na TEVATRONu již – zatím bezúspěšně – pátrá. Pauli by měl jistě radost.

46 chybějící příčná energie Phys.Rev.Lett. 92 (2004) 121802

47 Podobně se budou hledat projevy extra dimenzí na LHC celkové pozadí Projevy přímé produkce gravitonu v procesech v nichž graviton odnese část hybnosti do extra dimenzí chybějící příčná energie

48 17. 12. 2009Sto let od narození Václava Votruby 48 Současná kvantová chromodynamika je ovšem ještě mnoho dalšího: Neporuchové přístupy (QCD na mřížce) QCD při konečných teplotách Modely hadronizace …..

49 17. 12. 200949Sto let od narození Václava Votruby Konec


Stáhnout ppt "Václav Votruba a teorie silných interakcí: od izospinu ke kvantové chromodynamice První signály Od Heisenberga k Yukawovi Zrození izospinu Nenápadný začátek."

Podobné prezentace


Reklamy Google