Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celá č ísla Zapiš celá čísla, která jsou mezi: a) -8 a -5 b) -3 a 0 c) -1 a 0 d) -3 a 4 e) -2 a 2 f) -1 a 9 -7; -6 -2; -1 žádné -2; -1; 0; 1; 2; 3 -1;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celá č ísla Zapiš celá čísla, která jsou mezi: a) -8 a -5 b) -3 a 0 c) -1 a 0 d) -3 a 4 e) -2 a 2 f) -1 a 9 -7; -6 -2; -1 žádné -2; -1; 0; 1; 2; 3 -1;"— Transkript prezentace:

1 Celá č ísla Zapiš celá čísla, která jsou mezi: a) -8 a -5 b) -3 a 0 c) -1 a 0 d) -3 a 4 e) -2 a 2 f) -1 a 9 -7; -6 -2; -1 žádné -2; -1; 0; 1; 2; 3 -1; 0; 1 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Kamila Kočová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Celá č ísla Absolutní hodnota Vyznač na číselné ose čísla, jejichž vzdálenost od nuly na číselné ose se rovná: 5321 = udává vzdálenost obrazu čísla od nuly na číselné ose = hodnota je vždy KLADNÁ Zápis :  5  = 5  -5  = 5  0  = 0 5 -5 3-3 2 -2 1

3 Celá č ísla Zapiš absolutní hodnoty t ě chto č ísel : 12 -81 -193 225 -2185 96 -76 -3 -24  -1  = 1  12  = 12  -81  = 81  -193  = 193  225  = 225  -2185  = 2185  96  = 96  -76  = 76  -3  = 3  -24  = 24

4 Celá č ísla Zapiš výsledky: 10 2 32 8 56 9 7

5 Celá č ísla Vypiš všechna celá č ísla x, pro která platí : 8; -8 -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5 9; -9 4; -4 -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3 2; -2 3; -3 5; -5; 4; -4; 3; -3; 2; -2

6 Celá č ísla Zapiš výsledky: 12 2 24 3 2 8

7 Celá č ísla Vyzna č na č íselné ose všechna celá č ísla, pro která platí : 3-3 4-43-321-2 1

8 Celá čísla Zapiš příklad a vypočítej : Rozdíl absolutní hodnoty čísla 8 a absolutní hodnoty čísla (-3) Rozdíl čísla 32 a absolutní hodnoty čísla (-19) Číslo 28 zmenši o absolutní hodnotu rozdílu čísel 21 a 15 Vynásob absolutní hodnotu čísla (-8) součtem čísla 2 a absolutní hodnoty čísla (-7)  8  -  -3  = 5 32 -  -19  = 13 28 -  21 - 15  = 22  - 8 . (2 +  - 7  ) = 72

9 Celá č ísla Ke každému z následujících čísel najdi takové číslo, které je jiné, ale má stejnou absolutní hodnotu: a) 3 b) 8 c) -9 d) -14 e) 45 f) -45 -3 -8 9 14 -45 45

10 Celá č ísla Opa č ná č ísla Opa č né č íslo k č íslu r ů znému od nuly je č íslo, které se mu nerovná, ale má stejnou absolutní hodnotu. Opa č né č íslo k č íslu 5 je (-5)  5  =  -5  5 ≠ -5 Opa č né č íslo k č íslu (-4) je 4  -4  =  4  -4 ≠ 4 Opa č né č íslo k č íslu 0 je 0 Č ísla 5 a (-5), (-4) a 4 jsou č ísla navzájem opa č ná.

11 Celá č ísla Zapiš opa č ná č ísla: 12 -81 -193 225 -2185 96 -76 24 -24

12 Celá č ísla Porovnávání celých č ísel Teplota v n ě kterých m ě stech je: Liberec-3 °C Praha 2 °C Brno-2 °C Ostrava-1 °C Jihlava 3 °C Pardubice 0 °C V kterých m ě stech je teplota: a) ni ž ší ne ž -1 o C b) ni ž ší ne ž -2 o C c) vyšší ne ž v Brn ě d) nejni ž ší e) nejvyšší f) ni ž ší ne ž v Praze

13 Celá č ísla Porovnej : -4 -2 -1 0 1 -3 -5 -4 2 -4 -1 -2 < < > < > >

14 Celá č ísla Vypiš z daných č ísel všechna č ísla, pro která platí : a) Jsou v ě tší ne ž 0 -7, 2, 0, -3, 6, 4, -6, 1, -2, -1, 3 b) Jsou v ě tší ne ž (-3) c) Jsou menší ne ž (-4) d) Jsou v ě tší ne ž (-5) a zárove ň menší ne ž 3 e) Jsou menší ne ž (-1) f) Jsou v ě tší ne ž 1 6; 4; 1; 3; 2 0; -2; -1; 6; 4; 1; 3; 2 -7; -6 2; 0; -3; 1; -2; -1 -7; -3;-6; -2 2; 6; 4; 3

15 Celá č ísla Porovnej: -1 3 -2 -3 -1 0 30 -10-9 -10 -58 -57 -23 -31 -2 2 0 -10 1 -4 < < > < > > > > < >

16 Celá č ísla Se ř a ď daná č ísla vzestupn ě : 2, -6, 3, 1, -4, -12, 11, -3, 5, 0, -7, 9, -5, 8, -11 -12; -11; -7; -6; -5; -4; -3; 0; 1; 2; 3; 5; 8; 9; 11


Stáhnout ppt "Celá č ísla Zapiš celá čísla, která jsou mezi: a) -8 a -5 b) -3 a 0 c) -1 a 0 d) -3 a 4 e) -2 a 2 f) -1 a 9 -7; -6 -2; -1 žádné -2; -1; 0; 1; 2; 3 -1;"

Podobné prezentace


Reklamy Google