Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesionální karcinogeny MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Klinika pracovního lékařství 1. LF a VFN Praha 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesionální karcinogeny MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Klinika pracovního lékařství 1. LF a VFN Praha 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Profesionální karcinogeny MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Klinika pracovního lékařství 1. LF a VFN Praha 2012/2013

2 30 - 40 % populace ve vyspělých zemích onemocní maligním nádorem 70 - 80 % je způsobeno faktory zevního prostředí: ☻ 5-10 % profesionální expozice ☻ 30 % strava ☻ 30 % kouření ☻ 10 % alkohol

3 Karcinogeny dělíme  Genotoxické  Epigenetické  Kompletní (genotoxické + epigenetické účinky)  Genotoxické- reagují s genetickým materiálem bb - vznik mutací; zahajují maligní transformaci somatických buněk ve stadium iniciace; účinek nevratný, bezprahový ☻ přímé karcinogeny: alkylační činidla ☻ nepřímé karcinogeny: působí až po aktivaci biotransformací v těle: aflatoxiny, nitrosaminy, PAU

4  Epigenetické - nereagují přímo s genetickým materiálem; působí ve stadiu promoce;umožňují vznik a vývoj nádoru mechanismy: ☻ hormonálními (estrogeny) ☻ imunosupresí (purinové deriváty) ☻ cytotoxickými Stadia karcinogeneze  Iniciace  Promoce  Progrese

5 Karcinogeny podle IARC/WHO International Agency for Research on Cancer Lyon, France – http://www.iarc.fr Třídí chemické látky, fyzikální faktory pracovní procesy do 4 skupin

6 Skupina 1 – Látky s prokázaným karcinogenním účinkem pro člověka - epidemiologické studie u lidí benzen, VCM, azbest, benzidin, Cr VI, dehet, prach z dřeva… Skupina 2 Látky potencionálně karcinogenní - experimenty u zvířat 2A - Pravděpodobně karcinogenní: UV záření, o-toluidin, PCB, dieselové exhalace, trichloretylén… 2B - Možná karcinogenní: chloroform, styren… Skupina 3 - Látky neklasifikovatelné (málo důkazů) uhelný prach, tiskařské inkousty… Skupina 4 - Látky pravděpodobně nekarcinogenní kaprolaktam

7 Průmyslové procesy kauzálně spojeny se vznikem karcinomů Výroba a oprava obuvi benzen (leukémie) Zplynování uhlí, výroba koksu PAU (plíce, ledviny) Výroba nábytku dřevěný prach (nos, VDN) Gumárenský průmysl aromatické aminy (moč. měchýř) Zpracování azbestu azbest (mezoteliom, ca plic a hrtanu) Výroba PVC VCM (angiosarkom, hepatom)

8 Laboratorní vyšetření ● Cytogenetická analýza periferních lymfocytů ● Stanovení mutagenity moče Amesovým testem ● BET v moči (merkapturáty, 1-OH pyren u PAU) ● Testy molekulární dozimetrie (DNA a proteinové addukty) Profesionální karcinogeny se neliší: ● Histologicky ● Klinickým obrazem a terapií ● Prognózou

9 Kritéria pro uznávání zhoubných nádorů za nemoc z povolání ☻ Nemoc - nádor - noxa je v seznamu NzP ☻ KHS/SÚJB prokáže příčinnou souvislost ☻ Podle IARC skupina 1 - cílový orgán ☻ prokázána dostatečná doba latence

10 Kritéria pro uznávání rakoviny plic z radioaktivních látek ● Metodické opatření č. 15: Věstník MZ ČR, částka 9, 1998 Posuzování onemocnění rakovinou plic z radioaktivních látek  Klinické projevy stochastických účinků se posuzují na základě přístupu pravděpodobnostního při znalosti dávek na orgán  SÚJB stanoví podíl příčinné souvislosti (PPS) ozáření na vzniku onemocnění; hodnota PPS musí potvrdit převažující pravděpodobnost (u nekuřáků PPS 40%, u kuřáků 50%)

11 Benzen Expozice: výroba benzenu destilací ropy, výbušnin, kosmetický, farmaceutický průmysl, 2% v bezolovnatém benzínu Etiopatogeneze: karcinogenní metabolit benzenepoxid pancytopenie po expozici 100 ppm=320 mg/m 3 leukémie Doba latence: 5-10 a více let Klinický obraz: únava, nechutenství, hepatosplenomegalie, febrílie, zvětšení uzlin, anémie, leukocytóza nebo leukopenie, nezralé formy leukocytů, trombocytopenie Prevence: snižování expozice

12 Vinyl chlorid monomer (VCM) Výroba VCM začala v ČR v roce 1975 Etiopatogeneze: karcinogenní metabolit vinylchloridepoxid Klinický obraz: hubnutí, bolest v pravém podžebří, ikterus… Nádory: Angiosarkom a hepatom jater Diagnostika: sonografie jater, CT, MRI, biopsie Doba latence: 5 - 45 let Prognóza: přežití cca 6 měsíců Léčba: transplantace jater Prevence: snižování expozice pod 1mg/m 3

13 Aromatické aminy benzidin, 4-aminobifenyl, ,  -naftylamin Expozice: výroba barviv a pigmentů Etiopatogeneze: v oblasti trigona močového měchýře epitel obsahuje prostaglandin H syntetázu - aktivuje aminy na karcinogenní hydroxylované metabolity - karcinom močového měchýře, pánvičky ledvin, ureteru a uretry Klinický obraz: hematurie, polakisurie, nykturie Diagnostika: cytologická analýza moče, cystoskopie Doba latence: 4-10 let; Prognóza: 5leté přežití Prevence: snižování expozice

14 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY - PAU 1775 nejstarší profes. tumor - popsal londýnský chirurg Sir Percivall Pott u kominíků ca kůže skrota karcinom plic PAU obsažené v kamenouhelném dehtu (IARC skup. 1), sazích, benzo(a)pyren (IARC skup. 1) latence u ca kůže (bazaliom, spinaliom) 20-50 let latence u ca plic 10-13 let

15 Kadmium - k arcinom plic a prostaty Arzén - karcinom kůže, jater a plic Ultrafialové záření - melanom a spinaliom Ionizující záření – leukémie, bronchogenní karcinom, bazaliom, spinaliom… Dřevěný prach - karcinom nosní dutiny a VDN

16 Profesionální nádorová onemocnění v ČR letech 1991 - 2009

17 Profesionální nádory v ČR v letech 1991-2009 rozdělení dle nox a diagnóz Celkem 1038 případů ☻ionizující záření 810 případů = 78% ☻azbest 136 případů = 13,1% ☻chemické látky 91 případů = 8,8% ☻Jiné (dřevěný prach) 1 případ = 0,1%  nádory plic 853 případů = 82,2%  mezoteliom 81 případů = 7,8 %  nádory močového měchýře 42 případů = 4,1 %  nádory kůže 38 případů = 3,7 %  leukémie 7 případů = 0,7 %  jiné ojediněle

18 Podhodnocení hlášených profesionálních zhoubných nádorů !!! Závěr


Stáhnout ppt "Profesionální karcinogeny MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Klinika pracovního lékařství 1. LF a VFN Praha 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google