Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesionální karcinogeny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesionální karcinogeny"— Transkript prezentace:

1 Profesionální karcinogeny
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Klinika pracovního lékařství 1. LF a VFN Praha 2012/2013

2 30 - 40 % populace ve vyspělých zemích onemocní maligním nádorem
% je způsobeno faktory zevního prostředí: 5-10 % profesionální expozice 30 % strava 30 % kouření 10 % alkohol

3 Karcinogeny dělíme Genotoxické Epigenetické
Kompletní (genotoxické + epigenetické účinky) Genotoxické- reagují s genetickým materiálem bb - vznik mutací; zahajují maligní transformaci somatických buněk ve stadium iniciace; účinek nevratný, bezprahový přímé karcinogeny: alkylační činidla nepřímé karcinogeny: působí až po aktivaci biotransformací v těle: aflatoxiny, nitrosaminy, PAU

4 Epigenetické - nereagují přímo s genetickým materiálem; působí ve stadiu promoce;umožňují vznik a vývoj nádoru mechanismy: hormonálními (estrogeny) imunosupresí (purinové deriváty) cytotoxickými Stadia karcinogeneze Iniciace Promoce Progrese

5 chemické látky, fyzikální faktory
Karcinogeny podle IARC/WHO International Agency for Research on Cancer Lyon, France – Třídí chemické látky, fyzikální faktory pracovní procesy do 4 skupin

6 Skupina 1 – Látky s prokázaným karcinogenním účinkem
pro člověka - epidemiologické studie u lidí benzen, VCM, azbest, benzidin, CrVI, dehet, prach z dřeva… Skupina 2 Látky potencionálně karcinogenní - experimenty u zvířat 2A - Pravděpodobně karcinogenní: UV záření, o-toluidin, PCB, dieselové exhalace, trichloretylén… 2B - Možná karcinogenní: chloroform, styren… Skupina 3 - Látky neklasifikovatelné (málo důkazů) uhelný prach, tiskařské inkousty… Skupina 4 - Látky pravděpodobně nekarcinogenní kaprolaktam

7 Průmyslové procesy kauzálně spojeny se vznikem karcinomů
Výroba a oprava obuvi benzen (leukémie) Zplynování uhlí, výroba koksu PAU (plíce, ledviny) Výroba nábytku dřevěný prach (nos, VDN) Gumárenský průmysl aromatické aminy (moč. měchýř) Zpracování azbestu azbest (mezoteliom, ca plic a hrtanu) Výroba PVC VCM (angiosarkom, hepatom)

8 Laboratorní vyšetření
Cytogenetická analýza periferních lymfocytů Stanovení mutagenity moče Amesovým testem BET v moči (merkapturáty, 1-OH pyren u PAU) Testy molekulární dozimetrie (DNA a proteinové addukty) Profesionální karcinogeny se neliší: Histologicky Klinickým obrazem a terapií Prognózou

9 Kritéria pro uznávání zhoubných nádorů za nemoc z povolání
Nemoc - nádor - noxa je v seznamu NzP KHS/SÚJB prokáže příčinnou souvislost Podle IARC skupina 1 - cílový orgán prokázána dostatečná doba latence

10 Kritéria pro uznávání rakoviny plic z radioaktivních látek
Metodické opatření č. 15: Věstník MZ ČR, částka 9, 1998 Posuzování onemocnění rakovinou plic z radioaktivních látek Klinické projevy stochastických účinků se posuzují na základě přístupu pravděpodobnostního při znalosti dávek na orgán SÚJB stanoví podíl příčinné souvislosti (PPS) ozáření na vzniku onemocnění; hodnota PPS musí potvrdit převažující pravděpodobnost (u nekuřáků PPS 40%, u kuřáků 50%)

11 Benzen Expozice: výroba benzenu destilací ropy, výbušnin, kosmetický,
farmaceutický průmysl, 2% v bezolovnatém benzínu Etiopatogeneze: karcinogenní metabolit benzenepoxid pancytopenie po expozici 100 ppm=320 mg/m3 leukémie Doba latence: 5-10 a více let Klinický obraz: únava, nechutenství, hepatosplenomegalie, febrílie, zvětšení uzlin, anémie, leukocytóza nebo leukopenie, nezralé formy leukocytů, trombocytopenie Prevence: snižování expozice

12 Vinyl chlorid monomer (VCM)
Výroba VCM začala v ČR v roce 1975 Etiopatogeneze: karcinogenní metabolit vinylchloridepoxid Klinický obraz: hubnutí, bolest v pravém podžebří, ikterus… Nádory: Angiosarkom a hepatom jater Diagnostika: sonografie jater, CT, MRI, biopsie Doba latence: let Prognóza: přežití cca 6 měsíců Léčba: transplantace jater Prevence: snižování expozice pod 1mg/m3

13 Aromatické aminy benzidin, 4-aminobifenyl, ,-naftylamin
Expozice: výroba barviv a pigmentů Etiopatogeneze: v oblasti trigona močového měchýře epitel obsahuje prostaglandin H syntetázu - aktivuje aminy na karcinogenní hydroxylované metabolity - karcinom močového měchýře, pánvičky ledvin, ureteru a uretry Klinický obraz: hematurie, polakisurie, nykturie Diagnostika: cytologická analýza moče, cystoskopie Doba latence: 4-10 let; Prognóza: 5leté přežití Prevence: snižování expozice

14 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY - PAU
nejstarší profes. tumor - popsal londýnský chirurg Sir Percivall Pott u kominíků ca kůže skrota karcinom plic PAU obsažené v kamenouhelném dehtu (IARC skup. 1), sazích, benzo(a)pyren (IARC skup. 1) latence u ca kůže (bazaliom, spinaliom) let latence u ca plic let

15 Kadmium - karcinom plic a prostaty
Arzén - karcinom kůže, jater a plic Ultrafialové záření - melanom a spinaliom Ionizující záření – leukémie, bronchogenní karcinom, bazaliom, spinaliom… Dřevěný prach - karcinom nosní dutiny a VDN

16 Profesionální nádorová onemocnění v ČR letech 1991 - 2009

17 Profesionální nádory v ČR v letech 1991-2009 rozdělení dle nox a diagnóz
Celkem 1038 případů ionizující záření 810 případů = 78% azbest 136 případů = 13,1% chemické látky 91 případů = 8,8% Jiné (dřevěný prach) 1 případ = 0,1% nádory plic 853 případů = 82,2% mezoteliom 81 případů = 7,8 % nádory močového měchýře 42 případů = 4,1 % nádory kůže 38 případů = 3,7 % leukémie 7 případů = 0,7 % jiné ojediněle

18 Podhodnocení hlášených profesionálních zhoubných nádorů !!!
Závěr Podhodnocení hlášených profesionálních zhoubných nádorů !!!


Stáhnout ppt "Profesionální karcinogeny"

Podobné prezentace


Reklamy Google