Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha a postavení víceletých gymnázií „Trendy a záměry očima zřizovatelů“ Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství a mládež, sport a tělovýchovu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha a postavení víceletých gymnázií „Trendy a záměry očima zřizovatelů“ Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství a mládež, sport a tělovýchovu."— Transkript prezentace:

1 Úloha a postavení víceletých gymnázií „Trendy a záměry očima zřizovatelů“ Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství a mládež, sport a tělovýchovu 4. dubna 2013

2 Predikce demografického vývoje 10letých (odpovídající 5. ročníku ZŠ) do roku 2066 dle jednotlivých krajů Zdroj: ČSÚ Poznámka: stav k 1. 1. příslušného roku

3 Predikce demografického vývoje 12letých (odpovídající 7. ročníku ZŠ) do roku 2066 dle jednotlivých krajů Zdroj: ČSÚ Poznámka: stav k 1. 1. příslušného roku

4 Predikce demografického vývoje 10 a 12letých do roku 2066 Ve věkové skupině 10 a 12letých patří k nejlidnatějším krajům ČR kraj Středočeský spolu s Hlavním městem Praha, krajem Moravskoslezským, Jihomoravským a Ústeckým. Naopak Karlovarský a Liberecký kraj má v této věkové skupině nejméně obyvatel. Ostatní kraje mají velmi podobný průběh demografické křivky jak u 10letých, tak u 12letých. Ve věkové kategorii 10letých se očekává vrchol v roce 2019 a u 12letých v roce 2021, poté demografická křivka opět prudce klesá a kolem roku 2042 se očekává největší propad, který bude ještě výraznější než v minulých letech. V dalších letech se pak bude situace mírně zlepšovat.

5 Vývoj počtu škol, tříd a žáků gymnázií v jednotlivých krajích za posledních 5 let (od šk. roku 2008/2009) Ve šk. roce 2012/2013 je na území celé ČR v DFV 1 337 středních škol s celkem 443 179 žáky. Oproti školnímu roku 2008/2009 se jedná o pokles o 95 škol a 83 326 žáků. Celkový počet gymnázií (4, 6 a 8letých) se v posledních 5 letech výrazně nezměnil, v celé ČR došlo k poklesu o 8 škol, přičemž počet žáků v gymnáziích poklesl oproti roku 2008/2009 o 14 659 žáků. Počet žáků v 6letých G poklesl v celé ČR v souhrnu o 43 žáků, v převážné většině krajů počty žáků klesaly, nárůst počtu žáků zaznamenal pouze kraj Královéhradecký (o 267), Jihomoravský (o 183), Plzeňský (o 121) a Vysočina (o 52). V 8letých G došlo k poklesu v souhrnu o 4 027 žáků, k nárůstu počtu žáků ve srovnání s rokem 2008/2009 došlo pouze v Hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji.

6 Počty škol, tříd a žáků gymnázií v denní formě vzdělávání v jednotlivých krajích ve školním roce 2012/2013 Území Počet škol celkem Počet škol 4letá G Počet škol 6letá G Počet škol 8letá G Počet tříd celkem (denní forma) Počet žáků ve 4letých G (denní forma) Počet žáků ve 6letých G (denní forma) Počet žáků ve 8letých G (denní forma) Česká republika369302672794 975,2948 74112 81168 833 Hlavní město Praha694515409137 2283 71812 228 Středočeský kraj34291304504 4181357 405 Jihočeský kraj2320621314,083 0529194 053 Plzeňský kraj15125132191 5309003 618 Karlovarský kraj10708130,3692102 442 Ústecký kraj23181213213 3432264 580 Liberecký kraj14112121731 4862942 560 Královéhradecký kraj2018513251,842 5881 0563 203 Pardubický kraj21180 2312 33303 681 Kraj Vysočina18163152342 3934163 311 Jihomoravský kraj413612355936 0561 6767 852 Olomoucký kraj20175 3173 0591 0474 573 Zlínský kraj1716411273,013 7644823 131 Moravskoslezský kraj44398255556 5701 9426 196

7 Počty škol, tříd a žáků gymnázií v krajích ve školním roce 2012/2013 V 6letých G se vzdělává v celé ČR 12 811 žáků, tj. téměř 10 % ze všech žáků v gymnaziálním vzdělávání (4, 6, 8leté). Nejvíce 6letých G je kromě Hlavního města Prahy (15) v kraji Jihomoravském (12) a Moravskoslezském (8), kde se vzdělává přes 57 % žáků z celkového počtu žáků v 6letých G. V Karlovarském a Pardubickém kraji není zastoupeno žádné 6leté G. V 8letých G se vzdělává v celé ČR 68 833 žáků, tj. téměř 53 % ze všech žáků v gymnaziálním vzdělávání. Nejvíce 8letých G je rozmístěno kromě Hlavního města Prahy (40) v kraji Jihomoravském (35) a Středočeském (30), kde se vzdělává téměř 40 % žáků z celkového počtu žáků v 8letých G. Nejnižší zastoupení 8letých G je v kraji Karlovarském (8), Zlínském (11) a Libereckém (12).

8 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) Cílem DZ ČR je udržet podíl maturitních a nematuritních oborů v poměru 70 % : 30 %. Hodnoty mezi všeobecným a odborným středním maturitním vzděláním byly navrženy v rozmezí 25-32 % : 38-45 % s přihlédnutím ke krajským odlišnostem. V návaznosti na tyto podíly byla navržena kritéria pro přijímání do vG v rozmezí 5-10 %. Závažným problémem základního vzdělávání je bezpochyby nadále se zvyšující podíl žáků, kteří v průběhu povinné školní docházky odchází do 6 a 8letých gymnázií. Další odliv žáků s lepšími studijními výsledky ze ZŠ do těchto gymnázií by nadále kvalitativně prohloubil diferenciaci mezi těmito typy škol.

9 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) Podíl počtu žáků odcházejících ze ZŠ do 6 a 8letých gymnázií Podíl počtu odcházejících ze ZŠ dosáhl v roce 2010/2011 12,6 % - u odchodů z 5. ročníku ZŠ na 8letá gymnázia dosáhl 10 % a podíl odcházejících ze 7. ročníku ZŠ do 6letých gymnázií 2,6 %. V následujících letech by se měl tento podíl snížit až k 5-10 % (s výjimkou Prahy, která bude předmětem dalšího jednání), v žádném případě by se však neměl u žádného z krajů (ani meziročně) navyšovat.

10 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) Zdroj: DZ ČR 2011-2015 Pozn.: *pro 1. ročník 8letého G 5. ročník ZŠ předchozího šk. roku, pro 1. ročník 6letého G 7. ročník ZŠ předchozího roku Podíl počtu žáků nastupujících do 1. ročníků 6 a 8letých G z odpovídajících ročníků ZŠ* 12,4 % 12,4 % celá ČR

11 Podíly počtu žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do 1. ročníků víceletých gymnázií (vG) –šk. rok 2012/2013 Rozlišení školy Území 2011/20122012/2013 počet žáků v 5. ročníku počet žáků v 7. ročníku Nově přijatí do 8letých G Nově přijatí do 6letých G Podíl počtu žáků odch. z 5. ročníků do 8letého G Podíl počtu žáků odch. ze 7. ročníků do 6letého G Celkem ZŠ (ZŠ + ZŠ Spec) ČR90 89482 5738 8592 2399,7%2,7% Hlavní město Praha9 2057 2261 73266918,8%9,3% Středočeský kraj10 9749 4871 035199,4%0,2% Jihočeský kraj5 6685 2375491769,7%3,4% Plzeňský kraj5 0374 5294801629,5%3,6% Karlovarský kraj2 6622 354318011,9%0,0% Ústecký kraj7 8757 226575317,3%0,4% Liberecký kraj4 0323 739292307,2%0,8% Královéhradecký kraj4 9594 7334001958,1%4,1% Pardubický kraj4 6624 39944909,6%0,0% Vysočina4 5394 358407749,0%1,7% Jihomoravský kraj9 5928 9559133309,5%3,7% Olomoucký kraj5 6035 14659617710,6%3,4% Zlínský kraj5 3204 864360626,8%1,3% Moravskoslezský kraj10 76610 3207533147,0%3,0%

12 Podíly počtu žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do 1. ročníků víceletých gymnázií dle jednotlivých krajů – šk. rok 2012/2013 DZ ČR

13 Podíly počtu žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do 1. ročníků víceletých gymnázií dle jednotlivých krajů – šk. rok 2013/2013 6 krajů dosahuje požadovaných hodnot deklarovaných v DZ ČR 2011-2015 už v letošním školním roce Nejvyšší podíl žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do vG má Hlavní město Praha (18,8 % a 9,3 %), Olomoucký (10,6 % a 3,4 %) a Jihomoravský kraj (9,5 % a 3,7 %) Nejnižší podíl žáků odcházejících z 5. a 7. ročníků ZŠ do vG má kraj Ústecký (7,3 % a 0,4 %), Liberecký (7,2 % a 0,8 %) a Zlínský (6,8 % a 1,3 %)

14 Vývoj nově přijatých do 8letých gymnázií od šk. roku 2008/2009 Zdroj: MŠMT – Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2008/09 až 2012/13

15 Vývoj nově přijatých do 6letých gymnázií od šk. roku 2008/2009 Zdroj: MŠMT – Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2008/09 až 2012/13

16 Výroční zpráva ČŠI 2011/2012 Obsahuje mj. informace o výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol)“ (www.csicr.cz)www.csicr.cz Z významnějších zjištění lze zmínit například: překvapivě vysoký překryv průměrných úspěšností žáků v devátých ročnících ZŠ s průměrnými úspěšnostmi žáků odpovídajících ročníků vG vyvolává úvahy o přiměřenosti přechodu části žáků na některá vG. analýza ukázala, že v úlohách základní společné části testu ČJ mělo zhruba 22 tis. nejlepších žáků v ZŠ stejné nebo lepší výsledky než 3 200 nejslabších žáků víceletých gymnázií. ČŠI navrhuje legislativně zpřísnit přijímání žáků do vG, popř. zvážit zkrácení délky vzdělávacího programu vG, a to na 6letý cyklus.

17 Pohled zřizovatelů Většina krajů: se potýká s negativním demografickým vývojem, který ovlivňuje také přijímání žáků do vG (6 a 8leté gymnázia), u některých krajů se postupně začíná situace zlepšovat; se shoduje v tom, že vG jsou určena především pro mimořádně nadané žáky (např. HMP; Ústecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský); klade důraz na kvalitu vzdělávání a hodlá přijmout, nebo již přijalo k zachování kvality ve víceletých gymnáziích opatření v podobě jednotných pravidel přijímání - povinných přijímacích zkoušek (např. kraj Středočeský, Plzeňský, HMP, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský); by uvítalo, zejména pro zvýšení kvality vzdělávání ve všech oborech vzdělávání s maturitní zkouškou, jednotná centrem určená pravidla pro přijímání. bere v úvahu fakt, že k zachování kvality gymnaziálního vzdělávání je třeba také sledovat výsledky testování žáků a výsledky jednotných MZ.

18 Postoj Moravskoslezského kraje k vG Záměrem MSK v oblasti vzdělávání ve vG je: přizpůsobovat počty tříd vG demografickému vývoji příslušné věkové kategorie v MSK a situaci v jednotlivých regionech. udržet kvalitu vzdělávání určeného pro žáky s adekvátními studijními předpoklady, ale současně také omezit odchody žáků ze ZŠ do vG v míře negativně ovlivňující kvalitu základ. vzdělávání.

19 MSK již 3 roky podporuje jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Ve školním roce 2011/2012 MSK organizačně i finančně zajistil přijímací zkoušky také do vG. (ve školním roce 2012/2013 MSK nebude jednotné přijímací zkoušky pro vG zajišťovat, podobu zkoušek si v těchto školách stanoví ředitelé. Ředitelé naprosté většiny vG standardně konají přijímací zkoušky formou didaktických testů z jazyka českého, matematiky, případně také testu obecných studijních předpokladů. Postoj Moravskoslezského kraje k vG

20 MSK již několik let realizuje rozvojový program Moravskoslezského kraje KVALITA, který je zaměřen na testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou s cílem zjišťování tzv. relativních přírůstků znalostí. Žáci řeší didaktické testy z matematiky, jazyka českého a cizích jazyků – anglického a německého. Ve školním roce 2012/2013 MSK realizoval úpravu oborové nabídky SŠ tzv. „Mapu oborů“. Postoj Moravskoslezského kraje k vG

21 ??? ? Testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ x přijímací řízení? ? Nadaní žáci – 2 %? ? Budoucnost vG z pohledu ČŠI, krajů, ředitelů ZŠ x ředitelů G? ? 8letá i 6letá vG?

22 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.


Stáhnout ppt "Úloha a postavení víceletých gymnázií „Trendy a záměry očima zřizovatelů“ Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana kraje pro školství a mládež, sport a tělovýchovu."

Podobné prezentace


Reklamy Google