Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2015 780 let od první písemné zmínky o Blatné 500 let

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2015 780 let od první písemné zmínky o Blatné 500 let"— Transkript prezentace:

1 2015 780 let od první písemné zmínky o Blatné 500 let od vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

2 780 let od první písemné zmínky
král Václav I. daruje chotěšovskému klášteru své pozemky ve Stodě; mezi svědky Vyšemír z Blatné („Visemir[us] de Blatna“) © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

3 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná
14. století - Blatná získává od Bavorů ze Strakonic první městská privilegia 1465– Lev z Rožmitálu a Blatné vede jménem svého švagra krále Jiříka z Poděbrad velké propagační poselstvo po západoevropských panovnických a velmožských dvorech 1489– blatenskou vrchností Zdeněk Lev z Rožmitálu, nová privilegia pro Blatnou, mimo jiné právo vařit pivo a používat pečeť; rozvoj rybníkářství na Blatensku Blatná povýšena císařem Rudolfem II. na město 1695– blatenskou vrchností Serényiové, město získává barokní tvář (například mariánský sloup na náměstí) v Blatné se narodil Karel Strakatý († 1868), první interpret naší budoucí hymny „Kde domov můj“ v Blatné se narodil profesor české řeči a literatury na pražské univerzitě a básník Jan Pravoslav Koubek († 1854) 1810– v rodině blatenského barona Hildprandta působí jako vychovatel přírodovědec Jan Evangelista Purkyně Blatnou postihl katastrofální požár – vyhořelo 118 domů, radnice, zvonice, škola, panský hostinec a měšťanský pivovar – postupná obnova města v klasicistním duchu v Blatné vzniká spolek divadelních ochotníků 1855/1868– Blatná sídlem okresního úřadu v Blatné založena místní organizace tělovýchovné jednoty Sokol v Blatné se narodil akademický malíř, kreslíř a ilustrátor Jan Hála († 1959) založena městská knihovna uvedena do provozu lokální dráha Březnice – Strakonice se stanicí v Blatné založeno muzeum 20.–30. léta 20. stol. „Blatná – město růží“ – Jan Böhm (1888–1959) zde provozuje rozlehlé růžové plantáže, šlechtí nové odrůdy a pořádá proslulé výstavy růží Blatná osvobozena americkou armádou v Blatné založen závod Dřevokov – mimo jiné výroba elektrofonických kytar (Resonet), na které hráli i Beatles založen podnik TESLA Blatná (výroba součástek pro elektroniku a elektrotechniku) založena společnost Blatenská ryba, spol. s r. o. navazující na tradici rybníkářství v regionu Blatensko Bude jinak © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

4 Blatná - pohledy z věže (zvonice)
© Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

5 Náměstí Míru a sídliště Nad Lomnicí Od centra až Na Vinici
Sportovní areál Blatná na leteckém snímku © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

6 Budova muzea a knihovny
Mariánský sloup z roku 1726 Třída J. P. Koubka Budova muzea a knihovny © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

7 Barokní socha sv. Floriána, datována 1766 Socha Svobody,
roku 1923, autor Josef Bílek Barokní socha sv. Václava, datována 1758 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

8 sídlo blatenské vrchnosti, velkostatkářů
Vodní zámek Blatná Přidat foto sídlo blatenské vrchnosti, velkostatkářů a patronů kostela Nanebevzetí Panny Marie © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

9 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná
kolem roku výstavba patrové románské kaple (objevena roku 1927) a obytného stavení (jádro „Starého paláce“) 2. pol. 13. století - hrad přestavěn Bavory ze Strakonic v raně gotickém stylu první písemná zmínka o hradu v Blatné 14. století - hrad rozšířen asi 1446–asi za Lva z Rožmitálu zahájena pozdně gotická přestavba hradu, interiéry vyzdobeny nástěnnými malbami (Zelená světnice, Starý palác) asi 1489– za Zdeňka Lva z Rožmitálu dokončena pozdně gotická přestavba za účasti královského architekta Benedikta Rieda či Rejta (jižní „Rejtův“ palác, kaple Panny Marie); hrad se mění na zámek (fortifikační funkce ustupuje obytným a reprezentačním účelům) kolem roku za hrabat z Rozdražova výstavba renesančního severovýchodního křídla (Rozdražovského paláce) a spojovacího „krčku“ se sgrafitovou omítkou 1763– po požáru úprava fasády Rozdražovského paláce v klasicistním stylu zámek a velkostatek Blatná získává rod Hildprandtů z Ottenhausenu (v jeho vlastnictví zůstává do roku 1945, po roce 1990 vrácen rodině v restituci) 1. pol. 19. století - postupné úpravy zámku a parku 1850– za Roberta Hildprandta úprava zámku ve stylu anglické novogotiky podle plánů Bernharda Gruebera – zámek získává svou dnešní podobu z nádvoří blatenského hradu vyjíždí pod vedením pana Lva z Rožmitálu diplomaticko-propagační poselstvo k západoevropským panovnickým a velmožským dvorům 550 let © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

10 Základní škola J. A. Komenského Základní umělecká škola
Domov pro seniory Kontribuční sýpka (špejchar) © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná 10

11 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná
Panorama Blatné © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

12 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná
Letecký snímek Blatné orámovat © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

13 500 let od vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
© Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

14 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná
kolem roku výstavba románsko-gotické kaple (dnes sakristie) 3. čtvrt. 14. stol. - za Baška z Blatné přestavba ve stylu vrcholné gotiky (plochostropá loď a kněžiště s vícebokým závěrem) první písemná zmínka o blatenském kostele do 1374 nejstarším známým blatenským farářem kněz Václav zhruba 1495–1515 za Zdeňka Lva z Rožmitálu pozdně gotická přestavba kostela do současné podoby (kněžiště se síťovou klenbou, dvoulodí se sklípkovou klenbou, dvouramenný hudební kůr, též kaple sv. Michaela) kostel a kaple sv. Michaela vysvěceny pomocným biskupem olomouckým Martinem Opavským z Pohoře kolem roku Zdeňkem Lvem z Rožmitálu pořízena pozdně gotická socha Madony blatenské, dnes na hlavním oltáři; z téže doby prý i nejstarší blatenské varhany (současné pochází ze 40. let 18. století) poč. 17. století - kostel renovován hrabětem Václavem z Rozdražova a zřízena zde pohřební krypta pro jeho rod; při kostele doloženo takzvané literátské bratrstvo (pěvecký sbor) 1722– u kostela postavena zděná barokní zvonice hrabě Josef Serényi zakládá při oltáři sv. Josefa v blatenském kostele zbožné růžencové bratrstvo 1743– pořízen rokokový mobiliář od Jana Hoffmanna a Ferdinanda Ublackera; dochován hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie, boční oltáře sv. Josefa a sv. Barbory, zbytky oltáře Panny Marie Bolestné a kazatelna Janem Hoffmannem namalován obraz Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři (naposledy restaurován roku 1926) 1761– u kostela postaven krytý ambit při požáru města vyhořela zvonice, následně upravena do současné neogotické podoby 1916, rekvizice blatenských zvonů pro válečné účely 1967– renovace fasády kostela na jižní, západní a východní straně, přeložení střechy pořízeny 4 nové zvony 1997– rekonstrukce ambitu a kaple sv. Michaela 2008– rekonstrukce sanktusníku Bude jinak © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

15 Díky fotografiím P. Jana Pavla Hilleho a Jana Samka z počátku 20
Díky fotografiím P. Jana Pavla Hilleho a Jana Samka z počátku 20. století můžeme porovnat stav kostela v dobové lince sta let. Pohled na hlavní vstup kolem roku 1910 Pohled na hlavní vstup v roce 2014 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

16 Pohled ke kněžišti kolem roku 1934 Pohled ke kněžišti v roce 2014
© Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

17 Pohled do dvoulodí kolem roku 1900 Pohled do dvoulodí v roce 2014
© Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

18 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná
Varhany kolem roku 1930 Varhany v roce 2014 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

19 Kaple svatého Michaela kolem roku 1901
Kaple svatého Michaela v roce 2014 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

20 Oprava střechy zvonice roku 1957 Střecha na zvonici v roce 2014
© Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

21 Ambit s křížovou cestou kolem roku 1901
Ambit s křížovou cestou v roce 2014 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

22 Budova děkanství kolem roku 1900 Budova děkanství v roce 2014
Předělat poklad pro písmo © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

23 Malba Panny Marie na fasádě předsíně Kostel ze západní strany
Plastika sv. Prokopa z roku 1732 Malba Panny Marie na fasádě předsíně Kostel ze západní strany © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

24 Večerní atmosféra areálu kostela
© Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

25 Západní vstup do kostela od ambitu
Litinové reliéfy 14 zastavení křížové cesty s krucifixem v ambitu Latinský chronogram v torzálním stavu na kapli sv. Michaela Sklípková klenba v kapli sv. Michaela © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

26 Levý boční oltář svatého Josefa Hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie
Pravý boční oltář svaté Barbory © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

27 Náhrobní kameny v kněžišti Kruchta
Kněžiště z pavlače (oratoře) Náhrobní kámen před oltářem © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

28 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná
Krucifix v kněžišti Blatenská madona © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná

29 © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná
Autoři: Petr Čonka Ivan Říha Spolupracovali: Město Blatná Římskokatolická farnost Blatná Střední odborná škola Blatná Mgr. Vladimír Červenka © Město Blatná a Římskokatolická farnost Blatná


Stáhnout ppt "2015 780 let od první písemné zmínky o Blatné 500 let"

Podobné prezentace


Reklamy Google