Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI… 23. 10. 2014. KDO JSME SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem sociálních služeb v Pardubicích. Na území.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI… 23. 10. 2014. KDO JSME SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem sociálních služeb v Pardubicích. Na území."— Transkript prezentace:

1 KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI… 23. 10. 2014

2 KDO JSME SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem sociálních služeb v Pardubicích. Na území celého Pardubického kraje, zajišťuje široké spektrum 21 pobytových, ambulantních i terénních sociálních služeb. Podpora rodiny nabízí služby pěstounské péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Posláním služby je spolupráce s rodinou na udržení, obnovení nebo vytvoření stabilního a bezpečného domova pro zdravý vývoj dítěte.

3 KDO JSOU NAŠI KLIENTI Jedná se o rodiny, – které se aktuálně ocitly v obtížné životní situaci či – ve kterých nejsou dlouhodobě zajištěny podmínky pro zdárný vývoj dítěte a – není v jejich silách změnit svou situaci svépomocí. Obvykle se na nás obracejí rodińy – s nižší úrovní vzdělání rodičů – s nedostatečným vztahovým a socio-kulturním zázemím – které se dostaly do situace, v níž se nedokáží samy zorientovat

4 CO KLIENTŮM NABÍZÍME A JAK NAŠE PRÁCE S NIMI VYPADÁ Zájem dítěte je na prvním místě Společně s klientem pracujeme na tom, co je PRO NĚJ důležité, pracujeme s MOTIVACÍ a MOŽNOSTMI klienta Průběh, forma a frekvence služby se přizpůsobuje POTŘEBÁM klienta Co konkrétně děláme? Učíme hospodařit s financemi, pomáháme řešit dluhy, doprovázíme na úřady, učíme péči o dítě, nastavování výchovných hranic a spolupráci se školou, …

5 PROČ JE PRO NÁS SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A UČITELI DŮLEŽITÁ UČITEL je – osoba, která často s dítětem tráví nejvíce času – první odborník, který má možnost si všimnout, pokud se s dítětem něco děje – často nejbližší osoba, ke které má dítě důvěru a kterou respektuje (a stejně tak rodič) – a z naší zkušenosti také ČLOVĚK, KTERÝ CHCE DÍTĚTI POMOCI NAŠE SLUŽBY MOHOU BÝT NÁSTROJEM VAŠÍ POMOCI, KDYŽ SI VŠIMNETE, ŽE MÁ DÍTĚ STAROSTI…

6 STAROSTI SE PROJEVUJÍ RŮZNĚ… Dítě může potřebovat Vaši pomoc, když: zaznamenáte náhlou změnu či změny v jeho chování se vyjadřuje či chová agresivně, nebo naopak plačtivě a lítostivě působí unaveně, nevyspale, je nesoustředěné, roztěkané si u něj všimnete problémů s jídlem (odmítání jídla, přejídání) je úzkostné, odmítá komunikovat nebo si u něj všimnete nadměrného studu či plachosti se dopouští lží, krádeží či podvodů nepřiměřeně reaguje na chování druhých šikanuje nebo má sklon šikanovat druhé vyrušuje ve vyučování a nerespektuje pedagogy experimentuje s drogami odmítá chodit do školy … (doplňte jakoukoliv situaci či charakteristiku, která upoutá vaši pozornost)

7 …MAJÍ RŮZNÉ PŘÍČINY… nejsou dostatečně naplňovány základní potřeby dítěte dítě je obětí či svědkem jakékoliv formy domácího násilí dítě je obětí šikany či násilí v dětské skupině dítě žije v dlouhodobém stresu z rozvodu rodičů či jejich hádek dítě má obavy, že nenaplní očekávání ambiciózních rodičů alkoholová či jiná závislost v rodině dítě se od spolužáků významně odlišuje chronická nemoc dítěte dosud nerozpoznaná specifická porucha učení či porucha pozornosti nadprůměrně nadané dítě ztráta kamarádů či odmítání skupinou … (doplňte jakoukoliv další situaci ze své zkušenosti)

8 … A JE CESTA, JAK POMOCI Vaše pomoc může být velmi účinná Nejdůležitější nástroj: rozhovor Pomáhá: partnerství, otevřenost, trpělivost Cílem prvního rozhovoru je: – Projevit zájem o starosti dítěte – Snažit se porozumět tomu, co vyvolává projevy, jichž jste si všimli, a co dítě prožívá – Nabídnout dítěti pomoc a podporu

9 PRAVIDLA ROZHOVORU Soukromí Respektujeme Projevujeme zájem, poskytujeme prostor, nevyslýcháme, nevyzvídáme Věnujeme plnou pozornost dítěti Nabídneme další pomoc

10 PRVNÍ ROZHOVOR JE JEN ZAČÁTEK Mohou následovat – Další rozhovory – Cílené (a citlivé) intervence ve třídě – Kontaktování rodičů – Doporučení/zprostředkování další odborné pomoci Když si nevíte rady, neváhejte a kontaktujte další odborníky, konzultujte a hledejte společné cesty, má to smysl!

11 JAK PRACOVAT S DŮVĚROU DÍTĚTE PRAVIDLA Jsme k dítěti pravdiví. Dodržujeme sliby, které jsme dítěti dali. Neslibujeme, že „to nikomu neřekneme“, obvykle to není reálné. Neodsuzujeme blízké osoby dítěte. Jsme realističtí v možnostech řešení situace dítěte. Jsme srozumitelní a dáváme dítěti dostatek informací o tom, co bude následovat. Vždy se snažíme s dítětem dohodnout. Ujistíme dítě, že za námi může přijít i kdykoliv později. Pokud se rozhodneme učinit něco proti přání dítěte (např. kontaktovat rodiče), mluvíme s ním o tom, vysvětlíme mu své důvody.

12 PŘÍBĚH O JENÍČKOVI A MAŘENCE (anonymizovaná kazuistika) Jeníček byl žákem 6. třídy ZŠ, kontaktovala nás školní psycholožka Maminka Jeníčka měla o naši službu zájem, jejím ústředním tématem byl špatný prospěch a nemotivovanost Jeníčka pro školní práci Začali jsme si s maminkou povídat… O Jeníčkovi, mladší sestře Mařence a hlavně o tatínkovi. Jak jsme s rodinou pracovali: Navázání kontaktu, zorientování se v situaci rodiny Přeformulování a ohraničování zakázky, začínají převažovat jiná témata: kontakty dětí s otcem, komunikace s dětmi o otci, školní prospěch Jeníčka Souhlas maminky s kontaktováním pracovnice OSPOD a se spoluprací s ní

13 Společná konzultace maminky, pracovnice a školní psycholožky Cíle: – Zjistit, jaké jsou z jejího pohledu aktuální/dlouhodobé možnosti Jeníčka v oblasti prospěchu, nakolik jej motivovat k učení – co může maminka udělat pro to, aby byl Jeníček na začátku dalšího roku více „fit“ a motivován (nejen) pro školní práci Významné výstupy: – Dohodnuto zaměření domácí přípravy (jen ZÁKLAD a čtení) – Dohodnuto kontaktování pedagogů, navázání spolupráce s nimi – Přeformulování „hrozby propadnutí“ – Jasné sdělení mamince, že nejvýznamnější je pro Jeníčka stabilizace vztahů v rodině Tato konzultace byla pro další spolupráci klíčová.

14 Na čem s maminkou Jeníčka pracujeme teď Realistický náhled na Jeníčkovy možnosti Oceňování Jeníčka „bez výhrad…“ Způsob komunikace s dětmi o tatínkovi Způsob komunikace s tatínkem před dětmi Zaměření pozornosti na sebe sama, své prožívání A co Mařenka?

15 V životě dítěte hraje učitel významnou roli. V některých okamžicích může výrazně ovlivnit další směřování života dítěte. Buďte na to co nejlépe připraveni. My jsme připraveni vás podpořit. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Mgr. Adéla Michková, Ph.D. SKP-CENTRUM, o.p.s. Podpora rodiny adela.michkova@skp-centrum.cz


Stáhnout ppt "KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI… 23. 10. 2014. KDO JSME SKP-CENTRUM, o.p.s., je v současnosti největším poskytovatelem sociálních služeb v Pardubicích. Na území."

Podobné prezentace


Reklamy Google