Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZA NÁDRAŽÍM V

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZA NÁDRAŽÍM V"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZA NÁDRAŽÍM V
VIZE A REALITA? ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZA NÁDRAŽÍM V ČESKÉM KRUMLOVĚ 626 žáků RVP - TVORBA NOVÝCH PŘEDMĚTŮ A ČASOVÁ DOTACE: ČLOVĚK A ZDRAVÍ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní informace o naší škole Je jednou ze čtyř základních škol v Českém Krumlově Dlouhodobě je zaměřena na práci s talentovanými dětmi a každoročně otvírá podle potřeby a zájmu dětí sportovní třídu se zaměřením na volejbal. Do těchto tříd dojíždějí i děti ze širšího okolí Českého Krumlova. Učitelé naší školy se intenzívně věnují i dětem, které potřebují zvláštní péči a pro děti různým způsobem handicapované jsou podle potřeby a za pomoci Pedagogicko psychologické poradny v Českém Krumlově postupně integrovány do zcela běžné třídy.

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní informace o naší škole Velmi důležité je u nás jazykové vyučování. Na škole se vyučuje německý nebo anglický jazyk od čtvrtého ročníku, od sedmého ročníku si mohou žáci zvolit i jazyk druhý, osmé ročníky si volí jazykový blok dle vlastního výběru z jazyků – Rj, Nj konverzace, Aj konverzace. Velká pozornost je věnována talentovaným žákům v oblasti matematiky a přírodních věd. Pro rozvoj matematických schopností spojených s prací na počítačích je zřízen předmět Informatika, ve kterém jsou položeny základy práce s výpočetní technikou a aplikacemi pro běžnou uživatelskou práci (MS Office, grafické programy, internet, ...), ale také základy s tvořivými programy BALTÍK apod. Tímto předmětem prochází každý žák druhého stupně. Základní pracovní operace při práci na PC mohou děti využít v běžné školní výuce, např. při tvorbě předmětových projektů.

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní informace o naší škole Sportovní třídy – V tomto směru škola rozvíjí spolupráci s Volejbalovým sportovním klubem Český Krumlov. Ve spojení s klubem zajišťuje škola celý rozsah tréninkové činnosti, který je nad rámec učebního sportovního plánu těchto tříd. Činnost klubu je už od počátku sportovních tříd postavena jako nadstavba volejbalového sportovního dění na škole. U každé třídy klub zajišťuje turnaje, soutěže a dopravu na ně o víkendových dnech. V dobře vybavené tělocvičně školy se konají mimo jiné i turnaje s mezinárodní účastí. Vedení školy pracuje ve složení : Carda Dalibor – ředitel školy Hoššová Dana – zástupkyně ředitele 2.stupně Vopat Jan – zástupce ředitele 1.stupně Anežka Lipplová – výchovný poradce Zdeněk Pilař – metodik prevence Homolková Marta – hospodářka školy

5 ROZDĚLENÍ PRIMÁRNÍCH AKTIVIT
A – PŘEDŠKOLNÍ 1.PROJEKT NANEČISTO B – ŠKOLNÍ 1. STUPEŇ 2. PARTNERSTVÍ 3. ŠKOLNÍ SNĚNÍ 4. ČERNÝ SEMINÁŘ 2.STUPEŇ 5. ZÁTOŇSKÉ ŠEVELENÍ ANEB ZÁTOŇ 1 6. KOČKOPES ANEB ZÁTOŇ 2 C – VIZE SPECIFICKÉ PREVENTIVNÍ AKTIVITY: JÁ, OBČAN DEN PLNÝ PREVENCE DROGOVÁ KONFERENCE PRÁVO A KRIMINALITA 11.55 AJAXÚV ZÁPISNÍK ZDRAVÉ ZUBY NESPECIFICKÉ PREVENTIVNÍ AKTIVITY: NÁSILÍ, SEKTY..V RÁMCI VYUČOVÁNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ČAŠKOZAN, OŘÍŠEK, PARLÁDIO, ŠKOLNÍ KAPELA, TURISŤÁK APOD.

6 PREVENTIVNÍ AKTIVITY A – PŘEDŠKOLNÍ
1. Projekt NANEČISTO Obrazové a vzpomínkové ohlédnutí paní učitelky Lenky AUGUSTINOVÉ

7 PRVNÍ KRŮČKY… Projekt „Nanečisto“ jsem minulý rok absolvovala se svou budoucí třídou poprvé. Podle mého názoru je velmi přínosný pro všechny zúčastněné strany. Co říkáte?

8 …a opravdu to funguje? Děti poznaly „svou" paní učitelku, spolužáky i třídu, vyzkoušely si práci školáků. V dostatečném časovém předstihu si začaly zvykat na všechno nové, co škola a práce v ní přináší. Rodiče pochopili, že není třeba mít obavy ze vstupu dítěte do školy. Každý z nich měl spoustu pochybností a otázek – většinu z nich se podařilo vysvětlit a vyřešit už v době „nanečisto“. Začátek školního roku byl klidný pro děti i pro rodiče. Pohoda? Ano prožitá pohoda!

9 JAK TO VIDÍM S ODSTUPEM? Pro mě, jako učitelku, bylo velmi příjemné, že jsem postupně poznávala děti, se kterými budu pracovat a mohla si alespoň částečně ujasnit, jaké metody a formy práce budou právě této třídě vyhovovat. Stejně tak jsem se seznamovala s rodiči a měla možnost poznat je trochu víc. Společně jsme měli spoustu času zjišťovat jak navzájem komunikovat: rodiče byli otevřenější a pochopili, že pokud se vyskytne problém, je dobré společně ho začít řešit . Stáváme se partnery!

10 ZÁVĚREČNÉ DEFILÉ. K mé velké radosti to takto v naši třídě opravdu funguje. Jsem ráda, že právě na naší škole je projekt „Nanečisto" a vřele bych ho doporučila všem učitelkám, které učí první třídy. Stejně tak bych ho jako matka doporučila všem rodičům, jejichž děti půjdou do školy, velmi tím pomohou nejen jim, ale i sobě. Lenka Augustinová

11 LEDOLAMKA Motto: BUĎ PŘIPRAVEN! VŽDY PREVENTIVNĚ PŘIPRAVEN!
metodik prevence Zdeněk Pilař

12 PREVENTIVNÍ AKTIVITY B – ŠKOLNÍ – 1. stupeň 2. PROJEKT PARTNERSTVÍ
DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE S OKAMŽITÝM EFEKTEM OD PRVNÍCH SETKÁNÍ - OHEŇ, CESTA PLNÁ ÚKOLŮ APOD.

13 9.A versus 1.A - úvodem Partnerská spolupráce devátých tříd s prvním ročníkem Základní školy Za Nádražím. MOMENTKY Z PRÁCE TŘÍDNÍHO UČITELE Mgr. ZDEŇKA PILAŘE Příprava dárečků: Z navržených nápadů se ujaly všechny, které byly děti schopné vytvořit o hodinách Vv a dokončit v přípravném týdnu s třídním učitelem. Jeden z dobrých nápadů - FOTO třídy 9.ročníku, jako pozadí ciferníku hodin či pomalované kamínky barvami na sklo, donesené ze školního výletu již v 8.ročníku (Krkonoše-Sněžka), jako osobní dar pro kamaráda prvňáčka. Mezi dětmi se tak začaly vytvářet přátelské vazby. Samotné předání se uskutečnilo první školní den – vítání prvňáčků! áá

14 9.A versus 1.A - úvodem Partnerská spolupráce devátých tříd s prvním ročníkem Základní školy Za Nádražím. MOMENTKY Z PRÁCE TŘÍDNÍHO UČITELE Mgr. ZDEŇKA PILAŘE Průběh uvítání: Ve třídě nastoupila celá 9.třída a jedna šikovná deváťačka sdělila prvňáčkům jejich první úkol: „NAJDĚTE NAŠEHO PANA TŘÍDNÍHO UČITELE A ZATAHEJTE HO ZA RUKU“. Hodně pomohlo zapojení paní učitelky z první třídy, která dětem zopakovala zadání úkolu. Děti reagovaly velmi spontánně. Po představení vyučujícího a deváťáků následovalo předání darů, barevných kamínků s vysvětlením odkud jsou. Byla obdarována i paní učitelka z první třídy - Velká abeceda BEZ JEDNOHO PÍSMENE. áá

15 9.A versus 1.A - úvodem Partnerská spolupráce devátých tříd s prvním ročníkem Základní školy Za Nádražím. MOMENTKY Z PRÁCE TŘÍDNÍHO UČITELE Mgr. ZDEŇKA PILAŘE Rodiče: Vše brali odlehčeně a s uvolněním. Líbil se i odchod, který byl proveden formou pantomimy „... a tohle umíte děti? Zvedněte pravou ruku, tak rozevřete dlaň a … zamávejte! Tak papá.“ áá

16 Návštěva hvězdiček z 1.A

17 Den druhý! Předání pamětních listů k uvítání
Jak na to? VELMI ZOUFALÁ OTÁZKA TŘÍDNÍHO UČITELE? Jeden žák ze třídy čte jména dětí a podává ruku na přivítaní do školy. Učitel v úvodu s dětmi prohovoří „Já jsem si tě všiml už včera, byl jsi poslušný a přišel jsi i dnes. To je dobrý, asi se ti tu líbí, je to tak? Pak hledají navzájem deváťáci i prvňáci svého kamaráda, kterého si mohou vybrat už dnes! „Ahoj já jsem Roman a ty?“ Možná něco jeden o druhém si prozradí např. v čem je kdo dobrý (posílí si tak sebevědomí). DANGER! VŠE VÉST VE SPÁDU VĚCÍ, LEGRAČNĚ, LEHCE A POZITIVNĚ Ukončení pozvánkou… „Za týden se přijďte podívat do naší třídy s obrázkem pro každého deváťáka!“ (Paní učitelka může vzít kytaru a zazpívat s dětmi jim už známou písničku)

18 LIDÉ, KTEŘÍ SE ZNAJÍ, SI NEUBLIŽUJÍ!

19 RANDE „NASLEPO“? Hrozně se mi líbí Dominik a já se mu také líbím!
Kristýna Michlová

20 KRÁTKÉ ODREAGOVÁNÍ, PO TOM VŠEM…!
Bylo to fajn dopoledne. Líbilo se mi, jak jsme hráli věž a stavěli domino. Docela pěkně jsme si vyhráli, hlavně ti starší! Prostě pohodička. Pepa Květoň Když jsme hráli se Samíkem „Člověče nezlob se“, tak bylo dobrý, že umí hezky počítat podle prstíků, ale švindlování mi stejně prošlo. Markéta Moravcová

21 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ! Líbilo se nám, jak nám hráli divadlo a jak jsme hráli pexeso. Petra Wernerová, Klára Jakešová, Šárka Dušáková

22 ROZHODNĚ SE PUSŤTE DO DÍLA!
SPOKOJENÁ 1.A ROZHODNĚ SE PUSŤTE DO DÍLA!

23 PREVENTIVNÍ AKTIVITY B – ŠKOLNÍ – 1. stupeň 3. ŠKOLNÍ SNĚNÍ
Již prvním příchodem do školy vzniká společné pouto jež se jmenuje ŽÁK – RODIČ – UČITEL Jednání, zaujímání stanovisek, řešení sporných témat, přináší jisté nároky na komunikační vybavenost, která se předpokládá od všech třech aktérů. Prožitky společných chvil zanechávají v účastnících tajemství místa (génius loci) či okázalost odborného vedení „dětského školního života“. Pro mnohé může být např. přespání ve škole jistě velkým zážitkem. Rozvíjením školy i po této lidské stránce „určité zdomácnění“, vede děti, rodiče i učitele jako představitele školy k hlubším vazbám. INICIATIVITA A MAXIMÁLN NASAZENÍ TU..JINAK MENŠÍ EFEKT DŮLEŽITÁ PODPORA VEDENÍ A SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

24 PREVENTIVNÍ AKTIVITY B – ŠKOLNÍ – 1. stupeň 3. ŠKOLNÍ SNĚNÍ
Cíl: Formou dvoudenní intenzivní práce motivovat děti tématicky zaměřeným obsahem ke kvalitnějším vztahovým rámcům chování ve škole – sounáležitost, umět řešit konflikty či pomoci v mezních situacích, projevit zájem o dění kolem sebe apod. Na těchto základech vybudovat takové vzorce chování, jež si děti zvnitřní a přijmou za své jako postoj či životní pohled. Projevenou tvořivostí kultivovat své prostředí, které si děti za pomoci nás dospělých spoluvytvářejí v malém třídním kolektivu. INICIATIVITA A MAXIMÁLN NASAZENÍ TU..JINAK MENŠÍ EFEKT DŮLEŽITÁ PODPORA VEDENÍ A SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

25 METODY PRÁCE setkání s cannisterapií – technika správného přístupu dětí k zvířatům modelové a projekční techniky – dramatická výchova – dílna psaní a čtení vlastních pohádek, které si děti zdramatizují osobnostní a prožitkové techniky na prohlubování pravidel společného soužití, spolupráce a tvorby pevného třídního kolektivu (Hledání pokladu, Vláček, Bimbák) spojení rolí v životě s rolemi ve škole – vaření večeře aneb „Hrnečku vař – pochoutku vař!“ vypravování a kreslení školních snů (těch co se zdály i těch, které mohou být reálné) Cílová skupina: 4. ročníky ZŠ, cca 75 dětí Termín: květen – červen 2006 – 3x17 hodin

26 PREVENTIVNÍ AKTIVITY B – ŠKOLNÍ – 1. stupeň 4. ČERNÝ SEMINÁŘ
Mnoho lidí, dětí i dospělých, má potíže při sdělování informací druhým lidem či s přijímáním informací od dalších lidí. Aktivní naslouchání je možné podporovat již od dětství. Posilují se tak vazby, které rozvíjejí komunikační dovednosti. Komunikativnost souvisí s celkovým ovzduším ve třídách, bližšími vztahy dospělých s dětmi a nakonec i mezi dětmi navzájem. Komunikace je jedním z nejdůležitějších bodů pro nás na škole!

27 TAK ZAČÍNÁME… Mohl jsem vidět drogy, abych je mohl odmítnout!
Dealer na mně může tlačit - fyzicky i psychicky!

28 PROJEV ZÁJEM O SVÉ PROSTŘEDÍ
„Pane učiteli, byl jste vynikající. Vysvětlil jste nám, abychom řekli drogám ne!!! Také děkuji, že jste nám vysvětlil, že to nemáme tu drogu používat, abychom neumřeli. Je to lepší být na sluníčku a na čerstvém vzduchu, než ty ošklivé drogy. Děkujeme Vám za všechno s pozdravem Evžen.“

29 Les z rukou dětí, které se probouzí a hledají
Les z rukou dětí, které se probouzí a hledají NĚCO V ČEM PRÁVĚ VYNIKAJÍ! ŽE BY TĚCH DOBRÝCH VLASTNOSTÍ BYLO TOLIK? Drogám říkám Ne! Ze dvou vyučovacích hodin jsem si zapamatoval, že drogy např. kokain, heroin, crack jsou pěkný neřád (svinstvo) ... nebo že „Moudří lidé kráčejí vyrovnaným krokem a blázni kolem nich tančí dobové tance!“ ... a také, že drogu nemusíme hledat, ONA si najde nás.

30 Přítomnost černého kufříku opět evokuje spoustu nezodpovězených otázek, už konkrétnějšího rázu!
Kolik korun ročně zaplatí za rok za drogy ? Máte drogy v kufříku od opravdových dealerů? Kolik drog je v cigaretách? Kolik by ten kufřík mohl stát? Jaká droga je nejslabší a jaká nejúčinnější?

31 ÚSMĚVNÉ ZAKONČENÍ Víte, že kdyby škola zbankrotovala, tak prodá drogy a je nejbohatší škola v Jihočeském kraji? Znáte někoho, kdo bere tvrdou drogu? Já jo, Tereza Pergnerová, Martin Kocián z Lunetiku. Pak už asi nikoho, tak na shledanou a zase někdy nás přijďte poučit, hlavně při češtině.

32 Závěry ze společného setkání učitelů nad projektem
PREVENTIVNÍ AKTIVITY B – ŠKOLNÍ – 2. stupeň 5. ZÁTOŇSKÉ ŠEVELENÍ aneb ZÁTOŇ 1 V průběhu září se na Zátoni vystřídaly všechny tři nové kolektivy šestých tříd. Závěry ze společného setkání učitelů nad projektem STMELOVACÍCH SETKÁNÍ žáků a vyučujících šestých tříd si nyní můžete prohlédnout. NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE S RODIČI VĚJÍŘ NABÍDNUTÝCH AKTIVIT A STYLU PRÁCE S DĚTMI

33 Dílna čtení začíná Třída 6.A, třídní učitelka Zuzana Švejdová
Dobře cílený záměr – podařilo se vytvořit fungující kolektiv Učitel má možnost poznat dítě z jiného pohledu a naopak, získáváme něco společného díky zážitkům. Prospěchově normální třída Pohodový přístup třídního učitele k dětem a schopnost spolupracovat s „bývalými“ vyučujícími z 1.stupně.

34 Pokračujem… Třída 6.B, třídní učitelka Jaroslava Plichtová
Velmi živá třída, nejednotná Překonávali jsme SPOLEČNĚ zábrany, viz. mluvení v komunitním kruhu s kamínkem. Paměťově je třeba s dětmi více pracovat, viz. Zrnka moudrosti – aktivita, která jim zlepšuje paměťovou schopnost. Nemilá byla nepřítomnost 1/3 dětí *A Čtvrtek je programově i časově velmi náročný *B

35 A končíme! Třída 6.C, třídní učitel Oldřich Záhoř
Skvělý tým, schopný se domluvit a respektovat Jízda na kole – byla znát pečlivá příprava před jízdou Jídlo – co se zbytky? Nebylo jich moc? *C

36 NÁPRAVA A Navržené řešení: Propagace společného setkání (Zátoně) už na posledním rodičovském setkání v 5. ročníku. B Navržené řešení: Úvaha vede ke změně programu i volbě jiného času, kdy by aktivity skončily. C Navržené řešení: zapojení H. Kocourkové do tvorby jídelníčku. Potěšující byla účast všech: vedením školy počínaje a konče nově příchozími kantory pro tento školní rok.

37 PREVENTIVNÍ AKTIVITY B – ŠKOLNÍ – 2. stupeň 6. KOČKOPES aneb ZÁTOŇ 2
8. ročníky v honbě za zodpovědným a samostatným rozhodnutím aneb JAK POMOCI PŘI VÝBĚRU POVOLÁNÍ? ABSOLVENTI PEER AKTIVISTÉ PŘÁTELÉ ŠKOLY - HOST

38 SLOVO PANA ŘÍDÍCÍHO UKÁZKA ZVACÍHO DOPISU
Milí dětští a vážení dospělí přátelé školy. Rádi bychom Vás oslovili naším projektem „KOČKOPES“. Zdánlivě krkolomný název, že? Avšak naše snažení je jasně zacíleno do pohody, klidu a ohlédnutí se za zážitky a událostmi, které každá třída 8. ročníku prožila. Doposud byly opomíjeny, jako by na ně nebyla volná chvilka! A to je jeden z pádných argumentů, abychom ve školičce mé nejoblíbenější ZŠ ZA NÁDRAŽÍM, toto změnili! Vždyť se za rok VAŠE RATOLESTI, žáci školy, stanou studenty jiných škol! Tolik jsme si nestačili říct! Využijte této jedinečné možnosti, kterou nabízí škola, a přijeďte podruhé na Zátoň. Jste srdečně zváni na čtvrteční „čajové či buřtové“ posezení od 21 hodin, kde budeme společně vzpomínat, jak se žije ve škole dnes a jaké to bylo za Vašeho mládí. Máte li více času v pátek, pak uslyšíte, jak se daří našim ovečkám na jiných školách. Jak si vedou ve své volbě povolání, pro které se rozhodli v 9.  ročníku? Jak jsou úspěšní? Vše bude odkryto bývalými absolventy školy, a sice po obědě ve 14 hodin. Tak na shledanou Mgr. Dalibor Carda

39 ZPĚTNÁ VAZBA KLADY NAŠE CHOVÁNÍ BYLO LEPŠÍ, NEŽ U JINÝCH AKCÍ
LÍBILA SE MI NÁVŠTĚVA ZÁCHRANÁŘE A JEHO PSA ZAMĚŘENÍ NA DROGY – JAK SE JIM VYVAROVAT LÍBILA SE MI NÁVŠTĚVA STUDUJÍCÍCH DÍVEK Z NAŠÍ ŠKOLY SUPER STEZKA ODVAHY HRY PRO UVĚDOMĚNÍ SI, ŽE JSME TŘÍDA, KTERÁ DRŽÍ PO HROMADĚ A JE JÍ JEDNO KDO VYHRAJE NEBO PROHRAJE PĚKNÉ HRY, ALE MÁLO VOLNOST A HRANÍ SI

40 JE TO MOŽNÉ? ODREAGOVÁNÍ A CELÝ PROGRAM
BAVILO MĚ VŠE KOLEM HOLEK ZE STŘEDNÍCH ŠKOL TYKÁNÍ ZÁCHRANÁŘI BYLO TO KRÁSNÉ, HLAVNĚ VEČER – DOBRÉ AKCE, NEJLEPŠÍ BYLO KDYŽ JSME MOHLI STRÁVIT SVÉ CHVILKY. CESTA ZPĚT BYLA TAKY DOBRÁ ODPOČINEK OD UČENÍ SOUTĚŽE

41 ZÁPORY MÁLO ČASU NEBYLO SEZENÍ U OHNĚ NEZÚČASTNILA SE CELÁ TŘÍDA
ČASTÉ SEZENÍ V KROUŽKU MÁLO NAŠICH VYUČUJÍCÍCH CESTA TAM BYLA ŠPATNÁ – PĚŠKY MNĚ SE NELÍBILO: MĚ SE TAM SKORO VŠECHNO LÍBILO CHTĚL JSEM JÍT VEN A BYLO ZROVNA HEZKY, PŘESTO JSME PRACOVALI ZAVŘENI UVNITŘ.

42 KONČÍME!

43 CO ŘÍCI ZÁVĚREM? VÉPÉ A EMPÉ!
KOLEGIALITA PÁTEČNÍCI

44 PREVENTIVNÍ AKTIVITY C – VIZE PRO DALŠÍ „NÁDRAŽÁČKY“ CO PŘIPRAVUJEME?
PROJEKT „JEDEN DĚTSKÝ SVĚT V OBRAZECH“ ŘÍZENÝ FILMOVÝ KLUB S BLOKEM HER, JÍDLA A SNĚNÍ „PRÁCE ŠLECHTÍ“ 9. ROČNÍKY – JEN JEDEN PRACOVNÍ DEN A CO TO S NÁMI UDĚLÁ FILMÁČ A PROJEKT ČT PRAXE ANEB STŘED S REALITOU

45 © ZDENĚK PILAŘ


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZA NÁDRAŽÍM V"

Podobné prezentace


Reklamy Google