Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR II. ROČNÍKU SOUTĚŽE MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň 28. listopadu 2007 Ministerstvo kultury – Nostický palác, Maltézské nám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR II. ROČNÍKU SOUTĚŽE MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň 28. listopadu 2007 Ministerstvo kultury – Nostický palác, Maltézské nám."— Transkript prezentace:

1 SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR II. ROČNÍKU SOUTĚŽE MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň 28. listopadu 2007 Ministerstvo kultury – Nostický palác, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

2 soutěž pořádá PAMÁTKOVÁ KOMORA ve spolupráci s ČESKOU RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE Děkujeme partnerům za poskytnutou záštitu i finanční podporu naší soutěže.

3 Za finanční podporu a záštitu děkujeme Mgr. Jan ZAHRADNÍK hejtman Jihočeského kraje členové Rady Jihočeského kraje Jiří Netík Ing. Marie Hrdinová Ing. František Štangl MUDr. Vladimír Pavelka Ing. Antonín SCHÄFER náměstek hejtmana Libereckého kraje Mediální podpora PhDr. Jaroslava WENIGEROVÁ náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje MUDr. Petr ZIMMERMANN hejtman Plzeňského kraje

4 Záštitu převzali Mgr. Václav JEHLIČKA, ministr kultury J.E. Margot KLESTIL-LÖFFLER, velvyslankyně Rakouské spolkové republiky J.E. Andrej KRAWCZUK, velvyslanec Polské republiky J.E. Ladislav BALLEK, velvyslanec Slovenské republiky Ing. Petr BENDL, hejtman Středočeského kraje Ing. Pavel BRADÍK, hejtman Královehradeckého kraje Ing. Stanislav JURÁNEK, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje RNDr. Miloš VYSTRČIL, hejtman kraje Vysočina RNDr. Jan ZAHRADNÍK, hejtman Jihočeského kraje MUDr. Petr ZIMMERMANN, hejtman Plzeňského kraje Ing. Pavel Horák, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Antonín SCHÄFER, náměstek hejtmana Libereckého kraje PhDr. Jaroslava WENIGEROVÁ, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje členové Rady Jihočeského kraje Ing. Marie HRDINOVÁ, Jiří NETÍK, MUDr. Vladimír PAVELKA a Ing. František ŠTANGL radní Pardubického kraje Bc. Miloslav MACELA a Marie MÁLKOVÁ

5 Program 15.00 – 15.05Zahájení,uvítání hostů a účastníků: Ing. Karel Liška,CSc. prezident o.s. PAMÁTKOVÁ KOMORA Pavel Trantina, předseda ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE 15.05 – 15.10Slovo ministra kultury Mgr. Václava Jehličky 15.10 – 15.15Vystoupení – pozdravy zaštiťujících velvyslanců a hejtmanů (případně dalších hostů) 15.15 – 16.30Předání diplomů, čestných uznání a věcných cen spojené se stručnou prezentací nominovaných prací 16.30 – 16.35Prezentace absolutních vítězů věkových kategorií 16.35 – 16.45Závěrečné slovo 16.45 – 18.00Prohlídka reprezentačních prostor Nostického paláce – sídla MK

6 Výsledky II. ročníku soutěže MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň

7 1. Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených

8 Diplom Michaele Kajnarové za 3. místo v kategorii C1 získané předloženou prací na téma Bývalý Panklův dům v Ratibořicích

9 Diplom Bohuslavu Vondruškovi za 2. místo v kategorii C1 získané předloženou prací na téma Kaple sv. Anny v Horní Temenici

10 Diplom Elišce Novákové za 1. místo v kategorii C1 získané předloženou prací na téma Roubený dům ve Štramberku

11

12 2. Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality

13 Diplom Mladým historikům ze ZŠ Zborovice za 1. místo v kategorii AK2 získané předloženou prací na téma Historické a kulturní památky Zborovic a jejich ochrana

14 Historické a kulturní památky Zborovic – kaple v Medlově

15 Diplom Martinu Rožkovi a Nikole Bachurové za 1. místo v kategorii A2 získané předloženou prací na téma Státní zámek Jezeří

16

17 „Měsíční” krajina kolem zámku Jezeří

18 Diplom Davidu Kozlerovi za 1. místo v kategorii B2 získané předloženou prací na téma Mlýn a malá vodní elektrárna ve Šlovicích

19 Umělecký válcový mlýn (fotografie z roku 1906)

20 Umělecký válcový mlýn (současný stav)

21 Povodeň v srpnu 2002

22 U oběžného kola vyřazené turbíny současný majitel MVE, Ing. Petr Čech

23 Diplom Zuzaně Čajkové za 3. místo v kategorii C2 získané předloženou prací na téma Mlýn čp. 35 v Dašicích

24 Diplom Miloši Votroubkovi za 2. místo v kategorii C2 získané předloženou prací na téma Poutní místo Studánka u Dobrušky

25 Diplom Tereze Hejdové za 1. místo v kategorii C2 získané předloženou prací na téma Kostel sv. Mikuláše ve Třtici

26 Kostel sv. Mikuláše z jižní strany

27 Kostel sv. Mikuláše – interiér

28 3. Převzetí konkrétní péče o památku (patronátu)

29 Diplom 3. třídě ZŠ Hroznětín za 1. místo v kategorii AK3 získané za celoroční péči o sousoší sv. Anežky, Maxmiliána a Panny Marie

30 Diplom 19. skautskému středisku Velký Týnec za 1. místo v kategorii BK3 za práci na obnově poutního místa Stará Voda

31 Obnova poutního místa Stará Voda

32 Diplom Občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné za 1. místo v kategorii CK3 získané za práci na opravě kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově a přilehlého hřbitova

33 Oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově a přilehlého hřbitova

34 Diplom Martinu Filounkovi za 1. místo v kategorii C3 získané předloženou prací na téma Kaple v Suché

35

36 4. Podpora návštěvnosti pamětihodností

37 Diplom Anně Jordanové za 1. místo v kategorii A4 získané za vytvoření propagačních stránek obce Lelekovice: www.lelekovicko.wbs.cz

38 Propagační stránky obce Lelekovice

39 Diplom PhDr. Rudolfu Fišerovi, CSc., Stanislavu Vrškovi a Ing. Milanu Štastnému za 1. místo v kategorii CK4 a CK6 získané za vytvoření modelu židovského ghetta v Třebíči

40 Model židovského ghetta v Třebíči

41

42

43 Diplom Marku Bednářovi za 1. místo v kategorii C4 získané předloženou prací na téma Naučně turistická cyklostezka Vamberk-Žamberk

44 Naučně turistická cyklostezka Vamberk-Žamberk

45 5. Obnova a udržování historických tradic

46 Diplom Školní družině Napajedla za 1. místo v kategorii A5 získané předloženou prací na téma Rok ve školní družině

47 Rok ve školní družině Napajedla

48 Diplom Ondřeji Grézlovi za 3. místo v kategorii C5 získané předloženou prací na téma Kaple narození Panny Marie v Rovensku

49 Diplom Jiřímu Preislerovi za 2. místo v kategorii C5 získané předloženou prací na téma Věž smrti – tábor Vykmanov

50 Diplom Mojmíru Humpolovi za 1. místo v kategorii C5 získané předloženou prací na téma Stavebně historický průzkum roubené sušárny ve Slavičíně

51 Roubená sušárna ve Slavičíně

52 6. Spolupráce s regionálními muzei

53 Diplom PhDr. Rudolfu Fišerovi, CSc., Stanislavu Vrškovi a Ing. Milanu Štastnému za 1. místo v kategorii CK4 a CK6 získané za vytvoření modelu židovského ghetta v Třebíči

54 7. Zpracování vlastivědné studie regionu

55 Diplom Ing. Milanu Bašemu za 1. místo v kategorii C7 získané za autorství a vydání publikace „Karel IV. na mincích, medailích a vyznamenáních“, I. a II. díl

56 Publikace „Karel IV. na mincích, medailích a vyznamenáních“, I. a II. díl

57

58

59 Diplom MVDr. Karlu Bazalovi za 1. místo v kategorii C7 získané za autorství a sběratelství třídílného souboru Pověsti Sedlčanska

60 8. Navázání zahraničních partnerství

61 Diplom SUŠ sv. Anežky České Český Krumlov, vedoucí Bc. Michal Vavrečka za 1. – 2. místo v kategorii BK8 získané za obnovení malířské výzdoby kapliček v Rychnově nad Malší

62 Obnovení malířské výzdoby kapliček v Rychnově nad Malší

63

64

65 Diplom SUŠ sv. Anežky České Český Krumlov, vedoucí akademická malířka Eva Výborná za 1. – 2. místo v kategorii BK8 získané za revitalizaci Křížové cesty Cetviny

66 Revitalizace Křížové cesty Cetviny

67

68

69 Diplom Kateřině Luškové a Ditě Ducháčkové za 1. místo v kategorii C8 získané předloženou prací Skládačka Bardo – Česká Skalice historie a památky města

70 Skládačka Bardo – Česká Skalice historie a památky města

71 Čestná uznání

72 Čestné uznání Mgr. Luďku Růžičkovi za pedagogické vedení Mladých historiků – žáků 7. – 9. ročníku ZŠ Zborovice

73 Čestné uznání Zdence Cerhákové za pedagogické vedení žáků ZŠ Horní Jiřetín k péči o naše kulturní dědictví

74 Čestné uznání Evě Leškové za pedagogické vedení žáků ZŠ Hroznětín k péči o naše kulturní dědictví

75 Čestné uznání JUDr. Janu Pečínkovi za dlouholeté vedení skautů při obnově poutního místa Stará Voda

76 Čestné uznání Simoně Šulcové za vedení dětí ve školní družině Napajedla při obnově a oživení tradic

77 Čestné uznání Bc. Michalu Vavrečkovi za pedagogické vedení studentů SUŠ sv. Anežky České při záchraně kapliček v Rychnově nad Malší

78 Čestné uznání akademické malířce Evě Výborné za pedagogické vedení studentů SUŠ sv. Anežky České při revitalizaci Křížové cesty Cetviny

79 Čestné uznání Mgr. Věře Vlčkové za systematické pedagogické vedení studentů VOŠ stavební arch.Jana Letzela v Náchodě k péči o naše kulturní dědictví

80 Absolutní vítězství

81 Diplom Anně Jordanové za ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ V KATEGORII A získané za vytvoření propagačních stránek obce Lelekovice: www.lelekovicko.wbs.cz

82 Propagační stránky obce Lelekovice

83

84

85 Diplom 19. skautskému středisku Velký Týnec za ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ V KATEGORII BK za práci na obnově poutního místa Stará Voda

86 Obnova poutního místa Stará Voda

87

88

89 Diplom Občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné předseda Ing. Martin Černohous za ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ V KATEGORII CK získané za práci na opravě kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově a přilehlého hřbitova

90 Oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově a přilehlého hřbitova

91

92

93

94


Stáhnout ppt "SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR II. ROČNÍKU SOUTĚŽE MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň 28. listopadu 2007 Ministerstvo kultury – Nostický palác, Maltézské nám."

Podobné prezentace


Reklamy Google