Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKVIZICE ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ PRO DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY „BUĎTE VĚRNÍ NAŠIM BARVÁM“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Událost Šárka Samková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKVIZICE ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ PRO DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY „BUĎTE VĚRNÍ NAŠIM BARVÁM“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Událost Šárka Samková,"— Transkript prezentace:

1 AKVIZICE ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ PRO DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY „BUĎTE VĚRNÍ NAŠIM BARVÁM“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Událost Šárka Samková, ředitelka útvaru interní komunikace, Skupina ČEZ

2 1 SKUPINA ČEZ ZAHÁJILA PRODEJ PLYNU ZÁKAZNÍKŮM Z ŘAD DOMÁCNOSTÍ NABÍDKOU PRO ZAMĚSTNANCE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY  Po úspěšném rozjezdu prodeje plynu velkoobchodním zákazníkům Skupina ČEZ v červnu 2010 zahájila prodej této nové komodity i zákazníkům z řad domácností.  Prodej plynu byl zahájen interní kampaní zaměřenou na naše zaměstnance, jejich rodinné příslušníky, přátele apod.  Interní kampaň s časově omezenou výhodnou nabídkou trvala od 1. 6. do 31. 7.  Součástí interní akviziční kampaně byla nabídka nejen plynu, ale i elektrické energie, protože mezi zaměstnanci byly stále jedinci s dodávkami elektřiny od konkurence.  Nabídka plynu i elektrické energie byla zaměřena na:  zaměstnance ČEZ, a. s., a 9 integrovaných dceřiných společností  důchodce a zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené  nejbližší rodinné příslušníky zaměstnanců, přátele apod.

3 2 CO JSME V RÁMCI ČASOVĚ OMEZENÉ INTERNÍ KAMPANĚ NABÍZELI Nabídka: Elektřina  dlouhodobě nižší ceny proti konkurenci  jednoduchost - velmi snadný postup při změně dodavatele  pohodlná komunikace – non-stop Zákaznická linka pro zaměstnance nebo speciální e-mail schránka, kde operátoři zodpovídali každý dotaz ke kampani  bezkonkurenční služby – Skupina ČEZ má skvělý zákaznický servis, oceňovaný i na evropském poli, kteří mohli zaměstnanci využívat nejen pro elektřinu, ale nově i pro plyn Plyn  úspora 5% z ceny proti konkurenci  bonus 500 Kč za každé nové odběrné místo  odklad záloh - platba za odběr plynu až od ledna 2011 + Změnit dodavatele plynu nebo elektřiny nikdy nebylo tak výhodné!

4 3 JAK BYLO JEDNODUCHÉ STÁT SE ZÁKAZNÍKEM SKUPINY ČEZ  Ke změně dodavatele plynu nebo elektřiny stačilo vyplnit smlouvu a odeslat ji v připravené obálce zpět. O vše další se postaral ČEZ Prodej. Zaměstnanci nemuseli kontaktovat svého dodavatele.  Zaměstnanci s přístupem k e-mailu a intranetu smlouvu vyplňovali elektronicky. Smlouva jim byla zaslána e-mailem nebo ji našli na intranetu.  Zaměstnanci bez e-mailu a intranetu, důchodci apod. obdrželi v akvizičním balíčku i vytištěnou smlouvu, kterou podle manuálu vyplnili a poslali v připravené obálce zpět.  Pro podporu prodeje mezi zaměstnanci byly připraveny tyto komunikační nástroje: Změnit dodavatele plynu nebo elektřiny nebylo nikdy lehčí…  non-stop zákaznická linka pro zaměstnance 840 800 800  e-mail plyn@cez.czplyn@cez.cz  intranet s odkazem intranet.cez.cz/plyn nebo intranet.cez.cz/elektrinaintranet.cez.cz/plynintranet.cez.cz/elektrina  smlouvu bylo možné podepsat i na kterémkoliv našem zákaznickém centru

5 4 TAKTIKA KOMUNIKACE: BÝT VĚRNÝ NAŠIM BARVÁM SE VYPLATÍ ANEB „BUĎTE VĚRNÍ NAŠIM BARVÁM“  Cílem komunikační podpory akvizice bylo zaměstnancům říci, že pro ně máme velmi výhodnou nabídku plynu, kterou by měli využít nejen proto, že chtějí ušetřit, ale i proto, že by měli pomoci svému zaměstnavateli rozjet podnikání v nové komoditě a projevit tak loajalitu ke společnosti, ve které pracují.  Klíčové sdělení: Buďte věrní našim barvám a ušetřete za plyn!  Podpůrné argumenty:  Můžete si snížit své účty za plyn nebo elektrickou energii.  Můžete získat bonus za změnu dodavatele plynu.  Změnit dodavatele plynu nebo elektřiny je během kampaně velmi jednoduché.  Proč pomáhat konkurenci, když můžete pomoci své společnosti...

6 5 KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ MĚLA TŘI FÁZE Květen: Komunikace záměru rozjet prodej plynu domácnostem a nabídnout zaměstnancům výhodnou nabídku dodávek plynu, případně i elektřiny. Příprava manažerů na jejich zapojení do kampaně. Červen: Zahájení akvizice, distribuce akvizičních materiálů a podpora akvizičního procesu. Komunikace hlavních výhod převodu dodávek plynu k ČEZ a výzva k projevu loajality. Červenec: Poděkování zaměstnancům, kteří k ČEZ již přešli, a v případě ostatních důraz na komunikaci časově omezené výhodné nabídky.

7 6 FÁZE I: CHYSTÁME PRO VÁS VÝHODNOU NABÍDKU PLYNU A ELEKTŘINY V první fázi jsme v běžných interních nástrojích komunikovali o záměru rozjet prodej plynu domácnostem a nabídnout zaměstnancům výhodnou nabídku dodávek plynu, případně i elektřiny. Zatím nebyly použity nástroje interního marketingu. Manažeři byli připravováni na svou aktivní roli v interní akvizici. Detailní informace o nabídce dostali předem, měli k dispozici časté otázky a odpovědi pro zodpovídání dotazů svých podřízených. Dostali jednotnou prezentaci pro odstartování liniové komunikace v týmech, aby s nabídkou přišli za svými zaměstnanci jako první. Výzvu k aktivní komunikační podpoře manažeři obdrželi přímo od generálního ředitele Martina Romana. Vyzval je k aktivní podpoře akvizice v týmech. Zvolené nástroje komunikace:  intranet – články, ankety o zájmu změnit dodavatele energií  interní magazín ČEZ NEWS  ČEZ TV reportáže  e-mail Martina Romana manažerům s výzvou k podpoře kampaně  prezentace pro manažery k odstartování jednotné liniové komunikace

8 7 FÁZE II: AKVIZICE TOP MANAGEMENTU SKUPINY ČEZ Protože jsme zaměstnance žádali o projev loajality a převedení účtů za plyn a elektřinu k ČEZ, bylo důležité, aby šli manažeři příkladem. V první den akvizice jsme uspořádali akviziční akci pro top management Skupiny ČEZ. Všichni „před zraky štábu ČEZ TV“ podepsali smlouvy s ČEZ a oblékli přitom trička s vizuálem kampaně a sloganem „Jsme věrní našim barvám.“ Články o akci, fotografie a TV reportáž následně zaplnily interní komunikační nástroje.

9 8 FÁZE II: LAYOUT A HLAVNÍ SDĚLENÍ ÚVODNÍ ČÁSTI KAMPANĚ - PLAKÁTY elektřina plyn

10 9 FÁZE II: LAYOUT ÚVODNÍ ČÁSTI KAMPANĚ - BANNERY plyn elektřina

11 10 FÁZE II: LAYOUT ÚVODNÍ ČÁSTI KAMPANĚ – POTISKY NA JÍDELNÍ TÁCY

12 11 FÁZE III: PODĚKOVÁNÍ ZA LOAJALITU A ZVÝŠENÍ INTENSITY AKVIZICE DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ V poslední fázi kampaně jsme chtěli poděkovat zaměstnancům, kteří k ČEZ již přešli, a v případě ostatních zvýšit intenzitu akvizičních akcí a zdůraznit časové omezení výhodné nabídky. Těm jsme vzkazovali: „Přidejte plyn!“ Zvolené nástroje komunikace:  poslední vlna komunikace k manažerům – další e-mail od Martina Romana a prezentace pro liniovou komunikaci  akvizice na pracovištích ČEZ s mobilní obchodní kanceláří – akvizice tady a teď  plakáty, bannery – nová sdělení „Přidejte plyn… nebo Díky všem, kteří přidali plyn“  ČEZ TV spot s anketou „Už jste u ČEZ?“  potisk výplatnice – další vlna  sms zprávy – další vlna  newsletter generálního ředitele – poslední připomenutí  intranet – publikování aktuálních počtů zaměstnanců, kteří přešli k ČEZ  intranet – pop-up s count-down do konce speciální nabídky

13 12 FÁZE III: LAYOUT A HLAVNÍ SDĚLENÍ ZÁVĚREČNÉ ČÁSTI KAMPANĚ - PLAKÁT A POP-UP

14 13 SOUHRNNÝ KOMUNIKAČNÍ PLÁN K AKVIZIČNÍ KAMPANI 1. Rozvíjíme obchod 2. Máme pro vás výhodnou nabídku! 3. Děkujeme/ nepomáhejte konkurenci 1. 6. Informujeme o rozvoji obchodních aktivit ČEZ na trhu se zemním plynem, o krocích konkurence. Děkujeme těm, kteří se přidali, a zároveň důrazně promlouváme k těm, kteří jsou stále u konkurence. Startujeme hlavní interní akviziční kampaň. Distribuce akvizičních balíčků, podpora akvizičního procesu, image kampaň. 8. 3. Intranet, ČEZ TV 15. 3. ČEZ NEWS 15. 5. Intranet, ČEZ NEWS, ČEZ TV – první avizo nabídky pro zaměstnance 17. – 31. 5. Prezentace záměru na divizních poradách, předání prezentace pro manažerskou komunikaci 1. - 4. 6. distribuce akv. balíčků – desk drop, promo akce, direct mail 18. 6. ČEZ News - téma, slovo GŘ, inzerce 6. 6. Potisk výplatnice – nabídka plynu  MANAŽEŘI  ZAMĚSTNANCI 30.6.1. 8. 1. 7. Branding – nové plakáty, bannery 19. 7. Top story s count-down do konce kampaně a aktuálními výsledky 5. 7.- ČEZ TV spot Proč jste ještě u konkurence? Anketa mezi zaměstnanci, apel top managementu. 15.4. ČEZ News 03 - 05 prezentace záměrů na pracovních setkáních 3.6. ČEZ TV spot, první akvizice u DDC 1. 6. SMS s nabídkou, Newsletter GŘ od 1. 6. Branding pracovišť – plakáty atd 1. 6. Akvizice v rámci DDC – top management přechází mezi prvními a je to komunikováno 12.4. anketa Intranet od 1.6. Intranet – Top story, kalkulačka, bannery, link z HP 9. 7.- Potisk výplatnice – připomenutí nabídky 19.5. Mailing GŘ – motivace manažerů k osobní podpoře kampaně 16.6. SMS připomenutí I. 12.7. SMS připomenutí II. 28. 6. Newsletter o vývoji kampaně, připomenutí kroků a termínů 21.-25. 6. promo akce v jídelnách od 21. 6. II. vlna komunikace manažerů – aktuální výsledky kampaně, připomenutí nabídky, apel k větší podpoře. Manažeři vyzýváni k další vlastní proaktivní podpoře nad rámec porad (setkání se zaměstnanci na lokalitách, zpětná vazba, jak zaměstnanci kampaň hodnotí apod.) od 26. 7. pop-up okno na intranetu (count- down a aktuální výsledky) 21. 7. Newsletter - poslední výzva GŘ zaměstnancům k zapojení do kampaně od 14. 7. III. vlna komunikace manažerů – aktuální výsledky kampaně, připomenutí nabídky, apel k větší podpoře 14.7. Mailing GŘ – motivace manažerů k osobní podpoře kampaně 23. 6. obrazovky s aktuálními počty a count-down na centrále

15 14  Termín realizace sběru dat: 2. 8. – 11. 8. 2010*  Realizace výzkumu – 2 formy:  internetový výzkum - bylo osloveno 13 000 zaměstnanců. Celkem odpovědělo 2 643 respondentů.  telefonický výzkum - bylo kontaktováno 4154 pracovníků. Celkem odpovědělo 2 960 respondentů.  Celkově na výzkum odpovědělo 5603 zaměstnanců. *Podrobnosti ke sběru dat: nejprve byla data sbírána pomocí rozeslaného internetového dotazníku (2.8. – 4.8.), od 4.8. pak zaměstnanci byli také osloveni telefonicky, od 5.8. bylo dotazování zaměřeno pouze na zaměstnance, kteří využívají plyn, ale nepřešli s dodávkami k ČEZu. VÝZKUM MEZI ZAMĚSTNANCI PO UKONČENÍ AKVIZICE – ZHODNOCENÍ AKVIZIČNÍ KAMPANĚ

16 15 VÝSLEDKY DOTAZOVÁNÍ – ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI AKVIZIČNÍ KAMPANĚ:  Všichni zaměstnanci Skupiny ČEZ ví o tom, že ČEZ nabízí kromě dodávek elektřiny také dodávky zemního plynu.  Téměř všichni zaměstnanci zaznamenali reklamní kampaň „Buďte věrni našim barvám“, jako zdroj informací uvádějí spontánně nejčastěji firemní intranet (62 %), s odstupem pak informační email (20 %).  Zaměstnanci zaznamenali kampaň „Buďte věrni našim barvám“ z následujících zdrojů:  82 % z oslovených zaměstnanců dostalo informační email s nabídkou  74 % z dotázaných zaměstnanců obdrželo akviziční balíček  66 % z oslovených zaměstnanců dostalo informační sms  62 % z oslovených pracovníků získali informace od svých nadřízených  Informace obsažené v akvizičním balíčku považuji téměř všichni zaměstnanci za zcela nebo poměrně srozumitelné. HODNOCENÍ KAMPANĚ NABÍDKY PLYNU MEZI ZAMĚSTNANCI SKUPINY ČEZ – VÝSLEDKY NÁSLEDNÉHO DOTAZOVÁNÍ MEZI ZAMĚSTNANCI

17 16  42 % ze všech dotázaných zaměstnanců využilo nabídky, a přešlo s dodávkami plynu ke Skupině ČEZ.  Necelá polovina (46 %) ze všech oslovených nevyužívá ve své domácnosti plyn.  Nabídku dodávek plynu od Skupiny ČEZ nevyužilo 12 % ze všech oslovených zaměstnanců i přesto, že ve své domácnosti odebírají plyn. Využil/a jste pro Vaši domácnost této nabídky a přešel / přešla jste s plynem k ČEZu? HODNOCENÍ KAMPANĚ NABÍDKY PLYNU MEZI ZAMĚSTNANCI SKUPINY ČEZ – VÝSLEDKY NÁSLEDNÉHO DOTAZOVÁNÍ MEZI ZAMĚSTNANCI

18 17 Využil/a jste pro Vaši domácnost této nabídky a přešel / přešla jste s plynem k ČEZu? HODNOCENÍ KAMPANĚ NABÍDKY PLYNU MEZI ZAMĚSTNANCI SKUPINY ČEZ – VÝSLEDKY NÁSLEDNÉHO DOTAZOVÁNÍ MEZI ZAMĚSTNANCI Hlavní důvody nevyužití nabídky:  spokojenost se stávajícím dodavatelem (uvedlo 62 % ze všech, kteří nevyužili nabídky)  nedostatek času k vyhodnocení nabídky (uvedlo 33 % ze všech, kteří nevyužili nabídky)  složitost přechodu (uvedlo 22 % ze všech zaměstnanců, kteří nevyužili nabídky) Hlavní důvody využití nabídky:  podpora zaměstnavatele (uvedlo 51 % ze všech zaměstnanců, kteří využili nabídky)  cena o 5 % nižší (uvedlo 31 % ze všech zaměstnanců, kteří využili nabídky)  bonus 500 Kč (uvedlo 4 % ze všech zaměstnanců, kteří využili nabídky) + -


Stáhnout ppt "AKVIZICE ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČEZ PRO DODÁVKY PLYNU A ELEKTŘINY „BUĎTE VĚRNÍ NAŠIM BARVÁM“ Prezentace pro IIK Grand Prix v kategorii Událost Šárka Samková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google