Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace ze SFA ČAS 26.11.2011. Info z www.cnna.cz  Pracovní doba kanceláře ČAS prodloužena (2012)  Evidence členské základny, kontrola a aktualizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace ze SFA ČAS 26.11.2011. Info z www.cnna.cz  Pracovní doba kanceláře ČAS prodloužena (2012)  Evidence členské základny, kontrola a aktualizace."— Transkript prezentace:

1 Informace ze SFA ČAS 26.11.2011

2 Info z www.cnna.cz  Pracovní doba kanceláře ČAS prodloužena (2012)  Evidence členské základny, kontrola a aktualizace údajů v databázi – přihlášení/změna údajů každý člen sám  Platba členského příspěvku – mailem přijde variabilní symbol, složenka NE!  Projekt Ministerstva zdravotnictví ČR Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech - spolufinancováno z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož generálním dodavatelem pro MZ ČR je IPVZ. ZDARMA - účastnické poplatky jsou při splnění podmínek hrazeny ze zdrojů MZ ČR a ESF EU. Příjemci podpory jsou všichni zdravotničtí pracovníci v ČR s výkonem práce mimo území hl. města Prahy více info na www.vzdelavani-zdravotniku.czwww.vzdelavani-zdravotniku.cz  Program prevence rakoviny děložního čípku a dalších HPV onemocnění Tento preventivní program probíhá od 26.4. do 31.12.11 (aplikace první dávky) a je určen pro členky i nečlenky České asociace sester a jejích rodinné příslušníky - ženy a dívky ve věku od 9 do 45 let. Cena za 3 dávky vakcíny, potřebné pro kompletní očkování, která se na volném trhu pohybuje okolo 11 000 Kč, by byla pro Vás a Vaše rodinné příslušníky v rámci tohoto programu 6 626 Kč. Členky České asociace sester a jejích rodinní příslušníci ve věku do 25 let mohou zároveň využit i výhody programů zdravotních pojišťoven "Třetí dávka zdarma" (příspěvek na očkování ze strany zdravotní pojišťovny).  Ples NLZP ČAS Dne 17.2.2012 se bude konat 3. ples ČAS. Již nyní si můžete zakoupit vstupenky každé úterý a čtvrtek v sídle ČAS. Cena jedné vstupenky pro jednu osobu je 400 Kč.

3 Komora NLZP  Proč? „Občanská sdružení odborných společností nelékařů nemají žádné nástroje na kultivaci a řešení konkrétních problémů spojených s kvalitně a eticky poskytovanými službami nelékařů.“ tzn. ČAS v tuto chvíli není povinné připomínkové místo MZ. Poskytování informací o dění v legislativních procesech a případné zařazení připomínek ČAS je pouze dobrovolné.  Jak? Vznikl „Přípravný výbor pro Komoru NLZP“ (zástupci sekcí, včetně SFA), po oslovení všech společností, kterých se toto týká, a po jejich souhlasu, budou zahájena jednání o formě, stanovách…..  Kdy? Nutné do 6/ 2013  Koho bude sdružovat? Všechny NLZP nebo jen sestry (Malá  nebo velká komora) Pokud utvoří sestry svou komoru, kde budou ostatní NLZP? Jak to bude s jejich celož.vzděláváním? Kdo bude za ně jednat? Budou mít vlastní komoru? Dokážou se sdružit? Všichni? Nebo jednotlivě?...................

4 Komora NLZP  Bude členství povinné pro všechny NLZP? Předsednictvo ČAS se přiklání k variantě členství nepovinného, ale je nutné dodržet platnou legislativu (tj. podle současné legislativy je členství v profesních komorách povinné………..ale protesty z ČLK….bude změna?) Dobrovolný vstup do Komory NLZP se zdá být lepší variantou, ale může přinést komplikace (Registr povinný x tak proč do Komory? Naopak, když budu člen, budu mít Registraci automaticky……)  Komora by spravovala Registr a byla nástrojem kontroly nejen úrovně vzdělávacích akcí, ale také vymahatel nápravy při nesplnění požadavků pro celoživotní vzdělávání NLZP  Jaká jsou pozitiva vstupu SFA do Velké komory NLZP? Platný hlas FA při připomínkových jednáních a tvorbě/změnách legislativy Provoz sekce je nyní hrazen především sponzory (ale ti se shání stále hůř) a nemá na profesionály. Komora by měla placený administrativní aparát (čím více členů, tím nižší členský poplatek)

5 Komora NLZP – info ČAS  Informace o dění na www.cnna.czwww.cnna.cz  Tiskoviny – ZDN, Florence, Sestra

6 Co dělá ve věci Komory NLZP výbor SFA?  Je členem přípravného výboru – bude se účastnit jednání s dalšími organizacemi NLZP  Požaduje změnu názvu Komory (pokud se komoru nepodaří vytvořit, stále trvá na požadavku změny názvu ČAS)  Bude informovat na konferencích PharmaNews členy i nečleny ČAS  Bude informovat prostřednictvím tiskovin PharmaNews, Angis Revue (ČČL?) a prostřednictvím portálu Apatykář  Bude informovat na www.farmaceutickyasistent.czwww.farmaceutickyasistent.cz  Ptá se na Váš názor – anketa na webu, dotazníky

7 Novela Zákona 96  Proč vůbec? Změny probíhají u všech NLZP Navazuje na tzv. Malou novelu, která upravila např. Registraci  Proč se týká i SFA? SFA oslovena MZ a pozvána k jednáním (dříve, než do jednání vstoupili: ČLnK, VOŠ, FaF, ČFS), abychom přednesli naše stanovisko k novele Jako jediný obor NLZP nemá FA možnost studia na VŠ, tzn. je třeba „srovnat krok“ (pozůstatky doby tranformací SZŠ, např. kdy FA zůstaly v plat.třídách na úrovni zdrav.asistentů) Změna názvu oboru zpět na „farmaceutický laborant“ – název asistent je zavádějící mezi laickou i odbornou veřejností (asistent v pojetí zdrav. oborů označuje výhradně obory pracující pod dohledem bez možnosti registrace, název farmaceutický asistent se „neujal“ – např. ani většina lékárníků ho oficiálně neužívá)

8 Novela Zákona 96  XX.sjezd delegátů ČLnK v listopadu 2010 uložil představenstvu „podporovat pokračování současného systému výuky FA“ – není tedy možnost změnit názor? www.lekarnici.cz  MŠMT má jasné cíle transformovat školství, především VOŠ („Návrh opatření ke stabilizaci sektoru VOV“, č.j.: 5630/2011-24, z 7/2011, „Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání“, „Bílá kniha“ - národní program rozvoje vzdělávání v České republice, která formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání ….)  MZ zrušit dvojkolejnost…. Podklady k prostudování a další informace na: www.farmaceutickyasistent.cz,www.farmaceutickyasistent.cz www.msmt.cz

9 ČLnK? ČFS?

10 FaF UK HK? Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Bakalářský studijní program : Farmaceutický asistent Říjen 2009 Charakteristika studijního programu: Bakalářský studijní program Farmaceutický asistent, obor Farmaceutický asistent zahrnuje a) teoretickou výuku b) praktickou výuku Ad a) teoretická výuka poskytuje znalosti 1. v základních přírodovědných a lékařských oborech, které umožní pochopit vzájemné působení léčivé látky a živého organizmu, a to v anatomii, fyziologii, patologii, chemii, mikrobiologii, farmaceutické botanice, analýze léčiv, základech radiační ochrany ………… více na http://www.faf.cuni.cz/fakulta/struktura

11 Novela Zákona 96  Snahou výboru SFA je projednat veškeré podklady, analýzy a materiály podané MZ ČR a MŠMT a diskutovat se všemi zainteresovanými subjekty, v analogii s ostatními NLZP a trendem ve vzdělávání.  SFA předkládá jasnou koncepci a návrhy řešení situace v souladu se záměry MZ ČR a MŠMT Jako jediná v těchto návrzích mluví o lékárenské péči o klienty lékáren a odbornosti personálu lékáren. Je pro nás důležité, jak vnímá veřejnost laická a odborná lékárnu jako celek. Jestliže nesdělíme naše stanovisko, kdo to za nás udělá?

12


Stáhnout ppt "Informace ze SFA ČAS 26.11.2011. Info z www.cnna.cz  Pracovní doba kanceláře ČAS prodloužena (2012)  Evidence členské základny, kontrola a aktualizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google