Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 25. ledna 2012 CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 25. ledna 2012 CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel."— Transkript prezentace:

1 Konference „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 25. ledna 2012 CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel

2 1. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI  Založení - schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 18. června 2009  Vznik - dne 22. července 2009 zápisem do Obchodního rejstříku  Sídlo společnosti - Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00  Jediný společník - Jihomoravský kraj, Brno  Základní kapitál – 1.000.000,- Kč  Orgány společnosti - Valná hromada – jediný společník - Statutární orgán – jednatel MUDr. Bořek Semrád - Dozorčí rada – předseda Ing. Zdeněk Dufek Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

3 2. ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI Hlavním důvodem založení Centrálního Jihomoravského Zadavatele byla skutečnost, že centralizované zadávání je jedním z aktivních prostředků zamezení plýtvání veřejnými prostředky. Dokládají to jak zkušenostmi ze zemí, kde se tento institut již dlouhodobě využívá, tak i ze zkušeností vybraných organizací státní správy v rámci České republiky. Mezi další neméně podstatné důvody patří:  Úspory z rozsahu, kterých se dosahuje sčítáním poptávek za více pověřujících zadavatelů  Snížení transakčních nákladů spojených se zadávacím řízením  Posílení principů 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

4 Rozhodujícím předmětem činností společnosti, která je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, je činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem. Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

5 Rozdělení příspěvkových organizací Jihomoravského kraje do jednotlivých odborů: Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

6 3. POČET A STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ JEDNATEL SPOLEČNOSTI EKONOM A STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE JEDNATELE PRÁVNÍK OBCHODNĚ - TECHNICKÝ REFERENT ENERGETIKASISTENTKA Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

7 4. ZPŮSOB HRAZENÍ PROVOZU A NÁKLADY NA PROVOZ Provoz společnosti je hrazen z:  každoroční dotace poskytnuté Jihomoravským krajem  paušálů nemocnic  úhrady poměrné části nákladů vynaložených na konkrétní zadávací řízení realizované dle zákona o veřejných zakázkách či jiné výběrové řízení – podílejí se příspěvkové organizace, pro které se dané výběrové řízení realizuje (kromě nemocnic – paušál). Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

8 5. SYSTÉM SPOLUPRÁCE S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI CEJIZA, s.r.o. má s P.O. uzavřeny smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním. POŽADAVEK NA VYPSÁNÍ VZ SBĚR DAT VYHODNOCENÍ A ANALÝZA KOMUNIKACE S P.O. O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VYPSÁNÍ A VYHODNOCENÍ VZ Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

9 6. FUNKCE PORTÁLU E-ZAK A WWW.CEJIZA.CZ E-ZAK.CEJIZA.CZ  tento certifikovaný elektronický nástroj podporuje zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách a také zakázky malého rozsahu, dodavatelem řešení je spol. QCM  poskytuje jednotné prostředí pro veškerou potřebnou evidenci zadávání veřejných zakázek v elektronické formě  zjednodušuje administrativu spojenou s procesem zadávání VZ, napomáhá zveřejňovat informace na vlastním profilu zadavatele  dodavatelům přináší možnost sledovat a ucházet se o veřejné zakázky, které jsou vyhlašovány na profilu zadavatele  snižuje náklady na proces zadávání VZ Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

10 E-ZAK

11 WWW.CEJIZA.CZ  podstatou webových stránek www.cejiza.cz je stanovení společných potřeb a vyřešení otázky centrálního nákupu komodit pro příspěvkové organizace zřízené Jihomoravským krajem  na webových stránkách je přístupný katalog zakázek, kam příspěvkové organizace vkládají svá plánovaná výběrová řízení  zakázku v tento moment vidí všichni registrovaní uživatelé a mohou se k ní v případě zájmu připojit a poté ji centrální zadavatel převezme k řešení  dále jsou zde uveřejněny zakázky, které přímo zadává CEJIZA s odkazem na E-zak nebo informační systém o VZ - isvz.cz  součástí je seznam všech příspěvkových organizací, které se účastní centrálních nákupů a přehled právní legislativy týkající se VZ Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

12 WWW.CEJIZA.CZ

13 7. REALIZOVANÉ TENDRY A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY Úspora % Úspora v Kč bez DPH celkem 20102011201220132014 na dobu trvání VZ úspora 2010 Dodávka nízkomolekulárních heparinů pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 20%3 500 000875 0001 750 000875 00000 2011 Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 35%5 000 00001 250 0002 500 0001 250 0000 Přenosné automatizované externí defibrilátory 20%300 0000 000 Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 10%1 000 0000125 000500 000375 0000 Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro JMK a PO zřizované JMK 50%18 000 0000766 0006 082 588 5 068 824 Pečovatelská lůžka, matrace a noční stolky 25%400 0000 000 Osobní automobily pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje 15%170 0000 000 Inkontinenční pomůcky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 20%3 000 000001 000 000 Pojišťovací služby pro PO a JMK 10%8 000 000002 666 667 Dodávky EE 66 384 00011 064 00022 128 000 11 064 000 Úspora ZP - optimalizace rezervované kapacity 933 000 Úspory celkem 106 687 00011 939 00026 889 00036 685 25522 438 2558 735 490 Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

14 8. PLÁN DALŠÍ ČINNOSTI CEJIZA plánuje v nejbližší době následující zakázky:  Pevné telekomunikační služby  Internet  Komplexní zajištění prádelenských služeb ve zdravotnických zařízeních JMK formou pronájmu prádla  Zajištění úklidových prací pro nemocnice  Léky pro diabetologii – inzulíny  Dialyzační roztoky a dialyzační krevní sety a erytropoetiny Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

15 9. VÝHODY CENTRÁLNÍHO ZADÁVÁNÍ  Sdružení poptávky za účelem dosažení příznivější ceny  Zvýšení transparentnosti procesu zadávání  Zvýšení odbornosti při posuzování a hodnocení nabídek  Zvýšení nároků kladených na dodavatele Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

16 10. OBTÍŽE SPOJENÉ S CENTRÁLNÍM ZADÁVÁNÍM  Zohlednění všech specifik u jednotlivých komodit z důvodu velkého počtu pověřujících zadavatelů  Zvýšené nároky na komunikaci s jednotlivými zadavateli  Problém se společným zahájením odběru vysoutěžených komodit z důvodu vázanosti stávajících smluv  Delší zákonné lhůty způsobené zadáváním v režimu nadlimitních zakázek  Jedna pomalejší p.o. často brzdí všechny ostatní. Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

17 Případ ze života „Dobrý den, obracím se na Vás ve věci vyúčtování spotřeby zemního plynu za období 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (faktura č. 880005). Zřejmě došlo z naší strany k chybě při hlášení stavu plynoměru a na místo skutečného stavu plynoměru 33m3 jsme nahlásili stav vodoměru 10 483m3. Vzhledem k tomu, že zemní plyn používáme pouze v laboratorních kahanech, není ani reálné takové množství spotřebovat. Za naší chybu se velice omlouváme a doufáme, že se vše podaří vyřešit tak, abychom fakturovanou částku 145 412,-Kč nemuseli platit. Dostali bychom se totiž do ztráty. V příloze zasílám aktuální fotku stavu plynoměru. Dejte mi prosím vědět, jak se situaci podařilo vyřešit. Děkuji“

18 Děkuji za pozornost Ing. Zdeněk Dufek předseda dozorčí rady společnosti Cejiza, s.r.o. dufek.zdenek@kr-jihomoravsky.cz Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“


Stáhnout ppt "Konference „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 25. ledna 2012 CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google