Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 25. ledna 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 25. ledna 2012"— Transkript prezentace:

1 Konference „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 25. ledna 2012
CEJIZA, s.r.o. – CEntrální JIhomoravský ZAdavatel

2 1. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Založení - schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne června 2009 Vznik - dne 22. července 2009 zápisem do Obchodního rejstříku Sídlo společnosti - Brno, Žerotínovo nám. 3/5, Jediný společník - Jihomoravský kraj, Brno Základní kapitál – ,- Kč Orgány společnosti - Valná hromada – jediný společník Statutární orgán – jednatel MUDr. Bořek Semrád Dozorčí rada – předseda Ing. Zdeněk Dufek Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

3 2. ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI Hlavním důvodem založení Centrálního Jihomoravského Zadavatele byla skutečnost, že centralizované zadávání je jedním z aktivních prostředků zamezení plýtvání veřejnými prostředky. Dokládají to jak zkušenostmi ze zemí, kde se tento institut již dlouhodobě využívá, tak i ze zkušeností vybraných organizací státní správy v rámci České republiky. Mezi další neméně podstatné důvody patří: Úspory z rozsahu, kterých se dosahuje sčítáním poptávek za více pověřujících zadavatelů Snížení transakčních nákladů spojených se zadávacím řízením Posílení principů 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

4 Rozhodujícím předmětem činností společnosti, která je ve stoprocentním vlastnictví Jihomoravského kraje, je činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem. Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

5 Rozdělení příspěvkových organizací Jihomoravského kraje do jednotlivých odborů:
Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

6 3. POČET A STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
JEDNATEL SPOLEČNOSTI EKONOM A STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE JEDNATELE PRÁVNÍK OBCHODNĚ - TECHNICKÝ REFERENT ENERGETIK ASISTENTKA Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

7 4. ZPŮSOB HRAZENÍ PROVOZU A NÁKLADY NA PROVOZ
Provoz společnosti je hrazen z: každoroční dotace poskytnuté Jihomoravským krajem paušálů nemocnic úhrady poměrné části nákladů vynaložených na konkrétní zadávací řízení realizované dle zákona o veřejných zakázkách či jiné výběrové řízení – podílejí se příspěvkové organizace, pro které se dané výběrové řízení realizuje (kromě nemocnic – paušál). Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

8 5. SYSTÉM SPOLUPRÁCE S PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI
CEJIZA, s.r.o. má s P.O. uzavřeny smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním. POŽADAVEK NA VYPSÁNÍ VZ SBĚR DAT VYHODNOCENÍ A ANALÝZA KOMUNIKACE S P.O. O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VYPSÁNÍ A VYHODNOCENÍ VZ Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

9 6. FUNKCE PORTÁLU E-ZAK A WWW.CEJIZA.CZ
E-ZAK.CEJIZA.CZ tento certifikovaný elektronický nástroj podporuje zakázky zadávané podle zákona o veřejných zakázkách a také zakázky malého rozsahu, dodavatelem řešení je spol. QCM poskytuje jednotné prostředí pro veškerou potřebnou evidenci zadávání veřejných zakázek v elektronické formě zjednodušuje administrativu spojenou s procesem zadávání VZ, napomáhá zveřejňovat informace na vlastním profilu zadavatele dodavatelům přináší možnost sledovat a ucházet se o veřejné zakázky, které jsou vyhlašovány na profilu zadavatele snižuje náklady na proces zadávání VZ Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

10 E-ZAK

11 podstatou webových stránek je stanovení společných potřeb a vyřešení otázky centrálního nákupu komodit pro příspěvkové organizace zřízené Jihomoravským krajem na webových stránkách je přístupný katalog zakázek, kam příspěvkové organizace vkládají svá plánovaná výběrová řízení zakázku v tento moment vidí všichni registrovaní uživatelé a mohou se k ní v případě zájmu připojit a poté ji centrální zadavatel převezme k řešení dále jsou zde uveřejněny zakázky, které přímo zadává CEJIZA s odkazem na E-zak nebo informační systém o VZ - isvz.cz součástí je seznam všech příspěvkových organizací, které se účastní centrálních nákupů a přehled právní legislativy týkající se VZ Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

12

13 7. REALIZOVANÉ TENDRY A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
Úspora % Úspora v Kč bez DPH celkem 2010 2011 2012 2013 2014 na dobu trvání VZ úspora Dodávka nízkomolekulárních heparinů pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 20% Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 35% Přenosné automatizované externí defibrilátory Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 10% Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro JMK a PO zřizované JMK 50% Pečovatelská lůžka, matrace a noční stolky 25% Osobní automobily pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje 15% Inkontinenční pomůcky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje Pojišťovací služby pro PO a JMK Dodávky EE Úspora ZP - optimalizace rezervované kapacity Úspory celkem Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

14 8. PLÁN DALŠÍ ČINNOSTI CEJIZA plánuje v nejbližší době následující zakázky: Pevné telekomunikační služby Internet Komplexní zajištění prádelenských služeb ve zdravotnických zařízeních JMK formou pronájmu prádla Zajištění úklidových prací pro nemocnice Léky pro diabetologii – inzulíny Dialyzační roztoky a dialyzační krevní sety a erytropoetiny Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

15 9. VÝHODY CENTRÁLNÍHO ZADÁVÁNÍ
Sdružení poptávky za účelem dosažení příznivější ceny Zvýšení transparentnosti procesu zadávání Zvýšení odbornosti při posuzování a hodnocení nabídek Zvýšení nároků kladených na dodavatele Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

16 10. OBTÍŽE SPOJENÉ S CENTRÁLNÍM ZADÁVÁNÍM
Zohlednění všech specifik u jednotlivých komodit z důvodu velkého počtu pověřujících zadavatelů Zvýšené nároky na komunikaci s jednotlivými zadavateli Problém se společným zahájením odběru vysoutěžených komodit z důvodu vázanosti stávajících smluv Delší zákonné lhůty způsobené zadáváním v režimu nadlimitních zakázek Jedna pomalejší p.o. často brzdí všechny ostatní. Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“

17 Případ ze života „Dobrý den,
obracím se na Vás ve věci vyúčtování spotřeby zemního plynu za období do (faktura č ). Zřejmě došlo z naší strany k chybě při hlášení stavu plynoměru a na místo skutečného stavu plynoměru 33m3 jsme nahlásili stav vodoměru m3. Vzhledem k tomu, že zemní plyn používáme pouze v laboratorních kahanech, není ani reálné takové množství spotřebovat. Za naší chybu se velice omlouváme a doufáme, že se vše podaří vyřešit tak, abychom fakturovanou částku ,-Kč nemuseli platit. Dostali bychom se totiž do ztráty. V příloze zasílám aktuální fotku stavu plynoměru. Dejte mi prosím vědět, jak se situaci podařilo vyřešit. Děkuji“

18 předseda dozorčí rady společnosti Cejiza, s.r.o.
Děkuji za pozornost Ing. Zdeněk Dufek předseda dozorčí rady společnosti Cejiza, s.r.o. Konference "Centralizované zadávání veřejných zakázek“


Stáhnout ppt "Konference „Centralizované zadávání veřejných zakázek“ 25. ledna 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google