Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Reálný stav výběrových řízení SBS – ukázka praxe… Mgr.Radek Zapletal tajemník Security Club – sdružení zaměstnavatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Reálný stav výběrových řízení SBS – ukázka praxe… Mgr.Radek Zapletal tajemník Security Club – sdružení zaměstnavatelů."— Transkript prezentace:

1 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Reálný stav výběrových řízení SBS – ukázka praxe… Mgr.Radek Zapletal tajemník Security Club – sdružení zaměstnavatelů www.securityclub.cz Info@securityclub.cz Žitná 52/1578 120 00 Praha 2 Tel.: +420 721 959 324

2 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR ÚVOD Legislativní rámec: Zadávání zakázek a pravidla veřejných výběrových řízení: -zákon o zadávání veřejných zakázek č.40/2004 Sb. účinný do 30.06.2006 -zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. účinný od 01.07.2007 Další legislativa důležitá pro veřejné výběrové řízení: -zákoník práce č.65/1965 Sb. – účinnost do 31.12.2006 -zákoník práce 262/2006 Sb. – účinnost od 01.01.2007 a související předpisy, hlavně nařízení vlády stanovující výši minimálních mzdových tarifů, dnes minimálních zaručených mezd… Mzdové náklady tvoří kolem 85-87% ceny

3 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR PRŮZKUM CEN VEŘEJNÉHO SEKTORU DUBEN – KVĚTEN 2006 Minimální mzdový náklad: 1.1.-30.6.200685,- Kč 30.6.- 31.12.200691,30,- Kč od 01.01.200795,90.- Kč

4 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Výběrové řízení na „zajištění fyzické ostrahy vybraných objektů“ Česká národní banka, oznámení o přidělení zakázky 25.04.2006 Agentura, které byla zakázka přidělena, nabídla cenu81,- Kč/hod. Cena předpokládaná ze strany ČNB87,- Kč/hod. z www.cnb.cz: Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst.

5 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Způsob stanovení předpokládané ceny ze strany ČNB: a) Zařazení pracovní činnosti do 1 minimálního tarifního stupně s odůvodněním, že většinou se jedná o činností, které lze zařadit do tohoto tarifního stupně, ačkoli ostraha má vykonávat obchůzkovou činnost a činnost preventivní požární hlídky… sazba při přepočtu na 37,5 hodinový týden51,31 Kč ZPŮSOB URČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY b) Odhadem stanovená noční sazba, odvody na sociální a zdravotní pojištění, rezervu na svátek a dovolenou včetně materiálového vybavení na 60% I. mzdového tarifu, tj. 30,78 Kč c) Přiměřený zisk k základními tarifu za 1 hodinu práce 10%, tj.5,13 Kč d) Výsledná předpokládaná cena 87, 22 Kč zaokrouhleno 87,- Kč

6 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR SROVNÁNÍ RELEVANTNÍCH VÝPOČTŮ MZDOVÝCH NÁKLADŮ

7 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR DOPLNĚNÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ČNB Nejen že ČNB provedla čistě „spekulativní“ výpočet tak, aby se dostala do předpokládaných nákladů, ale dokonce zavázala v podmínkách výběrového řízení zájemce k tomu, že o zvýšení ceny může požádat nejprve k 1.dubnu 2008 a to ještě pouze o index spotřebitelských cen, ačkoli ji musí být známo, že mzdové náklady rostou mnohem rychleji než tyto indexy… Na upozornění Security Clubu ze dne 5.6.2006 na skutečnost, že vybrala ČNB dodavatele s mimořádně nízkou cenou, odpověděla, že s názorem nesouhlasí, neboť rozdíl mezi prvním až šestým uchazečem je pouze 7,3%…. Z uvedeného je vidět, že ČNB neposuzovala „mimořádně nízkou cenu“ s ohledem na ZAKÁZKU, ale jako srovnání mezi jednotlivými uchazeči….pro porovnání viz.§61 odst.1 zákona č.40/2004 Sb. a nově srovnej zákon č.137/2006 Sb. ustanovení §77 odst. 1 a 2 písm. d)…

8 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR ORGÁN DOZORU - UOHS Security Club upozornil na problematiku veřejných výběrových řízeních ÚOHS v létě 2006…. ÚOHS usoudil, že problém je v podezření z porušování zákona ze strany uchazečů a případ postoupil SUIP…. 28.08.2006 – Security Club upozornil ÚOHS na znění ustanovení zákona č.273/1996 Sb. §2 písm. b) „Úřad vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek.“ 06.09.2006 ÚHOS oznamuje, že se případy bude zabývat…. 01.12.2006 ÚHOS oznamuje, že si vyžádal dokumentaci k výběrovému řízení ČNB. 14.02.2007 ÚHOS oznamuje, že neshledal ve výše uvedeném postupu ze strany ČNB pochybení a že zařazování zaměstnanců do tarifních stupňů přísluší OIP a ÚP. 28.02.2007 Security Club podává odpor proti usnesení a upozorňuje ÚHOS na povinnost vyplývající ze správního řádu – vyžádat si potřebné podklady od ostatních úřadů; posílá rozklad postupu ČNB … CAUSA POKRAČUJE…

9 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR ZÁVĚR Stav veřejných výběrových zakázek v oblasti SBS je tristní; veřejný sektor se chová jako nákupčí pirátského software nebo pašovaného zboží. Celá situace je komplikována nemožností domoci se právní ochrany při veřejných výběrových řízení, orgán dozoru ÚOHS neplní v této oblasti svou úlohu…. DŮSLEDEK Mnoho SBS se již veřejných výběrových řízení neúčastní, což vede ke snížení nabídky pro veřejnou sféru… Vzhledem k vybraným společnostem je otázka jejich schopnosti řešit případné krizové situace …. Roste bezpečnostní riziko…(Nejsou-li peníze na mzdy, jak asi probíhá školení, výcvik atd.?) Ztráty na zdravotním a sociálním pojištění, ztráty při výplatách sociálních dávek…. Verifikace cen pro soukromý sektor, hrubé narušení hospodářské soutěže…

10 člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Děkuji za pozornost……


Stáhnout ppt "Člen Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Reálný stav výběrových řízení SBS – ukázka praxe… Mgr.Radek Zapletal tajemník Security Club – sdružení zaměstnavatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google