Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vyměřovací řízení  ta část řízení, ve které je stanovena výše daně, a to pokud možno jednoznačně, tedy právně perfektně  pochybení v této části DŘ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vyměřovací řízení  ta část řízení, ve které je stanovena výše daně, a to pokud možno jednoznačně, tedy právně perfektně  pochybení v této části DŘ."— Transkript prezentace:

1 1 Vyměřovací řízení  ta část řízení, ve které je stanovena výše daně, a to pokud možno jednoznačně, tedy právně perfektně  pochybení v této části DŘ povede k růstu šedé ekonomiky (poplatníci cítí nespravedlnost, pokud se jim zdá, že je postavení SD příliš silné, je tak porušen jeden z principů efektivního daňového systému (Adam Smith))

2 2 Úvod k vyměření daně  daň vyměřuje SD vesměs platebním výměrem (typ rozhodnutí) ale k tomu potřebuje údaje ze strany poplatníka a plátce, proto se většinou daň vyměřuje tzv. samovyměřením v daňovém přiznání (X Francie, …) daňový subjekt je oprávněn, ale i zavázán k uplatnění veškerá zvýhodnění, které zákon připouští, neboli SD se nemusí pokoušet minimalizovat (legálně) daňovou povinnost poplatníka (to dělá daňový poradce, za úplatu) X v zahraničí tomu je často jinak s tím souvisí u určitý přesun přímých administrativních nákladů do nepřímých  POZN:u DzPřevodů výši daňové povinnosti určuje (počítá i vyměřuje) SD, i když je podáno přiznání (viz Francie…)  Zálohy ani srážková daň se nevyměřují

3 3 Daňové přiznání (buď ze zákonné povinnosti nebo také na výzvu SD)

4 4 Příklad na dani z příjmu  Řádné daňové přiznání je poplatník povinen podat nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud daňové přiznání poplatníka zpracovává a předkládá daňový poradce, lze podat daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.  Opravné daňové přiznání může poplatník podat kdykoliv v mezidobí mezi podáním řádného daňového přiznání a uplynutím lhůty pro jeho podání.  Dodatečné daňové přiznání je povinen podat poplatník, jestliže po uplynutí lhůty pro podání řádného daňového přiznání zjistí, že mu byla vyměřena daň nižší než jaká měla. Samozřejmě také může podat dodatečné daňové přiznání, pokud mu byla nesprávně vyměřena daň vyšší.

5 5 Povinnost podat daňové přiznání  ze zákona lhůty plynou přednostně ze zvláštních daňových zákonů, až pak se uplatní… obecné lhůty v zákoně o správě daní  na výzvu správce daně

6 6 Zaokrouhlování, obvykle…  daň na Kč nahoru  srážka daně na Kč dolu  koeficienty na 4 des. č. matematicky  zálohy na daň na 100 Kč nahoru, u zdroje pak na Kč nahoru  zaokrouhlování ZD není explicitně stanoveno… (u DzP na 100 dolů, u DzP PO na 1000 Kč dolů)

7 7 Podat daňové přiznání lze…  na předepsaném formuláře ve fyzické podobě lze vyzvednout na fin. úřadu lze vytisknout z příslušných programů či internetu  Elektronickou formou, podepsané elektronicky

8 8 Zákonné lhůty pro podání daňového přiznání u DzP

9 9 Povinný audit…  a.s. Ano, pokud za poslední dvě účetní období splnila alespoň 1 ze 3 kritérií  Ostatní společnosti obdobně, jen: musejí splnit 2 ze 3 výše uvedených kritérií  Kritéria jsou:  1) úhrn rozvahy nad 40.000.000 Kč;  2) čistý obrat nad 80.000.000 Kč;  3) průměrný stav zaměstnanců nad 50

10 10 Zákonné lhůty pro podání daňového přiznání u daní ostatních  do 31.1. DSIL, (DNEM)  do 25. dne měsíce násl. (DPH, SD)  do 30 dní od rozhodného dne: ukončení děd. řízení (DD) uzavření darovací smlouvy, poskytnutí daru do ciziny, přijetí daru z ciziny doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí (DNEM)

11 11 Co když z objektivních důvodů nestíhám (podat či platit)…  někdy mohu požádat o prodloužení lhůty pro podání DP, a tím si prodloužím i lhůtu pro placení (není jisté)  požádám daňového poradce… viz dále (jistota)

12 12 Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

13 13 Příklad – příjmy ze zahraničí  Pan XY obdržel příjmy ze zahraničí – autorský honorář. Tento příjem by se v ČR danil v základu daně, (tedy ne v SZD), a obdobně by se danil i v zahraničí. Jak si prodloužit lhůtu pro placení daně?  Jde to prostřednictvím prodloužení lhůty pro podání DPřiznání. A to jde v tomto případě dvěma způsoby: 1.Prostřednictvím daňového poradce 2.Může sám požádat o prodloužení z titulu toho, že obdržel příjmy z ciziny

14 14 Taktika při žádostech o prodloužení  Pan XY se rozhodne požádat o prodloužení lhůty sám, a to do konce července, a tuto žádost doručí SD 2.3. Ten reaguje např. takto: zamítne a toto zamítnutí doručí 30.3., pak SMULA zamítne a toto zamítnutí doručí 2.4., pak vzniká zákonný minimální nárok na prodloužení, a to o 29 dní, které původně zbývaly (2.-31.3.), a to ode dne doručení rozhodnutí, tedy do 1.5. doručí 30.4., že povoluje prodloužení pouze do června, pak jen do konce června doručí 15.6., že povoluje prodloužení do 30.6., pak opět zákonný nárok na 29 dní


Stáhnout ppt "1 Vyměřovací řízení  ta část řízení, ve které je stanovena výše daně, a to pokud možno jednoznačně, tedy právně perfektně  pochybení v této části DŘ."

Podobné prezentace


Reklamy Google