Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky Pavel Bednář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky Pavel Bednář."— Transkript prezentace:

1 Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky Pavel Bednář

2 Osnova prezentace Vymezení kreativních průmyslů Vymezení prostorových úrovní mapování Zdroje, metody a příklady využití sekundárních regionálních dat Zdroje, metody a příklady využití primárních regionálních dat Závěr – problematické okruhy

3 Volná umění Vymezení kreativních průmyslů Kreativní pracovní síla (OSVČ) Amatér. aktivity Podpora a servis Veřejná kultura Veřejná správa Kulturní edukace Řemesla Kultura a média Užitné umění KomerčníVeřejnéNeformální

4 Regionální úrovně mapování kreativních průmyslů Národní Krajská (kreativní regiony) Místní – administrativně vymezené ◦ Obce s rozšířenou působností ◦ Obce (kreativní města) ◦ Mikroregiony (kreativní venkov) Místní – ostatní vymezení ◦ Sociálně-ekonomické (Zlínská aglomerace) ◦ Kulturní (národopisné regiony – Haná, Moravské Slovácko,Valašsko) ◦ Kombinace sociálně-ekonomických a kulturních faktorů (Zlínsko, Ostravsko)

5 Zdroje sekundárních dat 1. Komerční databáze ◦ Albertina ◦ Merit CDF 2. Veřejně dostupné databáze ◦ Národní  Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR  Registry kulturních subjektů CIK NIPOS ◦ Regionální  Databáze kulturních aktivit a aktérů Zlínského kraje

6 Metody zpracování sekundárních dat 1. Jednorozměrné statistické metody 2. Vícerozměrné explorační statistické metody 3. Grafické výstupy 4. Geografické informační systémy 5. Input-output analýza

7 Příklad využití komerční databáze – mapování KP v ZLK Analýza prováděna pouze pro komerční sektor (firmy) Datová základna ◦ Albertina 2010 Vybrané proměnné ◦ podskupina odvozené převažující CZ-NACE ◦ druh vlastnictví ◦ kategorie počtu zaměstnanců ◦ sídlo firmy  obec s rozšířenou působností ◦ datum registrace firmy

8 Příklad využití komerční databáze – mapování KP v ZLK Seskupení podskupin odvozené převažující CZ-NACE do odvětví kreativních průmyslů na základě ◦ podobnosti produktu ◦ převažující doby působení na trhu Vymezená odvětví kreativních průmyslů – viz graf

9 Příklad využití komerční databáze – mapování KP v ZLK

10

11 Příklad využití komerční databáze – mapování KP měst ČR Seskupení podskupin odvozené převažující CZ-NACE do odvětví kreativních průmyslů ◦ Jádrové umění  Umění řemesla a zábava  Fotografické činnosti ◦ Kulturní průmysly  Televizní a rozhlasové vysílání  Film a video  Tisk  Vydavatelství  Pořizování zvukových nahrávek a vydávání hudby ◦ Kreativní průmysly  Reklama a marketing  Architektura  Vydávání software  Specializovaný design

12 Příklad využití komerční databáze – mapování KP měst ČR

13 Příklad využití regionální veřejné databáze ZLK v oblasti kultury Databáze kulturních aktivit a aktérů Zlínského kraje ◦ Kulturní aktivity ◦ Kulturní aktéři

14 Kulturní aktivity v ORP Zlínského kraje

15 Kulturní aktéři v ORP Zlínského kraje

16 Cíle výzkumu, zdroje a metody zpracování primárních dat 1. Cíle výzkumu při využití primárních dat ◦ Analýza sítí (kreativní klastr)  Nalezení klíčových aktérů KP v regionu  Nalezení prostorových vazeb KP regionu  Zjištění klíčových obsahů spolupráce v KP regionu ◦ Etnografický výzkum (kreativní město)  Vymezení kreativních prostor na místní úrovni 2. Zdroje dat ◦ Dotazníková šetření – fyzická i virtuální ◦ Rozhovory ◦ Mentální mapy – vymezení kreativních prostor

17 Cíle výzkumu, zdroje a metody zpracování primárních dat 3. Metody zpracování ◦ Analýza sociálních sítí – viz příklad ◦ Mentální mapy  Diskutované téma v rámci KulturQUell – Evropský kreativní think tank v Plzni dne 24. května 2012

18 Analýza sociálních sítí v KP

19 Závěr – problematické okruhy 1. Sekundární databáze ◦ Nedostupnost dat za pobočky firem a organizací v jiných krajích  Data se vztahuj k sídlu firmy či organizace ◦ Nedostupnost účetních dat za OSVČ a mikropodniky do 10 zaměstnanců  Nedostupnost dat o počtech zaměstnanců, obratu, exportu a přidané hodnotě  Imputace a přepočet dat z kategorií počtu zaměstnanců a obratu ◦ Data o počtu zaměstnanců,obratu, exportu a přidané hodnotě za různá období

20 Závěr – problematické okruhy ◦ Identifikovaná „problémová“ odvětví dle vymezení CZ NACE  Software  prověřovaní činnosti  Reklamní činnosti  vykazovaná a skutečná činnost vs. činnosti reklamních agentur  Překladatelství a tlumočnické činnosti  spojení dvou činností  překlady návodů, komerčních brožur vs. překlady literárních uměleckých děl či odborné literatury  Řemesla  široké vymezení jednotlivých oborů  obtížné oddělení ruční výroby s vlastní inovací a masové výroby dle zadaného vzoru

21 Závěr – problematické okruhy ◦ Mapování lze uskutečňovat pouze na základně údajů o kreativních firmách  Nelze pokrýt „creative trident“  Databáze „Výběrové šetření pracovních sil“ je v průběhu času založena na náhodném výběru. ◦ Schází jednotná databáze o dobrovolnických aktivitách a pracovních silách ◦ Schází jednotná databáze hudebních klubů

22 Závěr – problematické okruhy 2. Primární databáze – analýza sítí (kreativní klastry) ◦ Ochota spolupráce ze strany komerčních firem k  uskutečnění rozhovorů či dotazníkových šetření  poskytování informací  údaje o spolupracujících partnerech považovány za obchodní tajemství  otázce identifikace klíčových aktérů v odvětví

23 Děkuji za pozornost Pavel Bednář Fakulta ekonomiky a managementu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mostní 5139 760 01 Zlín bednar@fame.utb.cz


Stáhnout ppt "Mapování kreativních průmyslů na krajské a místní úrovni: metodika v podmínkách České republiky Pavel Bednář."

Podobné prezentace


Reklamy Google