Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chráněné krajinné oblasti v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chráněné krajinné oblasti v ČR"— Transkript prezentace:

1 Chráněné krajinné oblasti v ČR

2 Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

3 Charakteristika: Je to naše národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Chráněné krajinné oblasti se vyhlašují nařízením vlády. V současné době je v této kategorii chráněno 25 území. Vyznačení hranice chráněného území v terénu: na vnější straně jsou dva červené pruhy, na vnitřní jeden

4 Chráněná krajinná oblast Beskydy
Chráněná krajinná oblast Beskydy, zkráceně CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března Jedná se o největší chráněnou oblast České republiky. Rozloha 1160 km² Les pokrývá 71 % území Důvodem vyhlášení byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a také mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

5 Chráněná krajinná oblast České středohoří
Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou. Je součástí podkrušnohorské subprovincie. Rozloha je 1063,17 km²(celé pohoří 1600 km²), což jí řadí co do velikosti na druhé místo v Česku. Mezi hlavní body, které vedly k vyhlášení CHKO patří středoevropská jedinečnost krajinného reliéfu mladotřetihorního vulkanického pohoří, pestrost geologické stavby, druhové bohatství rostlinstva a odpovídající oživení krajiny charakteristickou faunou. Genové lesní základny v CHKO jsou zaměřeny především na buk, avšak je tu dále udržován a reprodukován genetický materiál jilmu, javoru, lípy a jeřábu. Labe

6 Chráněná krajinná oblast Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava byla vyhlášena Ministerstvem školství a kultury 27. prosince 1963 na CHKO Šumava podobně jako Přírodní park Bavorský les chrání kulturně vysoce hodnotnou krajinu, kde se ochrana přírody prolíná s lidskými aktivitami. Rozdíl je v tom, že CHKO disponuje většími, v zákonech zakotvenými pravomocemi, zatímco Bavorský přírodní park pracuje více na základě dobrovolnosti a občanského uvědomění. Rozloha ha.

7 Chráněná krajinná oblast Orlické hory
Chráněná krajinná oblast Orlické hory byla vyhlášena 28. prosince k ochraně pozoruhodně zachovalého krajinného celku tvořeného hřebenem Orlických hor. Pohled z Velké Deštné

8 Chráněná krajinná oblast Moravský kras
Chráněná krajinná oblast Moravský kras pokrývá nejcennější části Moravského krasu a byla vyhlášena v roce Celková výměra CHKO je 94 km². Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu táhnoucí se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem na vzdálenost 25 km. Pro tento krajinný celek jsou typické krasové plošiny se závrty, hluboké žleby se soutěskami, ponory a vývěry vodních toků, propasti a množství jeskyní. V Moravském krasu jsou pestře zastoupena i vzácná rostlinná a živočišná společenstva a mnohé jeskyně jsou důležitými archeologickými lokalitami. Macocha

9 Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena 3. listopadu 1980 na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Má rozlohu 715 km². Osu CHKO tvoří pohraniční pohoří Bílé Karpaty. Jižně od města Strážnice zasahuje do CHKO

10 Chráněná krajinná oblast Blaník
Chráněná krajinná oblast Blaník (CHKO Blaník) byla vyhlášena 29. prosince Je to nejmenší CHKO v České republice. Její rozloha je 40,31 km2. Nejvyšším bodem CHKO Blaník je vrchol Velkého Blaníku (638 m n. m.), naopak nejnižší bod je tok řeky Blanice v Ostrově (366 m n. m.). CHKO Blaník se nachází ve Středočeském kraji, jižně od města Vlašim.

11 Chráněná krajinná oblast Broumovsko
Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla založena 27. března Nachází se v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina. Má rozlohu ha. Je to oblast bohatá především na skalní města a stolové hory. Skalní útvar Starostová a Starosta

12 Chráněná krajinná oblast Český kras
Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce na rozloze 128 km² k ochraně nejcennější části barrandienské pánve. Nachází se mezi Prahou (Radotínem) a jihem Berouna. Pohled na Svatý Jan pod Skalou

13 Chráněná krajinná oblast Český les
Český les je chráněná krajinná oblast v Plzeňském kraji (Česká republika). CHKO Český les má rozlohu 470 km², které jsou z 80 % pokryty lesem. Zahrnuje nejcennější území příhraničního pásu hor Českého lesa a to od Broumova v okrese Tachov až po Českou Kubici v okrese Domažlice.

14 Chráněná krajinná oblast Český ráj
Český ráj je název pro území ve středním Pojizeří, které vyniká vysokou koncentrací přírodních i historických památek. Zaujímá území o rozloze cca 181,5 km². Při 50letém výročí byl Českému ráji přidělen status Geopark UNESCO. Prachovské skály

15 Chráněná krajinná oblast Jeseníky
CHKO Jeseníky je chráněná krajinná oblast v pohoří Hrubý Jeseník, vyhlášená v roce Hlavním předmětem ochrany jsou horské lesy a rašeliniště. Rozloha CHKO je 744 km2.

16 Chráněná krajinná oblast Jizerské hory
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlášena v r (s účinností od ) na území okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Rozkládá se na větší části plochy Jizerských hor a na východě přímo sousedí s Krkonošským národním parkem. Její dnešní výměr je 368 km2, z toho 274 km2 lesní půdy. Jizerohorské bučiny

17 Chráněná krajinná oblast Kokořínsko
Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, vyhlášená roku 1976 a zaujímající rozlohu 271,57 km², patří k nejkrásnějším oblastem nejenom Mělnicka, ale celých Čech. Mšenské pokličky

18 Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko byla vyhlášena v roce na rozloze 628 km² k ochraně jedinečných společenstev vytvořených ve velmi členitém terénu podél řečiště Berounky a jejích přítoků. Jedná se o různé typy doubrav, lesostepi, stepi a společenstva skalních výchozů.

19 Chráněná krajinná oblast Labské pískovce
Chráněná krajinná oblast Labské pískovce byla vyhlášena dne 27. června 1972. Rozloha 32 302 ha. Oblast Labské pískovce, okres Děčín a Ústí nad Labem Pískovcová skála v oblasti Tiských stěn

20 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví se nachází na severu střední Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice, přičemž přímo prochází městem Litovel. Rozloha 96 km2

21 Chráněná krajinná oblast Lužické hory
Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce Nyní je určená k ochraně rozmanité krajiny pískovcových skalních měst a znělcových, trachytových a čedičových kuželů. Rozloze 267 km²

22 Chráněná krajinná oblast Pálava
Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne na území zahrnující hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. Rozloha 83 km²

23 Chráněná krajinná oblast Poodří
Chráněná krajinná oblast Poodří, zkráceně CHKO Poodří, byla založena 27. března 1991. Její rozloha je 81,5 km2. Samotné CHKO Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji a zasahuje na území okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava.

24 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je hornaté území parovinného typu. Rozkládá se mezi Tachovskou brázdou, Chebskou a Sokolovskou pánví; má přibližně tvar trojúhelníku, v blízkosti jeho vrcholů leží lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Rozloha 640 km²

25 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla založena v roce Má rozlohu 700 km2 a rozkládá se v jižních Čechách, především v okrese Jindřichův Hradec.

26 Chráněná krajinná oblast Železné hory
rozloze 284 km² V severní části Českomoravské vrchoviny zhruba mezi městy Slatiňany na severu, Chotěboř na jihu, Třemošnice na západě a Trhová Kamenice a Nasavrky na východě.

27 Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
Rozloha je 709 km2 Chráněné území pokrývá nejvyšší, severovýchodní část Českomoravské vrchoviny, tedy Žďárské vrchy a přilehlé vrchoviny. Devět skal

28 Použití literatura:


Stáhnout ppt "Chráněné krajinné oblasti v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google