Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C HRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI V ČR. Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C HRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI V ČR. Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii."— Transkript prezentace:

1 C HRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI V ČR

2 Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

3 C HARAKTERISTIKA : Je to naše národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Chráněné krajinné oblasti se vyhlašují nařízením vlády. V současné době je v této kategorii chráněno 25 území. Vyznačení hranice chráněného území v terénu: na vnější straně jsou dva červené pruhy, na vnitřní jeden

4 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST B ESKYDY Chráněná krajinná oblast Beskydy, zkráceně CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973. Jedná se o největší chráněnou oblast České republiky. Rozloha 1160 km² Les pokrývá 71 % území Důvodem vyhlášení byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a také mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

5 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Č ESKÉ STŘEDOHOŘÍ Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou. Je součástí podkrušnohorské subprovincie. Rozloha je 1063,17 km²(celé pohoří 1600 km²), což jí řadí co do velikosti na druhé místo v Česku. Mezi hlavní body, které vedly k vyhlášení CHKO patří středoevropská jedinečnost krajinného reliéfu mladotřetihorního vulkanického pohoří, pestrost geologické stavby, druhové bohatství rostlinstva a odpovídající oživení krajiny charakteristickou faunou. Genové lesní základny v CHKO jsou zaměřeny především na buk, avšak je tu dále udržován a reprodukován genetický materiál jilmu, javoru, lípy a jeřábu. Labe

6 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Š UMAVA Chráněná krajinná oblast Šumava byla vyhlášena Ministerstvem školství a kultury 27. prosince 1963 na CHKO Šumava podobně jako Přírodní park Bavorský les chrání kulturně vysoce hodnotnou krajinu, kde se ochrana přírody prolíná s lidskými aktivitami. Rozdíl je v tom, že CHKO disponuje většími, v zákonech zakotvenými pravomocemi, zatímco Bavorský přírodní park pracuje více na základě dobrovolnosti a občanského uvědomění. Rozloha 168 654 ha.

7 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST O RLICKÉ HORY Chráněná krajinná oblast Orlické hory byla vyhlášena 28. prosince 1969 k ochraně pozoruhodně zachovalého krajinného celku tvořeného hřebenem Orlických hor. Pohled z Velké Deštné

8 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST M ORAVSKÝ KRAS Chráněná krajinná oblast Moravský kras pokrývá nejcennější části Moravského krasu a byla vyhlášena v roce 1956. Celková výměra CHKO je 94 km². Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu táhnoucí se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem na vzdálenost 25 km. Pro tento krajinný celek jsou typické krasové plošiny se závrty, hluboké žleby se soutěskami, ponory a vývěry vodních toků, propasti a množství jeskyní. V Moravském krasu jsou pestře zastoupena i vzácná rostlinná a živočišná společenstva a mnohé jeskyně jsou důležitými archeologickými lokalitami. Macocha

9 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST B ÍLÉ K ARPATY Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena 3. listopadu 1980 na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Má rozlohu 715 km². Osu CHKO tvoří pohraniční pohoří Bílé Karpaty. Jižně od města Strážnice zasahuje do CHKO

10 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST B LANÍK Chráněná krajinná oblast Blaník (CHKO Blaník) byla vyhlášena 29. prosince 1981. Je to nejmenší CHKO v České republice. Její rozloha je 40,31 km 2. Nejvyšším bodem CHKO Blaník je vrchol Velkého Blaníku (638 m n. m.), naopak nejnižší bod je tok řeky Blanice v Ostrově (366 m n. m.). CHKO Blaník se nachází ve Středočeském kraji, jižně od města Vlašim.

11 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST B ROUMOVSKO Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla založena 27. března 1991. Nachází se v geomorfologickém celku Broumovská vrchovina. Má rozlohu 41 000 ha. Je to oblast bohatá především na skalní města a stolové hory. Skalní útvar Starostová a Starosta

12 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Č ESKÝ KRAS Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena v roce 1972 na rozloze 128 km² k ochraně nejcennější části barrandienské pánve. Nachází se mezi Prahou (Radotínem) a jihem Berouna. Pohled na Svatý Jan pod Skalou

13 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Č ESKÝ LES Český les je chráněná krajinná oblast v Plzeňském kraji (Česká republika). CHKO Český les má rozlohu 470 km², které jsou z 80 % pokryty lesem. Zahrnuje nejcennější území příhraničního pásu hor Českého lesa a to od Broumova v okrese Tachov až po Českou Kubici v okrese Domažlice.

14 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Č ESKÝ RÁJ Český ráj je název pro území ve středním Pojizeří, které vyniká vysokou koncentrací přírodních i historických památek. Zaujímá území o rozloze cca 181,5 km². Při 50letém výročí byl Českému ráji přidělen status Geopark UNESCO. Prachovské skály

15 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST J ESENÍKY CHKO Jeseníky je chráněná krajinná oblast v pohoří Hrubý Jeseník, vyhlášená v roce 1969. Hlavním předmětem ochrany jsou horské lesy a rašeliniště. Rozloha CHKO je 744 km 2.

16 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST J IZERSKÉ HORY Chráněná krajinná oblast Jizerské hory byla vyhlášena v r. 1967 (s účinností od 1. 1. 1968) na území okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Rozkládá se na větší části plochy Jizerských hor a na východě přímo sousedí s Krkonošským národním parkem. Její dnešní výměr je 368 km 2, z toho 274 km 2 lesní půdy. Jizerohorské bučiny

17 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST K OKOŘÍNSKO Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, vyhlášená roku 1976 a zaujímající rozlohu 271,57 km², patří k nejkrásnějším oblastem nejenom Mělnicka, ale celých Čech. Mšenské pokličky

18 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST K ŘIVOKLÁTSKO Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko byla vyhlášena v roce 1978 na rozloze 628 km² k ochraně jedinečných společenstev vytvořených ve velmi členitém terénu podél řečiště Berounky a jejích přítoků. Jedná se o různé typy doubrav, lesostepi, stepi a společenstva skalních výchozů.

19 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST L ABSKÉ PÍSKOVCE Chráněná krajinná oblast Labské pískovce byla vyhlášena dne 27. června 1972. Rozloha 32 302 ha. Oblast Labské pískovce, okres Děčín a Ústí nad Labem Pískovcová skála v oblasti Tiských stěn

20 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST L ITOVELSKÉ P OMORAVÍ Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví se nachází na severu střední Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice, přičemž přímo prochází městem Litovel. Rozloha 96 km 2

21 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST L UŽICKÉ HORY Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976. Nyní je určená k ochraně rozmanité krajiny pískovcových skalních měst a znělcových, trachytových a čedičových kuželů. Rozloze 267 km²

22 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST P ÁLAVA Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 19. 3. 1976 na území zahrnující hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. Rozloha 83 km²

23 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST P OODŘÍ Chráněná krajinná oblast Poodří, zkráceně CHKO Poodří, byla založena 27. března 1991. Její rozloha je 81,5 km 2. Samotné CHKO Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji a zasahuje na území okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava.

24 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST S LAVKOVSKÝ LES Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je hornaté území parovinného typu. Rozkládá se mezi Tachovskou brázdou, Chebskou a Sokolovskou pánví; má přibližně tvar trojúhelníku, v blízkosti jeho vrcholů leží lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Rozloha 640 km²

25 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST T ŘEBOŇSKO Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla založena v roce 1979. Má rozlohu 700 km 2 a rozkládá se v jižních Čechách, především v okrese Jindřichův Hradec.

26 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Ž ELEZNÉ HORY rozloze 284 km² V severní části Českomoravské vrchoviny zhruba mezi městy Slatiňany na severu, Chotěboř na jihu, Třemošnice na západě a Trhová Kamenice a Nasavrky na východě.

27 C HRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST Ž ĎÁRSKÉ VRCHY Rozloha je 709 km 2 Chráněné území pokrývá nejvyšší, severovýchodní část Českomoravské vrchoviny, tedy Žďárské vrchy a přilehlé vrchoviny. Devět skal

28 P OUŽITÍ LITERATURA : www.wikipedia.org www.google.cz www.csopvlasim.cz


Stáhnout ppt "C HRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI V ČR. Česká republika: CHKO Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii."

Podobné prezentace


Reklamy Google