Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti řešení předávání dat mezi IS VŠ a maturitním informačním systémem Dr. Ing. Jan Rychlík prorektor pro informatiku, Západočeská univerzita v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti řešení předávání dat mezi IS VŠ a maturitním informačním systémem Dr. Ing. Jan Rychlík prorektor pro informatiku, Západočeská univerzita v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Možnosti řešení předávání dat mezi IS VŠ a maturitním informačním systémem Dr. Ing. Jan Rychlík prorektor pro informatiku, Západočeská univerzita v Plzni

2 Základní úlohou každého IS je podpora daného či vytvářeného procesu Chceme podpořit proces předávání dat mezi IS VŠ a maturitním IS (výhledově oba směry) Proč? Co? Jak? –dostupnost a využitelnost údajů o výsledcích státních maturit –rychlost – zkrácení doby přenosu výsledků maturit, „ukázat“ výsledky na dvou místech v jeden den, –spolehlivost – stejná data na více VŠ –podpora studenta – uchazeče – informace o požadavcích přijetí na VŠ –přenos dat –více úrovní komunikace, stupňování požadavků na využitelnost systému –znalostní systém (?) – datová základna je určitě připravena –čím je proces předávání výsledků výjimečný počty uživatelů (10 x 1000 x 100 000) komunikace s celostátním registrem –předmětem analýzy

3 IS SŠ IS VŠ Učitelské noviny ÚIV JAZZ CERTIS Návrh objektového modelu napojení VŠ na MIS Vysoké školy či VOŠ Fakulty školy Číselník studijních programů a jejich oborů Přijímací obory ------------- Co nabízejí a co požadují Přijímací obory ------------- Co nabízejí a co požadují Číselník předmětů závěrečných zkoušek na SŠ Pro přijímací obor požadované výsledky z předmětů závěrečné zkoušky Střední škola -------------------- IZO Adresa Střední škola -------------------- IZO Adresa Žáci --------------------- Rodné číslo Jméno, Příjmení Datum narození Místo narození … Žáci --------------------- Rodné číslo Jméno, Příjmení Datum narození Místo narození … Jakou zkoušku bude žák skládat --------------------- Datum Kde (třída, židle) Zvolená úroveň Výsledek … Jakou zkoušku bude žák skládat --------------------- Datum Kde (třída, židle) Zvolená úroveň Výsledek … Komu se má výsledek zkoušky poskytnout Tyto údaje musí škola vyplnit Toto musí vyplnit žák Import povolených údajů od žáka do IS VŠ Středoškolské obory vzdělávání -------------------- Kód Název Středoškolské obory vzdělávání -------------------- Kód Název Středoškolské obory vzdělávání vyučované na střední škole Možné rozšíření o osobní data žáků a přenášet je z IS SŠ do IS VŠ – tam, kde to uchazeč povolí. Frekventanti jednorázových státnicových zkoušek §113 --------------------- Rodné číslo … Frekventanti jednorázových státnicových zkoušek §113 --------------------- Rodné číslo … Jakou zkoušku bude frekventant skládat --------------------- Datum Kde (třída, židle) Zvolená úroveň Výsledek … Jakou zkoušku bude frekventant skládat --------------------- Datum Kde (třída, židle) Zvolená úroveň Výsledek … Komu se má výsledek zkoušky poskytnout Toto musí vyplnit frekventant Import povolených údajů od frekventanta do IS VŠ Nebo dát uchazeči možnost si zde pořídit XML data o studiu na SŠ a ta načíst v rámci elektronické přihlášky do IS VŠ. Některé informace z tohoto schématu jsou obsaženy i v jiných již existujících informačních systémech

4 Rozhraní může být realizováno z různých úrovní pohledu Základní úroveň –VŠ získá informace statistického charakteru (počet, kvalita, časový horizont) –Získaná data jsou anonymní –Určeno pro rozhodovací procesy VŠ Úroveň 1 –VŠ nabídne do systému svoje informace (požadavky cílené k potenciálním uchazečům) –Určeno studentům – uchazečům (vše na jednom místě, relevantní studijní obory) Úroveň 2 –VŠ získá údaje o konkrétního uchazeče –Určeno jak VŠ tak uchazeči (např. elektronickou přihlášku vyplňuje jen 1x) Úroveň 3 –Sofistikované informace od VŠ k uchazeči –Aktivní účast studenta –Budování znalostního systému –… a z pohledu technologie zcela určitě samostatný komunikační modul

5 Komunikace MIS s okolím MIS Maturitní informační systém MIS Maturitní informační systém IS VŠ Informační systém vysoké školy IS VŠ Informační systém vysoké školy IS SŠ Informační systém střední školy IS SŠ Informační systém střední školy CERTIS Informační systém pro zpracování maturitních zkoušek CERTIS Informační systém pro zpracování maturitních zkoušek JAZZ Informační systém pro zpracování jednotlivých zkoušek JAZZ Informační systém pro zpracování jednotlivých zkoušek ÚIV Informační systém Ústavu pro informace ve vzdělávání ÚIV Informační systém Ústavu pro informace ve vzdělávání TISK Informační systém vydavatelství XY TISK Informační systém vydavatelství XY Údaje o přijímacích oborech VŠ a jaké zkoušky jsou požadovány Informace o žácích Informace o frekventantech Informace o výsledcích Výsledky

6 Analýza – navrhované kroky Vymezení základní oblasti problému Integrace IS VŠ a CZZ –Interface IS VŠ a IS CZZ –Návrh a realizace znalostního systému uchazečů o studium VŠ Předpoklady –Právní analýza –Procesní analýza (bude ovlivněn proces přijímání studentů na VŠ?) Výběr technologie –Ověřování uživatelů (federace ?) –Životní cyklus (přírůstková metoda? spirálová metoda? – jak rychle zavést první moduly ? –Základním komunikačním prostředkem budou webové služby (nebo middleware?)

7 Nasazení IS/STAG

8 IS/STAG.. informační systém administrace studia vysoké školy Studijní programy (včetně CŽV a U3V) Studijní obory a jejich kombinace Přijímací oboryStudijní plány (včetně modulárního způsobu studia) Elektro- nická přihláška Přijí- mací řízení Předměty Rozvrhové akce a kroužky (grafický editor) Předzápis předmětů a jejich rozvrho- vých akcí Zápis do studia Zkou- šení Vysoko- školské kvalifikační práce Absol- vování Hodno- cení kvality výuky Elektro- nická přihláška Papírová přihláška Hlášení na VZP Hlášení na SIMS Zápis o SZZ, Diplom, Vysvědčení, Certifikáty, Osvědčení, Diploma Supplement Hlášení na VZPHlášení na SIMS Zadání VŠKP Hlášení na ÚIV Výběr předmětů a jejich akcí Rozvrh Zápis na zkoušku Hodnocení Anotace VŠKP Předpisy plateb Stipendia Výplata na bankovní účet Informace o splátkách CourseWare.. podpora studia Detailní informace o předmětech Studijní materiály Komunikace učitele se studenty Zadávání o odevzdávání semestrálních prací eLearning.. bezkontaktní výuka Kurzy a jejich studijní materiály Testy Hodnocení IS/STAG je systém administrace studia pokrývající funkce od podání přihlášky na školu až po vydání diplomu IS/STAG není systém podpory studia ani bezkontaktní výuky, ale tyto systémy na sebe napojuje Mobility v rámci ECTS Výjezdy Příjezdy Vypsání termínů IS/STAG na sebe napojuje i mnohé další systémy ECTS IP&CC Ověření plagiátů Vypisování anket Seme- strální práce Výběr, odevzdávání Vypsání témat Hodnocení Webové služby Výstupy Vstupy Poplatky za studium Podklad VŠKP LA, ToR,.. Zadávání hodnocení CRO Nativní klient.. aplikace nainstalovaná na PC Oracle Forms & Reports 6i + TeX Webový klient portálové řešení na platformě JSR168 Oracle databáze.. >= 10g nad Unix OS (nejčastěji Linux) http://is-stag.zcu.cz Brožury, DVD Podpora akreditace Spisová služba SA Java desktop klient pro Editor rozvrhu Burza zápisů RA Výměna rozvrh. akcí stejného předmětu studentem Studentské žádosti

9 Dr. Ing. Jan Rychlík rychlik@civ.zcu.cz prorektor pro informatiku Západočeská univerzita v Plzni http://www.zcu.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti řešení předávání dat mezi IS VŠ a maturitním informačním systémem Dr. Ing. Jan Rychlík prorektor pro informatiku, Západočeská univerzita v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google