Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1) Proč pracujete s dětmi v oddíle?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1) Proč pracujete s dětmi v oddíle?"— Transkript prezentace:

1 1) Proč pracujete s dětmi v oddíle?

2 2) Jak je váš oddíl zaměřen?

3 3) Jak dlouho oddíl vedete?

4 4) Uspokojuje vás vedení oddílu?

5 5) Vedete oddíl sám?

6 6) Jak byste charakterizoval dnešní děti?

7 7) Má váš oddíl kroj?

8 8) Ctíte oddílové tradice?

9 9) Jak si dokážete poradit s oddílovým účetnictvím?

10 10) Vyhovuje vám, jakým stylem pro vás pracuje ústředí?

11 10a) Vyhovuje vám, jakým stylem pro vás pracuje ústředí?
„Vyhovuje nám nabídka chalup a nabídka Tomík tomíkovi. Hlavně příznivé dotace.“ „Dobrý den, nevím kam přesně vepsat svůj názor na dotazník. Dotazník je dobrý,ale bohužel u některých bodů nemohu zcela přesně odpovědět, protože se odpověď nenabízí. Např. účetnictví dělám sama s pomocí ostatních vedoucích, je to kolektivní práce, stejně tak osobně vedu oddíl hlavně administrativně, a co se týče ostatních věcí mám za sebou vedoucí, které mají rozdělené činnosti v oddíle. Je to tedy kolektivní práce...jsou to všechno ʺdětiʺ , co prošly oddílem..takže se nedá použít žádná nabízená odpověď. Možná to je i tím, že oddíl dlouholetý (bude letos slavit 70.let od svého založení). Tímto se také omlouvám (z výše uvedených důvodů) , že jsem nevyplnila dotazník hned po uveřejnění.“ „Myslím, že jste spravedliví. Možná by bylo fajn se trochu zamyslet nad podporou jiných odvětví než jen turistika,a Vaše chalupy.Byť určitě děláte dobré věci.Naše děti s námi tráví hodně času, péče o zvíře je mezi základními povinnosti našich svěřenců, myslím, že je to vychovává v zodpovědnost, týmovou spolupráci, mají kolem zvířat i hodně pracovních úkolů. Nedosahujeme na všechny typy dotací, zelených víkendů, už ani neděláme LT protože je to finančně náročné vyvézt děti i koně do přírody. Proto spolupracujeme na příměstských táborech, které však nejsou finančně podporované i když na jich jsou naše děti.“

12 11) Jste aktivně zapojeni do práce Klubu českých turistů?

13 12) Je pro vás členství v KČT přínosem?

14 13) Jak se vám spolupracuje s odborem či oblastí KČT?

15 14) Máte nějaký komentář ke Klubu českých turistů?
„V Kralupech je v KČT mládež prioritou, je to i z důvodu, že z ostatních turistů nechce nikdo nic dělat a tak výbor kralupského KČT jsou vedoucí a aktivisté v oddíle. Totéž funguje i ve spolupráci s městem.“ „Tomíci nikdy neměli s KČT navázat tak těsné spojenectví je to na škodu mládežnické organizaci - Opravdu velká chyba vedení spolku.“ „Spolupracujeme s odborem. S oblastí ne.” „Potřebovali by omladit. Zdají se mi otázky ve vztahu TOM-KČT jednostranné, skoro nepatřičné, jakoby účelové. Dovedu si představit cokoli vč.velmi kvalitní spolupráce i samostatný spolek. Upřímně řečeno, KČT mi nikterak nevadí, je dokonce přínosem tento spolek sledovat (125 let činnosti je povznášející). Několik let poctivě značíme, sem tam pomůžeme s nějakým pochodem. Nemáme zásadnější problém.“ „Je to zřejmě opět o lidech a jejich nadšení, zaměření, času, zvyklostech.. My jako oddíl jsme neměli nikdy žádný důvod kontaktovat zdejší turisty a zřejmě to funguje i oboustranně. Pro mě zcela osobně (!) je hronovský turistický spolek zatuchlý, vedení příliš konzervativní (matka je členka, znám poměry).“ „Děkujeme za občasné dotace, které od KČT dostaneme. Naposledy nám KČT zakoupilo Tatami, které k naší činnosti každotýdně používáme. Jinak jsme pouze od roku 2000 formálními členy v odboru Kostka díky Asociaci. V devadesátých letech jsme byli samostatný odbor 1090-Zelená Ťápota vedený pod oblastí Praha.“

16 „Jako celek je to skupina stárnoucích mrzoutů, kteří si jen stěžují jak za nich bylo všechno jinak, brání se technologiím (20 let prožívá bum GPS a já dnes na plánování pěších tras nevyužívám mapy KČT ale seznam, mapy tištěné s rastrem, který nemá nic společného s rovnoběžkami a poledníky, to je snad sen). Náš odbor je však velmi vstřícný a i když nemáme na vše stejný názor plně nás podporují a to i když se naši odrodilci nestávají členy KČT. Velmi jsme s nimi spokojeni a doufám, že i oni s námi.“ „Nemám...beru je...“ „Funkcionáři KČT by měli mít více pochopení pro potřeby tomíků.“ „Nás pořád neberou - jsme jakoby navíc “ „Rádi bychom spolupracovali, avšak není zájem. Odbor se připomene jen během ledna, když je potřeba zaplatit členské příspěvky.“ „Jenom vidím jak Klub stárne. To hlavně zde u nás v Tanvaldě. Velkým plusem pro nás je možnost využívání klubovny, kterou si náš oddíl opravil a dále udržuje za finanční pomoci KČT.“ „Dobře se nám spolupracuje s KČT, protože jsme si sami sobě založili odbor, je nás osm oddílů a sami si rozhodujeme o sobě-jinak se moc s Klubem nestýkáme, máme tolik svých akcí, že se klubovních nezúčastňujeme. Chodit někam na chaty oslavovat výročí nás nějak nebere...“ „S oblastí dobře, s odborem hůře, ale je to o lidech.” „Jsem členkou výboru oblast. klubu KČT.“

17 „Jestli se nepletu, je to již téměř 15 let, kdy byla ve stanovách zakotvena úprava vztahů mezi KČT a Asociací TOM, s tím, že členové Asociace se stávájí automaticky i členy KČT. a zástupci obou spolků sedí vzájemně ve vedení obou spolků. Přesto mám stále pocit, že mnozí funkcionáři KČT - oblasti Valašsko-Chřiby kam spadají oddíly TOM Zlínského kraje stále nepochopili, že jsme vlastně rovnocení partneři a měli bychom se vzájemně podporovat. To mohu komentovat tím, že když se jedná o akci KČT zabývá se tím intenzivně celý výbor. Ale když se jedná o i velkou akci tomíků jako je Český pohár, Mistrovstní ČR, nebo Mezinárodní závody v TZ, tak se pomoci nedočkáme a ani zástupci KČT se nedostaví na zahájení těchto závodů. A to se jedná co se počtu účastníků týká o mnohem větší akci než některé preferované akce KČT. Nevím co je na tom pravdy, ale velmi mě překvapila informace, že v nových stanovách KČT se uvažuje o silném očesání pravomocí Asociace ve vedení KČT. „Nulový kontakt,pokud občas,tak negativní.“ „S KČT se nám spolupracuje velmi dobře, p.Pospíšilová která vede u nás KČT, je i jeho zakladatelkou,je velmi vstřícná, ochotná a i ostatní členové turistiky. Společně děláme spoustu akcí pro Chropyni a její okolí. Nikdy mezi námí nevznikly žádné rozepře, vždyť z řad tomíků, se formují pak členové KČT.KČT A TOMÍCI , by měli držet pospolu. Všem jde přece o jednu společnou věc, aby děti a i mladí lidé poznávali nejen naši krásnou vlast, ale i pokud možno celou planetu, učit se přátelství a pomoci jeden druhému. Žijeme jen jednou a život tak rychle ubíhá,tak by jsme neměli život promrhat nesmysnými hádkami a tahanicemi. Po každém člověku, by měla na zemi zůstat alespoň pěkná vzpomínka.“

18 „Osobně pokládám výše uvedené otázky okolo KČT za nebezpečné
„Osobně pokládám výše uvedené otázky okolo KČT za nebezpečné !!! Pokud máme s nimi problémy, nezbývá, než KČT převzít se vším všudy. Ať se nám to líbí, či nelíbí, tak KČT je dlouholetá značka !!!! Vše je v lidech - vím, že máme na všech úrovních nepřátele. Bohužel mnohde se druhá strana neřídí heslem Žít a nechat žít !! A na to také umřou a oni to vědí. Myslím, že mou osobu nelze považovat za osobu dokonale spřízněnou s lidmi okolo KČT a právě o tom to je !!! Záleží vždy na člověku “ „Možná bych uvítal od ústředí podporu pro odbory tomíků.“ „Z mého pohledu naprosto zbytečné a možná kontraproduktivní (pokud si vybavím několik málo schůzí KČT na úrovni kraje). Nicméně chápu, že z pohledu spolupráce na úrovni vedení to může být a pravděpodobně je jinak.“ „Pokud jsou ve vedení Oblastních výborů príma turisté, bývalí a současní tomíci, tak nemůže být problém!!! V naší oblasti vidím spíše ze strany tomíků dloužek vůči KČT. Ale oblasti jsou různé...“ „Všichni členové oddílu jsou současně členy našeho KČT Borotín.“ „V České Lípě nulová podpora, nepříjemní lidé.“ „Nejsme zváni na jejich akce.” „Jsou to naše kořeny a byli nám za komunistů útočištěm.” „Fungují dobře.“ „Nucené členství v KČT (či v Kostce apod.) je pro nás přítěží, KČT jde úplně mimo nás. Chtěli bychom tuto věc úplně zrušit.“

19 „Nelíbí se mě poměrně vysoké příspěvky do oblasti KČT (každý kraj má jinak vysoké), jsou spolu s příspěvky do odboru vyšší než příspěvky Atom a ve srovnání s dotacemi Atomu nepřináší pro oddíl žádný finanční efekt, ani nějaké případné výhody.“ „Jsme mládež KČT a měli bychom přebírat pozice v klubu na všech úrovních.“ „Spolupráce byla formální, nejen jejich vinou. Připadalo mi, že práce s dětmi je důležitější. Jsme však formálně Odborem KČT a jako takový máme majetek (chalupa v Knínici), členství budeme udržovat. Do budoucna bychom to rádi vyřešili převodem majetku na TOM Řež jako člen A-TOM, máme druhé IČ. Uvítala bych konzultaci či právní radu od A-TOM. Vím, že kdybych o ni požádala, nejspíš bychom byli dál.“ „1. Projekt karty Eurobeds je nepovedený a předražený. 2. Až se povede rozjet sekci vodní turistiky, rádi se aktivně zapojíme, může to být možnost i pro naše bývalé a "přerostlé" členy.“ „Sekce Kčt by měli všechny vzájemně víc spolupracovat.“ Jsme rádi jehou součástí. Dává nám to možnost kontinuity mladých a starších až těch nejstarších. Jsme hrdi na to že jsme součásti klubu českých turistů.

20 15) Dovedete si představit, že by tomíci nadále nebyli provázáni s KČT?

21 16) Vyhovují Vám dotační pravidla, která náš spolek uplatňuje?

22 17) Co Vám v našem spolku chybí, co byste uvítal – a do čeho byste se byl ochotný s oddílem zapojit?
„Nechybí nic,možnost totální svobody v rámci spolku je ideální.“ „Málo asociačních chalup na Moravě.“ „Prosím ústředí, aby podpořilo vyšší částkou program Nájmy a Energie, aby nedocházelo ke zbytečnému krácení dotací z důvodu převisu poptávek v této kategorii. „Pravidelný zdravokurz pro vedoucí, musí umět používat první pomoc bez přemýšlení. Ne pro zdravotníky, ale pro běžného vedoucího. Možnost školení na jednotlivé aktivity podporované ústředím s účastí odborníků na danou problematiku. Možná i ve spolupráci s ČRDM. Pokud již jsou pak o nich nevím.“ „Nechybí nic...“ „Nechybí nám nic.“ „Vzhledem k našemu zaměření vše vyhovuje, do organizace TZ se aktivně zapojujeme (i na celostátní úrovni).“ „Vždy je co zlepšovat, ale nemám nic konkrétního. Jsem rád že stíhám standardní oddílovou činnost :)“

23 „Upřesnění k odpovědi č
„Upřesnění k odpovědi č.16 - uvítal bych snížení limitu účasti mládeže do 26 let na dotovaných akcích (např. na 50%). Myslím,že je lepší uspořádat akci i pro menší počet dětí, než neorganizovat nic jenom kvůli tomu,že se třeba na víkendovou výpravu přihlásí jen několik dětí.“ „Nechci odpovídat.“ „Další základna - chalupa - v Moravskoslezské oblasti. Je zde hodně tomíků a oddílů a pouze jedna základna, na kterou se musí člověk objednat až rok a půl předem. Všechny asociační základny jsou SUPER, ale pro víkendové výpravy jsou od nás příliš daleko.“ „Nevadí nám brigáda na chalupách ATOMu - potřebujeme je !!!! Jen se domnívám, že by bylo lepčejší dát na nějakou dotaci ( materiál ) hodinovou brigádu podle výše dotace. Např : např 40 hodin např 20 hodin a ústředně uhradit dopravu na místo a zpět, protože může nastat příklad : dotace desátek doprava 8 lidí atd „

24 „U velkých oddílů nestanovovat horní hranice u dotací (táborové, zelené výkedny, pohádkový les apod.). Přijde mi divné, že jsem omezován, proto, že je nás na taboře hodně a jedeme na tři týdny.“ „Systém je dobrý, snad jen desátky se prodražují poštovným. Začnu řešit převodem.“ „Nechybí nám nic ústředí je vstřícné a pomáhají, když to potřebujeme.“ „nic :-)“ „Určitě větší propagace tomíků v očích široké veřejnosti. S oddílem se určitě rád zapojím do veřejné propagace jako samostatné organizace bez přívěsku KČT.“ „Dlouhodobě mi chybí (a upozorňoval jsem na to již sám v mailu/v diskuzi) kvalitnější podpora vzdělávání vedoucích. Je to těžké, vážím si všeho, co Asociace poskytuje, ale na otázku zkrátka odpovídám takto. Vím, že jsou LTŠ, školení pro akreditace (hlavní vedoucí zot. akcí, zdravotník zot. akcí, cvičitel vodní turistiky, výměny zkušeností), ale pořád mi tam chybí opravdu vzdělávání v oboru zážitkové volnočasové pedagogiky (klíče pro život to již řešili, např. DUHA to využívala), psychologie, vedení teamu,... Naše okresní SVČ toho má např. několik do roka, ale není možné se tam dostat, oni si pochopitelně chrání svoji půdu.“ „Nic mne zatím nenapadá.“ „Cestovní náklady pro osobní auta.“ „Nic mi nechybí - nabídka je pro nás dostačující.“

25 „Začala jsem s obnovou oddílu a nabrala jsem děti od 2-let( cvičení rodičů s dětmi). Jaké však bylo naše rozčarování když jsme zjistili, že na předškolní děti nejsou dotace. Byly to pro nás krušné časy. Naštěstí děti nám dorostly do školního věku. Nicméně předškolních dětí máme stále dost.“ „Nepřemýšlela jsem o tom.“ „Už jsem zapojený dost v našem spolku dost.“ „Podpora a nabídka je velká. Můj problém je osobní vytíženost a jistá opotřebovanost naší party. Není problém co-kam-jak, problém je KDY. Snažíme se získat mladší rodiče ke spolupráci, výhled je nadějný.“ „Chybí nám chalupy na Moravě – ubytování tomíků. Měli jsme iniciativu to změnit, bohužel, nevyslyšenou...“

26 18) Zapojujete se do spolkového dění
18) Zapojujete se do spolkového dění? Zvládáte kromě práce s oddílem pracovat i pro jiné?

27 18a) Zapojujete se do spolkového dění
18a) Zapojujete se do spolkového dění? Zvládáte kromě práce s oddílem pracovat i pro jiné? „Podílíme se na pořádání VTŠ“ „Výpomoc všeličná,ltš,akce na regionální úrovni aj.“ „Pracuji pro jiné i prostřednictvím zaměstnání (ředitel ZŠ a MŠ) a to sebou nese mnoho dalších (bohužel velmi podobných aktivit) = grantování, dotace, EU, výměny atd.“ „Pozvánky vybraným členům ústředí na naše mimořádné akce.“ „Pracuji zároveň jako předseda malého odboru KČT, většinu akcí děláme společně s dospělými, pouze některé máme jen pro tomíky.“ „Brigádníčíme na chalupách a zapojujeme se do Bambiriády, či akcí pro veřejnost. Na ústřední akce jezdíme jako účastníci.“ „Účastníme se občas centrální akce - Kukla, sraz TOM, sněmů, pro oddíly v kraji jsme asi 3 x organizovali krajskou akci, roky jsme se výzměně angažovali na Bambiriádě.“ „Děláme asociaci dobrou reklamu na místní, krajské, ale i celostátní úrovni. Budu pracovat v radě pro vzdělávání.“

28 „Snažíme se pomoci se vším, o co jsme požádání
„Snažíme se pomoci se vším, o co jsme požádání. Půjčujeme oddílům materiál a tábory. Pořádáme společné akce na krajské úrovni. Vedeme pomoc přírodě - úklid turistických tras. Jezdíme na významné akce (Olympiády, Železné tomíky, sněmy, Motýlky...) a také na významné akce KČT (konference, srazy, zimní srazy, Poslední Puchýře, krajské srazy, oslavy - výročí - turistických chat) atd.“ „Né jako výmluva : = pořádáme každoročně 2-3 celostátní akce - máme 3 latifundie“ „Je pravda, že pro jednoho vedoucího je toho dost. Myslel jsem, že toho v důchodu stihnu víc.“ „Ano, náš oddíl se zapojuje do brigád na chalupách, Janov, Polana. Oddíl pomáhal zabezpečit sněm v Brně, Olympidádu v Brně a turistický sraz na Zouvalce. Podíleli jsme se na mnoha Bambiriádách. Zapojili jsme se do prezentace tomíků na RegionTour již po dva roky.“ „V obci plánujeme akce pro veřejnost, procházka na štědrý den, pohádkový les.“ „Pořádali jsme dvakrát Turistický závod.“ „Další všemožné náčelníkoviny.“ „TZ - všech stupňů.“

29 „Nevysíláme členy na ústřední akce kromě několika táborových škol.“
„No, nejvýstižnější by bylo: Práce s oddílem mne zcela vytěžuje a zaměstnává, jsem rád že stíhám ale ano-občas uspořádám akci pro oddíly z kraje- už prakticky každoročně děláme krajské kolo Turistických závodů, příští rok podruhé mistrovství MSK. Na chalupách sice pravidelně nebrigádničíme, leč máme vlastní táborovou základnu, které věnujeme ročně stovky hodin práce a je využita oddíly z A-TOMu, Junáka a SVČ po celou dobu prázdnin, navíc příští rok chceme zase rozjet i druhý tábor v Jeseníkách.“ „V Asociaci nic nepostrádám, každý si najde svoji oblast.“ „Pomáháme s organizací Železného tomíka.“ „Pořádáme každoročně strašidýlkovou cestu pro veřejnost, vypomáháme obci s přádáním sportovního dne také pro veřejnost.“ „Nejedná se sice o spolupráci s ústředím, ale náš oddíl, spolu s oddílem 4720 Hyperion již více let pomáhá s organizací akcí pro děti z azylového domova sv. Zdislavy pro matky v tísni. „Místopředseda ATOM ČR“ „- adaptační akce pro neorganizovanou mládež - tábory pro neorganizovanou mládež - sjíždění řek pro neorganizovanou mládež“ „Potřebuji jen doplnit, že v minulosti jsme velkou ústřední akci uspořádali, ale v současnosti je to nemyslitelné.“

30 19) Spolupracuje Váš oddíl s krajánkem Vašeho kraje?

31 20) Podporuje vás v práci s oddílem vaše obec, město?

32 21) Dáváte jeden výtisk Tomíka k dispozici svým instruktorům, rádcům, starším dětem v oddíle?

33 22) Co říkáte našemu časopisu, co byste v Tomíkovi uvítal?

34 22a) Co říkáte našemu časopisu, co byste v Tomíkovi uvítal?
„Nejpřínosnější jsou pro mě konkrétní informace z dění oddílů - kdy bydleli na výpravě, co kde zajímavého viděli a potkali, konkrétní náměty na akce, hry...“ „Větší propagaci her - novinek, návody, témata schůzek. Hra vedená prostřednictvím časopisu mezi oddíly korespondenční - viz Hlasatel, viz Skaut apod.“ „ :-) „ „Rád bych častější vydávání a také dvoustranu pro vedoucí, takový inspiromat. Rozebrat nějakou teorii, přinést zprávu o nových modních aktivitách, návody na užitečné věci. Dvoustranu bych umístil do středu aby se dala lehce odstranit před poskytnutím Tomíka dětem.“ „Obsahově mě vyhovuje, doplnil bych rubriku - netradičních a jednoduchých her pro větší kolektivy.“ „S Tomíkem mám dlouhodobě problém v tom smyslu, že to svým obsahem není časopis pro děti a je pro mne těžko uchopitelný (ne fyzicky).“ „Návody na hry, teorii pedagogiky, příklady, reportáže ze života oddílů.“

35 „Tomík je super, náplní i graficky!!!“
„Metodika práce s dětmi, nábor dětí, zisk výkonnostních odznaků.“ „Většinu dětí, které časopis v klubovně čtou nezajímá kde který oddíl byl na výletě nebo jakou dělal akci všichni čtou jen Veverka. Bylo by dobré zařadit nějaké povídky nebo i soutěže. Orientaci vůbec ne politickou- to nechme politikům!!Děti by bylo vhodné vést k národní hrdosti, což v naši době chybí.Dále odborné návody a názvy z oborů turistiky a táboření. Tak trochu by bylo dobré vzít si vzor z Foglarových časopisů Vpřed a Mladý hlasatel.“ „Vzhledem k tomu, že každý rok hledáme nové tábořiště by jsme uvítali inzerci s volnými tábořišti.“ „akčnost Tomíka - odebíráme Skaut - Junák - rady tábornické, typy na výpravy - z úst vedoucích oddílů - rubrika typu: jak na nábory ve školách?“

36 23) Využíváte spolkové chalupy?

37 24) Účastnili se někdy členové vašeho oddílu letní táborové školy?

38 25) Účastníte se turistických závodů?

39 26) Zaznamenal jste pokles naší členské základny v posledních letech?

40 27) Jste ochoten se angažovat v krajské radě, v práci nějaké komise či rady, podílet se na celostátních projektech atd.?

41 28) Co říkáte ediční činnosti?

42 28a) Co říkáte ediční činnosti?
„Táborová dobrodružství, Tomík.“ „Myslím, že například Kalendarium v tištěné podobě je v dnešní době přežitek - osobně by mi úplně stačilo Kalendarium elektronické, průběžně aktualizované. Totéž Tomík Tomíkovi - lepší by byla pravidelně aktualizovaná elektronická podoba. Jinak publikace TOM jsou obvykle opravdu krásné a pečlivě udělané.“ „KATALOG Tomík Tomíkovi.“ „Využiji prostor k rozšíření odpovědi na TZ. Bohužel není zde možnost závodili jsme, ale už nezávodíme. Proč? Děti by asi šly, ale mně se závody již nelíbí. Když jsem závodil, tak jsem si zapamatoval přátelskou atmosféru, závodění s kamarádem a kupu legrace. Po snaze udělat z přátelských závodů profi závod jsme zaznamenali větší a větší napětí, tlak na děti z jiných oddílů. Běžná situace byla, že vedoucí seřval účastníka za neúspěch. Toto, jsme pak s ostatními uvážili, nemáme zapotřebí se účastnit. Jezdíme na Železného Tomíka. Maximální spokojenost přátelská atmosféra, povzbuzování napříč oddíly a výhru vám přeje i ten poslední. Navíc nenutí oddíl jen závodit díky nesmyslné četnosti.“ „Chybí vydávání konkrétní činnosti, kompletní táborové hry - viz.Táborová dobrodružství (skvělý počin!!!), Náměty, nápady, návody.“

43 „Chalupář a komiks Veverk Tomík.“
„Tomík tomíkovi.“ „Kalendárium.“ „Tomík, výroční zprávy. Chalupáře jsme si prolistovali a podívali se na základny-kromě Kaménky a Polany jsou ostatní mimo náš dosah nebo kapacitně malé(Kusalíno) takže jezdíme v kraji po chalupách jiných spolků (DDM,SVČ,BVÚ) Táborová dobrodružství studují naši tvůrci programů-jsem zvědav, co použijí...Nevím, ale uvítal bych v katalogu tomík tomíkovi všechny táborové základny našich oddílů a klubovny, i když je vlastníci nenabízejí k zapůjčení-pro inspiraci a spolupráci... eventuálně výměnný pobyt.“ (Poznámka předsedy: „Proboha, když nám oddíly budou své základny ke zveřejnění posílat, rádi je zveřejníme. Jenže „vyrazit“ z některých našich oddílů tuhle informaci je často nemožné!“) „Tomík,Chalupář.“ „Je okolo toho strašně práce a elánu - vážím si toho!!!!“ „Kalendárium, výroční zprávy .“ „Tomík, Tomík tomíkovi.“ „Chalupář, Táborová dobrodružství.“

44 „1) Chalupář, 2)Tomík, 3)Táborová dobrodružství, 4)Výroční zprávy, Tomík Tomíkovi...“
„katalog Tomík Tomíkovi, Tomík. “Přiznávám, že publikace Táborová dobrodružství mi unikla.“ „Táborová dobrodružství, Tomík.“ „Komiks Joachym. Hry Hopa a spol.“ „Tomík, Tomík tomíkovi.“ „Chalupář, Táborová dobrodružství.“ „Myslím, že se spolek nemá za co stydět. Některé publikace (Chalupář, Hopovy táborové hry a pod.) jsou velmi zdařilé. I když nesleduji nějak zásadně činnost jiných obdobných spolků, myslím, že v tomhle jsme dost jedineční...“ „Kalendárium“

45 29) Chystáte se vést oddíl (pod naší hlavičkou) i v budoucnu?

46 30) Máte vyškoleného hlavního vedoucího tábora?

47 31) Vyhovuje vám současná délka školení hlavních vedoucích tábora - tedy jeden víkend?

48 32) Je potřebné školení vedoucího oddílu?

49 33) Jsme vyškoleni v dalších odbornostech:

50 34) Potřebovali bychom školení v dalších odbornostech:

51 35) Jak jste na tom v oddíle se znalostmi první pomoci u vedoucích a mládeže?

52 36) Trénujete s dětmi poskytování první pomoci?

53 37) Jak se stavíte v oddíle k problémům šikanování, drog a sexuálního obtěžování?

54 37a) Jak se stavíte v oddíle k problémům šikanování, drog a sexuálního obtěžování?
„poradny SPOD“ „S manželkou jsme oba kantoři , ona je navíc preventistka na škole a chodí pravidelně na školení v rámci své profese. Při šikaně bychom se pro radu obrátili na MYŠ, při drogách na Renarkon jen u sexuálního obtěžování bych si asi nevěděl úplné rady a obrátil bych se pro radu k bývalému členu oddílu, psychologovi.“ „rodiče, škola, v závažnějších případech policie“ „rodiče, škola, PČR, DROPIN...“ „Obrátili bychom se na metodika prevence.“ „ped.-psych. poradna, policie,...“ „Rodiče, školní radu, nebo i na ústředí TOMU. případně celou situaci řešili přímo v oddíle.“ „Jsme tak malý oddíl a jsme vždy přítomni, že skutečně věříme, že se to v našem oddíle stát nemůže.“ „Spíš se svými dětmi tyto problémy diskutuji většinou z oblasti školy, poznám na nich, že je něco trápí a většinou se svěří,slzy, pláč, obejmutí,pomůžu radou, kontaktuji rodiče a případně policii, vše je individuální, ale stává se to. Ti ,kterým jsem pomohla si mě moc váží.“

55 38) Čím je pro nás v oddíle činnost s dětmi?

56 39) Využití her a soutěží v oddíle?

57 40) Máte v oddíle zaveden družinový systém?

58 41) Máte v oddíle dlouhodobou soutěž (např. celoroční bodování)?

59 42) Víte o projektu Klíče pro život?

60 43) Provázání oddílové a profesní kariéry

61 43) Provázání oddílové a profesní kariéry

62 44) Využití zkušeností z oddílu v profesním životě

63 45) Jak sami hodnotíte kvalitu činnosti oddílu

64 45) Jak sami hodnotíte kvalitu činnosti oddílu


Stáhnout ppt "1) Proč pracujete s dětmi v oddíle?"

Podobné prezentace


Reklamy Google