Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva České fytopatologické společnosti o.s. (ČFS) za rok 2007 Výroční členské schůze ČFS za rok 2006 se konala dne 15.3.2007 v Praze-Ruzyni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva České fytopatologické společnosti o.s. (ČFS) za rok 2007 Výroční členské schůze ČFS za rok 2006 se konala dne 15.3.2007 v Praze-Ruzyni."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva České fytopatologické společnosti o.s. (ČFS) za rok 2007 Výroční členské schůze ČFS za rok 2006 se konala dne 15.3.2007 v Praze-Ruzyni

2 Obecné informace o ČFS Založena v roce 1996 V letech 1996-2007 předseda Prof. Ing. V. Táborský, CSc. Od 4. června 2007 předseda Prof. Aleš Lebeda Členem European Foundation for Plant Pathology (EFPP) V letech 2000-2002 presidentem EFPP Prof. V. Táborský Členem Rady vědeckých společností České republiky

3 Výbor společnosti Prof. A. Lebeda (předseda) Prof. V. Táborský (místopředseda) Doc. J. Polák (vědecký tajemník) Ing. P. Komínek (hospodář) Ing.V. Mokrá (pokladník) Ing. H. Klenová-Jiráková (zapisovatelka), zástup za Ing. R. Krejzarovou RNDr. J. Nedělník

4 Zasedání výboru ČFS v roce 2007 27.3. 4.6. 16.10. Členská základna 2001=52 2004=62 2007=74 2008=76

5 Přijetí nových členů v roce 2007 Ing. Hana Klenová-Jiráková Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. RNDr. Božena Sedláková, Ph.D. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. Ing. Jana Víchová, Ph.D. Ukončení členství v roce 2007 Ing. Blanka Pekárová-Kyněrová Mgr. Zdeňka Poncarová Prom.biol. Zdeňka Procházková Ing. Jaroslav Rod, CSc. Ing. Karel Říha Požádali o ukončení členství v roce 2007 Ing. Jiří Babinec

6 Přijetí nových členů v roce 2008 Ing. Alena Hauptmanová Ing. Dagmar Pouvová Ing. Vendula Grigová Ing. Vladimír Šašek

7 Aktivity v roce 2007 1. Národní akce Seminář „Fytopatologicky významní zástupci z říše Protozoa a Chromista“, který se konal dne 15.3. 2007 v Aule VÚRV v.v.i. v Praze – Ruzyni, semináře se zúčastnili nejen členové ČFS, ale i další zájemci ze široké odborné a vědecké veřejnosti (celkem 87 účastníků).

8 2. Mezinárodní sympozia a konference „The Downy Mildews“ 2nd International Symposium, 2-6 July, 2007, Olomouc Celkem 80 účastníků, většina z nich (70) byla ze zahraničí (z 20 zemí Evropy, Ameriky a Asie). ČFS se podílela na organizaci sympozia společně s Palackého Universitou v Olomouci a Českou vědeckou společností pro mykologii, s přispěním ISPP, BSPP a BMS.

9 Prof. A. Lebeda se rovněž podílel na organizaci mezinárodní konference „Population and Evolutionary Biology of Fungal Symbionts“, která se konala ve dnech 29.4.-4.5.2007 v Asconě (Švýcarsko) pod patronací ETHZ - Swiss Federal Institute of Technology v Zurichu

10 Výroční ceny, soutěže a práce s mladými odborníky ČFS vyhlásila Soutěž pro členy v kategorii mladých vědeckých a výzkumných pracovníků do 35 let o finanční příspěvek na vložné na 9. Mezinárodní kongres rostlinné patologie (ICPP), který se bude konat v Turínu (Itálie) v srpnu 2008. Na základě dodaných přihlášek a materiálů, Výbor ČFS vybral: Ing. Janu Mazákovou (11.500,-), Ing. Michaelu Kochanovou (11.500,-), RNDr. Michaelu Sedlářovou (23.000,-), a podpořil je v celkové částce 46 000,- Kč na úhradu vložného.

11 Projekty „Fytopatologicky významní zástupci z říše Protozoa a Chromista“, realizováno v roce 2007 „Fytoplazmy - významné patogeny rostlin“ (realizace zahájena v roce 2007, realizováno 9.4.2008)

12 Publikační činnost Lebeda A., Mazáková J. a Táborský V. (Eds.) PROTOZOA a CHROMISTA - Taxonomie, biologie a hospodářský význam Česká fytopatologická společnost ČFS, Power-Print, Praha, 2006, 92 pp. ISBN 80-903545-1-3

13 Lebeda A. and Spencer-Phillips P.T.N. (Eds.) Advances in Downy Mildew Research, Vol. 3. Palacký University in Olomouc and JOLA, v.o.s., Kostelec na Hané, Czech Republic, 2007, 278 pp. ISBN 80-86636-19-4

14 MacDonald B., Brunner P., Ceresini P., Lebeda A. (Eds.) „Population and Evolutionary Biology of Fungal Symbionts“ ETHZ – Swiss Federal Institute of Technology of Zurich and Palacký University in Olomouc, Zurich and Olomouc, 2007, 86 pp. ISBN 80-86636-18-6

15 Podíl na přípravě a vydávání Plant Protection Science Předseda a řada členů ČFS působí v redakční radě PPS současná situace a výhled

16

17 V současné době se připravuje knižní vydání Kůdela V. (Ed.) „Rostlinolékařská terminologie“ Academia Praha Lebeda A., Spencer-Phillips P.T.N., Cooke B.M. (Eds.) The Downy Mildews - Genetics, Molecular Biology and Control Springer Science, 2008 (in press)

18 Přednášková a popularizační činnost Členové ČFS na celostátních a oblastních seminářích v ČR pro odbornou pěstitelskou a rostlinolékařskou veřejnost přednesli aktuální sdělení v oblasti fytopatologie: doc. E. Prokinová doc. P. Ryšánek doc. J. Polák doc. M. Navrátil Ing. J. Rod RNDr. E. Sychrová Ing. P. Svoboda Ing. J. Svoboda prof. K. Veverka Ing. E. Dušková Ing. V. Mokrá Ing. M. Lánský Doc. Ing. B. Cagaš Ing. J. Mertelík Ing. R. Hrubý Ing. J. Korba RNDr. J. Nedělník doc. B. Voženílková prof. A.Lebeda

19 Kontakty a spolupráce Česká společnost rostlinolékařská Česká vědecká společnost pro mykologii British Society for Plant Pathology British Mycological Society International Society for Plant Pathology

20 Ostatní činnosti v roce 2007 1. Provedena přeregistrace ČFS na ČFS o.s. a veškeré úkony s tím spojené (stanovy, razítko atd.) 2. Rozeslána publikace „Protozoa a Chromista“ 3. Účast na zasedání Rady vědeckých společností ČR 4. Řešení otázky podvojného účetnictví

21 Výhled do roku 2008 1. Realizace semináře „Fytoplazmy“ 2. Příprava nového projektu a semináře (otevřeno k diskusi) 3. Reprezentace na ICPP v Torině 2008, jednání delegátů EFPP (A. Lebeda, J. Polák) 4. Úprava a doplnění www stránek 5. Stabilizace a rozšíření členské základny 6. Zpracován (V. Táborský) úvodník do Rostlinolékaře o ČFS 7. Konference o ochraně rostlin, Brno 2009 8. V. Táborský navrhuje uspořádat diskusní seminář o materiálu „A Vision of Plant Pathology in the 21st Century“ (APS), co by bylo z toho akceptovatelné pro ČFS 9. Výroční členská schůze 2009 – volební - příprava a návrhy kandidátů (předseda, výbor) - způsob volby předsedy (přímá vs. nepřímá)


Stáhnout ppt "Výroční zpráva České fytopatologické společnosti o.s. (ČFS) za rok 2007 Výroční členské schůze ČFS za rok 2006 se konala dne 15.3.2007 v Praze-Ruzyni."

Podobné prezentace


Reklamy Google