Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE „ IQ Industry“ „Postavení automobilového průmyslu v ČR a aktuální problematika jeho firem“ Ing. Antonín Šípek ředitel Sdružení AP Liberec, 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE „ IQ Industry“ „Postavení automobilového průmyslu v ČR a aktuální problematika jeho firem“ Ing. Antonín Šípek ředitel Sdružení AP Liberec, 1."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE „ IQ Industry“ „Postavení automobilového průmyslu v ČR a aktuální problematika jeho firem“ Ing. Antonín Šípek ředitel Sdružení AP Liberec, 1. října 2008 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION industry

2 2 Firmy Sdružení AP - objem produkce v r. 2007: 640,86 mld. Kč, meziroční růst = 14,3 %

3 3 Podíl Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti ČR (2007) = 20,2%

4 4 Firmy Sdružení AP - objem exportu v r. 2007: 498,48 mld. Kč, meziroční růst = 20,2 %

5 5 Směřování exportu českého autoprůmyslu: do EU téměř 87 %

6 6 Bez firem Sdružení AP by zahraničně obchodní bilance ČR dosahovala záporných hodnot i v letech 2005 až 2007!

7 7 Vlastnická struktura autoprůmyslu - podíly na základním jmění firem (k ): České subjekty celkem: 22,4 % Zahraniční partneři: 77,6 %

8 8 Automobilový průmysl ČR zaměstnává stále více pracovníků (Sdružení AP k celkem: osob )

9 9 Členská základna Sdružení AP Počet firem z ČR zapojených do činnosti Sdružení AP stav k datu

10 10 1. Výrobci vozidel: 14 členů 2. Výrobci dílů a příslušenství: 124 členů 3. Účelové organizace: 22 členů Členská základna Sdružení AP firem

11 11 Výroba vozidel v ČR v roce aktuální situace Index Kategorie vozidel / / 2007stejné období (ks) 2008 / 2007 Osobní / Cars + užitková / LCVs N ,55% Užitková N2, N3 / CVs ,31% Autobusy / Buses ,36% MTC a mopedy / Motorcycles + Mopeds ,73% Přípojná O3, O4 / Trailers (období měsíc) ,18%

12 12 HLAVNÍ FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL v ČR: ŠKODA AUTO, a.s. TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH, s.r.o. AVIA Ashok Leyland Motors, s.r.o. TATRA, a.s. IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. SOR LIBCHAVY, s.r.o. JAWA MOTO, s.r.o. PANAV, a.s. SCHWARZMÜLLER s.r.o. AGADOS, s.r.o.

13 13 Silná pozice dodavatelů - podíl na celkovém objemu produkce v roce 2007: 56,8 %

14 14 Aktuální problematiky firem Sdružení AP Výsledky dotazníkové akce mezi firmami Sdružení AP

15 15 K uvedeným problematikám: VV ývoj kursu Kč, termín přijetí eura v ČR  vzhledem k exportnímu zaměření automobilového průmyslu jsou ekonomické dopady výraznější než v jiných oborech;  větší než průměrné dopady jsou zaznamenány u malých a středních firem a u firem bez zahraniční účasti;  jako reálný se dle podnikatelské sféry jeví kurs mezi 25 až 26 Kč / euro, kritickou hranicí se jeví kurs 23 Kč / euro, pod ní řada firem „nepřežije“;  firmy uvažují o výplatě části mezd v paritě k euru;  vláda by měla vyhlásit termín pro přijetí eura co nejdříve, aby zabránila dalším spekulativním nákupům české měny;  podnikatelská sféra žádá, aby euro bylo přijato k ;  pokud bude vývoj kursu probíhat tak jako v prvním pololetí roku 2008, lze očekávat i přímé dopady na zaměstnanost ve firmách;  tento moment umocňuje globální ekonomická recese.

16 16 K uvedeným problematikám:

17 17 K uvedeným problematikám: CC ena železa (a dalších materiálových vstupů)  je druhou závažnou položkou dopadající negativně na ekonomiku firem;  v této oblasti, dané vývojem trhu, zřejmě nelze očekávat pomoc státu;  v některých případech by možná mohl zasáhnout Úřad na ochranu hospodářské soutěže. CC ena ropy a elekrické energie  ceny dány vývojem na trzích, stát by však v řadě případů mohl více uplatňovat některé regulační mechanismy (nafta, bezin - spotřební daně, energie - ČEZ).

18 18 K uvedeným problematikám: PP racovní síla, její cena, nedostatek kvalifikovaných pracovníků zejména v technických oborech  nutno konstatovat, s dovětkem bohužel, že tak jako v přechodu na euro, tak i v oblasti odborného vzdělávání nás Slovensko předbíhá;  vláda SR již schválila věcný záměr „Zákona o odborném vzdělávání“ § znění má být zpracováno do konce tohoto roku;  slovenský návrh řeší základní disproporce mezi požadavky trhu práce a vzdělávacím systémem.

19 19 K uvedeným problematikám: VV ývoj mezd ve firmách autoprůmyslu

20 20 Relace mezi průměrnou mzdou v České republice a mzdou u firem Sdružení AP Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 111,45% 110,11% 111,15% 111,07% 111,73% 112,10% 114,08% 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč pol % 105% 110% 115% ČRfirmy Sdružení AP mzda u firem Sdružení AP / mzda v ČR Mzdy ve firmách autoprůmyslu jsou vyšší než je průměrná mzda v ČR či v krajích

21 21 Nákup nového osobního automobilu se stává dostupnějším

22 22 K uvedeným problematikám: VV zdělávání v technických oborech Témata k řešení:  Posunout problematiku k reálnějšímu a konkrétnějšímu přínosu pro firmy  Na úrovni jednotlivých partnerů definovat klíčová témata  Zaměřit projekt více na počáteční vzdělávání  Lépe reagovat na aktuální potřeby trhu práce  Podpořit rozvoj informačních aktivit a kariérního poradenství Transformace projektu IQ Auto na IQ Industry

23 23 K uvedeným problematikám: Kampaň na podporu technického vzdělávání - jedná se o vlastní aktivitu Sdružení AP s těmito cíli:  zvýšit prestiž technického vzdělání a škol zaměřených na výuku oborů spojených s automobilovým průmyslem;  zvýšit počet přihlášek na odpovídající školy a to především s vidinou budoucího uplatnění v automobilovém průmyslu;  informovat o možnostech uplatnění ve vývoji automobilů a jejich skupin a dílů;  seznámit s novými technologiemi v automobilovém průmyslu.

24 24 Kampaň na podporu technického vzdělání Cílové skupiny: A) Žáci 8. a 9. tříd základních škol Apel na žáky, kteří mají technické nadání, zájem o technické obory a zároveň apel na žáky, kteří ještě vyprofilovaní nejsou. B) Rodiče žáků Podpůrné argumenty – budoucnost – uplatnění dítěte na trhu práce v technickém oboru – automobilovém průmyslu. C) Výchovní poradci, učitelé a ředitelé škol Informace pro poradce jakožto důležitý poradní orgán při volbě budoucího zaměření – povolání žáků D) Dětské a mládežnické organizace (Skaut, Pionýr a další)

25 25 Kampaň na podporu technického vzdělání Hlavní nástroje: 1. Webový portál - hlavní komunikační prostředí 2. PR kampaň zaměřená na rodiče a výchovné poradce 3. Letáky s racionální argumentací pro výchovné poradce a učitele 4. Internetová kampaň

26 26 Kampaň na podporu technického vzdělání - návrhy

27 27 Vzdělávání v technických oborech Zdroj: Publikace NÚOV „Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním“

28 28 Vzdělávání v technických oborech Zdroj: Publikace NÚOV „Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním“

29 29 Vzdělávání v technických oborech Zdroj: Publikace NÚOV „Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním“

30 30 Vzdělávání v technických oborech (vyšší odborné)

31 31 Vzdělávání v technických oborech (vyšší odborné)

32 32 Vzdělávání v technických oborech (vyšší odborné)

33 33 Vzdělávání v technických oborech (střední odborné s maturitou)

34 34 Vzdělávání v technických oborech (střední odborné s maturitou)

35 35 Další aktuální problematika  Celoroční páteční zákaz jízd kamionů – nesouhlas s návrhem, ekonomické dopady na firmy až 3 miliardy Kč/rok, omezení výroby ve firmách, popření hesla „Evropa bez bariér“ (celoroční páteční zákaz není v žádné zemi EU)  Novela Zákoníku práce – jednání s odbory s cílem nalezení shody v základních otázkách (mobilita a flexibilita pracovní síly)  Průmyslově právní ochrana vnějších dílů vozidel – zásadní nesouhlas s případnou změnou stanoviska ČR (její zrušení?)  Nová „automobilová“ legislativa EU – snižování CO2, předpis na ochranu chodců a další (navrhované směrnice enormně zvyšují náklady a vývoj a výrobu = zdražení výrobků)  Dovozy ojetých vozidel - účast v pracovní skupině MD ČR, cílem je znesnadnění dovozu přestárlých, ekologicky a bezpečnostně nevyhovujících automobilů  Novela Zákona o odpadech č. 185/2001 – problematika ekologické a řízené (evidované) likvidace autovraků a řada dalších

36 36 Shrnutí  Automobilový průmysl = jeden z nejvýznamnějších oborů ekonomiky ČR (přes 23 % průmyslové produkce a exportu České republiky)  Rok 2007 = rekordní výsledky ve výrobě vozidel i dílů, dvojciferný meziroční růst  Potenciál dalšího růstu = potřeba řady kvalifikovaných pracovníků, mzdy jsou nad průměrem ČR i nad průměrem krajů  Nejde jen o výrobu vozidel = silná pozice dodavatelů  Stabilizovaná vlastnická struktura  Současná ekonomická situace – nutnost řešit celou řadu problematik pro udržení konkurenční schopnosti = mimo jiné dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů  Aktivní přístup Sdružení AP – Projekt IQ Auto / Industry a kampaň na podporu technického vzdělávání

37 37 Vzdělávání v technických oborech Podporu projektu „IQ Industry“ a mediální kampaň ke vzdělávání v technických oborech považuje Sdružení AP, mimo jiné, za jednu z hlavních činností pro zbytek roku 2008 a rok industry

38 Děkuji Vám za pozornost Opletalova 55, PRAHA 1 Tel.: Fax:


Stáhnout ppt "KONFERENCE „ IQ Industry“ „Postavení automobilového průmyslu v ČR a aktuální problematika jeho firem“ Ing. Antonín Šípek ředitel Sdružení AP Liberec, 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google