Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Perková Martina; 9.10.2008 Kapitalismus a svoboda, M. Friedman a sociální politika, Záporná daň z příjmu jako alternativa k soc.systému, kritika Hazlitt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Perková Martina; 9.10.2008 Kapitalismus a svoboda, M. Friedman a sociální politika, Záporná daň z příjmu jako alternativa k soc.systému, kritika Hazlitt."— Transkript prezentace:

1 Perková Martina; 9.10.2008 Kapitalismus a svoboda, M. Friedman a sociální politika, Záporná daň z příjmu jako alternativa k soc.systému, kritika Hazlitt M.Friedman H.Hazlitt

2 SOCIÁLNÍ POLITIKA sociální politika, sociální stát, welfare state sociální stát je v současnosti podrobován tvrdé zkoušce (ideologická kritika zleva i zprava) sociální stát je předmětem i praktické kritiky definice: Briggs: a. „zajištění základního příjmu pro každého jedince a jeho rodinu, b. zmírnění nebo překonání sociálních rizik v důsledku možných sociálních událostí s cílem zajistit přiměřenou sociální úroveň, bezpečí a suverenitu jedince, c. poskytování veřejných sociálních služeb (zejména v oblasti školství a zdravotnictví) odpovídající úrovně pro všechny jedince bez ohledu na jejich sociální status.“

3 SOCIÁLNÍ POLITIKA Peacock: „Skutečným účelem welfare state je naučit lidi, jak si počínat bez něho.“ Liberální definice: „Sociální stát změkčuje rizika moderního života, realizuje opatření k zajištění bezpečnosti všech občanů, zvyšuje rovnost příležitostí, a tím tlumí třídní konflikt a podporuje sociální spravedlnost.“ [1][1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%A D_st%C3%A1t[1]http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%A D_st%C3%A1t (online) Navštíveno 8.10.2008

4 2. NEGATIVNÍ DAŇ – koncept Miltona Friedmana M. Friedman říká (co se týče rozdílů v příjmech), že tyto jsou „vyrovnávajícími rozdíly“ snaha vysvětlit dopad vládních opatřeních určených ke změně rozdělení příjmů → působení daní se stává naprosto nevypočitatelné. Řešení: „mnohem nižší úroveň nominálních měr zdanění plus komplexnější daňová základna prostřednictvím rovnějšího zdanění všech zdrojů příjmu…“

5 Současný (světově velmi rozšířený) typ zdanění: „omezuje použití příjmů z existujícího bohatství, zabraňuje akumulaci bohatství, omezuje úroveň spotřeby, produkuje zájem na vyhýbání se riziku a na zhmotňování bohatství.“

6 Důvody zavedení progresivního zdanění příjmů: „financování vládních aktivit na omezení či odstranění chudoby, pro čistě přerozdělovací účely (v tomto bodě jde podle M.Friedmana o „jasný případ použití donucení k odebírání jedněm a dávání jiným a tudíž o přímý konflikt s osobní svobodou.“)

7 NEGATIVNÍ DAŇ představuje „uspořádání, které se nabízí na čistě mechanických základech“ jde o „nahrazení současné odstupňované daňové struktury paušální mírou zdanění příjmů (…)“. paušální míra by podle něj „přinesla mnohem vyšší příjem, nebo by byl ze třech důvodů ohlašován vyšší zdanitelný příjem: 1) existoval by menší zájem než nyní o používání legálních, ale nákladných schémat ke snížení ohlašovaných zdanitelných příjmů (tj.vyhýbání se zdanění), 2) existoval by menší zájem na vyhýbání se ohlašování příjmů, které by měly být podle zákona zdaněny (daňový únik), 3) odstranění nestimulujících účinků současné struktury míry zdanění by vedlo k efektivnějšímu využití existujících zdrojů a k vyšším příjmům.“

8 NEGATIVNÍ DAŇ záporná příjmová daň = subvence „kdyby např.míra dotace byla např. 50 %, dostal by 50 USD. vůbec žádný příjem a pro jednoduchost ani žádné odpočty a míra dotace by byla konstantní → 300 USD kdyby měl jednotlivec nějaké odečitatelné položky (takže jeho příjem snížený o odpočty by byl záporný ještě před odečtením minimální zdanitelné částky), mohl by dostat ještě více pro příjmy > min. částka osvobozená od daní může být míra dotací samozřejmě odstupňována stejně tak jako je odstupňována míra zdanění.“

9 Výhody a nevýhody negativní daně dle M. Friedmana VÝHODY: konkrétní zaměřenost na problém chudoby, nejužitečnější pomoc je pomoc poskytovaná v hotovosti, obecné uspořádání které může nahradit řadu opatření speciálních, přesně vymezuje náklady, které společnost nese, funguje mimo trh, snižuje zájem těch, jimž je určeno, aby si pomohli sami, ale ne úplně, celkové snížení administrativního břemene, mnohem menší nákladnost na fungování tohoto systému.

10 Výhody a nevýhody negativní daně dle M. Friedmana NEVÝHODY POLITICKÉ DŮSLEDKY: stejně jako v současném systému odstupňované daňové struktury vede ke vzniku systému, v němž jsou někteří zdaněni, aby platili dotace ostatním → nebezpečí přeměny v systém, kde většina přesune daně ke svému prospěchu na menšinu.

11 HENRY HAZLITT KRITIKA ZÁPORNÉ DANĚ H. Hazlitt ve svém článku[1] provedl důslednou kritiku návrhu M. Friedmana[1] připouští pouze, že by neměla „tak destruktivní účinek na vlastní iniciativu jako přímo garantovaný příjem.“ [1][1] Henry Hazlitt; Fallacies of the Negative Income Tax. http://mises.org/story/2406 (online) 6.10.2008 http://mises.org/story/2406

12 KRITIKA ZÁPORNÉ DANĚ hlavní problém je „případ jednotlivce či rodiny s nulovým příjmem (…) (kdyby byla záporná daň z příjmu přijata, byl by (…) vyvinut enormní politický tlak,“ aby se minimální konečné platby pro příjemce zvyšovaly) → „základní dávka by se tudíž stala stejně vysokou jako v systému přímo garantovaného příjmu.“ dále by „vyvstal vážný problém s rovností přístupu. → aritmetické dilema záporné daně z příjmu.“

13 Příklad: V současném systému by jednotlivec dostával „řekněme 60 USD týdně. Když posléze začne něco vydělávat, byl by mu placen jednoduše rozdíl mezi vydělanou částkou a 60 USD. V systému záporné daně z příjmu by člověk bez práce také obdržel 60 USD týdně. Ale kdyby si sám za týden vydělal $ 30, tak by stále dostával dávku $ 45 (snižovanou pouze o $ 1 za každé $ 2, které si vydělá sám), což pro něho bude znamenat celkový týdenní příjem $ 75. Pokud bude schopen později sám vydělat celých $ 60, stále bude dostávat podporu $ 30, což jeho celkový příjem zvýší na $ 90. A dokonce když se mu podaří vydělat týdně $ 118, stále bude pobírat $ 1 podpory týdně.

14 Pokud bychom se tomuto výsledku chtěli vyhnout a zavedli zápornou daň z příjmu jenom částečně – a zrušíme například podporu, jakmile někdo bude vydělávat více než $ 60 týdně – dostaneme ještě absurdnější výsledky. Když bude vydělávat $ 58 týdně, tak díky záporné dani z příjmu bude stále dostávat $ 31 týdně od vlády, takže jeho celkový příjem bude $ 89. Pokud se však dopustí hlouposti, že by vydělal jen o dva dolary více, skončí s čistou ztrátou $ 29 týdně. Takže záporná daň z příjmu by vytvořila ohromnou tendenci dostat se a zůstat na sociálních dávkách..“

15 Příklad má ukázat, že: „záporná daň z příjmu by vytvořila ohromnou tendenci dostat se a zůstat na sociálních dávkách, dilematu záporné daně nelze uniknout, ani pokud změníme procentní sazbu, podle které bude podpora redukována s tím, jak se vlastní příjem bude zvyšovat, navíc si současně uchovává fatální defekty přímo zaručeného příjmu.“[2][2] [2] http://sumavak.bloguje.cz/668208-clovek-proti-socialnimu- statu.php (online) 7.10.2008http://sumavak.bloguje.cz/668208-clovek-proti-socialnimu- statu.php

16 Použité zdroje Milton Friedman; Kapitalismus a svoboda Henry Hazlitt; Fallacies of the Negative Income Tax. http://mises.org/story/2406 (online) Navštíveno 6.10.2008. http://mises.org/story/2406 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD _st%C3%A1t (online) Navštíveno 8.10.2008. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD _st%C3%A1t http://sumavak.bloguje.cz/668208-clovek-proti- socialnimu-statu.php (online) Navštíveno 7.10.2008. http://sumavak.bloguje.cz/668208-clovek-proti- socialnimu-statu.php http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/zha_ssaz.htm (online) Navštíveno 9.10.2008. http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/zha_ssaz.htm

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Perková Martina; 9.10.2008 Kapitalismus a svoboda, M. Friedman a sociální politika, Záporná daň z příjmu jako alternativa k soc.systému, kritika Hazlitt."

Podobné prezentace


Reklamy Google