Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lze uhlí jako významný a průmyslový zdroj ČR zcela nahradit?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lze uhlí jako významný a průmyslový zdroj ČR zcela nahradit?"— Transkript prezentace:

1 Lze uhlí jako významný a průmyslový zdroj ČR zcela nahradit?
Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., analytik nerostných surovin ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Těžba uhlí v ČR: alternativy budoucího vývoje 1. června 2010, Marriott Hotel, Praha

2 Struktura prezentace Mezinárodní souvislosti
Postavení uhlí v energetickém mixu ČR Domácí trh s uhlím – současná situace a výhled Otázka ÚEL Role státu

3 Mezinárodní souvislosti – změny situace na světovém trhu surovin
Noví globální hráči – překlopení dosud platných principů na světovém trhu nerostných surovin Nová surovinová spojenectví, surovinová diplomacie Reakce Evropy – Raw Materials Initiative Obrovská dovozní závislost členů EU Zatím jen neenergetické nerostné suroviny 3 pilíře: vyšší využívání domácích zdrojů; budování vzájemně výhodných ekonomických vztahů se surovinově vybavenými státy; podpora materiálově úsporných technologií Připravuje se obdobná iniciativa i pro energetické suroviny S domácím nerostně surovinovým potenciálem je nutno nakládat velmi obezřetně, možnost jeho využívání je jednou z našich významných komparativních výhod v rámci EU

4 Výhled světové spotřeby uhlí
V roce 2008 se Čína překlopila z pozice vývozce ČU do pozice dovozce ČU z Vietnamu Při tom zůstává nadále největším světovým producentem Dtto se stalo např. již v roce 2003 v případě železné rudy

5 Postavení uhlí v energetickém mixu a v hospodářství ČR
V roce 2009 bylo v ČR vytěženo 10,6 mil. t černého uhlí (12,6 mil. t v 2008); resp. 45,4 mil. tun hnědého uhlí (47,5 mil. tun v 2008) Domácí hnědé uhlí se dosud naprosto zásadním způsobem podílí na výrobě elektrické energie a výrobě tepla, černé uhlí je rovněž využíváno při výrobě elektrické energie, ale zejména je surovinovou základnou pro domácí i středoevropský hutní průmysl Domácí produkce hnědého uhlí plně pokrývá domácí spotřebu, naopak černé uhlí je předmětem ZO na straně dovozu i vývozu Podíl domácích zdrojů na konečné spotřebě energie tvoří cca 50% Čistá výroba elektřiny z domácích zdrojů plně pokrývá domácí spotřebu Podíl výroby tepla z domácích paliv ve všech zdrojích tepla činí cca 60%, v centralizovaných zdrojích tepla více než 80%

6 Tuzemská spotřeba PEZ 2005-2050
Zdroj: MPO, návrh aktualizace SEK

7 Struktura výroby a spotřeby elektřiny 2005-2050
Zdroj: MPO, návrh aktualizace SEK

8 Zdroj: MPO, návrh aktualizace SEK
Energetický mix 2005, 2030, 2050 Zdroj: MPO, návrh aktualizace SEK

9 Zdroj: MPO, návrh aktualizace SEK
Výroba elektřiny 2005, 2030, 2050 Zdroj: MPO, návrh aktualizace SEK

10 Těžba černého uhlí v ČR v letech 1987-2009 (mil. tun)
Zdroj: ČGS-Geofond, státní Bilance

11 Struktura CZ trhu s černým uhlím
Dva relativně samostatné trhy Koksovatelné Energetické 1 výrobce Oba trhy velmi otevřené pro ZO Export (koksovat.) ročně 3,5-4 MT (SK, PL, AT) Export (energet.) kolem 2,5 MT (AT, PL, SK, DE) Import cca 1 MT (energet., PL) Užití: výroba koksu (3MT), výroba elektřiny (2,5 MT=6,1 TW= 7% vyrobené elektřiny) Zdroj: ČSÚ, MPO, VÚPEK ECONOMY, s.r.o.

12 Těžba hnědého uhlí v ČR v letech 1987-2009 (mil. tun)
Zdroj: ČGS-Geofond, státní Bilance

13 Zásoby černého uhlí a jeho disponibilita
Následující tabulka a tři modelové grafy vycházejí z různých zdrojů a metodik výpočtu – nejkonzervativnější jsou životnosti počítané z tzv. vytěžitelných zásob státní Bilance, o něco delší jsou životnosti dle metodiky JORC (hodnocení konkrétních těžebních plánů a zásob v těžebních blocích). Optimistický scénář vychází při zohledenění možností moderních těžebních technologií, které zavádí OKD (program POP 2010) Společnost Důlní podnik Vytěžitelné zásoby k dle státní Bilance Stav zásob dle JORC k Stav zásob s prog. POP k OKD Darkov 49,700 47,467 85,000 ČSM 48,492 52,582 116,000 Paskov 21,889 26,828 29,000 Karviná – ČSA 46,991 77,242 129,000 Karviná – Lazy 24,980 24,000 Celkem MT 192,122 228,119 388,000 Zdroj: ČGS-Geofond, VÚPEK ECONOMY s.r.o.

14 Výhled těžeb černého uhlí ze zásob dle státní Bilance
Zdroj: MPO, VÚPEK ECONOMY s.r.o.

15 Výhled těžeb černého uhlí dle JORC
Zdroj: VÚPEK ECONOMY s.r.o.

16 Zdroj: VÚPEK ECONOMY s.r.o.
Výhled těžeb černého uhlí s pomocí moderních technologií (prog. OKD POP) Zdroj: VÚPEK ECONOMY s.r.o.

17 Stavy zásob hnědého uhlí a jejich disponibilita
Pánev Společnost Důl / Lom Vytěžitelné zásoby k dle státní Bilance (MT) Podnikatelsky vytěžitelné zásoby k (MT) Severočeská Litvínovská uhelná, a.s. ČSA 39,788 42,6 Vršanská uhelná, a.s. Hrabák (Vršnany+Šverma) 200,674 323,4 Důl Kohinoor, s.p. Centrum 0,881 0,9 Celkem CzechCoal 241,343 366,9 Severočeské doly Libouš 275,395 275,4 Bílina 192,912 192,9 Celkem SD 468,307 468,3 Sokolovská Sokolovská uhelná, a.s. Jiří 110,025 88,3 Družba 32,574 55,2 Marie 33,363 - Celkem SU 175,962 143,5 Celkem ČR 885,612 978,7 Zdroj: ČGS-Geofond, VÚPEK ECONOMY s.r.o.

18 Zásoby za územně ekologickými limity
Stav vytěžitelných zásob k (kvalifikovaný odhad): 840 MT Varianta 1: Zvýšení zásob o cca 100 MT za limity na Bílině Varianta 2: Zahrnutí zásob i za limity na ČSA (II. až IV. etapa) o cca 770 MT

19 Výhled těžeb hnědého uhlí dle zásob státní Bilance
Zdroj: MPO, VÚPEK ECONOMY s.r.o.

20 Výhled těžeb hnědého uhlí při částečném odblokování zásob za ÚEL
Zdroj: VÚPEK ECONOMY s.r.o.

21 Výhled těžeb hnědého uhlí při úplném odblokování zásob za ÚEL
Zdroj: VÚPEK ECONOMY s.r.o.

22 Role státu Stát by měl: A) nastavovat mantinely a všem stejná pravidla pro podnikání B) mít jasno ve svých strategických záměrech (SEK, SP) C) posilovat surovinovou a energetickou bezpečnost Ad A) žádný průmyslový obor by neměl být diskriminován ve svém podnikání – těžební průmysl stojí na samém počátku celého spektra průmyslových odvětví a také již dávno není průmyslem „špinavým“ či destruktivním a umí po sobě kvalitně uklidit Ad B) stát by měl dbát na to, aby těžební společnosti využívaly zásoby nerostných surovin hospodárně, používaly co nejmodernější těžební technologie, neopodstatněně neodepisovaly zásoby, snižovaly podíl ztrát Ad C) v dnešním světě jsou nejbezpečnějšími zdroji zdroje na vlastním teritoriu a země, které mají na převážně domácích zdrojích postavenu výrobu elektrické energie mají obrovskou bezpečnostní výhodu do budoucna

23 Dovoz černého uhlí do Evropy
…… na místo závěru…… Dovoz černého uhlí do Evropy


Stáhnout ppt "Lze uhlí jako významný a průmyslový zdroj ČR zcela nahradit?"

Podobné prezentace


Reklamy Google