Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc."— Transkript prezentace:

1 Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc.
HR Živě Práce a trh práce z hlediska ekonomické psychologie

2 Co je to ekonomická psychologie:
IAREP International Association for Research in Economic Psychology

3 Obecné problémy Koupě a prodej, práce, dělba práce, uzavřené hospodářství, barter, peněžní směna, konkurence, vzácnost, hojnost, chudoba a bohatství, nabídka, poptávka, trh, (antiky, středověku, průmyslové revoluce a trh informační společnosti)

4 Specifické problémy: Symbolové ekonomiky, primitivní ekonomiky, alternativní ekonomiky, dary, spoření, půjčky, daně, ekonomická socializace dětí, gambling a loterijní průmysl, domácnost, peníze, firmy.

5 Pojem práce - sběrači: sled pohybů a úsilí
reflexe, znalost, co mám udělat, co nikoli, jak, kdy. obraz světa obraz sebe. rovnováha odrazu i projektu, uspokojování svých potřeb i hledání vlastní identity.

6 Pojem práce - lovci: taktika: „zde a nyní“,
„tam a tehdy“ (predikce chování zvěře). obraz sebe v zrcadle světa, ale i rovnocenného partnera (zvířete).

7 Pojem práce - zemědělci
Práce obrazem sebe + partnera (vymezeného, kultivovaného segmentu přírody) vůči (okolnímu) světu.

8 Pojem práce - řemeslní výrobci
Práce obrazem sebe v zrcadle materie. Řemeslník získává svou identitu ze svého výrobku. Průmyslový dělník ji naopak ztrácí.

9 Pojem práce - obchodníci
strategická investice do obrazu sebe v zrcadle světa.

10 Pojem práce Kladu cihlu na cihlu Stavím zeď Stavím chrám…

11 EAWOP Praha 2001 Globalizace: příležitosti a hrozby
Trendy: Sebemotivace Sebemarketing Pokles supervize Globalizace

12 Oblast uplatnění psychologie (M.Frese):
Nárůst komplexity Nárůst diverzity Vyjednatelnost identity Nutnost spolehnutí se Na sebe Na druhé

13 Uplatnění psychologie (Riegel):
Globální x lokální Do pohybu základna měření Globální prostor nemá „vnějšek“

14 Uplatnění psychologie (Roe)
Toky vědomostí Pokles překážek Nárůst potenciálu člověka

15 Uplatnění psychologie (Ones):
st.: dílny, unikáty 20. st.: továrny, masová výroba 21. st.: dílny, unikáty Indidividuální výrobci Sítě výrobců/spotřebitelů Velké („malé“) firmy (Welch GE)

16 Uplatnění psychologie (Fišera):
Strategie HRD Přenosné znalosti a dovednosti Trénink pro mezinárodní konkurenci Participace Národní sebedůvěra

17 Uplatnění psychologie (symposia):
Propouštění a fůze (survivor sickness) Efektivní týmová práce (sebeřídící týmy) Od vyhoření k angažovanosti (síly x slabiny) Řízení znalostí a učení Proaktivita v práci a organizaci

18 EAWOP Stockholm 07 A.Udržitelné organizace: produktivita, kvalita služeb, bezpečnost práce, zdraví při práci (Workplace Health) B.0. Řízení lidských zdrojů (výběr a hodnocení, odměňování, hodnocení výkonu, plánování a řízení kariéry, volba zaměstnání, diverzita pracovních míst, strategie lidských zdrojů)

19 EAWOP Stockholm 07 C.0. Organizační změna a vývoj (Proces organizační změny, programy vývoje organizací, fůze a akvizice, snižování stavů a outplacement, outsourcing, privatizace, řízení organizačních změn, konzultování, koučování a poradenství)

20 EAWOP Stockholm 07 D. Změny pracovních vztahů (psychologická smlouva, částečný úvazek, práce na dobu určitou, sebezaměstnání, pracovní nejistota, zaměstnatelnost) E. Vstup, výstup a mobilita (vstup na trh práce, kariérní vzorce a mobilita, fluktuace, nezaměstnanost, návrat do práce, stárnutí (aging) pracovní síly a odchod do důchodu

21 EAWOP Stockholm 07 F. Technologie a vědění (organizační učení, transfér znalostí, řízení technických inovací,člověk-technologie interface, lidské faktory a ergonomie, kognitivní zátěž)

22 EAWOP Stockholm 07 G. Pracovní stres a blaho zaměstnance (pracovní stresory, vyhoření a únava, absentismus a pracovní neschopnost (sick-leave),psychobiologické stresové reakce, obnova sil (recovery) „odtočení“(unwinding), řízení stresu, vyrovnávání se a sociální podpora, blaho, angažovanost)

23 EAWOP Stockholm 07 F. Technologie a vědění (organizační učení, transfér znalostí, řízení technických inovací, člověk-technologie interface, lidské faktory a ergonomie, kognitivní zátěž) H. Interface práce a rodiny (konflikt rodiny a práce, rovnováha práce a rodiny, přesahy (crossover), organizace přátelská vůči rodině (family-friendly org.) Organizační chování (pracovní postoje a hodnoty, závazky vůči organizaci a identifikace, pracovní motivace, výkon (performance), důvěra, spravedlnost v organizaci)

24 EAWOP Stockholm 07 J. Organizační struktura, kultura a klima (Struktura organizace a její design, kultura organizace, multi-kulturní organizace, organizační klima, komunikace v organizaci, analýza a návrh prací, časová struktura práce (scheduling), Etika organizace a sociální odpovědnost, teorie organizace) K. Vedení lidí a management (modely vedení, vedení a kultura, řízení flexibility, řízení rozmanitosti, řízení konfliktů, vyjednávací dovednosti a procesy, rozhodování)

25 EAWOP Stockholm 07 L. Týmy a pracovní skupiny (týmové a skupinové procesy, meziskupinové vztahy v práci, tvorba týmů a efektivnost, týmová práce , tvořivost a inovace, rozmanitost v pracovních týmech, kyberprostor a virtuální týmy) M. Emoce na pracovním místě (emocionálně náročné práce, řízení emocí při práci, emoce v organizačním kontextu)

26 EAWOP Stockholm 07 N. Průmyslové vztahy (zastupování zaměstnanců a kolektivní vyjednávání, demokracie a dialog, moc a vliv, strukturální změna odborů, postoje odborů a participace) O. Výzkum a metodologie (výzkumné projekty, měření a psychometrika, statistika a metodologické souvislosti, pokrok v kvantitativním výzkumu, pokrok ve kvalitativním výzkumu, terénní a experimentální výzkum, cross-kulturální výzkum).

27 Minulost (centrální ekonomika) x současnost (trh)
Člověk – technika Zaměstnanec-průmyslový dělník Zaměstnanec Majitel Podnikatel Manažer Nezaměstnaný Workholik Homeless Nikdy nepracující Partneři Děti Černí pasažéři Bílí pasažéři

28 Minulost (centrální ekonomika) x současnost (trh)
Průmysl Sektory Armáda Zdravotnictví Obchod Stavebnictví Doprava Železnice Silnice Letadla

29 Pojem trhu Trh antiky Trh středověku Trh průmyslové revoluce
Trh informační společnosti

30 Trh práce a Uzavřený household Peněžní hospodářství
Svoboda volby nikoli absolutní (koníček vs. uplatnění) Cena za příležitost: riziko Osobní marketing

31 Chování na trhu práce a la experimentální hra (psychologický význam práce i odměny)
Odměna odměna Pokušení, podraz Podraz, pokušení Trest, trest

32 kapitál Peněžní Lidský sociální

33 efekty Substituční (práce na úkor volného času)
Důchodový (volný čas na úkor práce)

34 (Monopol na trhu práce)
monopson (Monopol na trhu práce)

35 Odbory (monopol strany nabídky)
Mzdový práh Omezení nabídky práce Zvýšení poptávky po práci Omezení vlivu monopsonu

36 Nedokonalost trhu práce
Mzdová strnulost (pomalá reakce mezd a platů) Mzdové tarify = apriorní struktury Pracovní zákonodárství Kolektivní smlouvy (omezení volného pohybu práce a její ceny)

37 Cena práce Signál o stavu trhu Navigace úsilí a zájmů
Uspokojení potřeb

38 Spravedlnost trhu práce
???

39 Profesionální chování na trhu práce:
1. sebehodnocení (self-assessment), 2. průzkum povahy práce (job exploration), 3. průzkum trhu práce (job search), 4. opuštění stávající práce (leaving old job).

40 Chalíl Džibrán Chalíl: O práci
Práce je zviditelněná láska Pečete-li chléb lhostejně, pečete hořký chléb A nelisujete-li rádi hrozny, vaše nelibost nakape do vína jako jed Když pracujete, jste flétnou, v jejímž srdci se šepot hodin mění v hudbu Zabýváte-li se prací, milujete v pravdě život a milovat prostřednictvím práce je znát důvěrně nejskrytější tajemství života…

41 Děkuji za pozornost! K.R.


Stáhnout ppt "Doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google