Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ethanol Energy a.s. Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ethanol Energy a.s. Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci."— Transkript prezentace:

1 Ethanol Energy a.s. Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci ČR

2 Podíl biopaliv na celkovém trhu pohonných hmot v EU
Rok Biopaliva (a) (ktoe) , , , ,646 Motorová paliva (b) (ktoe) , , , ,528 Podíl (%) , , , ,44 Source: (a) ECN based on National Plans, (b) EU Energy Trends to 2030 (EC) Podíl biopaliv zůstává pod cílovou úrovní EU, tj. 10 % e.e. v roce 2020. Biopaliva druhé generace jsou již započítána - jsou sice plánována, avšak nereálná Naplnění výše uvedeného závazku vůči EU (10 % biopaliv v roce 2020) v ČR z vlastních zdrojů nesplnitelné z důvodů: Omezené výrobní kapacity bioethanolu – pohled v roce 2010 Tereos TTD – Dobrovice surovina řepa, produkující, roční projektovaná kapacita m3 Ethanol Energy a.s. – Vrdy surovina kukuřice, neprodukující, roční projektovaná kapacita m3 PLP a.s. – Trmice surovina obilí, neprodukující, roční projektovaná kapacita m3 Korfil, a.s. – Hustopeče u Brna surovina obilí, neprodukující, roční projektovaná kapacita m3 Uvedené informace, zejména nesoběstačnost ČR v produkci biosložky pro splnění závazku vůči EU vedly společnost Agrofert Holding k nové akvizici společnosti působící v segmentu biopaliv, resp. bioethanolu.

3 Investiční příležitosti do bioethanolových závodů v rámci ČR - neprodukujících
Ethanol Energy a.s. – Vrdy - kapacita m3 ročně závod zkolaudován, uveden do trvalého provozu odzkoušena schopnost dosažení výkonu Vybavenost veškerými utilitami (Energoblok, ČOV) Výhodná poloha z hlediska logistiky vstupních surovin a výstupních produktů PLP a.s. – Trmice - kapacita m3 ročně Závod nezkolaudován, neuveden do trvalého provozu Velké problémy se zápachem z výrobního procesu Závod bez vlastních utilit – odkázanost na poskytovatele Nevhodná technologie Korfil, a.s. – Hustopeče u Brna - kapacita m3 ročně Bez dobudovaných částí technologie Bez vybudovaných utilit nutných pro výrobní proces Zmíněné skutečnosti celkem logicky přiměly společnost Agrofert Holding k akvizici právě společnosti Ethanol Energy, rychlému obnovení kontinuální výroby a zahájení dodávek bioethanolu petrolejářským společnostem působícím zejména na českém a v menší míře na evropském trhu.

4 Historie Více než 140 let výroba řepného cukru - ukončena v roce 1998.
Nový podnikatelský záměr – výroba bioethanolu. 4/2007 dokončena výstavba lihovaru; 8/2007 zahájen zkušební provoz. 9/2009 obnovení výroby ethanolu – jeden měsíc nedostatek surovin nedostatek odběratelů 5/2011 prodej 100 % obchodního podílu Ethanol Energy a.s. společnosti Agrofert Holding a.s. 8/2011 obnovení výroby 6/2008 zakonzervování lihovaru z důvodu: ceny vstupních surovin ceny ethanolu nedostatečné financování Potenciální kupující 100 % obchodního podílu akcií společnost Agrofert Holding 10/2010 – Test výkonových parametrů pro společnost Agrofert Holding a.s. Kontinuální produkce lihu – záměr produkce v množství cca m3 Plánované dodávky ethanolu do rafinerií na český a evropský trh 5/2012 prodej 50 % obchodního podílu společnosti Enagro Nový vlastník společnost Dehtochema Bitumat a.s. – obnova výroby bílého zboží Zahájení vlastní vestavby bioethanolové technologie. Změna obchodního názvu společnosti na Ethanol Energy a.s.

5 Provozní areál – zástavní plán
Peletizace Sklad produktů Kotelna Zpracování výpalků Čistírna odpadních vod Příjem a zpracování obilí, mlýnice Hydrolýza Fermentace Čištění CO2 Destilace

6 Porovnání stavů Ethanol Energy a. s
Porovnání stavů Ethanol Energy a.s. před a po akvizici Agrofert Holding a.s. Období před vstupem společnosti Agrofert Holding Období po vstupu společnosti Agrofert Holding Plus Silné finanční pozadí skupiny Agrofert Vysoká míra investic do obnovení provozu pro kontinuální provoz Zajištění vstupních surovin v dostatečném množství odpovídajícím plnému výkonu Postupný nárůst výkonu v kontinuálním módu Velké zkušenosti na trhu s pohonnými hmotami a v době vstupu do společnosti již probíhající obchod s biopalivy Uplatnění lihovarských výpalků v krmné vertikále Agrofert Holding Zkvalitnění personálního obsazení Komunikace s obcí a spoluobčany na vyšší úrovni Plus Výstavba nové technologie Provedeny komplexní zkoušky Využití stávajících objektů původního cukrovaru Mínus Velmi krátký provoz jednotky Nedostatek vstupní suroviny Nedostatečné prosazení na trhu s biopalivy Nemožnost realizace exportu lihu díky vysokým finančním nákladům na zajištění přepravy Nedostatečné prosazení na trhu s lihovarskými výpalky Nedostatečné financování provozu jednotky Poddimenzovanost personálního obsazení Nedostatečná komunikace a spolupráce s obcí

7 Primární produkt destilačního procesu
Bezvodý ethanol Bezbarvá kapalina alkoholového zápachu Výroba - ztekucením, zcukřením, fermentací , destilací a následným odvodněním Určený pro přimíchávání do PHM, případně použití v potravinářství Formy prodeje produktu: Bezvodý líh kvasný Bezvodý líh kvasný – obecně denaturovaný dle 1 B Bezvodý líh kvasný – zvláštně denaturovaný Ethylacetát Methylethylketon Isopropylalkohol aj. Formy expedice: Železniční cisterny Automobilové cisterny

8 Sekundární produkty destilačního procesu na bázi alkoholu
Technický alkohol – lehké alkoholové frakce Vedlejší produkt vznikající při procesu destilace Koncentrace ethanolu min. 85 % Výroba nemrznoucích směsí do ostřikovačů, chemických sloučenin a rozpouštědel Přiboudlina – těžké alkoholy Vedlejší produkt rektifikace lihu Koncentrace ethanolu max. 15 % Výroba čisticích prostředků, chemických sloučenin a rozpouštědel

9 Sekundární produkty destilačního procesu - bezalkoholové
Suché sypké lihovarnické výpalky (DDGS) Sušený produkt – forma sypkého materiálu Pevná látka světlé barvy Vlhkost max. 15 % Použití Výroba krmných směsí Bio palivo ve směsi s uhlím Orientace prodeje ČR Německo Itálie Rakousko Polsko Slovensko

10 Sekundární produkty destilačního procesu - nealkoholové
Vlhké odstředěné lihovarské výpalky – lihovarské mláto Podobnost pivovarskému mlátu Obsah sušiny 33 – 36 % Použití přímé krmení silážování Expedice volně ložené Tekuté lihovarnické výpalky (WDGS) Hustá suspenze světlé barvy Obsah sušiny 15 – 18 % krmivo hnojivo Produkce bioplynu v bioplynových stanicích volně ložené – autocisterny

11 Obnovení výrobního procesu
Květen 2011 – Nový vlastník Agrofert Holding a.s. Zformování managementu společnosti Vyvinuto maximální úsilí na údržbu a připravenost výroby pro plánovanou obnovu výroby Doplnění a zkvalitnění personálního obsazení Na obnovu provozu vynaloženo cca ,- Kč Srpen 2011 – Obnovení výroby po dlouhodobé odstávce Zahájena obnova výroby, která se samozřejmě neobešla bez komplikací a vynucených krátkodobých odstávek Všechny produkty splňují kvalitativní parametry Vlastní výkon jednotky v průměrných hodnotách 50 % nominálního výkonu Dosažení kontinuálního provozu s drobnými odstávkami

12 Obnovení výrobního procesu
Listopad 2011 – Odzkoušení změny surovinové základny Změna surovinové základny pšenice → kukuřice Ustálení výrobního procesu na novou surovinovou základnu Postupné navyšování výkonu na úroveň 75 % nominálního výkonu Problematický provoz sušárny (prototyp) sekundárních produktů – velké úsilí pro vyladění tohoto zařízení Leden 2012 – Plnění plánovaných hodnot Postupné navýšení výkonu na úroveň 80 % nominální kapacity Ladění procesu – snižování potřeb energií a doprovodných látek Produkční proces na vysoké úrovni – s běžnými provozními problémy Dosažení hodnot v souladu s plánem společnosti

13 Obchodní aktivity Ethanol Energy a.s.
Květen – Srpen 2011 Skupina Agrofert Holding a.s. realizuje dovozy bioethanolu do ČR na úrovni 1 000 – m3 měsíčně Srpen 2011 – Prosinec 2011 Nahrazení dovozu bioethanolu produkcí společnosti Ethanol Energy a.s. Navýšení celkového prodeje bioethanolu na úroveň – m3 měsíčně se zaměřením zejména na segment PHM, v menší míře na segment potravinářství Leden 2011 – současnost Produkce bioethanolu na úrovni 4000 – 4500 m3 měsíčně Zakotvení významné pozice v dodávkách bioethanolu v rámci ČR Zahájení exportu bioethanolu v rámci evropské unie cca m3 měsíčně Orientace části produkce na nové segmenty – technické účely, speciality

14 Výrobní plán 2012 Spotřeba + produkce 7/2011 – 9/2011 Množství 432
1/ /2012 Spotřeba + produkce 7/2011 – 9/2011 Množství Spotřeba kukuřice – den 432 t Spotřeba kukuřice – období 334 dní Produkce EtOH – den 170 m3 Produkce EtOH – období 334 dní 56 780 Produkce vlhké výpalky – den Produkce vlhké výpalky – období 334 dní Produkce DDGS – den 95 Produkce DDGS – období 334 dní 31730 Produkce sirup – den 160 Produkce sirup – období 334 dní 53 440


Stáhnout ppt "Ethanol Energy a.s. Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google