Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ethanol Energy a.s. 1 Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ethanol Energy a.s. 1 Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci."— Transkript prezentace:

1 Ethanol Energy a.s. 1 Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci ČR

2 Podíl biopaliv na celkovém trhu pohonných hmot v EU 2 Rok 2005 2010 2015 2020 Biopaliva (a) (ktoe) 2,918 12,500 17,864 26,646 Motorová paliva (b) (ktoe) 297,879 303,242 314,415 315,528 Podíl (%) 0,98 4,12 5,68 8,44 Source: (a) ECN based on National Plans, (b) EU Energy Trends to 2030 (EC)  Podíl biopaliv zůstává pod cílovou úrovní EU, tj. 10 % e.e. v roce 2020.  Biopaliva druhé generace jsou již započítána - jsou sice plánována, avšak nereálná Naplnění výše uvedeného závazku vůči EU (10 % biopaliv v roce 2020) v ČR z vlastních zdrojů nesplnitelné z důvodů:  Omezené výrobní kapacity bioethanolu – pohled v roce 2010 – Tereos TTD – Dobrovice surovina řepa, produkující, roční projektovaná kapacita 120 000 m 3 – Ethanol Energy a.s. – Vrdy surovina kukuřice, neprodukující, roční projektovaná kapacita 66 000 m 3 – PLP a.s. – Trmice surovina obilí, neprodukující, roční projektovaná kapacita 100 000 m 3 – Korfil, a.s. – Hustopeče u Brna surovina obilí, neprodukující, roční projektovaná kapacita 100 000 m 3 Uvedené informace, zejména nesoběstačnost ČR v produkci biosložky pro splnění závazku vůči EU vedly společnost Agrofert Holding k nové akvizici společnosti působící v segmentu biopaliv, resp. bioethanolu.

3 Investiční příležitosti do bioethanolových závodů v rámci ČR - neprodukujících 3  Ethanol Energy a.s. – Vrdy - kapacita 66 000 m 3 ročně » závod zkolaudován, uveden do trvalého provozu » odzkoušena schopnost dosažení výkonu » Vybavenost veškerými utilitami (Energoblok, ČOV) » Výhodná poloha z hlediska logistiky vstupních surovin a výstupních produktů PLP a.s. – Trmice - kapacita 100 000 m 3 ročně » Závod nezkolaudován, neuveden do trvalého provozu » Velké problémy se zápachem z výrobního procesu » Závod bez vlastních utilit – odkázanost na poskytovatele » Nevhodná technologie Korfil, a.s. – Hustopeče u Brna - kapacita 100 000 m 3 ročně » Závod nezkolaudován, neuveden do trvalého provozu » Bez dobudovaných částí technologie » Bez vybudovaných utilit nutných pro výrobní proces » Nevhodná technologie Zmíněné skutečnosti celkem logicky přiměly společnost Agrofert Holding k akvizici právě společnosti Ethanol Energy, rychlému obnovení kontinuální výroby a zahájení dodávek bioethanolu petrolejářským společnostem působícím zejména na českém a v menší míře na evropském trhu.

4 Historie 4 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nový podnikatelský záměr – výroba bioethanolu. Více než 140 let výroba řepného cukru - ukončena v roce 1998. Nový vlastník společnost Dehtochema Bitumat a.s. – obnova výroby bílého zboží Zahájení vlastní vestavby bioethanolové technologie. Změna obchodního názvu společnosti na Ethanol Energy a.s. Potenciální kupující 100 % obchodního podílu akcií společnost Agrofert Holding 10/2010 – Test výkonových parametrů pro společnost Agrofert Holding a.s. 4/2007 dokončena výstavba lihovaru; 8/2007 zahájen zkušební provoz. 6/2008 zakonzervování lihovaru z důvodu: ceny vstupních surovin ceny ethanolu nedostatečné financování 9/2009 obnovení výroby ethanolu – jeden měsíc nedostatek surovin nedostatek odběratelů 5/2011 prodej 100 % obchodního podílu Ethanol Energy a.s. společnosti Agrofert Holding a.s. 8/2011 obnovení výroby Kontinuální produkce lihu – záměr produkce v množství cca 57 000 m 3 Plánované dodávky ethanolu do rafinerií na český a evropský trh 5/2012 prodej 50 % obchodního podílu společnosti Enagro

5 5 Čistírna odpadních vod DestilaceČištění CO 2 FermentaceHydrolýzaPříjem a zpracování obilí, mlýnice PeletizaceSklad produktůKotelnaZpracování výpalků Provozní areál – zástavní plán

6 6 Porovnání stavů Ethanol Energy a.s. před a po akvizici Agrofert Holding a.s. Plus Výstavba nové technologie Provedeny komplexní zkoušky Využití stávajících objektů původního cukrovaru Mínus Velmi krátký provoz jednotky Nedostatek vstupní suroviny Nedostatečné prosazení na trhu s biopalivy Nemožnost realizace exportu lihu díky vysokým finančním nákladům na zajištění přepravy Nedostatečné prosazení na trhu s lihovarskými výpalky Nedostatečné financování provozu jednotky Poddimenzovanost personálního obsazení Nedostatečná komunikace a spolupráce s obcí Období před vstupem společnosti Agrofert HoldingObdobí po vstupu společnosti Agrofert Holding Plus Silné finanční pozadí skupiny Agrofert Vysoká míra investic do obnovení provozu pro kontinuální provoz Zajištění vstupních surovin v dostatečném množství odpovídajícím plnému výkonu Postupný nárůst výkonu v kontinuálním módu Velké zkušenosti na trhu s pohonnými hmotami a v době vstupu do společnosti již probíhající obchod s biopalivy Uplatnění lihovarských výpalků v krmné vertikále Agrofert Holding Zkvalitnění personálního obsazení Komunikace s obcí a spoluobčany na vyšší úrovni

7 Primární produkt destilačního procesu 7  Bezvodý ethanol  Bezbarvá kapalina alkoholového zápachu  Výroba - ztekucením, zcukřením, fermentací, destilací a následným odvodněním  Určený pro přimíchávání do PHM, případně použití v potravinářství Formy prodeje produktu:  Bezvodý líh kvasný  Bezvodý líh kvasný – obecně denaturovaný dle 1 B  Bezvodý líh kvasný – zvláštně denaturovaný – Ethylacetát – Methylethylketon – Isopropylalkohol aj. Formy expedice:  Železniční cisterny  Automobilové cisterny

8 Sekundární produkty destilačního procesu na bázi alkoholu 8  Technický alkohol – lehké alkoholové frakce » Vedlejší produkt vznikající při procesu destilace » Koncentrace ethanolu min. 85 % » Výroba nemrznoucích směsí do ostřikovačů, chemických sloučenin a rozpouštědel  Přiboudlina – těžké alkoholy » Vedlejší produkt rektifikace lihu » Koncentrace ethanolu max. 15 % » Výroba čisticích prostředků, chemických sloučenin a rozpouštědel

9 Sekundární produkty destilačního procesu - bezalkoholové 9  Suché sypké lihovarnické výpalky (DDGS)  Sušený produkt – forma sypkého materiálu  Pevná látka světlé barvy  Vlhkost max. 15 %  Použití » Výroba krmných směsí » Bio palivo ve směsi s uhlím  Orientace prodeje » ČR » Německo » Itálie » Rakousko » Polsko » Slovensko

10 Sekundární produkty destilačního procesu - nealkoholové 10  Vlhké odstředěné lihovarské výpalky – lihovarské mláto  Podobnost pivovarskému mlátu  Obsah sušiny 33 – 36 %  Použití » přímé krmení » silážování  Expedice » volně ložené  Tekuté lihovarnické výpalky (WDGS)  Hustá suspenze světlé barvy  Obsah sušiny 15 – 18 %  Použití » krmivo » hnojivo » Produkce bioplynu v bioplynových stanicích  Expedice » volně ložené – autocisterny

11 Obnovení výrobního procesu 11  Květen 2011 – Nový vlastník Agrofert Holding a.s.  Zformování managementu společnosti  Vyvinuto maximální úsilí na údržbu a připravenost výroby pro plánovanou obnovu výroby  Doplnění a zkvalitnění personálního obsazení  Na obnovu provozu vynaloženo cca 15 000 000,- Kč  Srpen 2011 – Obnovení výroby po dlouhodobé odstávce  Zahájena obnova výroby, která se samozřejmě neobešla bez komplikací a vynucených krátkodobých odstávek  Všechny produkty splňují kvalitativní parametry  Vlastní výkon jednotky v průměrných hodnotách 50 % nominálního výkonu  Dosažení kontinuálního provozu s drobnými odstávkami

12 Obnovení výrobního procesu 12  Listopad 2011 – Odzkoušení změny surovinové základny  Změna surovinové základny pšenice → kukuřice  Ustálení výrobního procesu na novou surovinovou základnu  Postupné navyšování výkonu na úroveň 75 % nominálního výkonu  Problematický provoz sušárny (prototyp) sekundárních produktů – velké úsilí pro vyladění tohoto zařízení  Leden 2012 – Plnění plánovaných hodnot  Postupné navýšení výkonu na úroveň 80 % nominální kapacity  Ladění procesu – snižování potřeb energií a doprovodných látek  Produkční proces na vysoké úrovni – s běžnými provozními problémy  Dosažení hodnot v souladu s plánem společnosti

13 Obchodní aktivity Ethanol Energy a.s. 13  Květen – Srpen 2011  Skupina Agrofert Holding a.s. realizuje dovozy bioethanolu do ČR na úrovni 1 000 – 1 500 m 3 měsíčně  Srpen 2011 – Prosinec 2011  Nahrazení dovozu bioethanolu produkcí společnosti Ethanol Energy a.s.  Navýšení celkového prodeje bioethanolu na úroveň 3 500 – 4 000 m 3 měsíčně se zaměřením zejména na segment PHM, v menší míře na segment potravinářství  Leden 2011 – současnost  Produkce bioethanolu na úrovni 4000 – 4500 m 3 měsíčně  Zakotvení významné pozice v dodávkách bioethanolu v rámci ČR  Zahájení exportu bioethanolu v rámci evropské unie cca 1 250 m 3 měsíčně  Orientace části produkce na nové segmenty – technické účely, speciality

14 Výrobní plán 2012 14 1/2012 12/2012 Spotřeba + produkce 7/2011 – 9/2011Množství Spotřeba kukuřice – den 432 t Spotřeba kukuřice – období 334 dní 144 288 t Produkce EtOH – den 170 m3m3 Produkce EtOH – období 334 dní 56 780 m3m3 Produkce vlhké výpalky – den 0 t Produkce vlhké výpalky – období 334 dní 0 t Produkce DDGS – den 95 t Produkce DDGS – období 334 dní 31730 t Produkce sirup – den 160 t Produkce sirup – období 334 dní 53 440 t


Stáhnout ppt "Ethanol Energy a.s. 1 Projekt akvizice bioethanolové jednotky s následným obnovením výroby a ukotvením obchodních aktivit v segmentu PHM zejména v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google