Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha depozitáře fondů kvalifikovaných investorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha depozitáře fondů kvalifikovaných investorů"— Transkript prezentace:

1 Úloha depozitáře fondů kvalifikovaných investorů
Eva Syková, Igor Murárik

2 Předpisová základna 1) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování Fondy kvalifikovaných investorů Jejich zakládání umožnila novela v r Nejsou nabízeny veřejně, určeny pro omezený okruh zkušených investorů. Investiční politika není limitována, odkaz na statut. Každý fond kolektivního investování musí mít svého depozitáře. Depozitář FKI Plní především funkci kontrolní, cílem je ochránit investora. V r vstoupila v platnost novela zákona, která zmírňuje kontrolní činnost depozitáře u fondů kvalifikovaných investorů. Dle §21 odst. 4 může fond kvalifikovaných investorů sjednat v depozitářské smlouvě omezení nebo vyloučení určitých kontrolních činností depozitáře, pokud jsou přesně specifikovány ve statutu fondu. 2) Vyhláška č.115/2007 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře 3) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

3 Úloha depozitáře (1) Kontrolní činnost - převažuje u fondů pro veřejnost Monitorovací činnost - převažuje u fondů kvalifikovaných investorů U FKI ale záleží na přesné specifikaci ve statutu fondu a depozitářské smlouvě. Mezi činnosti depozitáře, které vyloučit nelze, patří: úschova majetku fondu, nebo jeho jiné opatrování (pokud povaha věci úschovu vylučuje) evidence pohybu veškerých peněžních prostředků fondu (kontrola ex-ante u plateb nad ,- CZK) kontrola, zda akcie či PL fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se zákonem a statutem fondu vypořádávání obchodů s majetkem fondu Úloha depozitáře je tedy především: ochranná – uchovávat majetek fondu v bezpečí a kontrolovat nakládání s ním evidenční – vést evidenci majetku a zpracovávat informace o transakcích s majetkem fondu na základě podkladů od fondu i z nezávislých zdrojů

4 Úloha depozitáře (2) Činnosti depozitáře, jejichž omezení nebo úplné vyloučení lze sjednat v depozitářské smlouvě: kontrola, zda aktuální hodnota akcie nebo podílového listu FKI je vypočítána v souladu se zákonem a statutem fondu provádění pokynů fondu, které nejsou v rozporu se zákonem nebo statutem fondu kontrola, zda výnos majetku fondu je používán v souladu se zákonem a statutem fondu kontrola, zda majetek fondu je pořizován a zcizován v souladu se zákonem a statutem kontrola způsobu oceňování majetku fondu Předpokladem účinnosti depozitářské smlouvy, která omezuje rozsah povinností depozitáře, je účinný statut fondu, který obsahuje podrobnosti odchylek. Pravidla jednání depozitáře podléhají ze zákona státnímu dozoru, ale v rozsahu omezení povinností dle §21 odst. 4 depozitář není povinen ČNB podávat oznámení či zasahovat do činnosti fondu. Pouze pokud depozitář dospěje k závěru, že došlo k pochybení, depozitář projedná tuto skutečnost s fondem a případně následně oznámí ČNB.

5 Smlouva o výkonu činnosti depozitáře („Depozitářská smlouva“)
Přesná specifikace dle zákona a dle znění statutu (na znění statutu je kladen velký důraz) Specifikace kontrolních činností (definování omezení kontroly depozitáře), frekvence výpočtu hodnoty majetku (je-li vyžadován), apod. Poplatky za výkon činnosti depozitáře – stanoveny nikoli dle objemu majetku fondu, ale dle rozsahu kontrolních činností (náročnosti depozitáře), tj. vždy individuální přístup ke klientovi Je součástí žádosti o udělení souhlasu ČNB k otevření fondu (smlouva o smlouvě budoucí) Depozitářská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 6 měsíců.

6 Praktické zkušenosti depozitáře UCB CZ
Depozitář UCB CZ vykonává činnost depozitáře: pro 15 fondů kvalifikovaných investorů, z nichž 10 je zaměřených na investice do nemovitostí (celkově trh FKI v současnosti čítá 80 fondů) pro 25 standardních a speciálních podílových fondů určených pro veřejnost (dle objemu kontrolovaného majetku 3. na trhu) pro 5 penzijních fondů (dle objemu kontrolovaného majetku 1. na trhu) Celkově jsme k kontrolovali objem majetku ve výši 143 mld. CZK (1. na trhu), z toho majetek fondů kvalifikovaných investorů činil 4 mld. CZK.

7 Organizační začlenění odd. depozitářských služeb v UCB CZ
Custody Operations – Settlements a Kapitálové akce FINI - Oddělení treasury sales pro finanční instituce Oddělení oceňování nemovitostí Oddělení tržních rizik

8 Kontakty UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Revoluční 7, Praha 1
Ing. Michal Stuchlík Ředitel odboru Global Securities Services Tel.: Ing. Eva Syková Manažer oddělení depozitářských služeb Tel.: Ing. Igor Murárik Specialista odd. depozitářských služeb Tel.:


Stáhnout ppt "Úloha depozitáře fondů kvalifikovaných investorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google