Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Článková bibliografie Středočeská vědecká knihovna v Kladně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Článková bibliografie Středočeská vědecká knihovna v Kladně."— Transkript prezentace:

1 Článková bibliografie Středočeská vědecká knihovna v Kladně

2 Národní bibliografie Zaznamenává národní tiskovou produkci dané země Česká národní bibliografie (databáze ČNB) – Knihy, seriály, hudebniny, kartografické dokumenty, zvukové záznamy… – Záznamy dokumentů zaslaných do NK ČR jako povinný výtisk + další záznamy např. dle informací ze Souborného katalogu ČR – Identifikátor: Číslo národní bibliografie (pole 015a) - důležité např. při digitalizaci knihovních fondů

3 Národní bibliografie – články Bibliografický katalog ČSR (ČSSR): články v českých časopisech. 1953–1990 Kooperační projekt NK ČR, krajských knihoven, odborných knihoven, cca 1992–2010 – Databáze ANL – články v českých novinách, časopisech a sbornících – Excerpce na základě dohodnutých pravidel – Záznam: výměnný formát – UNIMARC – MARC 21

4 Národní bibliografie - články Současný stav (od r. 2011) – Databáze ANL – z krajských a některých odborných knihoven – Informační zdroj ANL+ obsahuje stručná metadata, plné texty, digitální kopie titulů, které dříve zpracovávala NK (NEWTON Media, digitalizace NK ve firmě Elsyst) – ANL a ANL+ se sdružují v Jednotné informační bráně, přístup k digitálním kopiím – smlouva s NK (?) – Projekty krajských knihoven z VISK 9 – doplnění metadat ANL+ o jmenný a věcný popis

5 Některé oborové bibliografie Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR: Bibliografie české literární vědy (od r. 1961) a retrospektivní bibliografie (do r. 1945) ÚČL AV ČR: Databázové centrum Divadelního ústavu: Katalogy a databáze Zemědělské a potravinářské knihovny

6 Regionální bibliografie Zaznamenává regionální dokumenty Vymezení regionu – Historické, aktuální (správní) – Středočeský kraj, okres Kladno, Kladensko, Kladno Vymezení dalších hledisek – Obsahové – Provenienční (místo vydání) – Autorské (regionální autor)

7 Bibliografie – Středočeský kraj Středočeský kraj v tisku: soupis publikací a článků. 1967–1991. Databáze článkové bibliografie – Od r do současnosti – V knihovním systému ARL (www.svkkl.cz)www.svkkl.cz – Záběr na Středočeský kraj – Hledisko obsahové a provenienční (=> excerpční základna) – Cca 5000 záznamů za rok

8 Excerpční základna 244 titulů seriálů (povinné výtisky z fondu SVK v Kladně) – 227 regionální provenience (vydávaných na území Středočeského kraje) – 17 titulů celostátních – Do databáze ANL záznamy ze 46 titulů

9 Bibliografický záznam Popisné údaje Selekční údaje Obsahová charakteristika Katalogizační záznam Bibliografický záznam + Lokační údaje sigla, signatura Exemplářové údaje, přírůstkové číslo Služební údaje - akviziční údaje, datum zpracování záznamu, jméno zpracovatele

10 Platné standardy ISBD AACR2R MARC 21

11 ISBD pro analytický popis Mezinárodní standardní bibliografický popis (International Standard Bibliographic Description Oblast údajů o názvu a odpovědnosti Oblast údajů o vydání Oblast specifických údajů Oblast údajů o edici Oblast údajů fyzického popisu Oblast poznámek Oblast údajů o standardním čísle Vychází ze všeobecného mezinárodního bibliografického popisu s výjimkou oblasti nakladatelských údajů

12 Zobrazení článku ve formátu ISBD (v souladu s pravidly AACR2R) Hlavní záhlaví (selekční údaj jmenný) Hlavní název : vedlejší název / první údaj o odpovědnosti ; další údaje o odpovědnosti. – Fyzický popis. – Poznámky. – In: Údaje o zdrojovém dokumentu (Název. – ISSN. – Roč., č. (datum vyd.), stránkové rozpětí Vedlejší záhlaví (selekční údaj jmenný) Předmětová hesla (selekční údaje předmětové a systematické)

13 Zobrazení článku ve formátu Marc 21 Struktura záznamu Návěští, kódované údaje - pole 0XX Selekční údaje pro jmenné zpracování – pole 1XX, 7XX, Popisné údaje – pole 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 773, 787 Selekční údaje pro věcné zpracování – pole 6XX, 072, 080

14 Př. 1 – článek z deníku – ve formátu ISBD a MARC Božovský, Robert Na veletrhu cestování nechyběly stánky Kladna, Slaného a Lidic / rob il fot. -- Anotace: Prezentace měst na veletrhu cestovního ruchu. In: Kladenský deník. -- ISSN Č. 38 ( ), s. 3. Holiday World (21. : 2012 : Praha, Česko) * Kladno (Česko) * Slaný (Česko) * Lidice (Česko) města * cestovní ruch * veletrhy * mezinárodní veletrhy * prezentace Reklama. Public relations. Média 659 * * * ( )

15 naa-a22 -a CZ-KlSVK ta e xr-a---g cze-d 040 $a KLG001 $b cze 043 $a e-xr--- $b e-xr-st $2 czenas 072 7$a 659 $x Reklama. Public relations. Média $9 4 $2 Konspekt 080 $a 659 $2 MRF-sel 080 $a $2 MRF-sel 080 $a $2 MRF-sel 080 $a ( ) $2 MRF-sel $7 kl_us_auth*p $a Božovský, Robert $4 aut $a Na veletrhu cestování nechyběly stánky Kladna, Slaného a Lidic / $c rob 300 $b 3 il. 500 $a 3 fot $a Prezentace měst na veletrhu cestovního ruchu $7 kl_us_auth* $a Holiday World $n (21. : $d 2012 : $c Praha, Česko) $2 czenas 651 7$7 kl_us_auth*g $a Kladno (Česko) $2 czenas 651 7$7 kl_us_auth*g $a Slaný (Česko) $2 czenas 651 7$7 kl_us_auth*g $a Lidice (Česko) $2 czenas $a města $a cestovní ruch $a veletrhy $a mezinárodní veletrhy $a prezentace $w kl_us_cat* $t Kladenský deník $x $7 nnas $g Č. 38 ( ), s $a KLG001

16 Př. 2a – článek ze sborníku Na Vinici Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovic = Na Vinici - a species-rich locality of dry graslands near Čelákovice (Central Bohemia) / Petr Petřík... [et al.] il obr. -- Obsahuje bibliografii. -- Anotace: Výsledky botanického a zoologického výzkumu. -- Anglické resumé. In: Muzeum a současnost. -- ISSN Sv. 26 (2011), s I. Petřík, Petr II. Chochel, Martin III. Křivský, Jan IV. Sádlo, Jiří, Čelákovice-oblast (Česko) * flóra * fytogeografie * rostlinná společenstva * botanické výzkumy * fauna * zoogeografie 58 – Botanika 59 - Zoologie * * * 592/599 * ( )

17 naa-a22 -a CZ-KlSVK ta s xr-a---g-b cze-d 040 $a KLG001 $b cze $a cze $b eng 043 $a e-xr--- $b e-xr-st $2 czenas 072 7$a 58 $x Botanika $9 2 $2 Konspekt 072 7$a 59 $x Zoologie $9 2 $2 Konspekt 080 $a $2 MRF-sel 080 $a $2 MRF-sel 080 $a $2 MRF-sel 080 $a 592/599 $2 MRF-sel 080 $a ( ) $2 MRF-sel $a Na Vinici - druhově bohatá lokalita suchých trávníků u Čelákovic = $b Na Vinici - a species-rich locality of dry graslands near Čelákovice (Central Bohemia) / $c Petr Petřík... [et al.] $a Na Vinici - a species-rich locality of dry graslands near Čelákovice (Central Bohemia) 300 $b 2 il. 500 $a 2 obr. 504 $a Obsahuje bibliografii $a Výsledky botanického a zoologického výzkumu 546 $a Anglické resumé 651 7$7 kl_us_auth*g $a Čelákovice-oblast (Česko) $2 czenas $a flóra $a fytogeografie $a rostlinná společenstva $a botanické výzkumy $a fauna $a zoogeografie $7 kl_us_auth* $a Petřík, Petr $4 aut $7 kl_us_auth* $a Chochel, Martin $4 aut $7 kl_us_auth* $a Křivský, Jan $4 aut $7 kl_us_auth*p $a Sádlo, Jiří, $d $4 aut $w kl_us_cat* $t Muzeum a současnost $x $7 nnas $g Sv. 26 (2011), s $a KLG001

18 Př. 2b – článek ze sborníku Váňová, Libuše, Několik poznámek k výtvarnému umění piaristů v Benešově / Libuše Váňová il obr. -- Obsahuje bibliografii pod čarou. -- Anotace: Architektura piaristické koleje a kostela. In: Piaristé. -- Slaný : Město Slaný, S Piaristická kolej (Benešov, Česko) * Kostel sv. Anny (Benešov, Česko) * církevní architektura * piaristické koleje * kostely * umělecké památky * interiéry * výzdoba * baroko 72 - Architektura 726 * 7.03 * 7.04 * 72/76 * ( )

19 naa-a22 -a CZ-KlSVK ta s xr-a---g-b cze-d 040 $a KLG001 $b cze 043 $a e-xr--- $b e-xr-st $2 czenas 072 7$a 72 $x Architektura $9 21 $2 Konspekt 080 $a 726 $2 MRF-sel 080 $a 7.03 $2 MRF-sel 080 $a 7.04 $2 MRF-sel 080 $a 72/76 $2 MRF-sel 080 $a ( ) $2 MRF-sel $7 kl_us_auth*p $a Váňová, Libuše, $d $4 aut $a Několik poznámek k výtvarnému umění piaristů v Benešově / $c Libuše Váňová 300 $b 12 il. 500 $a 12 obr. 504 $a Obsahuje bibliografii pod čarou $a Architektura piaristické koleje a kostela $7 kl_us_auth* $a Piaristická kolej (Benešov, Česko) $2 czenas $7 kl_us_auth*k $a Kostel sv. Anny (Benešov, Česko) $2 czenas $a církevní architektura $a piaristické koleje $a kostely $a umělecké památky $a interiéry $a výzdoba $a baroko $w kl_us_cat* $t Piaristé $z (brož.) $7 m2am $d Slaný : Město Slaný, 2009 $g S $a KLG $b RBX 999 $a 1 $b KLG001 $d mlcuchova C99 $d DFLT_US_CAT_CLA_A T00 $a xcla $a rbx $c dflt_us_cat_cla_a $b kl_us_redo_cat

20 Př. 3 – recenze Urban, Jan Vyšly vzpomínky Jana Zajíce / Jan Urban il obr. -- Anotace: Kniha autobiografických vzpomínek zakladatele vlašimské hvězdárny. In: Pod Blaníkem. -- ISSN Roč. 15 (37), č. 2 (2011) In: Příloha. -- S. vi-vii. Recenze na: Zajíc, Jan. Dvojčata Vysočiny. -- Vlašim : Vlašimská astronomická společnost, ISBN : Zajíc, Jan, * Vlašimská astronomická společnost * astronomové * hvězdárny * autobiografie * vzpomínky * knihy * recenze * biografie 52 - Astronomie * Biografie * 929 * * ( ) * (092) * ( )

21 naa-a22 -a CZ-KlSVK ta s xr-a---g-o dcze-d 040 $a KLG001 $b cze 043 $a e-xr--- $b e-xr-st $2 czenas 072 7$a 52 $x Astronomie $9 6 $2 Konspekt 072 7$a 929 $x Biografie $9 8 $2 Konspekt 080 $a $2 MRF-sel 080 $a 929 $2 MRF-sel 080 $a $2 MRF-sel 080 $a ( ) $2 MRF-sel 080 $a (092) $2 MRF-sel 080 $a ( ) $2 MRF-sel $7 kl_us_auth*p $a Urban, Jan $4 rev $a Vyšly vzpomínky Jana Zajíce / $c Jan Urban 300 $b 1 il. 500 $a 1 obr $a Kniha autobiografických vzpomínek zakladatele vlašimské hvězdárny $7 kl_us_auth*p $a Zajíc, Jan, $d $2 czenas $7 kl_us_auth*k $a Vlašimská astronomická společnost $2 czenas $a astronomové $a hvězdárny $a autobiografie $a vzpomínky $a knihy 655 7$7 kl_us_auth*u $a recenze $2 czenas 655 7$7 kl_us_auth*u $a biografie $2 czenas $w kl_us_cat* $t Pod Blaníkem $x $7 nnas $g Roč. 15 (37), č. 2 (2011) $t Příloha $g S. vi-vii $w kl_us_cat* $z (váz.) $7 p1am $i Recenze na: $a Zajíc, Jan $t Dvojčata Vysočiny $d Vlašim : Vlašimská astronomická společnost, $a KLG001

22 Př. 4 – rozhovor Kubů, Jaromír, Jaromír Kubů: Návštěvnost hradu začala po letech konečně stoupat / Petra Lišková. -- Anotace: Návštěvnický zájem pro prohlídku národní kulturní památky. In: Berounský deník. -- ISSN Č. 52 ( ), s. 3. I. Lišková, Petra Karlštejn (hrad) * historické památky * národní kulturní památky * hrady * návštěvnost * cestovní ruch * turistika * rozhovory Kulturní památky historického období obecně 904 * * ( ) * (047.53)

23 naa-a22 -a CZ-KlSVK ta e xr-a---g cze-d 040 $a KLG001 $b cze 043 $a e-xr--- $b e-xr-st $2 czenas 072 7$a 904 $x Kulturní památky historického období obecně $9 8 $2 Konspekt 080 $a 904 $2 MRF-sel 080 $a $2 MRF-sel 080 $a ( ) $2 MRF-sel 080 $a (047.53) $2 MRF-sel $7 kl_us_auth*p $a Kubů, Jaromír, $d $4 ive $a Jaromír Kubů: Návštěvnost hradu začala po letech konečně stoupat / $c Petra Lišková $a Návštěvnost hradu začala po letech konečně stoupat $a Návštěvnický zájem pro prohlídku národní kulturní památky $7 kl_us_auth*k $a Karlštejn (hrad) $2 czenas $a historické památky $a národní kulturní památky $a hrady $a návštěvnost $a cestovní ruch $a turistika 655 7$7 kl_us_auth*u $a rozhovory $2 czenas $7 kl_us_auth*p $a Lišková, Petra $4 ivr $w kl_us_cat* $t Berounský deník $x $7 nnas $g Č. 52 ( ), s $a KLG001

24 Př. 5 – elektronický zdroj Bratková, Michaela 120 let v moři literatury, aneb, Výročí Městské knihovny v Praze [elektronický zdroj] / Michaela Bratková, Lenka Hanzlíková. -- Název z titulní obrazovky (verze z ) -- Přístup též z In: Ikaros [online]. -- ISSN Roč. 15, č. 4 (2011) Hanzlíková, Lenka Městská knihovna (Praha, Česko) městské knihovny * veřejné knihovny * výročí * dějiny knihoven * kulturní akce * Praha (Česko) elektronické zdroje Univerzální knihovny. Veřejné knihovny * 027.4/.5 * * 026/027(091) * 394.1/.7

25 001 jic CZ-PrNK cr-cn s xr------s cze |a ABA003 |b cze | |a e-xr |a 027 |x Univerzální knihovny. Veřejné knihovny |2 Konspekt | |a 027 |x General libraries, archives, information centres |2 Conspectus | |a |2 MRF 080 |a 027.4/.5 |2 MRF 080 |a |2 MRF 080 |a 026/027(091) |2 MRF 080 |a 394.1/.7 |2 MRF 1001 |a Bratková, Michaela |4 aut |a 120 let v moři literatury, aneb, Výročí Městské knihovny v Praze |h [elektronický zdroj] / |c Michaela Bratková, Lenka Hanzlíková |a Výročí Městské knihovny v Praze 500 |a Název z titulní obrazovky (verze z ) 500 |a Přístup též z 516 |a www 538 |a Způsob přístupu: World Wide Web |a Městská knihovna (Praha, Česko) |7 kn |2 czenas |a |a městské knihovny |7 ph |2 czenas |a veřejné knihovny |7 ph |2 czenas |a výročí |7 ph |2 czenas |a dějiny knihoven |7 ph |2 czenas |a kulturní akce |7 ph |2 czenas |a Praha (Česko) |7 ge |2 czenas |a elektronické zdroje |7 fd |2 czenas 7001 |a Hanzlíková, Lenka |7 js |4 aut 7730 |t Ikaros |h online |g Roč. 15, č. 4 (2011) |x |q 15:4 | |u |q text/html |y Plný text |4 N |9 HTM

26 26 Systém regionálních informací Databáze regionální literatury (články, knihy, seriály do r. 1950) Soubory autorit, regionálních osobností, památek a místopisu Katalog dokumentů SVK (fond knihovny) Soubory autorit + regionální osobnosti, památky, místopis Katalog + katalog regionálního fondu Databáze regionální literatury (bibliografie)

27 27 Záznam článku ( Odkaz na záznam časopisu Posel z Budče v katalogu SVK ) Odkaz na záznam časopisu Posel z Budče v katalogu SVK

28 28 Záznam regionální osobnosti Odkazy na další záznamy

29 29 Záznamy korporací / regionálních památek

30 30 Náhledy fotografií

31 31

32 32 Záznam knihy

33 33 Záznam seriálu

34 34 Záznam seriálu v katalogu dokumentů SVK Odkaz na digitální kopii dokumentu v systému Kramerius

35 35

36 36 Kramerius: článek J. Žofky ve Věstníku Městského musea na Kladně

37 Děkujeme za pozornost. Seminář lektorsky připravili: Ing. Jiří Mika PhDr. Eva Wróblewská Marie Mlčůchová , Kladno


Stáhnout ppt "Článková bibliografie Středočeská vědecká knihovna v Kladně."

Podobné prezentace


Reklamy Google