Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemický průmysl. patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a velmi důležitých pr. odvětví patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemický průmysl. patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a velmi důležitých pr. odvětví patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a."— Transkript prezentace:

1 Chemický průmysl

2 patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a velmi důležitých pr. odvětví patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a velmi důležitých pr. odvětví počátky rozvoje: počátky rozvoje: 19. stol. – výroba anorganických chemikálií ze síry, soli ad. a organických sloučenin pomocí fermentace zeměd. produktů19. stol. – výroba anorganických chemikálií ze síry, soli ad. a organických sloučenin pomocí fermentace zeměd. produktů počátek 20. stol. – organické syntézy na bázi destilace uhlí (Německo, Anglie, Francie)počátek 20. stol. – organické syntézy na bázi destilace uhlí (Německo, Anglie, Francie) po 2. svět. válce – dynamický rozvoj, nepostačuje uhelná sur. základna  orientace na ropu a zemní plynpo 2. svět. válce – dynamický rozvoj, nepostačuje uhelná sur. základna  orientace na ropu a zemní plyn dynamika rozvoje určována malým počtem surovin x velký počet výrobků dynamika rozvoje určována malým počtem surovin x velký počet výrobků větší počet výrobků řeší surovinovou základnu průmyslu větší počet výrobků řeší surovinovou základnu průmyslu základní chemické obory: základní chemické obory: anorganická chemie (v minulosti rychlejší tempo růstu)anorganická chemie (v minulosti rychlejší tempo růstu) organická chemie (dnes rychleji roste, petrochemie aj.)organická chemie (dnes rychleji roste, petrochemie aj.)

3 Lokalizační faktory chemického průmyslu Energetický – velké nároky na spotřebu energie (el. energie, páry) Energetický – velké nároky na spotřebu energie (el. energie, páry) - výroba dusíkatých hnojiv, plastických hmot - naopak méně náročné: výroba H 2 SO 4, fosforečných hnojiv Suroviny – vzhledem k nerovnoměrně rozloženým surovinám nutnost přepravy Suroviny – vzhledem k nerovnoměrně rozloženým surovinám nutnost přepravy Spotřeba + doprava – široké užití ropy a zemního plynu (jejich relativně snadná přeprava) – lokalizace většiny chem. oborů do oblasti spotřeby – zejména petrochemie, výroba umělých hnojiv, H 2 SO 4 ad. Spotřeba + doprava – široké užití ropy a zemního plynu (jejich relativně snadná přeprava) – lokalizace většiny chem. oborů do oblasti spotřeby – zejména petrochemie, výroba umělých hnojiv, H 2 SO 4 ad. Voda – vyšší požadavky na množství a kvalitu než u jiných pr. odvětví  nelze lokalizovat do míst s deficitem vody (i když ostatní ekonomické podmínky jsou vhodné)  nejdůležitější lokalizační faktor Voda – vyšší požadavky na množství a kvalitu než u jiných pr. odvětví  nelze lokalizovat do míst s deficitem vody (i když ostatní ekonomické podmínky jsou vhodné)  nejdůležitější lokalizační faktor Kvalita pracovní síly – zejména u farmaceutického průmyslu Kvalita pracovní síly – zejména u farmaceutického průmyslu

4 Surovinová základna chemického průmyslu Ropa, zemní plyn, uhlí, síra, pyrity, fosfáty, draselné soli, sůl a vápence Ropa, zemní plyn, uhlí, síra, pyrity, fosfáty, draselné soli, sůl a vápence ropa, zemní plyn, uhlí – z nich pochází většina chem. výrobkůropa, zemní plyn, uhlí – z nich pochází většina chem. výrobků Síra – nachází se buď ryzí nebo v pyritech, z převážné většiny se používá k výrobě H2SO4, umělých hnojiv Síra – nachází se buď ryzí nebo v pyritech, z převážné většiny se používá k výrobě H2SO4, umělých hnojivložiska: vulkanického původu (USA – Utah, Nevada, Kalifornie, Rusko – Kamčatka, Írán – sever) síra sedimentární – má větší význam (při Mexickém zál. – USA, při Středoz. moři, předhůří – Sicílie, podhůří Karpat – Ukrajina, Polsko, při Kaspickém moři) Fosfáty – výchozí surovina pro výrobu P-hnojiv Fosfáty – výchozí surovina pro výrobu P-hnojiv ložiska: USA (Florida, Arkansas, Utah, Idaho, Wyoming), atlaské země (Maroko, Tunis), Rusko (pol. Kola) Sůl (NaCl) – získává se těžbou nebo výparem z mořské vody Sůl (NaCl) – získává se těžbou nebo výparem z mořské vody k výrobě H 2 SO 4, sody, Na-hnojiv, mýdel, textilním průmyslu …k výrobě H 2 SO 4, sody, Na-hnojiv, mýdel, textilním průmyslu … ložiska: USA (Kansas, Texas, Oklahoma, Loussiana), Evropa, Ukrajina, Polsko Draselné soli – k výrobě K-hnojiv, ve farmaceutickém průmyslu, fotografie … Draselné soli – k výrobě K-hnojiv, ve farmaceutickém průmyslu, fotografie … ložiska: USA (Nebraska, Kalifornie), Kanada (Saskatchewan), Polsko, Francie …

5 Obory základní anorganické chemie - výroba výchozích surovin chem. průmyslu, anorganických kyselin (H 2 SO 4, HNO 3 ), umělých hnojiv … výroba H 2 SO 4 – objem výroby je zároveň dokladem technické vyspělosti průmyslu země výroba H 2 SO 4 – objem výroby je zároveň dokladem technické vyspělosti průmyslu země - obtížná přeprava  závody jsou lokalizovány obvykle v blízkosti chemických kombinátů výroba koncentrována do několika regionů: SV USA (Manufacturing Belt), západní Evropa (Německo – oblast Rýnsko-westfálská, V. Británie – střední a severní Anglie, Francie, Itálie – na severu), východní Evropa (centrální Rusko, Ukrajina), východní Asie (Japonsko, Čína) Produkce umělých hnojiv Produkce umělých hnojiv P-hnojiva: nejvýznamnější superfosfát (H 2 SO 4 působí na fosfority či apatity) nebo thomasova moučka (vzniká při výrobě železa a Fe-rud obsahujících P) – výroba superfosfátů doprovází výrobu H 2 SO 4 (produkční oblasti se kryjí) - výroba soustředěná do přístavů (země dovážející suroviny – JV Anglie, Japonsko, podél Rýna a Dunaje) - výroba v zemědělských produkčních oblastech (např. JV USA – bavlna klade velké nároky na superfosfát) - výroba thomasovy moučky – v zemích s rozvinutou černou metalurgií N-hnojiva: do 1. světové války se výroba soustředila na dovoz chilského ledku, dnes se získávají zpracováním ropy, ZP, koksárenského plynu  výroba v hlavních uhelných a hutnických regionech K-hnojiva: lokalizace do oblastí těžby výchozích surovin, výroba surovinově a energeticky vysoce náročná - hlavní oblasti produkce: Nové Mexiko (USA), Saskatchewan (Kanada), dolní Sasko (Německo)

6 Světová produkce kyseliny sírové v dlouhodobém vývoji (v tis. tun) Rok SVĚT % Čína ,5 USA ,7 SSSR/Rusko ,9 Japonsko ,8 Brazílie ,3 Indie ,3 Tunisko……… …4,6 Kanada ,9 Španělsko …3,5 Francie , *78,4

7 Světová produkce průmyslových hnojiv v r.1990 (v mil.t) OblastN-hnojivaP-hnojivaK-hnojivaCelkemSpotřebaSaldo Evropa17,8 6,7 8,034,617,1+17,5 Sev.Amer.15,4 6,8 8,130,323,9 +6,4 Lat.Amer. 2,9 4,8 1,1 8,8 5,2 +3,6 Asie31,5 9,0 2,142,953,1-10,2 Afrika 2,2 2,5- 2,7 3,7 -1,0 Austr.a Oc. 0,5 0,7- 1,2 0,0 Svět84,739,528,6152,9143,3 +9,6 USA12,2 6,3 1,319,815,6 +4,2 Rusko 9,0 5,0 5,519,513,5 +6,0 Čína14,5 3,8 0,118,425,4 -7,0 SRN 2,1 0,6 5,2 7,9 4,6 +3,3 Ukrajina 3,0 2,0- 5,0 5,7 -0,7 Poznámka: Saldo + = vývoz, Saldo - =dovoz

8 Obory organické syntézy výroba syntetických materiálů není tak náročná na dodávky klasických surovin  snižuje se závislost ekonomiky na importu, je méně nákladná  vyšší efektivita výroba výroba syntetických materiálů není tak náročná na dodávky klasických surovin  snižuje se závislost ekonomiky na importu, je méně nákladná  vyšší efektivita výroba - závody organické chemie lokalizovány buď přímo v oblastech těžby ropy a ZP, nebo v přístavech, nebo podél tras ropovodů a plynovodů (Slovnaft ad.) Výroba plastických hmot: široké užití: konstrukční materiály ve stavebnictví, součástky strojů, předměty denní potřeby Výroba plastických hmot: široké užití: konstrukční materiály ve stavebnictví, součástky strojů, předměty denní potřeby bakelit – 1. plastická hmota na světě (pře 1. svět. válkou) polyvinylchlorid (PVC), polyetylén, polystyrén – nejznámější, největší výroba Výroba syntetického kaučuku – podstatně levnější než přírodního (latex) - na výrobu kaučuku navazuje gumárenství Výroba chemických vláken Výroba chemických vláken snižuje závislost textilního pr. na přírodních surovinách umělá vlákna – z celulózy (používají se např. při výrobě pneimatik) syntetická vlákna – ze surovin organické povahy Nylon – 1939 světová výstava v New Yorku Lycra – obchodní název pro elastan firmy Du Pont

9 Světová produkce syntetického kaučuku v dlouhodobém vývoji (v tis.tun) Rok SVĚT % USA ,7 Japonsko ,0 Čína ,0 SSSR/Rusko……… ,8 SRN/Německo-/4082/168321/439409/ ,9 Francie ,4 J. Korea……… ,3 Brazílie ,2 Itálie ,6 V. Británie , ,2

10 Produkce umělých vláken ve světě Produkce syntetických vláken ve světě (v tis. tun, 2000) PořadíZeměProdukcePodíl (v %) PořadíZeměProdukcePodíl (v %) 1.Čína40418,31.USA Indie29813,52.Tchaj-wan Indonésie1958,83.Čína USA1597,24.J. Korea Tchaj-wan1426,45.Indie , ,5 Svět ,0Svět ,0

11 Výroba pneumatik Pneumatika - vzduchem plněná pružná součást kol dopravních prostředků. Pneumatika - vzduchem plněná pružná součást kol dopravních prostředků. uvnitř pneumatiky bývá duše, často se používají i bezdušové pneumatiky. Nejběžnějším materiálem pro výrobu pneumatik je vulkanizovaná guma.uvnitř pneumatiky bývá duše, často se používají i bezdušové pneumatiky. Nejběžnějším materiálem pro výrobu pneumatik je vulkanizovaná guma. vulkanizovaná guma - vyrábí se za pomocí dvou proti sobě se točících válců, mezi něž je vsunut kaučuk (přírodní nebo umělý), jenž je rozmlácen a opásán kolem jednoho z válců a jsou do něj vmíchány saze, olej a síra (umožňuje vulkanizaci).vulkanizovaná guma - vyrábí se za pomocí dvou proti sobě se točících válců, mezi něž je vsunut kaučuk (přírodní nebo umělý), jenž je rozmlácen a opásán kolem jednoho z válců a jsou do něj vmíchány saze, olej a síra (umožňuje vulkanizaci). J.B Dunlop – 1988 získal patent na moderní vzduchem plněnou pneumatiku J.B Dunlop – 1988 získal patent na moderní vzduchem plněnou pneumatiku nebyl ale první získal podobný patent R.W Thomson - vzhledem k tomu, že v té době nebyla vhodná vozidla, pro něž by se pneumatika hodila, vynález zapadl,nebyl ale první získal podobný patent R.W Thomson - vzhledem k tomu, že v té době nebyla vhodná vozidla, pro něž by se pneumatika hodila, vynález zapadl, v době, kdy Dunlop pneumatiku vynalezl znovu, byla již ve velkém vyráběna jízdní kola, u nichž se vynález uplatnil.v době, kdy Dunlop pneumatiku vynalezl znovu, byla již ve velkém vyráběna jízdní kola, u nichž se vynález uplatnil.

12 Spotřební chemie Spotřební chemie - výroba pracích prostředků, kosmetiky - lokalizace do hustě zalidněných oblastí, velkých měst – faktor spotřeby Farmaceutický průmysl Farmaceutický průmysl - typický pro nejvyspělejší státy - originální x generická léčiva


Stáhnout ppt "Chemický průmysl. patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a velmi důležitých pr. odvětví patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a."

Podobné prezentace


Reklamy Google