Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemický průmysl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemický průmysl."— Transkript prezentace:

1 Chemický průmysl

2 patří do skupiny mladých, rychle se rozvíjejících a velmi důležitých pr. odvětví
počátky rozvoje: 19. stol. – výroba anorganických chemikálií ze síry, soli ad. a organických sloučenin pomocí fermentace zeměd. produktů počátek 20. stol. – organické syntézy na bázi destilace uhlí (Německo, Anglie, Francie) po 2. svět. válce – dynamický rozvoj, nepostačuje uhelná sur. základna  orientace na ropu a zemní plyn dynamika rozvoje určována malým počtem surovin x velký počet výrobků větší počet výrobků řeší surovinovou základnu průmyslu základní chemické obory: anorganická chemie (v minulosti rychlejší tempo růstu) organická chemie (dnes rychleji roste, petrochemie aj.)

3 Lokalizační faktory chemického průmyslu
Energetický – velké nároky na spotřebu energie (el. energie, páry) - výroba dusíkatých hnojiv, plastických hmot - naopak méně náročné: výroba H2SO4 , fosforečných hnojiv Suroviny – vzhledem k nerovnoměrně rozloženým surovinám nutnost přepravy Spotřeba + doprava – široké užití ropy a zemního plynu (jejich relativně snadná přeprava) – lokalizace většiny chem. oborů do oblasti spotřeby – zejména petrochemie, výroba umělých hnojiv, H2SO4 ad. Voda – vyšší požadavky na množství a kvalitu než u jiných pr. odvětví  nelze lokalizovat do míst s deficitem vody (i když ostatní ekonomické podmínky jsou vhodné)  nejdůležitější lokalizační faktor Kvalita pracovní síly – zejména u farmaceutického průmyslu

4 Surovinová základna chemického průmyslu
Ropa, zemní plyn, uhlí, síra, pyrity, fosfáty, draselné soli, sůl a vápence ropa, zemní plyn, uhlí – z nich pochází většina chem. výrobků Síra – nachází se buď ryzí nebo v pyritech, z převážné většiny se používá k výrobě H2SO4, umělých hnojiv ložiska: vulkanického původu (USA – Utah, Nevada, Kalifornie, Rusko – Kamčatka, Írán – sever) síra sedimentární – má větší význam (při Mexickém zál. – USA, při Středoz. moři, předhůří – Sicílie, podhůří Karpat – Ukrajina, Polsko, při Kaspickém moři) Fosfáty – výchozí surovina pro výrobu P-hnojiv ložiska: USA (Florida, Arkansas, Utah, Idaho, Wyoming), atlaské země (Maroko, Tunis), Rusko (pol. Kola) Sůl (NaCl) – získává se těžbou nebo výparem z mořské vody k výrobě H2SO4, sody, Na-hnojiv, mýdel, textilním průmyslu … ložiska: USA (Kansas, Texas, Oklahoma, Loussiana), Evropa, Ukrajina, Polsko Draselné soli – k výrobě K-hnojiv, ve farmaceutickém průmyslu, fotografie … ložiska: USA (Nebraska, Kalifornie), Kanada (Saskatchewan), Polsko, Francie …

5 Obory základní anorganické chemie
- výroba výchozích surovin chem. průmyslu, anorganických kyselin (H2SO4, HNO3), umělých hnojiv … výroba H2SO4 – objem výroby je zároveň dokladem technické vyspělosti průmyslu země - obtížná přeprava  závody jsou lokalizovány obvykle v blízkosti chemických kombinátů výroba koncentrována do několika regionů: SV USA (Manufacturing Belt), západní Evropa (Německo – oblast Rýnsko-westfálská, V. Británie – střední a severní Anglie, Francie, Itálie – na severu), východní Evropa (centrální Rusko, Ukrajina), východní Asie (Japonsko, Čína) Produkce umělých hnojiv P-hnojiva: nejvýznamnější superfosfát (H2SO4 působí na fosfority či apatity) nebo thomasova moučka (vzniká při výrobě železa a Fe-rud obsahujících P) – výroba superfosfátů doprovází výrobu H2SO4 (produkční oblasti se kryjí) - výroba soustředěná do přístavů (země dovážející suroviny – JV Anglie, Japonsko, podél Rýna a Dunaje) - výroba v zemědělských produkčních oblastech (např. JV USA – bavlna klade velké nároky na superfosfát) - výroba thomasovy moučky – v zemích s rozvinutou černou metalurgií N-hnojiva: do 1. světové války se výroba soustředila na dovoz chilského ledku, dnes se získávají zpracováním ropy, ZP, koksárenského plynu  výroba v hlavních uhelných a hutnických regionech K-hnojiva: lokalizace do oblastí těžby výchozích surovin, výroba surovinově a energeticky vysoce náročná - hlavní oblasti produkce: Nové Mexiko (USA), Saskatchewan (Kanada), dolní Sasko (Německo)

6 Světová produkce kyseliny sírové v dlouhodobém vývoji (v tis. tun)
Rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 SVĚT 27 415 50 025 89 250 97 332 98 152 % Čína 69 1 330 2 914 7 643 11 969 24 270 26 963 27,5 USA 11 820 16 223 26 784 39 643 40 222 9 620 9 530 9,7 SSSR/Rusko 2 125 5 398 12 059 23 033 11 597 8 258 8 209 6,9 Japonsko 2 030 4 452 6925 6 777 6 887 7 059 6 727 6,8 Brazílie 122 215 421 2 408 3 451 5 221 5,3 Indie 104 354 1007 2 217 3 272 5 540 5 178 Tunisko 1 634 3 425 4 858 4,6 Kanada 686 1 518 2475 4 295 2 560 3 804 3 846 3,9 Španělsko 456 1 132 2021 3 052 2 848 3 334 3,5 Francie 1 215 2 046 3682 4 952 3 771 2 181 2 051 2,1 77 000* 78,4

7 Světová produkce průmyslových hnojiv v r.1990 (v mil.t)
Oblast N-hnojiva P-hnojiva K-hnojiva Celkem Spotřeba Saldo Evropa 17,8 6,7 8,0 34,6 17,1 +17,5 Sev.Amer. 15,4 6,8 8,1 30,3 23,9 +6,4 Lat.Amer. 2,9 4,8 1,1 8,8 5,2 +3,6 Asie 31,5 9,0 2,1 42,9 53,1 -10,2 Afrika 2,2 2,5 - 2,7 3,7 -1,0 Austr.a Oc. 0,5 0,7 1,2 0,0 Svět 84,7 39,5 28,6 152,9 143,3 +9,6 USA 12,2 6,3 1,3 19,8 15,6 +4,2 Rusko 5,0 5,5 19,5 13,5 +6,0 Čína 14,5 3,8 0,1 18,4 25,4 -7,0 SRN 0,6 7,9 4,6 +3,3 Ukrajina 3,0 2,0 5,7 -0,7 Poznámka: Saldo + = vývoz , Saldo - =dovoz

8 Obory organické syntézy
výroba syntetických materiálů není tak náročná na dodávky klasických surovin  snižuje se závislost ekonomiky na importu, je méně nákladná  vyšší efektivita výroba - závody organické chemie lokalizovány buď přímo v oblastech těžby ropy a ZP, nebo v přístavech, nebo podél tras ropovodů a plynovodů (Slovnaft ad.) Výroba plastických hmot: široké užití: konstrukční materiály ve stavebnictví, součástky strojů, předměty denní potřeby bakelit – 1. plastická hmota na světě (pře 1. svět. válkou) polyvinylchlorid (PVC), polyetylén, polystyrén – nejznámější, největší výroba Výroba syntetického kaučuku – podstatně levnější než přírodního (latex) - na výrobu kaučuku navazuje gumárenství Výroba chemických vláken snižuje závislost textilního pr. na přírodních surovinách umělá vlákna – z celulózy (používají se např. při výrobě pneimatik) syntetická vlákna – ze surovin organické povahy Nylon – 1939 světová výstava v New Yorku Lycra – obchodní název pro elastan firmy Du Pont

9 Světová produkce syntetického kaučuku v dlouhodobém vývoji (v tis.tun)
Rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 SVĚT 583 2 042 5 090 8 689 9 820 10 870 10 470 % USA 484 1 459 2 232 2 241 2 115 2 395 2 064 19,7 Japonsko - 23 698 1 094 1 426 1 592 1 466 14,0 Čína 35 123 318 836 1 052 10,0 SSSR/Rusko 2 040 2 365 837 919 8,8 SRN/Německo -/40 82/168 321/439 409/572 647 851 828 7,9 Francie 18 304 511 515 669 672 6,4 J. Korea 75 184 675 663 6,3 Brazílie 76 249 252 337 335 3,2 Itálie 67 151 259 300 285 274 2,6 V. Británie 92 306 292 286 270 8 543 81,2

10 Produkce umělých vláken ve světě Produkce syntetických vláken ve světě
(v tis. tun, 2000) (v tis. tun, 2000) Pořadí Země Produkce Podíl (v %) 1. Čína 404 18,3 USA 3 167 2. Indie 298 13,5 Tchaj-wan 3 121 3. Indonésie 195 8,8 2 918 4. 159 7,2 J. Korea 2 682 5. 142 6,4 1 502 1 198 54,2 13 390 51,5 Svět 2 212 100,0 26 011

11 Výroba pneumatik Pneumatika - vzduchem plněná pružná součást kol dopravních prostředků. uvnitř pneumatiky bývá duše, často se používají i bezdušové pneumatiky. Nejběžnějším materiálem pro výrobu pneumatik je vulkanizovaná guma. vulkanizovaná guma - vyrábí se za pomocí dvou proti sobě se točících válců, mezi něž je vsunut kaučuk (přírodní nebo umělý), jenž je rozmlácen a opásán kolem jednoho z válců a jsou do něj vmíchány saze, olej a síra (umožňuje vulkanizaci). J.B Dunlop – 1988 získal patent na moderní vzduchem plněnou pneumatiku nebyl ale první získal podobný patent R.W Thomson - vzhledem k tomu, že v té době nebyla vhodná vozidla, pro něž by se pneumatika hodila, vynález zapadl, v době, kdy Dunlop pneumatiku vynalezl znovu, byla již ve velkém vyráběna jízdní kola, u nichž se vynález uplatnil.

12 Spotřební chemie - výroba pracích prostředků, kosmetiky - lokalizace do hustě zalidněných oblastí, velkých měst – faktor spotřeby Farmaceutický průmysl - typický pro nejvyspělejší státy - originální x generická léčiva


Stáhnout ppt "Chemický průmysl."

Podobné prezentace


Reklamy Google