Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Železniční doprava - DOPRAVNÍ CESTA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Železniční doprava - DOPRAVNÍ CESTA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY"— Transkript prezentace:

1 Železniční doprava - DOPRAVNÍ CESTA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Železniční doprava - DOPRAVNÍ CESTA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Ing. Radmila Smětáková, 2012

2 Železniční trať Její hlavní části: Železniční svršek Železniční spodek
- je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Její hlavní části: Železniční svršek Železniční spodek Železniční stavby

3 Způsoby vedení žel. trati: - zářez - vede žel. trať pod úrovní
okolního terénu - násyp - vede žel. trať nad úrovní - odřez vzniká kombinací násypů a zářezů A) Železniční spodek – je upravené zemní těleso Zajišťuje styk železniční trati a terénu Přenáší zatížení, které vzniká dopravním provozem Důležitá je jeho stabilita a únosnost, musí být dokonale odvodněn

4 A) Železniční spodek - je upravené zemní těleso.
Zajišťuje styk železniční trati a terénu Přenáší zatížení, které vzniká dopravním provozem Důležitá je jeho stabilita a únosnost, musí být dokonale odvodněn Jeho druhy: - násyp Obr. vede žel. trať nad úrovní okolního terénu - zářez pod úrovní okolního terénu - odřez vzniká kombinací násypů a zářezů

5 vlak umělá stavba -tunel násep opěrná zeď

6 B) Železniční svršek Tvoří jízdní dráhu pro pohybující se ŽV. Zajišťuje jejich spolehlivé vedení a přenáší dynamické síly, které vznikají při jízdě, na železniční spodek. Hlavní části žel.svršku: Kolejnice Pražce Drobné kolejivo Kolejové lože Výhybky

7

8 Kolejnice – vedou při jízdě ŽV a přenášejí všechny vzniklé síly na pražce.
Každá kolejnice má 3 části: hlava, stojina, pata U ČD se používají 2druhy UIC60 (R65) a S49 - písmena znamenají tvar, čísla hmotnost 1m v kg, nejčastěji délka 25m Pražce – přenášejí vzniklé síly na kolejové lože a zajišťují konstantní rozchod kolejí - nejčastěji příčné, mohou být i podélné - vyrobené z předpjatého betonu, dřeva, oceli, syntetických materiálů Drobné kolejivo – spojuje jednotlivé díly kolejnic a připevňují je k pražcům Kolejové lože – přenáší síly z pražců na pláň železničního spodku, odvádí dešťovou vodu, vede pražce ve všech směrech (příčném, podélném, výškovém). - je ze štěrku nebo ze strusky - zabezpečuje stejnou výšku obou kolejnic (v oblouku převýšení do 150mm)

9 Rozchod kolejí 1435 mm

10 Výhybky – používají se k rozvětvení kolejí do dvou a více kolejí
- konstruují se jako jednoduché, dvojité, oboustranné, obloukové, křižovatkové

11 Části výhybky 2. Střední část
1.Výměna - je část výhybky, na které dochází k rozvětvení koleje do dvou směrů. jazyky opornice přestavník (někdy též výměník) přestavná táhla výměnový závěr (není nezbytný) výměnové návěstidlo 2. Střední část Střední část výhybky tvoří vlastně splítku kolejí. Propojuje výměnu a srdcovkovou část. 3. Srdcovková část - dochází zde k překřížení kolejnic a definitivnímu oddělení kolejí dvou různých směrů. srdcovka přídržnice vnější kolejnice 1 2 3

12

13 Do přímého směru… po hrotu proti hrotu po hrotu

14 a

15 Do odbočky… po hrotu proti hrotu po hrotu

16

17

18 Průjezdný profil trati
Rozměry ŽV jsou omezeny do výšky a šířky nad temenem kolejnic obrysem pro ŽV (stanoveny předpisem) Jsou-li rozměry překročeny, označuje se přeprava jako překročená ložná míra (PLM) Z vnější strany profilu zasahují části budov, návěstidla, tunely..

19 Železniční vozy - přípojná železniční vozidla

20 Značení železničních vozidel pro KP
L - plošinový 2-n vůz zvláštní stavby K – plošinový 2-n vůz běžné stavby R – plošinový podvozkový vůz běžné stavby S - plošinový podvozkový vůz zvláštní stavby a – se 6 nápravami aa – s 8 a více nápravami b – s dlouhými klanicemi d – zařízený pro přepravu silničních vozidel bez patra e – s nízkými sklopnými bočnicemi f – způsobilý pro přepravu tunelem a pro přepravu na trajektech s VB g – zařízený pro přepravu kontejnerů, vým. nástaveb do 60 stop gg “ nad 60 stop j – se zařízením na tlumení rázů k, kk, m, mm, n – údaje o počtu náprav a ložné hmotnosti l – bez klanic o – článkový vůz p- - bez stěn s – max rychlost 100km/h ss – max rychlost 120km/h

21 Příklady označení: Sgnss ( vůz rámové konstrukce – nosný rošt, 28ks výklopných upevňovacích trnů, určen pro přepravu kontejnerů 10-45stop a výměnných nástaveb od 7,15 do 13,6m, ložná délka 18,74m) Sgss ložná délka 18,4m, ložná hmotnost 61t

22 Sdggmrs – 6-ti nápravový kapsový ŽV, ložná délka 2x16,23m
Saads – kolébkový vůz (Wippen) pro přepravu silničních návěsů, horizontální překládka (15min!)

23 Jednotné mezinárodní číslování vozů
xx xx xxx xxxx – x 1.,2. – režim použití nákl.vozu v mezinár. přepravě(RIV,EUROP) 3.,4. – kód železniční správy (54 ČD, 87 BNCF, 81 OBB…) – vlastní číslo vozu (základní druh vozu, tech. charakteristiky, evidenční číslo, příp. snížení rychlosti) 12. – kontrolní číslice Postup výpočtu kontrol.č.: Číslice na lichém místě vynásobíme dvěma, na sudém jedničkou. Provedeme ciferný součet násobků. Poslední číslici součtu odečteme od 10 a získáme kontr.č. (lze i 0) Př. Označení násobeno součet ciferný! (1+0) (1+4) = 51 konrol.č. 60 – 51 = 9

24 Nákladní vozy Rozdělují se podle konstrukce a použití na: kryté
plošinové nízkostěnné vysokostěnné (výsypné) kotlové ( cisternové) chladící ( izotermické) speciální (hlubinové, nádobové…)

25 krytý čtyřnápravový vůz - Gags

26 1) krytý dvounápravový vůz
Používají se pro přepravu kusových a paletových zásilek, ovoce, zeleniny, živých zvířat. Na bočních stěnách mají posuvné dveře, větrací otvory Moderní vozy mají odsouvatelnou střechu

27 2) plošinový čtyřnápravový vůz
Používají se pro přepravu kontejnerů, výměnných nástaveb, silničních návěsů, kusových zásilek, silničních vozidel, hospodářských strojů a dlouhých nákladů ( kmenové dřevo, hutní polotovary, kolejnice…) i poschoďové ŽV pro přepravu OA. Mají otvory pro umístění klanic, fixační prvky pro kontejnery. Mohou být plošinové nebo rámové.

28 plošinový čtyřnápravový vůz

29 plošinový čtyřnápravový vůz s čelnicemi

30 3) nízkostěnný dvounápravový vůz - Kbkks
Přepravují se velké kusové zásilky, automobily, kmenové dříví, řezivo, hutní polotovary…zboží, které nevyžaduje krytý prostor.

31 4) vysokostěnný dvounápravový vůz - Es
Určené pro přepravu sypkých substrátů (uhlí, koksu, písku, štěrku) Jsou opatřeny výsypným zařízením – klapkami Podlaha je šikmá, skloněná ke klapkám.

32 výsypný čtyř-nápravový vůz

33 Výsypný vůz

34 5) kotlový (cisterna) čtyřnápravový vůz - Zaces
Pro kapalné a plynné náklady (olej, šťávy, etylalkohol, víno, ropa, ropné deriváty Nádoby jsou opatřeny plnícími a vyprazdňovacími otvory, přepážkami (peřejníky), topnicemi pro ohřev zboží.

35 6) Chladicí (izotermické) vozy
Přepravují potravinářské zboží, které rychle podléhá zkáze (maso, ryby, zelenina, ovoce, nápoje,mléčné výrobky, květiny) Stěny jsou opatřeny tepelnou izolací, větší vozy i strojním kompresorem.

36 7) Speciální vozy Nádobové – pro přepravu cementu, šamotu, jemného prášku. Vyprazdňování se provádí pomocí tlakového vzduchu.

37 Tří-komorový nádržkový vůz

38 Nízkostěnný speciální vůz – pro přepravu nádob

39 Hlubinové – umožňují přepravu rozměrných nákladů o vysoké hmotnosti (transformárory, hutní výrobky…). Nosný most je snížený, uložen na dvou a více podvozcích. Podvozky jsou dvou a více nápravové.

40

41 ŽV pro odvalovací kontejnery

42 Speciální výsypný vůz

43 Osobní vozy Rozdělují se podle účelu a konstrukce A) podle účelu
Vozy 1., 1.a 2.třídy, 2.třídy Vozy lůžkové a lehátkové Vozy jídelní a bufetové Vozy poštovní Vozy zavazadlové Vozy salónní B) podle konstrukce vozy normální konstrukce Vozy poschoďové Vozy přípojné k motorovým vozům

44 1) Vozy 1. třídy Mají nejčastěji 3 sedadla v řadě na šířku vozu, 6 sedadel v oddíle, jsou sklopná

45 Vozy 2. třídy Mají 4 sedadla v řadě na šířku vozu, 8 sedadel v oddíle, nejsou sklopná (jiné uspořádání je u vozů s chodbičkou uprostřed)

46

47

48 2) Vozy lůžkové Využití v dálkové a mezinárodní přepravě.
Mají 1 nebo 2 lůžka nad sebou, ve 2.třídě jsou 3 lůžka v oddíle, mají umyvadlo, prostor na odkládání oděvů, některé sprchový kout. Průvodce podává občerstvení přímo ve voze.

49 Vozy lehátkové Mají v oddíle 5 lehátek, která jsou sklopná pro cestování ve dne.

50 3) Vozy jídelní a bufetové
Jsou určeny pro podávání pokrmů a nápojů v dálkové a mezinárodní přepravě.

51 4) Vozy poštovní Umožňují České poště převoz listovní pošty, balíků a malých kusových zásilek

52 5) Vozy zavazadlové, služební
Umožňují cestujícím přepravu zavazadel a spěšnin. Část zavazadlového vozu je určena pro potřeby vlakvedoucího a ostatního personálu vlaku.

53

54 6) Vozy salónní Určeny pro přepravu oficiálních představitelů států a pro uzavřené společnosti, které si vůz objednají.

55 přípojný dvounápravový vůz – k motorovým vozům
Výroba : Upřesnění: řada příp. vozu 012 Výrobce : KOS Krnov s.r.o. Výkres Fotografie | 1 | 2 |

56 Ing.Vlastimil Sekal: Doprava a přeprava. Ústí nad Labem 2006.
poborskiii.kvalitne.cz/ Vlastní foto TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "Železniční doprava - DOPRAVNÍ CESTA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google