Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Některé poznatky ze zakládání místní akční skupiny "Jemnicko o.p.s" Prezentace na regionální konferenci „Partnerství pro Vysočinu“ a seminář „Partnerství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Některé poznatky ze zakládání místní akční skupiny "Jemnicko o.p.s" Prezentace na regionální konferenci „Partnerství pro Vysočinu“ a seminář „Partnerství."— Transkript prezentace:

1 Některé poznatky ze zakládání místní akční skupiny "Jemnicko o.p.s" Prezentace na regionální konferenci „Partnerství pro Vysočinu“ a seminář „Partnerství ve venkovském prostoru“

2 I. Důvody a podněty pro založení MAS MAS Jemnicko začala vznikat na kořenech "Jemnického mikroregionu" na podzim roku 2004. Čili její historie je prozatím velice krátká, nicméně všichni aktéři, kteří se zúčastnili jejího zakládání mohou bezesporu prohlásit, že prozatímní práce byly velice zajímavé a v mnoho směrech podnětné. Výrazným impulsem byl projekt nazvaný "Partnerství pro život v Podyjí" podaný Jemnickým mikroregionem v rámci POV – s tím, aby získal prostředky na první kroky procesu LEADR. Projekt byl vybrán na základě veřejného slyšení a od léta 2004 postupně realizován. Práce na ustavení MAS byly výrazně urychleny na podzim roku 2004 v souvislosti s možností podat přihlášky jednak do programu LEADR+ a jednak do programu LEADR ČR. Na schůzi Jemnického mikroregionu, 20. září 2004 bylo rozhodnuto o záměru založit MAS a přítomní představitelé obcí, byli vyzváni aby oslovili místní podnikatele, zemědělské podniky a neziskové organizace v jejich obcích s informací o možnosti bezprostředně se podílet prostřednictvím nově zakládané instituce na pozvednutí úrovně celého regionu. Podobná výzva byla učiněna i v Jemnickém zpravodaji. Přes první obavy o účast podnikatelů, byl nakonec výsledek velice dobrý a zájem projevilo 15 subjektů neveřejné sféry. Dobrým počinkem je to, že tyto subjekty rovnoměrně zastupují celé území, které MAS "spravuje". Jistým nedostatkem pak je to, že v neveřejné sféře prozatím není zastoupena žádná NNO. Ovšem MAS je pojata jako otevřená struktura a předpokládáme, že tento nedostatek brzy odstraníme. Spolu se zástupci veřejné správy se pak na založení MAS podílelo 22 zákládajících členů.

3 II. Realizace partnerství a založení MAS Základy partnerství se postupně vytvářely na 4 sezeních (workshopech), které celkem trvaly 35 hodin a přestože všichni účastníci jsou velice vytížení lidé, bylo skutečně překvapujícím zjištěním s jakou energií a s jakým nasazením se na tomto procesu podíleli. Pro mnoho z nás bylo velice přínosným seznámit se s netradičními metodami týmové práce, už to je pro většinu z nás nesmírně poučné. Celý vznik MAS využíval metody facilitace a proces byl řízen (moderován) facilitátorem firmy E consulting, Třebíč. Během tohoto procesu byly v maximální míře využívány postupy týmové práce především brainstorming. Týmovými postupy byly přijata pravidla pro jednání týmu MAS, Statut MAS, její vize pro region, jednací řád, SWOT analýza celého regionu i integrovaná územní strategie. Můžeme tak směle prohlásit že naše akční skupina byla vytvářena odspodu, aktivní účastí každého zakládajícího člena. Nutno poznamenat, že pro nás zvyklé obrácenému postupu - jakémusi "doporučení" shora a jeho připadné korekci - připadal proces zespoda nahoru, alespoň zpočátku, zdlouhavý. Vždyť přepočítáno na jednotlivce zabral 510 hodin ! Postupně jsme si, ale začínali uvědomovat jeho nesporné přednosti. Tu hlavní spatřujeme v "sebeidentifikaci" každého člena s celým procesem vzniku. Každý se na něm podílel, každý k němu přispěl a i když se to zdá neuvěřitelné žádná myšlenka nebyla odsunuta - došlo ke skutečnému konsensu ! Nepominutelným není ani fakt reflexe o regionu. Na SWOT analýze jsme s využitím brainstormingu pracovali skutečně všichni, každý se byl nucen zamyslet a hledat slabé a silné stránky i příležitosti a hrozby. Žádná konzultační firma nám "nepředhodila" hotovou věc, nad kterou se snad můžeme zamýšlet.

4 III. Zásady a dokumenty přijaté při workshopech 1. část 1.Pravidla pro jednání týmu MAS – pravidla byla přijata na první schůze 1.Respektujeme názor druhého a snažíme se ho pochopit 2.Jednáme způsobem "výhra-výhra, nebo žádná dohoda" 3.Snažíme se jednat konsensuálně 4.Tato pravidla jsou otevřený systém 2.SWOT analýza regionu – dokument vzniklý na základě brainstormingu a následné týmové diskuse 3.Vize pro region

5 III. Zásady a dokumenty přijaté při workshopech - 2. část 4.Jednací řád MAS 5.Statut MAS Také tyto dokumenty vznikaly týmově 6.Integrované územní strategie Strategie, pro nás zpracovávala firma E consulting Třebíč. Při jejich tvorbě však důsledně vycházela z poznatků "vytěžených" na workshopech. Právě při sběru údajů pro tyto dokumenty nacházely metody týmové práce největší uplatnění a práce na nich byla pro všechny zúčastněné velice přínosná.

6 IV. Struktura MAS Jemnicko o.p.s. MAS byla zapsána 27. října 2004 do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně Má 22 zakladatelů, z toho 12 subjektů ze soukromé sféry Statutární orgán je 15 členná správní rada. Pro schvalování je třeba nadpoloviční většina všech členů. V jednacím řádu je však podmínka vyžadující i konsensus všech členů. Dozorčí rada. Kontrolní orgán společnosti. Sedm členů Ředitel Výběrová komise, 5 členů ze členů dozorčí rady. Nejméně 3 členové soukromého sektoru. Nejméně dvě ženy. Nejméně jeden zástupce zemědělského podniku. Programový výbor, 5 členů. Jeho úkolem je pečovat o strategii a její aktualizaci, případně připravovat návrhy bodovacích kritérií. Jeho návrhy schvaluje správní rada.

7 V. Území MAS Jemnicko o.p.s. Území MAS zasahuje do tří krajů:  Kraje Vysočina  Jihočeského kraje  Jihomoravského kraje Bezprostředně sousedí s Rakouskem, s partnerskými obcemi našich obcí. Oblast je charakteristická intenzivním zemědělstvím s malým podílem průmyslové výroby. Mikroregion vznikl na území 34 obcí s celkovou katastrální výměrou 33.920 ha s 12.391 obyvateli

8 VI. Shrnutí Založení MAS probíhalo s velikým nasazením všech aktérů. V průběhu tohoto procesu k zásadnějším krizím nedošlo. Jistá rizika se začínají objevovat až v poslední době. MAS se postupně přihlásila ke třem výzvám, dvě do programu LEADR+ a jedné do programu LEADR ČR. Vyhodnocena byla prozatím pouze jediná a v té jsme bohužel těsně neuspěli, dá-li se to ovšem vůbec tak označit. Pro mnohé se to však stává důvodem k pocitu zmaru. Bylo by samozřejmě lepší vidět okamžitě hmatatelné výsledky, ale během procesu zakládání MAS a tvorby jejích strategických dokumentů jsme si uvědomovali, že se jedná o běh na dlouhé vzdálenosti s delším časovým horizontem, minimálně desetiletí. Jsme přesvědčení, že tahle společná intenzivní spolupráce se nám vyplatí a pocitem dobrého začátku očekáváme další příležitosti pro náš region. Ostatně, pro všechny, kteří jsme se tohoto procesu zúčastnili to byla příležitost osobně se setkat s moderními metodami práce, které určitě využijeme i v běžném životě.

9 Děkuji za pozornost Ing. Alois Adam Obec Dešná 384 498 108 602 458 994


Stáhnout ppt "Některé poznatky ze zakládání místní akční skupiny "Jemnicko o.p.s" Prezentace na regionální konferenci „Partnerství pro Vysočinu“ a seminář „Partnerství."

Podobné prezentace


Reklamy Google