Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká lůžková revoluce Příprava redukce sítě zdravotnických zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká lůžková revoluce Příprava redukce sítě zdravotnických zařízení"— Transkript prezentace:

1 Velká lůžková revoluce Příprava redukce sítě zdravotnických zařízení
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Konference ČLK, Clarion – Praha,

2 Reforma – dnes již slovo bez obsahu
Co je skutečným cílem prováděných a chystaných změn? Zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje Ušetřit peníze na občanech (pacientech i zdravotnících) a zajistit zisk pro silné finanční skupiny napojené na politiky Každý si dokáže na základě dostupných informací a svých vlastních zkušeností odpovědět sám. Otázka: Jak se díky reformě zlepšila zdravotní péče o naše pacienty ? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

3 Dopady reformy na zdravotní péči
Pokles kvality zdravotní péče pojišťovny začínají hradit pouze nejlevnější varianty materiálů a léků Pokles dostupnosti zdravotní péče nařízení vlády č. 307/2012 Sb. Pokles bezpečnosti zdravotní péče vyhláška č. 99/2012 Sb. o minimálním personálním zabezpečení ZS Zákon o ZS zredukoval vztah lékaře a pacienta na pouhý obchodní vztah prodávajícího a nakupujícího službu MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

4 Omezování solidarity Zdravých s nemocnými Bohatých s chudými
Regulační poplatky a přímé platby dopadají pouze na nemocné, největší tíhu nesou senioři Ochranné limity jsou děravý cedník Neschopenka je luxus Bohatých s chudými Přetrvává nespravedlnost v platbách pojistného (stropy, zvýhodnění OSVČ) V případě zavedení dvousložkového pojistného by jeho část platili lidé ve stejné výši bez ohledu na své příjmy Občané mají oprávněný pocit, že platí stále více a přitom za své peníze dostávají stále méně ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

5 Mz: všechnu moc pojišťovnám
Občan jako rukojmí své pojišťovny Pojišťovnu lze změnit pouze 1x ročně a nutno to hlásit ½ roku dopředu Nerovnoprávné postavení ZZ vůči pojišťovnám Různá ekonomická síla Nejistota smluvních vztahů Regulace (omezování nároků pacienta prostřednictvím ZZ) Snahy o řízenou péči – omezování autonomie lékařů Neférová hospodářská soutěž Druhá největší Zpoj je propojená s řetězcem ZZ MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

6 Otázky spojené s posilováním moci pojišťoven
Komu vlastně patří zdravotní pojišťovny ? Komu se zodpovídají zdravotní pojišťovny ? Jakým právem mají zdravotní pojišťovny rozhodovat o síti zdravotnických zařízení ? Jakým právem omezují pojišťovny pacienty ve svobodné volbě zdravotnického zařízení ? Mohou pojišťovny podepisovat se ZZ nové smlouvy, aniž by proběhlo výběrové řízení ? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

7 Velká lůžková revoluce
Plán na zrušení nemocničních lůžek nemá žádné věcné opodstatnění – „zjevení čísla “ Pojišťovny nejprve odmítly všem nemocnicím prolongaci smluv po Memorandum Mz a ZPoj o restrukturalizaci sítě lůžkových ZZ z a druhé pak z Kartelová dohoda ? Tajná jednání o veřejných penězích Proč se Mz a ZPoj snaží dělat z občanů (pacientů) blbce? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

8 Sliby - chyby Dva měsíce před koncem roku nemají nemocnice smlouvy
Až dosud postupovaly všechny zdravotní pojišťovny při vyjednávání s nemocnicemi ve shodě a hodlají v tom pokračovat. Smlouvy vypověděly všem nemocnicím ke konci loňského roku, výpovědi vyprší na konci letošního roku. Nové smlouvy mají být od ledna 2013. Do 30. června zveřejní zdravotní pojišťovny seznamy nemocnic, se kterými se už dohodly na dalším řešení smluvních vztahů. ČTK to sdělil prezident Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) Jaromír Gajdáček. Dva měsíce před koncem roku nemají nemocnice smlouvy Pojišťovny se snaží nemocnice tlačit ke zdi nabízením pouhých krátkodobých kontraktů MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

9 Struktura lůžkového fondu ČR
Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

10 Kdo je zřizovatelem nemocnic?
Poznámka: Krajské nemocnice transformované na a.s. formálně již nejsou zřizované kraji. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

11 Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

12 Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

13 Vývoj počtu lůžek Zdroj: ÚZIS MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

14 Vývoj počtu lůžek Celkem Nemocnice OLÚ Lázně Zdroj: ÚZIS
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

15 Počet lůžek trvale klesá
MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

16 Klesá počet nemocnic a snižuje se množství jejich lůžek.
Lůžkový fond nemocnic Nemocnice akutní péče Nemocnice následné péče Nemocnice cekem počet lůžka 156 56 502 31 2 550 187 59 052 158 57 759 2 580 189 60 336 159 59 702 30 2 517 62 219 163 60 634 28 2 358 191 62 992 164 60 915 2 348 192 63 263 165 61 338 27 2 324 63 662 61 766 2 408 64 174 169 62 655 26 2 367 195 65 022 202 66 818 Zdroj: ÚZIS Klesá počet nemocnic a snižuje se množství jejich lůžek. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

17 Výdaje Zpoj na ústavní péči
Nemocniční lůžka Výdaje Zpoj na ústavní péči (včetně OLÚ) Podíl výdajů na ústavní péči na celkových výdajích ZPoj 2011 60 336 112,73 mld. Kč 51,7 % 2010 62 219 111,24 mld. Kč 51,8 % 2009 62 992 107,70 mld. Kč 50,9 % 2008 63 263 98,11 mld. Kč 51,6 % 2007 63 662 92,20 mld. Kč 51,0 % 2006 64 174 83,55 mld. Kč 50,1 % 2005 65 022 76,92 mld. Kč 47,0 % Zdroj: ÚZIS Počet nemocničních lůžek soustavně klesá (za 6 let o 4 700), ale výdaje Zpoj na ústavní péči rostou přesto rychleji než jejich průměrné výdaje. Rušení lůžek úspory nepřináší ! Nemocnice nedostávají peníze za lůžka, ale za výkony. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

18 Nemocniční lůžka – aktuální stav
Za 1. pololetí 2012 se snížil počet nemocničních lůžek o Snížil se i počet lůžek následné péče a to o 42. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

19 Lůžková péče v Rakousku a v ČR
Rakousko Velikost Nemocnic Lůžek % - 200 95 9 683 16 % 167 30 128 62 % 61 20 459 32 % 75 15 879 27 % 23 15 427 24 % 22 11 205 8 % 1000 + 12 17 423 28 % 8 10 525 3 % Celkem 191 62 292 100 % 272 67 737 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

20 Náklady nemocnic Regionální Fakultní Hotelové 1 230 Kč 2 120 Kč
Medicínské 2 805 Kč 4 885 Kč Celkem 4 035 Kč 7 005 Kč Náklady na 1 ošetřovací den v roce 2006 Nespravedlivé úhradové systémy zvýhodňující velké nemocnice. DRG vychází z těchto pokřivených paušálů. Individuální úhrady = prokorupční prostředí MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

21 Občane, plať a neptej se Jak je možné, že pojišťovny vybírají pojistné podle stejných pravidel, ale za péči o své klienty platí různě? Jak je možné, že se platby pojišťoven jednotlivým nemocnicím za stejné výkony a dg. tolik liší? Proč platí VZP za lůžkovou péči více než zaměstnanecké pojišťovny? Kolik platí nemocnicím zaměstnanecké pojišťovny? Jak je možné, že tato čísla nejsou veřejně dostupná? Změnám v síti nemocnic musí předcházet zjednání spravedlnosti v úhradách. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

22 Rozdílné základní sazby DRG (VZP)
Otázka: Čím se uvedené nemocnice liší ? Fakultní nemocnice Ostatní nemocnice FN Motol 39 949 VFN 38 775 --- FN Bulovka 32 983 FN Brno 32 604 Hořovice 41 956 Český Těšín 38 266 Třinec – Podlesí 37 373 --- Jičín 26 977 Domažlice 25 325 Žatec 22 684 Základní sazba 2012 je tvořena ze 75% individuální sazbou roku 2010 (odpovídala paušálu z roku 2010) zvýšenou o 7% a z 25% všem nemocnicím společnou sazbou Kč. Kolik platí ostatní Zpoj.??? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

23 Náklady na 1 pojištěnce v roce 2009
Počet pojištěnců Náklady na 1 pojištěnce (Kč/rok) VZP 111 22 163 VoZP 201 19 262 CPZP 205 16 329 OZP 207 18 143 Škoda 209 19 711 ZPMV 211 17 707 RBP 213 16 064 ZPMA 217 16 024 Média 228 20 352 10 507 Celkem 20 320 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

24 Proč platí zaměstnanecké pojišťovny méně než VZP ?
Výdaje na zdravotní péči za jednoho pojištěnce v roce 2011 Všechny ZPoj celkem: ,- Kč VZP: ,- Kč Zaměstnanecké pojišťovny platí méně zejména nemocnicím VZP utrácí 54% svých výdajů za ústavní péči Oborová ZP, ZPMV, M-A, Revírní – utrácí za ústavní péči jen 46% svých výdajů za zdravotní péči (všechny Zpoj v průměru 51,7 % což je dáno tím, že VZP má 60% pojištěnců) PL a AS slouží patrně jako nástroj k získávání pojištěnců MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

25 Restrukturalizace lůžkového fondu
Předcházet musí analýza potřebnosti – nemocnice jsou pro pacienty, ne naopak Různá regionální dostupnost péče Restrukturalizace nemůže přinést významné úspory Plán „zrušit lůžek“ je nesmysl ČR nemá nadbytek lůžek, ale jejich špatnou strukturu Řádné personální vybavení jako předpoklad kvalitní péče Nemocnice 21. století x vyhláška č. 99/2012 Sb. Pozitivní motivace pro transformaci lůžek – změny úhrady DRG – sjednocení sazeb Zvýšení úhrady za následnou péči Zdravotnictví nemůže suplovat insuficientní sociální služby Redukce akutních lůžek vyvolá potřebu posílení ambulantní specializované péče. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

26 80 % občanů s redukcí nemocniční péče nesouhlasí.
Co na to občané ? 80 % občanů s redukcí nemocniční péče nesouhlasí. Zdroj: Inres Sones MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

27 Shrnutí ČR nemá nadbytek lůžek, ale špatnou strukturu Nedostatek následné péče, mnoho lůžek ve FN Redukce počtu lůžek neznamená finanční úsporu Pokud cílem není části pacientů zabránit v čerpání péče Nemocnice nedostávají platby za lůžka Útlum malých nemocnic znamená přesun pacientů do velkých nemocnic Dojde ke zvýšení výdajů Zpoj Pacient zdravotnictví platí a má právo být tím, kdo rozhoduje o budoucnosti ZZ Pacient má smlouvu se Zpoj a ta je povinna uhradit péči ve ZZ, které si zvolí Za stejnou péči (výkony, dg.) musí všechny Zpoj platit všem ZZ stejně Zveřejnění smluv Zpoj se ZZ včetně úhradových dodatků Krátkodobé kontrakty by ZZ neměla podepisovat Přístup Zpoj a Mz k nemocnicím je předobrazem toho, co se za rok bude dít se soukromými lékaři ! MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

28 A je to venku, už je po volbách
Společná TK zástupců VZP + SZP + Mz Výsledek tajných jednání o veřejných penězích Restrukturalizace akutního lůžkového fondu s postupným zrušením cca 6 tisíc lůžek Zrušení 12 ze 152 nemocnic akutní péče Nejistý osud dalších 18 nemocnic, kterým bude nabídnuta pouze střednědobá smlouva 101 nemocnic musí omezit péči Pouze 21 nemocnice zůstane ušetřeno „I když představitelé některých asociací a sdružení účelově sdělují občanům, že nebudou mít zajištěnu nemocniční péči, management většiny českých nemocnic vedl se SZP a VZP korektní jednání o optimalizaci sítě lůžkových zdravotnických zařízení, za což jim děkujeme.“ MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

29 Nemocnice určené k likvidaci
Kardiologie Bulovka Sedlčany P-P poliklinika Kladno Brandýs nad Labem Roudnice nad Labem Duchcov Hustopeče Tišnov Tanvald Sv. Jiří Plzeň GynCentrum Praha ISCARE Praha MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

30 Nemocnice ohrožené Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Břeclav Kyjov Znojmo Vězeňská nem. Brno Vojenská nem. Brno Žacléř Turnov Rokycany Na Františku Praha Psychiatrické centrum Praha VÚCHR Praha ÚHKT Praha Městec Králové Nymburk Říčany Rožnov pod Radhoštěm Odry MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

31 Proč ??? Kdo vlastně řídí naše zdravotnictví ?
Velká lůžková revoluce Proč ??? Kdo vlastně řídí naše zdravotnictví ? MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK


Stáhnout ppt "Velká lůžková revoluce Příprava redukce sítě zdravotnických zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google