Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bílkoviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bílkoviny."— Transkript prezentace:

1 Bílkoviny

2 Aminokyseliny Základní stavební prvky bílkovin
Identifikováno několik set, pouze 20 tzv. kódovaných tvoří bílkoviny Jejich vlastnosti dány především postranním řetězcem

3 Kódované aminokyseliny
tzv. -aminokyseliny s výjimkou glycinu chirální sloučeniny: v bílkovinách pouze L forma Některé si člověk nedokáže syntetizovat - tzv. esenciální aminokyseliny

4 Struktura bílkovin primární sekundární terciární kvartérní
konformace = prostorová struktura

5 Primární struktura Je dána pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci aminokyseliny jsou vázány peptidovou vazbou molekuly bílkovin mohou být tvořeny i několika řetězci nebo různými podjednotkami  oligomery často je na řetězec navázána neaminokyselinová (prosthetická) skupina  složené bílkoviny řetězce v jedné molekule mohou být propojeny disulfidovými můstky

6 Peptidová vazba

7 Hlavní třídy složených bílkovin
Třída Prosthetická skupina Příklad Fosfoproteiny Fosforylová (-PO32-) Kaseiny v mléku Glykoproteiny Sacharidy Imunoglobuliny, chrupavky Chromoproteiny Barevná: hem, deriváty riboflavinu, polymery tyrosinu a jeho derivátů Hemoglobin, pigmenty kůže a vlasů,… Lipoproteiny Lipidy, cholesterol Lipoproteiny buněčných membrán, nervové tkáně apod. Metalloproteiny Molekula obsahuje ionty kovů; např.: Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+ Hemoglobin, transferrin (často jde současně o chromoproteiny) Nukleoproteiny Nukleové kyseliny, nukleotidy Ribozomy, chromatin

8 konformace, kterou bílkovina spontánně zaujímá v organismu
Prostorová struktura daná sekundární, terciární a kvartérní strukturou NATIVNÍ KONFORMACE = konformace, kterou bílkovina spontánně zaujímá v organismu DENATURACE = ztráta nativní konformace vlivem fyzikálních či chemických faktorů bez změny chemické (primární) struktury

9 Sekundární struktury Definují vzájemnou polohu sousedních nebo blízkých monomerních jednotek tři skupiny: a) nepravidelné b) pravidelné - např. -helix nebo -hřeben c) ohybové

10 Zdroj: Vodrážka Z.: Biochemie, ACADEMIA, Praha 1992

11 Zdroj: Vodrážka Z.: Biochemie, ACADEMIA, Praha 1992

12 Prostorové uspořádání polypeptidového řetězce v -struktuře
při antiparalelní orientaci řetězce při paralelní orientaci řetězce zřasená struktura (-hřeben) s antiparalelní orientací řetězců Zdroj: Vodrážka Z.: Biochemie, ACADEMIA, Praha 1992

13 Terciární struktura Vzniká svinutím úseků o různé sekundární struktuře
nepravidelná popisuje hrubý tvar molekuly

14 Zdroj: Vodrážka Z.: Biochemie, ACADEMIA, Praha 1992

15 Kvartérní struktura U složitějších bílkovin
prostorové uspořádání několika podjednotek s osobitou terciární strukturou symetrická tělesa = oligomery

16 Příklad vzniku kvarterní struktury oligomeru bílkoviny
Uspořádání čtyř podjednotek (dvě typu  advě typu ) v oligomerní molekule koňského hemoglobinu. Disky představují hemové skupiny. Zdroj: Vodrážka Z.: Biochemie pro studenty středních škol, SCIENTIA, Praha 1998

17 Dělení bílkovin podle celkového tvaru molekuly
1) Bílkoviny vláknité (fibrilární) = skleroproteiny - protáhlé až vláknité, tuhá struktura - většinou nerozpustné ve vodě - funkce konstrukční, podpůrné, krycí, ale i jiné (kontrakce svalů)

18 Dělení bílkovin podle celkového tvaru molekuly
2) Bílkoviny globulární = sféroproteiny - oblý až kulovitý tvar - početnější - chemicky a strukturálně pestré - citlivé na podněty, ohebné - kompaktní nepolární jádro (stěsnaná páteř řetězce a nepolární postranní řetězce) obklopené polárním obalem (polární postranní řetězce)  celek nese náboj - rozpustné ve vodě

19 Peptidy Nízkomolekulární obdoby bílkovin
nejrozšířenější tripeptid glutathion -Glu-Cys-Gly řada funkcí - například: hormony, neuroaktivní peptidy, antibiotika, toxiny, ...

20 Příklady hormonů peptidové a bílkovinné povahy Název Místo vzniku
Počet aminokyselinových zbytků Biologický účinek thyroliberin hypothalamus 3 stimuluje sekreci thyrotropinu oxytocin neurohypofýza 9 (cyklický) stimuluje kontrakci dělohy a ejekci mléka vasopresin antidiuretické účinky, regulace krevního tlaku kortikotropin adenohypofýza 39 stimuluje produkci kortisolu somatotropin 191 stimuluje růst (růstový hormon) lutropin (dva řetězce) stimuluje sekreci pohlavních hormonů prolaktin 198 stimuluje produkci mléka gastrin žaludek 17 stimuluje sekreci žaludeční šťávy sekretin dvanáctník 27 stimuluje produkci HCO3- insulin pankreas 21 a 30 (dva řetězce) snižuje glykémii, inhibuje lipolýzu glukagon 29 zvyšuje lipolýzu a glykogenolýzu parathyrin příštítná tělíska 84 zvyšuje koncentraci Ca2+ v krvi kalcitonin příštítná tělíska a štítná žláza 32 snižuje koncentraci Ca2+ v krvi erythropoetin ledvina 166 stimuluje produkci a vylučování erythrocytů

21 SPOLEČNÉ RYSY REALIZACE FUNKCE:
Funkce bílkovin SPOLEČNÉ RYSY REALIZACE FUNKCE: funkce zajištěna pouze částí molekuly - aktivním centrem první krok - těsný kontakt s reakčním partnerem, většinou vytvoření nekovalentní vazby, specifické rozpoznání neaktivní část vytváří vhodné prostředí, reguluje aktivitu apod.

22 VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ STRUKTURY:
Funkce bílkovin VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH ÚROVNÍ STRUKTURY: primární struktura určuje charakter biologické aktivity sekundární a terciární struktura zaručují specifitu – aktivní centrum je dostupné pouze molekulám se vhodnou strukturou kvartérní struktura umožňuje vnitromolekulovou regulaci biologické aktivity

23 Funkce bílkovin funkce stavební a podpůrná
funkce transportní a skladovací funkce pohybová funkce obranná a ochranná funkce signální funkce katalytická

24 Funkce stavební a podpůrná
Fibrilární bílkoviny - základní stavební materiál lidského těla: KOLAGENY nejrozšířenější hlavní prvek pojivové tkáně hlavní vláknitá složka kůže, kostí, šlach, chrupavek, cévních stěn a zubů základní stavební jednotka  tropokolagen - trojitá pravotočivá šroubovice 1,5 x 280 nm

25 Funkce stavební a podpůrná
Další složky pojiv: ELASTIN mimořádně pružný tvoří síťovité struktury KERATIN tvoří rohovité vrstvy kůže, vlasů, nehtů

26 Funkce transportní a skladovací
Založena na vratné vazbě látek na bílkoviny transport - především krevní bílkoviny: a) specializované (hemoglobin - přenos O2; transferrin přenos Fe) b) univerzální (albumin - přenos nízkomolekulárních látek) příklad skladovací bílkoviny - ferritin vážící ve slezině Fe

27 Hemoglobin Oligomer složený ze dvou párů dvou typů jednořetězcových podjednotek, které do sebe zapadají každá podjednotka má prosthetickou skupinu - hem jedna molekula hemoglobinu přenáší 4 molekuly O2 (tzv. oxygenovaný hemoglobin HbO2) při vazbě první molekuly O2 dochází ke změně struktury  allosterický efekt podílí se částečně i na transportu CO2

28 Funkce pohybová Pohyb umožňují kontraktilní systémy
základní jednotkou je vláknitá struktura schopná měnit chemickou energii na mechanickou  zkracuje se a natahuje funkční jednotka lidské svalové tkáně - svalové vlákno

29 Funkce obranná a ochranná
Imunitní reakce - obranné mechanismy pro rozpoznání a eliminaci cizích struktur Imunitní systém - soubor specializovaných buněk a jejich produktů zajišťujících imunitu Antigeny, imunogeny - struktury vyvolávající imunitní reakci (makromolekuly, nadmolekulové struktury, buňky) Dva typy imunitní reakce: buněčná imunita humorální imunita

30 Buněčná imunita Humorální imunita Produkce agresivních buněk
namířena proti plísním, parazitům, virům, abnormálním buňkám a cizím tkáním zajištěna T-lymfocyty z brzlíku Humorální imunita Produkce bílkovin krevního séra - protilátek namířena proti rozpustným antigenům (molekulám - např. bílkovin či polysacharidů) zajištěna B-lymfocyty z kostní dřeně

31 Srážení krve Přeměna rozpustné bílkoviny krevní plazmy fibrinogenu na nerozpustný fibrin poranění organismu vyvolává kaskádovou aktivaci řady faktorů bílkovinné povahy přeměny fibrinogenu na fibrin se účastní více než 10 bílkovin, krevní destičky (thrombocyty), vitamín K a ionty Ca2+ Enzym thrombin odštěpí z fibrinogenu 4 peptidy - vzniká fibrinmonomer, který agreguje na fibrin

32 Funkce katalytická Principy působení katalyzátoru
snižuje aktivační energii reakce nemění rovnovážný stav reakce (nemění složení vznikající rovnovážné směsi) urychluje dosažení rovnovážného stavu reakce na průběhu reakce se nepodílí stechiometricky ENZYMY = biokatalyzátory bílkovinné povahy

33 Enzymy - srovnání s umělými katalyzátory
+ mnohonásobně účinější + specifické - vůči typu reakce = reakční specifita - vůči struktuře látky = substrátová specifita + pracují za mírných podmínek + jejich účinek lze snadno regulovat - citlivé na řadu vlivů - snadno se opotřebují

34 Struktura enzymů Většinou (60 - 70 %) složené bílkoviny:
APOENZYM - bílkovinná část - odpovědný za substrátovou specifitu KOFAKTOR - nebílkovinná část - spolu s apoenzymem zajišťuje reakční specifitu - chemicky rozmanitá skupina a) pevně vázaný = prosthetická skupina b) volně vázaný = koenzym (přechází na jiný apoenzym)

35 ROZDĚLENÍ ENZYMŮ PODLE MÍSTA PŮSOBENÍ:
1) intracelulární - v buňce - většina 2) extracelulární - v tělních tekutinách - např. v krvi, trávicích šťávách PROENZYMY - inaktivní forma enzymu

36 Mechanismus účinku enzymů
Snižování aktivační energie tvorba přechodného komplexu enzym - substrát katalýza probíhá v tzv. aktivním centru substrát utváří konečný tvar enzymu  teorie indukovaného přizpůsobení (model „ruka v rukavici“)


Stáhnout ppt "Bílkoviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google