Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demografická situace v Evropě a populační optimum Jaromír Běláček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demografická situace v Evropě a populační optimum Jaromír Běláček"— Transkript prezentace:

1 Demografická situace v Evropě a populační optimum Jaromír Běláček
10.Slovenská demografická konference Smolenice, 4.-6.máj 2005 Demografická situace v Evropě a populační optimum Jaromír Běláček

2 Cílem příspěvku Je shrnout základní informace o vývoji plodnosti, úmrtnosti a migracích, které jsou potřebné pro konstrukci demografických předpovědí. Formulovat v této souvislosti některé teze týkající se populačního optima včetně naznačení cest k dosažení „optimálního stavu v ČR resp. v regionech ČR“.

3 Struktura příspěvku Východiska a vstupní úvahy Úmrtnost Plodnost
Migrace Populační optimum Propulační politika?

4 Struktura příspěvku Východiska a vstupní úvahy Úmrtnost Plodnost
Migrace Populační optimum Propulační politika?

5 Východiska a vstupní úvahy
Nacházíme se v určitém „geopolitickém prostoru“ (ČR i SR „uprostřed“ Evropy – viz Recent Demographic Developments in Europe, Council of Europe, 2002) Existují specifika každého státu (EU15, země „středoevropského“ prostoru, země bývalého Sovětského svazu – viz Atlas of Health in Europe, WHO, 2003) Nejvýznamnější „kvalitativní“ členění je podle osy Sever-Jih (pomyslná vertikála vede dokonce skrze hranici ČR-SR, ale pozor na hrubá zevšeobecnění!)

6 Struktura příspěvku Východiska a vstupní úvahy Úmrtnost Plodnost
Migrace Populační optimum Propulační politika?

7 Úmrtnost -1: Naděje dožití při narození - ženy
(viz Recent Demographic Developments in Europe, Council of Europe, 2000)

8 Úmrtnost -2: Naděje dožití při narození - muži
(viz Recent Demographic Developments in Europe, Council of Europe, 2000)

9 Úmrtnost -3: Kojenecká úmrtnost
(viz Recent Demographic Developments in Europe, Council of Europe, 2000)

10 Úmrtnost – 4: Naděje dožití při narození v evropských zemích, 2001
Zdroj: ČSÚ

11 Úmrtnost - 5: Naděje dožití při narození v krajích ČR, 2002-3
Zdroj: ČSÚ

12 Úmrtnost – 6: Vývoj naděje dožití při narození v ČR
Zdroj: Pohyb obyvatelstva v ČR resp. v SR (od r.1992)

13 Lokální závěry /úmrtnost/ – východiska pro „politiky“ - 1:
Úmrtnost se bude řídit modelem pozvolneho prodlužování e0 /pro muze i zeny/ po vzoru zemí EU15; Oproti vyspělé Evrope má ČR deficit asi 3 roky naděje dožití, což odpovídá zpoždění transverzálně cca 10 let; Zrychlení procesu „dohánění vyspělé Evropy“ lze vidět ve zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva: klíčovou roli mezi determinujícími faktory bude hrát zejména individuální životní styl /omezování rizikových faktorů jako je kouření, obezita, alkohol, uzivani drog resp. léků/ a „ekonomický“ rozvoj spolecnosti – efektivní ZDRAVOTNI POLITIKA

14 Struktura příspěvku Východiska a vstupní úvahy Úmrtnost Plodnost
Migrace Populační optimum Propulační politika?

15 Plodnost – 1: úhrnná plodnost úp (Total Fertility Rate – TFR)
(viz Recent Demographic Developments in Europe, Council of Europe, 2000)

16 Plodnost – 2: Průměrný věk ženy při narození 1.dítěte
(viz Recent Demographic Developments in Europe, Council of Europe, 2000)

17 Plodnost – 3: Vývoj úp ve skupinách zemí
(viz Recent Demographic Developments in Europe, Council of Europe, 2000)

18 Plodnost – 4: generační struktura ČR
(Viz. - Marathon 4/2004)

19 Plodnost – 5: generační struktura SR
(Viz. - Marathon 4/2004)

20 Plodnost – 6: generační struktura EU15
(Viz. - Marathon 4/2004)

21 Plodnost – 7: generační struktura SRN
(Viz. - Marathon 4/2004)

22 Plodnost – 8: generační struktura F
(Viz. - Marathon 4/2004)

23 Struktura příspěvku Východiska a vstupní úvahy Úmrtnost Plodnost
Migrace Populační optimum Propulační politika?

24 Migrace –1: Saldo na 1000 obyvatel v evropských zemích, 2001
Zdroj: CSU

25 Migrace – 2: Saldo (celkem) na 1000 obyvatel v krajích ČR, 2002
Zdroj: Pohyb obyvatelstva v ČR v r.2002, ČSÚ

26 Zdroj: Pohyb obyvatelstva v ČR v r.2002, ČSÚ
Migrace – 3: Saldo (vnitřní a zahraniční m.) na 1000 obyvatel v krajích ČR, 2002 Zdroj: Pohyb obyvatelstva v ČR v r.2002, ČSÚ

27 Lokální závěry /plodnost x imigrace/ – východiska pro „politiky“ - 2:
Skupina „mladých lidí“ je t.č. ohroženější skupinou nežli – pod vlivem věkoveho stárnutí se navyšující – skupina seniorů; Pokud NEBUDOU přijímána vysloveně restriktivní „antipopulační“ politická rozhodnutí, lze předpokládat postupné navyšování úp na úroveň srovnatelnou s vývojem EU t.j. asi na hladinu 1.5 kolem r.2020; RACIONÁLNÍ „propopulační“ rozhodnutí a podpora vlády (např. daňové úlevy, porodní příspěvek, aktivní politika zaměstnanosti ve prospěch mladých rodin s dětmi) by měla být cílena na horizont „dosaženi prosté reprodukce obyvatelstva = zastavení poklesu/propadu absolutních počtů obyvatel; Aktivní IMIGRAČNÍ POLITIKA by měla být vnímána jako významná, nikoli však rozhodující složka pro zvýšení plodnosti (samotná proimigrační politika by měla sledovat prioritně trochu jiné strategické cíle např. injekce tuzemskému trhu práce, zvyšování tolerance obyvatelstva apod.)

28 Struktura příspěvku Východiska a vstupní úvahy Úmrtnost Plodnost
Migrace Populační optimum Propulační politika?

29 Populační optimum – 1: „Where Is The Road To Infinity
Populační optimum – 1: „Where Is The Road To Infinity?“ – (odkaz na stejnojmenný, ale dosud nepublikovaný příspěvek na mezinárodní konferenci KD FIS VŠE) - s podtitulem „Modelové experimenty s projekcí ČR“ „Infinity“ ~ symbolické označení pro nejlepší aproximaci či přiblížení se dosažitelné „ideální scéně“ (= „prosté reprodukci“ ?) Jednoduchý projekční model (v 5tiletých intervalech na bázi Leslieho modelu) sledující uplynulý vývoj (od r.1960) a modelující projekci v ČR (do r.2040) Kombinace parametrů: úp ~ 1.15, 1.5, 1.9, 2.1 versus ms ~ 0, 10tis., 20tis. ročně (versus eo ~ 75.3) Závěr: migrace není finálním řešením problému budoucího poklesu počtů, ani věkového stárnutí obyvatel v ČR – klíčem k řešení situace je zvýšení úp resp. kp (konečná plodnost) na úroveň prosté reprodukce

30 Populační optimum – 2: věkové struktury populace ČR projektované pro různé kombinace parametrů projekce TAB.1: COMPARISON OF MODEL AGE STRUCTURES IN ČR BY CROSS-PARAMETRIZATION OF TFR VS. POSITIVE NET MIGRATION Zdroj: Běláček - STADEA, 2003

31 Populační optimum – 3: Vývoj absolutního počtu obyvatel pro různé scénáře projekcí - úp=1.2 x ms=20tis.; úp=1.5 x ms=20tis.; úp=1.9 x ms=20tis.; úp=2.1 x ms=0; Zdroj: IZPE, 2005

32 Populační optimum – 4: Vývoj věkové struktury obzvatelstva pro různé scénáře projekcí úp=1.2 x ms=20tis.; úp=1.5 x ms=20tis.; úp=1.9 x ms=20tis.; úp=2.1 x ms=0; Zdroj: IZPE, 2005; červená křivka = věková struktura pro odpovídající model stabilní populace

33 Populační optimum – 5: Návrh definice
Je optimální kombinace parametrů úp, e0 a ms /resp. hmi, hme/, kterou považujeme za optimální z hlediska nějakého aktuálního nebo dosažitelneho cílového stavu Tyto parametry totiž generují věkové struktury odpovídající(ho) modelu stabilní populace /ev. zobecněného o zahrnutí např. konstantního trendu ročního ms/, které se začínají stabilizovat cca po 50ti letech „Stačí“ tedy realizovat takové politiky /propopulační, migrační resp. zdravotní/, které vycházejí z aktuálně nastavených parametrů úp, e0 a migrací a podporují určité lokálně nebo cílově ustanovené či akceptovatelné kombinace hladin těchto parametrů – toto by byla úloha vlády v roli efektivně fungujícího managementu

34 PARCIÁLNÍ VÝSTUP Z INTERNÍHO PROJEKTU IZPE: „OBJEKTIVIZACE UKAZATELŮ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ A ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA V ČR“ (SOUBOR GRAFŮ)“ ČÁST 1:VÝVOJ STŘEDNÍCH STAVŮ OBYVATELSTVA A DEMOGRAFICKÁ BILANCE V KRAJÍCH ČR Z připravované publikace IZPE (v projekci zahrnuty předpokládané střednědobé – konstantní - trendy kladného migračního salda)

35 PARCIÁLNÍ VÝSTUP Z INTERNÍHO PROJEKTU IZPE: „OBJEKTIVIZACE UKAZATELŮ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ A ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA V ČR“ (SOUBOR GRAFŮ)“ ČÁST 1:VÝVOJ STŘEDNÍCH STAVŮ OBYVATELSTVA A DEMOGRAFICKÁ BILANCE V KRAJÍCH ČR Z připravované publikace IZPE (v projekci zahrnuty předpokládané střednědobé – konstantní - trendy kladného migračního salda)

36 PARCIÁLNÍ VÝSTUP Z INTERNÍHO PROJEKTU IZPE: „OBJEKTIVIZACE UKAZATELŮ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ A ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA V ČR“ (SOUBOR GRAFŮ)“ ČÁST 1:VÝVOJ STŘEDNÍCH STAVŮ OBYVATELSTVA A DEMOGRAFICKÁ BILANCE V KRAJÍCH ČR Z připravované publikace IZPE (v projekci zahrnuty předpokládané střednědobé – konstantní - trendy kladného migračního salda)

37 PARCIÁLNÍ VÝSTUP Z INTERNÍHO PROJEKTU IZPE: „OBJEKTIVIZACE UKAZATELŮ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ A ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA V ČR“ (SOUBOR GRAFŮ)“ ČÁST 1:VÝVOJ STŘEDNÍCH STAVŮ OBYVATELSTVA A DEMOGRAFICKÁ BILANCE V KRAJÍCH ČR Z připravované publikace IZPE (v projekci zahrnuty předpokládané střednědobé – konstantní - trendy kladného migračního salda)

38 PARCIÁLNÍ VÝSTUP Z INTERNÍHO PROJEKTU IZPE: „OBJEKTIVIZACE UKAZATELŮ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ A ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA V ČR“ (SOUBOR GRAFŮ)“ ČÁST 1:VÝVOJ STŘEDNÍCH STAVŮ OBYVATELSTVA A DEMOGRAFICKÁ BILANCE V KRAJÍCH ČR Z připravované publikace IZPE (v projekci zahrnuty předpokládané střednědobé – konstantní - trendy kladného migračního salda)

39 PARCIÁLNÍ VÝSTUP Z INTERNÍHO PROJEKTU IZPE: „OBJEKTIVIZACE UKAZATELŮ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ A ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽE OBYVATELSTVA V ČR“ (SOUBOR GRAFŮ)“ ČÁST 1:VÝVOJ STŘEDNÍCH STAVŮ OBYVATELSTVA A DEMOGRAFICKÁ BILANCE V KRAJÍCH ČR Z připravované publikace IZPE (v projekci zahrnuty předpokládané střednědobé – konstantní - trendy kladného migračního salda)

40 Struktura příspěvku Východiska a vstupní úvahy Úmrtnost Plodnost
Migrace Populační optimum Propulační politika?

41 Populační politika – 1: 2 definice (viz „M
Populační politika – 1: 2 definice (viz „M.Loužek: Populační ekonomie a její důsledky pro účinnost pronatalitních politik“, kapitola 3, CEP, 2004); užší=souhrn veřejných politik (řízení vztahů, péče o záležitosti určitého oboru) za účelem ovlivňování nějaké demografické proměnné (porodnosti, úmrtnosti, plodnosti nebo populačního růstu t.j. i migrace); širší = celková sociální, hospodářská či jiná politika vlády, která přímo či nepřímo ovlivňuje demografické proměnné.

42 1/ existence DEMOGRAFICKÉHO CÍLE vlády;
Populační politiky – 2: (v téže publikaci) prostředky, jimiž lze těchto cílů dosáhnout - 4 implicitní položky 1/ existence DEMOGRAFICKÉHO CÍLE vlády; 2/ JEDNÁNÍ SMĚŘUJÍCÍ K DOSAŽENÍ tohoto cíle; 3/ určení či tvorba ÚŘADU ZODPOVĚDNÉHO za implementaci politik (vytvoření STRUKTURY předání MANDÁTU); 4/ ALOKACE (PŘIDĚLENÍ) ZDROJŮ úřadu, který má splnit svůj mandát.

43 Populační politika – 3: Tři vztažené oblasti, jejichž řešení může podpořit zvyšování plodnosti v ČR (Doc.RNDr.Rychtaříková, CSc.) 1/ skloubeni pracovní kariéry (ženy) a rodičovství /komentář – „Teze žena sama rozhoduje o svém vlastním těhotenství konvenuje MODELU 1 DĚTNÉ RODINY“/; 2/ skutečná genderová rovnost /komentář – zejména pokud jde o KOMUNIKACI mezi POHLAVÍMI, formální ROVNOST PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ již máme – z dlouhodobějšího hlediska pokračují „konvergenční procesy“ – ženy by ovšem chtěly mít stejně vysoké platy jako muži, přestože jim více vyhovují kratší pracovní úvazky, což ovšem z důvodů péče o děti může být objektivní požadavek/; 3/ racionální a dlouhodobá (i)migrační politika => přehodnocení stávající populační politiky /komentář – možná spíše „střednědobá“ a také „výběrová“ podpora/ - optimalizace modelu „ = 2.1“, když „0.2“ symbolizuje příspěvek stávajícího trendu příspěvku imigrace do ČR /vyjádřeného v %/.

44 Populační politika – 4: Existuje univerzální strategie /posloupnost řídících resp. organizačních kroků/ pro situaci, když „produkční statistiky dlouhodobě mírně klesají nebo stagnují“ – viz L.R.Hubbard: Etika a kondice, viz – jde o situaci tzv. kondice NOUZE 1/ propagujte/produkujte /tzn. dělejte věci tak, jak jste dělali dosud/; 2/ změňte operační základy /musíte něco změnit, protože Vaše statistiky vypovídají o tom, ze něco děláte špatně – a pokud chcete zvýšit (re)produkci, zkuste nějaké vhodné motivační propopulační opatřeni – zjistěte, na co bude populace resp. jednotlivé její cílové skupiny slyšet – zaveďte nějaké a pečlivě sledujte, co se bude dít/; 3/ šetřete /nevydávejte řádově více prostředků na tuto aktivitu – ani je nemáte k dispozici – prostředky by Vám chyběly jinde/; 4/ připravte se na dodávání /na vyšší produkci - abyste zvládli situaci, až začne být zájem o Vaši podporu – např. nerušte porodnice nebo jesle, které byste museli později nákladně inovovat/; 5/ upevněte disciplínu /neustávejte v započatých aktivitách – sledujte statistiky a efektivitu Vašich opatření/. Cílem je dosažení stavu „mírného růstu“ – což je v případě úp jedině „přirozená (re)produkce“ tzv. kondice NORMÁLU

45 Populační politika – 5: pozdámka (Běláček)
„A hlavně nezapomeňme na to, že o budoucích počtech /svých/ dětí budou relativně velmi brzy rozhodovat úplně jiné generace než ty, které dnes tvrdí, že se s tím doopravdy nedá nic dělat.“

46 10.Slovenská demografická konference, 4.-6.mája 2005
(viz také příbuzná problematika: P.Háva a kol.: Zhodnocení demografického vývoje kraje Vysočina, červen 2004 a J.Běláček: Lidské zdroje – nejdůležitější faktor budoucího rozvoje regionu, 2004, na )


Stáhnout ppt "Demografická situace v Evropě a populační optimum Jaromír Běláček"

Podobné prezentace


Reklamy Google