Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

i Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka v Evropě, která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí. Délka toku je 2 857 km Řeka má složitý vodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "i Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka v Evropě, která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí. Délka toku je 2 857 km Řeka má složitý vodní."— Transkript prezentace:

1

2 i

3 Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka v Evropě, která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí. Délka toku je 2 857 km Řeka má složitý vodní režim. Hladina začíná stoupat v únoru až dubnu a na horním a středním toku se udržuje vysoká do května, zatímco na dolním až do června. Celý vzestup hladiny se skládá ze dvou vln. První je způsobena táním sněhu v rovinách a druhá smíšená dešti a táním sněhu na horách

4 Zásahy člověka do přírodního proudění řeky Dunaje začaly už dávno v minulosti budováním protipovodňových hrází s cílem ochránit životy a majetek, případně získat novou půdu vysoušením podmočené půdy u řeky, případně celých říčních ramen

5 Koncem středověku přibyla potřeba splavnit řeku pro potřeby rozvíjející se vodní dopravy

6 Ani v naší době nebylo příjemné čelit dost velkému kolísání hladiny Dunaje, a tak zažívat téměř pravidelně se opakující záplavy

7 A protože Dunaj tvoří i část státní hranice mezi Maďarskem a Slovenskem, začala mezi Maďarskem a tehdejším Československem jednání o vybudování vodního díla Gabčíkovo - Nagymáros

8 Původně mělo jít o společnou československo-maďarskou stavbu s cílem jednak zabránit záplavám v této oblasti, jednak zlepšit splavnost této části řeky. Dvě velké povodně v letech 1954 a 1965 právě poničily velkou část domů a způsobily značné ztráty. Stavba velké přehrady se začala rýsovat v roce 1976

9 Historie projektu 1952 - první jednání s Maďarskou lidovou republikou o využití společného úseku Dunaje na úrovni vládních delegací 1963 - třístranná konzultace za účasti odborníků ze Sovětského svazu, bylo doporučeno realizovat alternativu s přívodním kanálem na území ČSSR, t.j. soustavu vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros, protože minimalizovala dopady na životní prostředí 1964 - alternativa dopracována na úroveň investičního úkolu červen 1965 - povodeň a následné rekonstrukční práce způsobily dočasné přerušení přípravných prací 1973 - obnovení přípravných prací 1974 - vlády ČSSR a MLR schválily úkol, který se stal podkladem pro vypracování společného projektu 16. září 1977 - předsedové vlád ČSSR a MLR podepsali "Smlouvu mezi ČSSR a MLR o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros" březen 1978 - zahájení přípravných prací

10 Vypracováním „Společného smluvního projektu“ byly stavební náklady rozděleny v poměru 1 : 1. Protože většina díla se nacházela na území ČSSR, muselo Maďarsko zajistit výstavbu i za svými hranicemi. Mezi hrázemi vysokými i přes 10m měla vzniknout vodní nádrž, schopná zadržet velký přísun vody a umožnit plavbu lodím říčně-námořního typu

11 A začalo se budovat 13. únor 1989 - místopředsedové vlád ČSSR a MLR podepsali protokol o zkrácení výstavby o 15 měsíců. 13. května 1989 - předseda maďarské vlády Miklós Németh pozastavil práce na výstavbě stupně Nagymaros 20. červenec 1989 - Maďarsko pozastavilo práce na výstavbě hatě Dunakiliti 31. srpen 1989 - předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec oznámil maďarské vládě dopisem, že Československo bude uplatňovat nárok na náhradu škod vzniklých postupem maďarské strany a že si vyhrazuje právo realizovat svoji část vodního díla jednostranně na svém území září - říjen 1989 - v Maďarsku proběhly desetitisícové demonstrace proti výstavbě stupně v Nagymarosi říjen 1989 - maďarský parlament odhlasoval ukončení výstavby vodního díla Gabčíkovo - Nagymaros ALE

12 Maďarsko od smlouvy odstoupilo a zlikvidovalo rozestavěnou část přehrady u Nagymarose. Slovensko ve výstavbě pokračovalo (v té době byla stavba na slovenské straně hotova již z 90%)

13 Za situace, kdy vodní dílo Gabčíkovo bylo na slovenské straně téměř hotové, totiž přišli projektanti a inženýři s důvtipným náhradním řešením, jak obejít nesouhlas maďarské strany s výstavbou na jejím území. Tzv. varianta „C“ posunula umístění původního jezu Dunakiliti proti proudu řeky až na slovenské území k předměstí Bratislavy – městské části Čunovo

14 Tím se sice původní plánované přehradní jezero – Hrušovská nádrž zmenšilo, ale umožnilo to uvést VD Gabčíkovo do provozu pouze na slovenském území. Přehrazování dunajského toku začalo v říjnu 1992

15 K tomu bylo potřebné vybudovat na slovenské straně kanál přivádějící vodu k elektrárně. To vyvolalo pobouření na maďarské straně. Maďaři se obávali zničení lužních lesů kvůli nedostatku vody v původním korytu

16 Lužní les v ramenech Dunaje u Gabčíkova Spor se dostal až k soudnímu dvoru v Haagu. A soudí se dodnes

17 Kanál byl vybudován, začalo přehrazování Dunaje a většina toku řeky byla nasměrována do přívodního kanálu ke Gabčíkovu Vznikl ohromný konflikt. „Maďaři truchlili, plakali, zuřili a protestovali pod heslem ‚Ukradli nám Dunaj‘,“ vzpomíná spolupracovník Českého rozhlasu v Budapešti Gregor Martin Papuscek. V Bratislavě dokonce vznikla fáma, že ke slovenským hranicím jedou maďarské tanky. Informaci pak média dementovala.

18 Některé z již dokončených staveb, které se nacházely na československém území, se musely kvůli „variantě C“ doplnit ještě další. Byly to : vodní elektrárna u Čunova s výkonem 24,2 MW; (doplňují ji plavební kanály a sportovní zařízení, nahrazující zrušenou u Dunakiliti), odběrný objekt do mošoňského ramena, který zajistil přívod vody na maďarskou stranu a dělící hráz, která vyčlenila z původní velké nádrže pouze slovenskou část

19 Přehrazení Dunaje v Čunovu, které je součástí vodního díla Gabčíkovo. Čunovo tvoří vodní nádrž Hrušov o rozloze 2518 ha a objemu 110,831 mil.m 3

20 Čunovská přehrada byla postavena na starém korytě řeky pouhých 15 km od centra Bratislavy, má 27 přelivů, které slouží k odvedení povodňových vln a ledových ker do starého koryta Dunaje

21 voda odtud proudí k elektrárně Gabčíkovo Elektrárna je plně automatizovaná, bezobslužná

22 U elektrárny vznikla sportovní zařízení, včetně kanálu s divokou vodou

23 KANÁL VODNÍCH SPORTŮ ČUNOVO

24 Mošoň Voda z Mošoňské elektrárny odtéká do starého koryta do Maďarska

25 Komplex Čuňovo udržuje potřebnou hladinu spádu pro Gabčíkovo a současně přepouští spolu s částí díla Dobrohošť a Mošov smluvní objem vody do starého koryta. Obsahuje plavební komory, zajišťuje hlubokovodní mezinárodní říční plavební cestu a současně obsahuje další průtočné vodní elektrárny

26 Vodní dílo Gabčíkovo je největší vodní plochou Slovenska

27 Přehradní hráz vodního díla leží necelých 40 kilometrů jihovýchodně od Bratislavy

28 Už z dálky je vidět typická věž - dozorna, která kontroluje provoz ve dvou zdymadlových komorách, a také na horní a dolní rejdě (prostor před vjezdem do nebo výjezdem z plavební komory, kde lodě čekají před semaforem na pokyn z řídící věže, kdy mohou vplout do plavební komory). V dolní části věže je vyhlídková plošina, jež umožňuje pěkný výhled i návštěvníkům

29

30 Přívodní kanál k přehradě je dlouhý 17 km, široký 267 – 737 metrů a hluboký 7,3 – 14,3 m Přehrada byla vybudována v blízkosti stejnojmenné obce

31 Gabčíkovo (slovensky Beš) je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda. V roce 1948 byla obec přejmenována na počest Jozefa Gabčíka, účastníka operace Anthropoid, který se podílel na likvidaci Reinharda Heydricha (to je ona osoba, která mívávala na kolenou „našeho“ budoucího prezidenta Václava Havla). V současné době je také známá díky nedaleké vodní elektrárně, která je již dlouhou dobu předmětem sporů s Maďarskem, židovským hřbitovem, termálním koupalištěm (pramen 51 0 C)

32 Na přehradě jsou umístěny dvě plavební komory o délce 275 m a šířce 34 m

33 Plavební komory se plní osmi kanály o rozměrech 4x4 m.Na jedno přeplavení je potřeba kolem 0,2 mil.m3 vody

34 Plavební komory umožňují překonání výškového rozdílu hladin 16 - 23,3 metru. Plnění a vypouštění plavebních komor trvá asi 15 minut

35 Zdymadlo na hrázi v Gabčíkově

36

37 V hydroelektrárně je umístěno osm turbín typu Kaplan (4-K-15G) o průměru 9,3 m a váze 1225,5 tun. Ročně vyrobí cca 2200 GWh elektřiny. Samotná hydrocentrála byla dokončena v roce 1996 Průměr oběžného kola turbíny 9,3 m

38 Čuňovo - instalovaný výkon 24,1 MW Malá vodní elektrárna Mošov instalovaný výkon 1,2 MW Dobrohošť – instalovaný výkon 2,2 MW Současná průměrná produkce komplexu Gabčíkovo ročně 2 429 GWh

39

40 Vyhlídkové plavby lodí Ondavou. Jsou připraveny 2 programy okružních plaveb a 4 vyhlídkové plavby do Čuňovo, Štúrovo, Ostřihomi nebo do Budapešti

41 Nyní je zde Dunaj splavný prakticky po celý rok

42 Velikosti komor – porovnání Panamský průplavGabčíkovo Nyní : 305 x 33,5 m Po rekonstrukci bude mít : 427 x 55 m Nyní : 275 x 34 m

43

44 Vodní dílo Gabčíkovo dále zajišťuje plynulou celoroční plavbu

45

46 Ani této dopravní cestě se ale nevyhýbají nehody. Toto je jedna z nich Dvě nákladní lodě pluly svázané do plavební komory, ještě před ní však došlo k nehodě a lodě se naklonily proti sobě. Tlačný remorkér zůstal nepoškozený na hladině. Havárii způsobil náklad, který se z neznámých důvodů posunul, řekl šéf Státní plavební správy, podle kterého mohou lodě stále ještě klesnout ke dnu. Celkem lodě vezou 600 tun oceli

47

48 Doprava na Dunaji je kvůli nehodě na nějaký čas přerušená

49 Bývalý šéf společnosti Vodohospodárska výstavba Július Binder, který dal před lety pokyn na přehrazování Dunaje, soudí, že Maďarsko nakonec bude muset svoji část projektu dokončit. "Myslím, že Evropská unie donutí Maďary, aby dokončili dolní stupeň, protože je to potřebné pro plavbu a pro ochranu území. Maďaři nyní jen ztrácejí, nemají zisky, mají výdaje. Pokud by dobudovali vodní dílo Nagymaros, tak by měli zisky," řekl Binder, který je označován za "otce Gabčíkova"

50

51 Maďarsko před lety nepostavilo svou část vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros, ale odborníci z Maďarské akademie věd (MTA) nyní doporučují výstavbu přehrad na toku Dunaje pod Budapeští. Studii maďarských akademiků zveřejnil deník Népszabadság. pondělí 25. října 2010, 18:51 - Budapešť

52 Z materiálů na internetu sestavil Hudba : Johan Strauss ml. Na krásném modrém Dunaji https://www.youtube.com/watch?v=6JhUns5edGYVelká voda v Bratislavě na videu :


Stáhnout ppt "i Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka v Evropě, která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí. Délka toku je 2 857 km Řeka má složitý vodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google