Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hřbitovy- naše kamenná historie Olga Ondráčková, členka přípravného týmu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hřbitovy- naše kamenná historie Olga Ondráčková, členka přípravného týmu."— Transkript prezentace:

1 Hřbitovy- naše kamenná historie Olga Ondráčková, členka přípravného týmu

2 Lokalizace území projektu  KMAS Boskovicko PLUS, o.s.  PMAS 1 Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.  PMAS 2 Partnerství venkova  72 000 obyvatel  96 obcí  807 km2

3 Inspirace Slovensko

4 Inspirace Česko

5 Současná evidence-hrobová místa

6 Současná evidence- osoby

7 Projednávání projektu- zástupci území tří MAS 12/2011 Následně porada s odborníky

8 Řešením = vlastní geografický informační systém (GIS)  Zapojení 54 hřbitovů ve 40 obcích  Tvorba map a jejich umístění na hřbitovech  Elektronická evidence cca 25 000 hrob. míst  Fotografie hrobů+ opis dat z náhrobků

9

10 Geografický informační systém- 2 typy výstupů a) Neveřejná část- evidence správy hřbitovů pro správce podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a) Veřejná část- webové stránky s vyhledáváním jednotlivých míst a osob ve 3 jazycích

11 Zúročení sesbíraných dat= UNIKÁTNÍ PUBLIKACE Tvorba unikátní knihy „o hřbitovech“ v regionech včetně map, i v elektronické formě  záznam historie a architektury na hřbitovech  informace o pohřbených rodácích, významných pro region i celorepublikového nebo světového věhlasu - známé osobnosti Československa nebo ČR  Poptávka - obce, občané, knihovny, školy

12 Bohuslav Martinů- Polička Ludvík Kundera- Kunštát

13 František Halas- Kunštát Otakar Trhlík- Kunštát

14 Historicky zajímavá místa-odhad

15 Zjištění zájmu naučných míst- spolupráce s Infocentry  Tvorba turistických map naučných míst a okruhů „Po stopách historie“  v terénu na hřbitovech nebo u hřbitovů umístění infotabulí s informacemi o těchto zajímavostech. Předmět bakalářské práce studentky geografického ústavu Masarykovy univerzity Brno

16 Průzkum zájmu o naučná místa- návštěvníci Regiontour 2012

17 Cílové skupiny projektu  Naši občané - nová služba + mapy  Pracovníci obcí ( správci hřbitovů )- evidence + zavedení systému, mapy  Školní děti- historické informace  Návštěvníci a turisté (fyzicky)-naučná místa, zajímavosti  Návštěvníci- virtuální- vyhledávání předků  Genealogové - cenný zdroj informací

18 Nutné podmínky spolupráce:  se správci hřbitovů (data původní a nová)  s odborníky na tvorbu GIS  se studenty - focení, terénní cvičení  s partnerem Masaryk.Un.Brno- bakal. práce  s knihovníky a historiky (naučná místa)  s Infocentry - distribuce map naučných míst  uvnitř tří MAS - administrace projektu  s knihovnami (stálá publicita knihy)  s návštěvníky regionů (naučná místa)

19 Ekonomika projektu  Celkové výdaje 4 760 680 Kč  Celkové způsobilé výdaje 4 178 680 Kč  Vlastní dobrovolnická práce 582 000 Kč  Dotace 3 780 812 =79,14%

20 Výstupy projektu  1 nově vytvořený vlastní GIS  webové stránky (veřejná, neveřejná část)  54 map na tabulích na hřbitovech  54 tištěných map pro správce hřbitovů  12 000 knih v rozsahu á120 stran  36 000 sad letáků s mapami naučných míst  min. 20 infotabulí v terénu naučných míst

21 Inovace  GIS řeší ucelené území (v rámci ČR neexistuje)  Jazykové mutace webu(vyhledávání- AJ, NJ)  Zúročení sesbíraných dat- unikátní kniha  Publicita ne příliš známých naučných míst (významné osobnosti, stavby, události..)  Spolupráce mnoha skupin při realizaci  Význam pro mnoho cílových skupin

22 Rozložení financování  Předfinancování projektu- úvěry 3 MAS  Příspěvek jednotlivých obcí (správců)- vlastní podíl  Dobrovolnická práce zástupců obcí- navádění zjištěných dat  Navýšení práce zaměstnancům MAS (mimo koordinace manažera) v režii IV.1.1  Placené brigády studentů(foto, opisy)  Nehrazené náklady partnera Masarykovy univerzity- terénní práce, bakalářská práce

23 Provoz v době udržitelnosti  Povinnost úhrady domény + webhostingu, aktualizace a správa webu- 3 MAS ve spolupráci s obcemi  Údržba tabulí -mapy a infotabule naučných míst (doplňování- znehodnocení vandalismus, počasí)  Doplňování nových údaj ů do databáze GIS (stavebnicový systém s vlastním vkládáním)  Doplňování map- na individuální zakázku  Knihy, sady letáků- dostatečný počet + elektronická forma (nestárnoucí data)

24 Monitorovací indikátory  Min. 50 elektronických map + tištěných map na tabulích v terénu  1 fungující GIS včetně webu(veřejná+neveřejná část)  Min. 10 000 historických knih v rozsahu 120 stran  Min. 30 000 sad letáků s mapami naučných míst  Min. 20 tabulí v terénu se zajímavými místy  Manažer na půl úvazku

25 Terénní práce studentů 5/2012 Současnost

26 Současnost- pilotní výstupy dílčí terénních měření studentů

27 Zjištěný stav- foto- současnost

28 Pilotní mapa Obec Benešov

29 Filozofie projektu  prolomení tabuizovaného téma hřbitovů: Hřbitov = smrt = nepříjemná záležitost  na nový pohled : Hřbitov = studnice historických unikátností

30 Závěr NEBOJME SE POZNAT SVŮJ REGION JINÝM ÚHLEM POHLEDU INOVUJME…


Stáhnout ppt "Hřbitovy- naše kamenná historie Olga Ondráčková, členka přípravného týmu."

Podobné prezentace


Reklamy Google