Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Back school Mgr. Petra palanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Back school Mgr. Petra palanová"— Transkript prezentace:

1 Back school Mgr. Petra palanová
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace – FN USA v Brně

2 Pojem škola zad = Back school, Rückenschule – systém, který:
je preventivní koncepcí boje s bolestí v pohyb. soustavě vůbec objasňuje vznik bolestí v hybné soustavě systematizuje metody, které mají od obtíží pomoci trvale popisuje zásady chování se ke svému tělu v nejčastějších denních situacích popisuje vhodné x nevhodné zátěžové polohy doporučuje vhodné cvičení

3 škola zad jako prevence bolestí

4 škola zad jako prevence bolestí

5 Bolest – výraz ochranné reakce organismu
Neekonomické zatěžování, chybné pohybové stereotypy Bolest Otupení bolesti farmaky Další přetížení struktury Bolest, přechod funkční poruchy do strukturální

6 PATOLOGIE PS FUNKČNÍ Dysfunkce PS nebo jeho části bez přímého morfologického či biochemického podkladu STRUKTURÁLNÍ Dysfunkce PS nebo jeho části s přímým morfologickým či biochemickým podkladem. X

7 Pohyb vykonávaný tak, abychom udrželi zatížení organismu v mezích, kdy toto zatížení nepovede k jeho trvalému poškození….ekonomizace zatěžování v kloubně svalové jednotce Co nejmenší energie nutná k provedení pohybu či zaujetí statické zátěžové polohy Vyhýbat se opakovaným stereotypním pohybům…sval. únava…poškození hybného systému Optimalizace pohybu

8 Řídící mechanismy CNS PNS
Zpětná vazba – informace z receptorů na periferii (povrchové čití, proprioreceptory, nociceptory) Tlumivý efekt aktivací mechanoreceptorů Vliv psychiky Hybné stereotypy – fixace špatných stereotypů!!! Svalové řetězení Svalové dysbalance

9 Svalová dysbalance Tonické (posturální) svaly Fázické svaly
je takový stav, kdy jsou antagonisté (svaly působící vzájemně proti sobě – flexor a extenzor) v nerovnováze, zpravidla je jeden ochablý a druhý je zkrácený Svaly obsahují tonická i fázická vlákna svaly s převahou tonické funkce mají tendenci se zkracovat….protahovat!!! svaly s převahou fázické funkce mají tendenci k oslabení….posilovat!!! Tonické (posturální) svaly obsahují červená svalová vlákna bohatá na myoglobin pomalejší průběh stahu, delší latence, větší odolnost proti zátěži Fázické svaly obsahují bílá svalová vlákna s nízkým obsahem myoglobinu rychlejší reakce na podněty, menší odolnost proti zátěži

10 páteř SDT x VDT správný stoj zvětšení křivek oploštění křivek
předsunuté držení páteř SDT x VDT

11 skolióza

12 POHYBOVÝ SEGMENT (motion segment)
Je základní funkční jednotka páteře Stavba segmentu (anatomické hledisko): poloviny sousedících obratlových těl pár meziobratlových kloubů meziobratlové ploténky vazivo (dlouhá a krátká ligg.) fascie svaly Správná funkce představuje vyladěnou souhru struktur!!! Při pohybu se současně pohybují všechny struktury. Při předklonu se obratlová těla na předním okraji k sobě přibližují, meziobratlová ploténka se vlivem tlaku na předním okraji zužuje a její jádro se posunuje směrem k zadnímu okraji. Oddalují se zadní okraje obratlového těla. Kloubní plošky v meziobratlovém kloubu, trny a výběžky se od sebe oddalují a meziobratlový prostor se zvětšuje. Při záklonu je pohyb struktur opačný. Přední okraje těl obratlů se od sebe oddalují, zadní okraje obratlových těl se k sobě přibližují. Tím se stlačuje meziobratlová ploténka, kloubní plošky v kloubu se přibližují, až na sebe naléhají, současně se vzájemně dotýkají trny. Přiblížením zadních okrajů obratlových těl a přiblížením kloubních plošek se zmenšuje meziobratlový ot­vor. Při pohybu se mění tlakové poměry v meziobratlové ploténce i v meziobratlovém kloubu. Pokud pohyb není správně proveden, vzniká v těchto strukturách nadměrný tlak a dochází k poškozování těchto tkání. 3 základní komponenty (funkční hledisko): nosná a pasivně fixační (obratle, meziobratlové vazy) hydrodynamická (meziobratlové ploténky, cévní systém páteře) kinetická a aktivně fixační (klouby páteře, svaly)

13 Výhřez Meziobratlové ploténky – hernie discu
Projevy kořenového dráždení: hyposense, hypotrofie, hypotonus, parestezie (dysestezie), bolest šířící se v daném dermatomu, oslabení síly, oslabené reflexy, pozitivní napínací manevry, zánikové jevy

14 Hluboký stabilizační systém páteře
HSSP představuje svalovou souhru, která zabezpečuje stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech pohybů svaly tohoto systému jsou aktivovány při jakémkoli zatížení (statickém či dynamickém) zapojení svalů do stabilizace páteře je automatické bránice, sval. dno pánevní, břišní lis, krátké svaly páteře (lokální stabilizátory)

15 Mechanika dýchání Dech. Stereotyp - Distoproximální dech. Vlna
hyperventilace Mechanika dýchání

16 Posturální a dechový stabilizační stereotyp
A. Stabilizační funkce bránice B. Stabilizační funkce břišních svalů a svalů pánevního dna C. Stabilizační funkce paravertebrálních svalů – lokální stabilizátory páteře Nefyziologická situace: nedostatečné rozšíření dolní hrudní apertury Fyziologická situace: rovnováha respirační a posturální funkce HSSP

17 Metody školy zad!!! Uvědomování si vlastního těla Svalová hygiena
Navození rozumné sval. rovnováhy a vzpřímení těla Ovlivnění propriocepce Ovlivnění dýchacích stereotypů Trénink nejčastějších pohybových návyků Metody zvládnutí stressu

18 stručné základy biomechaniky
Princip biomechaniky je správně zatěžovat hybný systém a nepřetěžovat ho!!!! Typy zatěžování jsou: 1) v ose – vzniká zátěží v ose páteře tlakem a tahem, na ploténku je to rovnoměrně rozložené (nehrozí poškození). Síla je rovnoměrně rozložena. 2) v ohybu – je škodlivější, protože tlak není všude stejný. Asymetrickým zatěžováním vzniká škodlivé napětí v ohybu s možným poškozením struktur.

19 Hodnoty tlaku na ploténku mezi 2. a 3. bederním obratlem

20 stručné základy biomechaniky
Odstranění problému: 1) stejné zatížení na druhé straně (např. nákup do 2 tašek) 2) vyvážení tahem na druhé straně (např. vzpřímení trupu aktivací svalů – vzpřimovačů trupu) 3) podepřením zatížené strany (např. podepřením hlavy při práci vsedě, podepřením rukou o stehno při práci v předklonu na zahrádce, podepřením jednou rukou o okraj vany při jejím čištění apod.)

21 Praktická část

22 Správné držení těla v sedu
Brügger koncept (při napřímené páteři doporučuje zvednutí hrudního koše) Kolář (napřímení Th páteře v max. kaudálním postavení hrudníku)

23 sed – správné typy vzpřímený sed nakloněný sed sed na zemi
Nakloněný sed nutny při práci nad stolem - Šipky znázornují, jak bychom se měli snazit narovnat – přestavky s protazenim, docházi k vyraznějšímu sklopeni pánve (sklopeni židle, nebo klin), zatažení brady vzad, jinak zvyraznuje zhrbení, opora o lokty Sed na zemi – proti varixum vzpřímený sed nakloněný sed sed na zemi

24 SED – chybné typy nahrbený sed sesunutí v židli noha přes nohu
  Hlavní vadou této pozice je kombinace ztuhnutí šíje (z neustálého předsunování hlavy) a ochabování mezilopatkových svalů. Toto bývá typickou příčinou bolestí v zádech, navíc vede rychle k rozvoji vadného držení těla. Dám. Urychluje tvorbu varixu X pánsky zpusob nahrbený sed sesunutí v židli noha přes nohu

25 SED – alternativní typy
Klekačka výhoda - správné sklopení pánve Nevýhody: žádnou variantu relaxačního typu sedu,nedá se na ní ukročit, optimální pracovní poloha rukou v jiné výšce Je dobrou volbou, pokud netrvá sezení příliš dlouho sezení na míči klekačka

26 SED – u PC opěrka zápěstí optimální prac. úhel umístění monitoru
 5.   Optimální pracovní úhel - je ve svislé rovině vymezen tím, jak máme rozkročeny nohy (nad stolem i pod ním). Pokud se díváme přímo před sebe (tj. pokud se právě za něčím nevytáčíme), prochází pohled vpřed středem tohoto úhlu. Jakákoli naše činnost by se měla odehrávat uvnitř optimálního úhlu. Potřebujete-li manipulovat s něčím, co leží mimo něj, je lépe si ukročit, aby příslušná věc dostala do optimálního úhlu. . 6.   Celkový pracovní úhel. Hodně z nás se ve svém pracovním prostoru pravidelně otáčí mezi dvěma krajními body. Mezi zákazníkem a počítačem, mezi strojem a místem, kam je odkládán výrobek, mezi PC a tištěným materiálem na stole. Svůj celkový pracovní úhel bychom si měli rozdělit v opačném poměru než klik času průměrně strávíme v jedné či druhé pozici. Poměr Vašich pravidelných rotací na obě strany potom bude rovnoměrný a každá změna polohy je vyváženým cvičením. (Veškerý text u obrázku vpravo se vztahuje k celkovému pracovnímu úhlu a jeho dělení).     Příklad z obrázku: S klientem komunikujete 1/3 svého času a na PC píšete 2/3 času. Natočíte se tedy tak, jak to ukazuje obrázek. Vzhledem k optimálnímu pracovnímu úhlu (barevná výseč) leží PC uvnitř - stačí se k němu vytáčet z trupu. Oblast, kde je zákazník však již leží vně - je třeba i trochu ukročit, aby se taky dostal do optimálního úhlu. (Zatím veškerá dostupná literatura vliv pracovního úhlu opomíjí.) Vzdálenost očí od monitoru má být 50 cm a více - klasická vzdálenost 30 cm (čtení z papíru) nedostačuje. Horní okraj obrazovky se má nacházet ve výši očí, pracujete-li nejčastěji ve středu obrazovky, může být ve výši očí právě toto místo. Spojnice očí a středu obrazovky by s ní měla svírat pravý úhel. Na výšku monitoru bývají hodně rozdílné názory, nezřídka bývá doporučováno umístnění monitoru níž, než uvádím zde. Pokud by však byl monitor výš, bude přetěžována krční páteř. Poloha klávesnice (pracovní desky). Paže visí volně podél těla a svírají s předloktím úhel 90° nebo mírně větší. Při této poloze spočívají ruce přirozeně. Pokud je úhel v loktech menší, dochází k dříve k únavě rukou, kvůli jejich rychlejšímu odkrvení. Hřbety rukou mají být přímým pokračováním předloktí (180°). Osa předloktí splývá s osou ruky a je rovnoběžná s rovinou klávesnice - k ní se ohýbají pouze prsty. Bývá výhodné použít opěrku zápěstí (součást klávesnice). Výraznější zvětšení ohybu zápěstí vzhůru (extenze) může vést k jejich únavě a později dokonce k poškození nervů procházejících do dlaně (syndrom karpálního tunelu). Požadavky ergonomie lépe splňuje psaní všemi deseti. celkový prac. úhel

27 Dynamický sed

28 Sed – pomůcky sedací klíny overball bederní opěrky
sedací klíny overball bederní opěrky

29 vstávání ze sedu

30 nasedání do Auta

31 vystupování z Auta

32 předklon položit chodidlo přední dolní končetiny na stupínek
zanožení dolní končetiny

33 zvedání břemena SPRÁVNĚ ŠPATNĚ Nohy dosti od sebe
Trup co nejblíže u předmětu Rovná páteř Osa otáčení v kyčelních kloubech Propnutá kolena Ohnutá páteř Předmět daleko od těla

34 zvedání dítěte přes položení na koleno

35 nošení břemen ŠPATNĚ v záklonu v 1HK SPRÁVNĚ
co nejblíže osy trupu (rameno) rozložení do dvou HKK

36 Spánek – rozložení tlaků
příliš tvrdá matrace ideální matrace příliš měkká matrace

37 Zdravé spaní

38 vstávání z postele

39 ulehání do postele

40 senzomotorika

41 senzomotorika

42 senzomotorika

43 ADL

44 ADL

45 Zdroje: RAŠEV, E. Škola zad. Praha: Direkta s. ISBN KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén s. ISBN https://aokhealth.securestand.com/xq/ASP/ProductID.306/qx/product.ASP

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Back school Mgr. Petra palanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google