Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 8. JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 Úspěšní žadatelé v programu JPD 2 8th SPD 2 MONITORING COMMITTEE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 8. JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 Úspěšní žadatelé v programu JPD 2 8th SPD 2 MONITORING COMMITTEE."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 8. JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 Úspěšní žadatelé v programu JPD 2 8th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING Successful applicants in program SPD 2 www.strukturalni-fondy.cz/jpd2

2 Městská část Praha 12 – Prague 12 54 tisíc obyvatel - population of 54 thousand 2 jediná městská část v jižní části Prahy zařazená do JPD 2 - the only district of south Prague registered in the SPD 2

3 Projekty realizované městskou částí Praha 12 Projects realizated by Prague 12 district zaměření na problematiku nedostatečné a nekvalitní veřejné infrastruktury – focus on improvement of insufficient and low guality public infrastructure výstavba dětských a veřejných hřišť a sportovišť – construction of children playgrounds and public multipurpose sports places rekonstrukce prašných a nekvalitních komunikací – reconstruction of dusty and low-quality streets výstavba dešťové a splaškové kanalizace – construction of stormwater sewers and sewage pipelines 3

4 Projekty realizované městskou částí Praha 12 Projects realizated by Prague 12 district projekty v celkové hodnotě 75.7 mil Kč – total projects value CZK 75.7 million dosud obdrženo z prostředků ERDF 2.3 mil Kč - Prague 12 district received from ERDF CZK 2.3 million until now dosud schváleno k proplacení z prostředků ERDF 8.9 mil Kč – approval of eligible costs for repayment from ERDF CZK 8.9 million etapová zpráva se žádostí o platbu prostředků z ERDF ve výši 21.2 mil Kč připravována – phase report with a request for payment of CZK 21.2 million from ERDF is prepared zbývajících 5.5 mil Kč z ERDF bude proplaceno po ukončení posledního projektu (říjen 2007) – final CZK 5.5 million from ERDF will be repayd after termination of the last project (october 2007) 4

5 Další projekty realizované v Praze 12 Others projects realizated in Prague 12 Freestyle Park Modřany, realizátor Freestyle Park Modřany, o.s. – Project Freestyle Park Modřany developed by NGO Freestyle Park Modřany Modrý klíč – chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I., realizátor Škola Modrý Klíč – Modrý klíč – workplaces for people with dispersonalization I., developed by NGO School Modrý Klíč Městská část Praha 12 je partnerem obou těchto projektů realizovaných v rámci programu JPD 2 – Prague 12 built partnership with the NGOs who developed this projects within the frame SPD 2 5

6 Příprava, realizace a implementace projektů Project preparation, implementation and administration příprava projektů probíhala již od konce roku 2003 – preparation of the projects topics started at the end 2003 vznikl projektový tým, který zajišťuje projektový management všech realizovaných projektů včetně přípravy nových – at the beginning the project team which provides management of all realized projects including the new ones was founded 6

7 Příprava, implementace a administrace projektů Project preparation, implementation and administration 7 část povinných příloh (Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a výnosů) řešena dodavatelsky – part of obligatory supplements is solved by supliers (Feasibility, Cost and Benefit studies) administraci všech projektů zajišťuje městská část Praha 12 - administration of all projects is provided by Prague 12

8 Veřejný Oddechový A Sportovní areál – VOSA Public relaxation and sports facility - VOSA 8

9 VOSA 9 projekt byl projednán s veřejností - the project was discussed with the local community byla využita plocha nevyužívané zahrady uprostřed sídliště (23 710 obyvatel) – the project is placed in the middle of housing estate (23.710 inhabitants)

10 VOSA 10 partneři projektu: Základní škola profesora Švejcara, o.s. Hop a Skok a o.s. Proxima Sociale - project partners: professor Svejcar‘s Basic School, NGO Hop a Skok and NGO Proxima Sociale

11 VOSA 11 velikost 1,5 ha - 15.000 m2 3 dětská hřiště – 3 different children playgrounds přírodní amfiteátr – natural amphitheatre 3 multifunkční sporotovní plochy – 3 multipurpose sports areas

12 VOSA 12 relaxační a oddychové plochy – green relaxation areas veřejné toalety – public toilets pítko – public drinking water source altán – garden house

13 VOSA 13 přírodní amfiteátr – natural amphitheatre areál je využíván veřejností ke každodennímu trávení volného času, ale i ke společenským akcím – The VOSA is used by public both for daily relaxation and social gatherings

14 Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – etapa 2005/2006 Improvement of public infrastructure in selected areas of Prague 12 – Phase 2005/2006 14

15 Zkvalitnění infrastruktury etapa 2005/2006 – Improvement of public infrastructure Phase 2005/2006 15 vybudována 2 nová dětská hřiště – construction of 2 children playgrounds rekonstruováno 6 komunikací – reconstruction of 6 dusty and low-quality streets vybudována dešťová a splašková kanalizace – construciton of stormwater sewers and sewage pipelines

16 Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 – etapa 2005 Improvement of public infrastructure in selected areas of Prague 12 – Phase 2005 16

17 Zkvalitnění infrastruktury etapa 2005 – Improvement of public infrastructure Phase 2005 17 rekonstruovány 2 komunikace – reconstruction of 2 dusty and low-quality streets vybudována pěší komunikace k zastávce MHD – construction of foothpath to urban mass transportation stop

18 Městská část Praha 12 Ing. Hana Jandová zástupce starosty a vedoucí projektového týmu hjandova@p12.mepnet.cz 18


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 8. JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 Úspěšní žadatelé v programu JPD 2 8th SPD 2 MONITORING COMMITTEE."

Podobné prezentace


Reklamy Google