Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak se dělá andragogický výzkum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak se dělá andragogický výzkum"— Transkript prezentace:

1 Jak se dělá andragogický výzkum
Kvalitativní analýza dat v našem případě pomocí zakotvené teorie

2 Osnova mini kurzu: je teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Shromažďování údajů, jejich analýza a teorie se proto vzájemně doplňují. začíná spíše zkoumanou oblastí a v ní se vytvoří to, co je pro tuto oblast významné.

3 Osnova mini kurzu: shoda srozumitelnost obecnost kontrola

4 podobné údaje jsou seskupeny a těmto skupinám jsou přiřazeny názvy.
Co je cílem? je vytvoření teorie, která věrně odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji. nabízí badatelům postupy pro analýzu, které vedou k vytvoření teorie vycházející z empirického základu podobné údaje jsou seskupeny a těmto skupinám jsou přiřazeny názvy. interpretace údajů - pojmy jsou uvedeny do vztahů pomocí výroků o vztazích mezi pojmy

5 spíše vytvářejí než pouze ověřují teorii
Analytické postupy zakotvené teorie: spíše vytvářejí než pouze ověřují teorii dodávají výzkumnému procesu kritičnost pomáhají analytikovi překonávat jeho vlastní nedokonalost (předsudky a domněnky), která by mohla průběh výzkumu ovlivnit zajišťují zakotvení a hutnost a rozvíjejí citlivost a integraci nutnou pro vytvoření vysvětlující teorie, která těsně aproximuje zobrazovanou realitu

6 Analyzování či kódování:
Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. obecná technika, která je středem všech kódovacích postupů a která napomáhá přizpůsobivému použití těchto postupů.

7 4. jejich shrnutí do systému (matice podmiňujícího vlivu)
Analyzování či kódování: 1. otevřené kódování 2. axiální kódování 3. selektivní kódování 4. jejich shrnutí do systému (matice podmiňujícího vlivu)

8 4. jejich shrnutí do systému (matice podmiňujícího vlivu)
Analyzování či kódování: 1. otevřené kódování 2. axiální kódování 3. selektivní kódování 4. jejich shrnutí do systému (matice podmiňujícího vlivu)

9 Analyzování či kódování:
proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů. Je to část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. Údaje jsou dále rozebírány na samostatné části k pečlivému prostudování. Porovnáváním jsou zjišťovány podobnosti a rozdíly a také jsou kladeny otázky o jevech reprezentovaných údaji.

10 Jak a co kódovat: proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů. Je to část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. Údaje jsou dále rozebírány na samostatné části k pečlivému prostudování. Porovnáváním jsou zjišťovány podobnosti a rozdíly a také jsou kladeny otázky o jevech reprezentovaných údaji.

11 Jak a co kódovat: proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů. Je to část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů. Údaje jsou dále rozebírány na samostatné části k pečlivému prostudování. Porovnáváním jsou zjišťovány podobnosti a rozdíly a také jsou kladeny otázky o jevech reprezentovaných údaji.

12 Axiální kódování: Axiální kódování je soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi a jejich subkategoriemi. Stále ještě jde o to zabývat se rozvíjením kategorií, které ovšem přesahuje vlastnosti a dimenze. Například: příčina jevu / efekty jevu

13 Axiální kódování: příčinné podmínky jev kontext intervenující podmínky strategie jednání a interakce následky

14 Příklady kódování: Všimněte si, že paní se pozorně rozhlíží po kuchyni, pracovišti, zaměřuje se chvíli tam a chvíli jinam a zaznamenává, se kde děje. Vy se ptáte: 1. co tam dělá? --- odpovíte si - sleduje 2. co sleduje – kuchyňské práce.

15 Příklady kódování: Vypadá to, že si všimne všeho. Vy se ptáte: 1. jak to lze nazvat: pozornost 2. co sleduje – kuchyňské práce.

16 Příklady kódování: Definujete kategorie: 1. Sledování: a.) frekvence výskytu b.) intenzita c.) míra d.) doba trvání


Stáhnout ppt "Jak se dělá andragogický výzkum"

Podobné prezentace


Reklamy Google