Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL1 Informatika I, II Aplikovaná informatika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL1 Informatika I, II Aplikovaná informatika."— Transkript prezentace:

1 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL1 Informatika I, II Aplikovaná informatika

2 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL2 Osnova Informační systémy Základní části ERP Příklady komponent ERP CRM (Customer Relationship Management) ECM (Enterprise Content Management) SCM (Supply Chain Management) PLM (Product Lifecycle Management) Datový sklad (Data Warehouse) Systémy pro podporu rozhodování Business Intelligence Web Analytics (Webhousing) Vlastnosti komerčního software Přístup k software Cloud computing Informační strategie podniku Důležité vlastnosti ASW Vlastnosti dobrého IS podniku Zavádění nového IS do podniku

3 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL3 Informační systémy Osobní informatika –Systém SW a HW pro jednotlivce Podnikové informační systémy –ERP (Enterprise Resource Planning) cca od roku 1990 jádro podnikového IS pro evidenci zásob a transakcí (obchod) např. SAP, Oracle, Microsoft, NetSuite, … monolitická architektura někdy obtížně inovovatelná –BI (Business Intelligence) analýzy podnikových dat, které původně nebyly součástí ERP –ERP II cca od roku 2000 do současnosti ERP + e-Commerce + Business Intelligence architektura orientovaná na služby (SOA) –ERP III v budoucnuERP III integrace ERP se sociálními sítěmi a moderními formami ICT –Součásti podnikového IS ( Viz Milena Tvrdíková: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy.) hardware, software, data, lidé (zaměstnanci) nařízení a pravidla užívání HW a SW okolní svět firmy (informační zdroje, legislativa)

4 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL4 Základní části ERP Front Office –interakce se zákazníky, call centra, prodej, marketing, průzkum trhu –kooperační část CRM, e-Commerce Back Office –interní provoz: logistika, finance, účetnictví, personalistika, zásobování –analytická a operační část CRM, business intelligence Výsledky analýz z Back Office dnes ovlivňují akce Front Office –Například: internetový obchod – Web Analytics – datový sklad – business intelligence – ovlivnění marketingové kampaně.Web Analytics

5 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL5 Příklady komponent ERP / ERP II CRM (Customer Relationship Management)CRM ECM (Enterprise Content Management)ECM SCM (Supply Chain Management)SCM PLM (Product Lifecycle Management)PLM Datový sklad (Data Warehouse)Datový sklad Systémy pro podporu rozhodování Finance Lidské zdroje

6 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL6 CRMCRM (Customer Relationship Management) Aplikace komplexně zajištující vztahy podniku se zákazníky Operační část –Podpora zákazníků, obchodníků a marketinguPodpora zákazníků, obchodníků a marketingu Kooperační část –Kontaktní centrum (telefon, e-mail, fax, SMS, web,...) –Integrace s elektronickým obchodem Analytická část –Uchování relevantních informací o zákaznících Nutno zabezpečit proti zneužití. Výsledkem je individuální přístup k zákazníkovi. –Analýza zákazníků pomocí dolování dat

7 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL7 ECMECM (Enterprise Content Management) Technologie pro správu dat a znalostí „Content“ je v kontextu ECM pojem pro všechna data – strukturovaná i nestrukturovaná. Groupware –SW pro podporu spolupráce členů týmu –například „virtuální kancelář“ www.contactoffice.comwww.contactoffice.com CMS (Content Management System)CMS –SW pro publikování různých dat na WWW bez znalostí Internetu –WCM (Web Content Management), redakční systém –Výsledkem může být internetový portál.internetový portál DMS (Document Management System)DMS –řízení životního cyklu dokumentů jako nestrukturovaných dat –Dokumenty obsahují metadata (data o datech, popis souborů). Workflow –automatizace a řízení podnikových procesů –předávání dokumentů, informací, nebo úkolů mezi pracovníky

8 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL8 SCMSCM (Supply Chain Management) Supply chain = dodavatelský řetězec. Koordinuje materiálové, informační a finanční toky s cílem zvýšit konkurenceschopnost zúčastněných subjektů. APS (Advanced Planning and Scheduling)APSAdvanced Planning and Scheduling –systém zajištující plánování výroby s uvažováním všech možných druhů omezení výrobního systému, např. v materiálu, pracovních kapacitách apod., též MES (Manufacturing execution system).MESManufacturing execution system –kastomizované nebo složité výrobky WMS (Warehouse Management System)WMS –systém řídící materiálové zásoby –vstupní kontrola materiálu, skladování, výdej do výroby, vyskladnění a transport hotových výrobků –AIDC (Automatic Identification and Data Capture)AIDC Materiál a skladová místa jsou identifikovány čárovým kódem. Skladníci používají mobilní bezdrátové terminály s integrovaným snímačem čárového kódu. –Informace o materiálu je ihned aktualizována v ERP. –Terminály informují skladníky o jejich úkolech.

9 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL9 PLM (Product Lifecycle Management) Spravuje dokumentaci výrobků. Je integrováno se systémy CAD / CAM. Má podobnou funkci jako DMS. Sleduje celý životní cyklus výrobku. Řídí vývoj nových výrobků. PDM (Product Data Management)PDM –Je podmnožinou a předchůdcem PLM. –Spravuje technické výkresy a výrobní normy. –Je aplikováno na zavedené výrobky.

10 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL10 Datový sklad (Data Warehouse) Obsahuje všechna zachytitelná data ve formě umožňující získání podkladů pro rozhodování. Data musí být konsistentní, aby byla srovnatelná různá časová období. Datové tržiště (Data Mart) –„malý“ datový sklad určený pro omezený okruh uživatelů – oddělení, oblasti řízení. –Obsahuje data stejného typu jako DWH. –Když není čas nebo prostředky na celopodnikový datový sklad.

11 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL11 Systémy pro podporu rozhodování Orientace na jednu problémovou doménu –Expertní systém Univerzální podpora pro management –DSS (Decision Support System) EIS, Expertní systémy –MIS (Management Information System) controlling, účetnictví –EIS (Executive Information System) vrcholový a střední management Business Intelligence –současný pojem pro EIS –Někdy je součástí ERP a někdy se z něj vyčleňuje.

12 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL12 Business Intelligence Datový sklad Nástroje pro plnění datového skladu (ETL)ETL Analytické nástroje –OLAP (OnLine Analytical Processing) například prodej výrobku A zákazníkovi B v březnu 2005 –Data Mining například jaké atributy zákazníků ovlivňují jejich nákupy regrese časové řady, klasifikace, shlukování, bayesovské sítě, rozhodovací stromy, genetické algoritmy, neuronové sítě… Reporting –Co se děje? Proč se to děje? Jak to lze ovlivnit? –databázové dotazy, sestavy, analytické pohledy, vizualizace hodnot, proměna dat ve znalosti –Vytváří se automaticky v nadefinovaném čase pro relevantního uživatele. Integrace do ostatních částí ERP

13 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL13 Web AnalyticsWeb Analytics (Webhousing)Webhousing aplikace business intelligence na analýzu chování návštěvníků internetových stránek data webhouse –datový sklad orientovaný na clickstream Sleduje se počet přístupů, posloupnost otvírání stránek a dalších akcí (např. nákupů), webová identita návštěvníka. ETL (Extract, Transform, and Load) nebo jiné nástroje uloží tyto informace do datového skladu.ETL clickstream analysisclickstream Výsledek je dodán do systému CRM. Následně jsou ovlivněny internetové stránky a marketingové působení na zákazníky.

14 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL14 Vlastnosti komerčního software Lokalizace –Přizpůsobení ASW (aplikačního software) po stránce jazykové (osobní SW) legislativní (ERP) –Dělá to výrobce ASW. Kastomizace (customization) –přizpůsobení menu, panelů nástrojů, defaultních hodnot, účetní osnovy, … –šablony, aktivní pracovní plocha (active desktop), skins, …active desktopskins –Aplikační SW musí umožňovat uživateli, aby si to mohl dělat sám. Dokumentace a nápověda –dnes většinou elektronická (součást ASW a on-line) Integrovatelnost –možnosti sdílení dat a funkcí –podpora standardů a norem (například kódování znaků)

15 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL15 Přístup k software Nákup licence na instalaci SW nebo OEM SW –Nevýhodou je, že se platí za každou instalaci. ASP (Application Service Provider)ASP –Například elektronická tržiště, Sherlog (lokalizace aut) –outsourcing v informatice SaaS (Software as a Service) –Nástupce ASP více přizpůsobený Internetu –Placené služby na Internetu –Například elektronické úschovny, Online Office, … Internetový portál (brána)Internetový portál –Nabízí přístup k široké škále služeb. vyhledávání, e-mail, chat, diskusní fóra, zpravodajství, vzdělávání, blogy, slovník, mapy, jízdní řády, hudba, video, nákup, reklamy, … –Může umožňovat kastomizaci (např. Seznam.cz) –Např. Yahoo!, Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz, portal.gov.cz, … –Má obdoby i v podnikových sítích. –Výhodou internetové aplikace je, že náklady nerostou s počtem uživatelů, jako je tomu u nákupu licencí.

16 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL16 Cloud computing Infrastructure as a service (IaaS) –Hardware jako servery, datová centra, sítě pro přenos dat jsou kupovány jako virtualizované výpočetní zdroje a jsou placeny dle objemu využití. Platform as a service (Paas) –Nástroje pro vývoj webových aplikací jsou používány prostřednictvím webu. –Tyto aplikace mohou používat data poskytovatelů PaaS, např. Google Maps. Software as a Service (SaaS) –Software a data jsou používány prostřednictvím webového prohlížeče. –Nejčastěji aplikováno na CRM. vytěžování sociálních sítí, styk se zákazníky prostřednictvím webu –Může komunikovat s podnikovými IS prostřednictvím svých API. –Může být stavebními bloky pro nezávislé SaaS typu mashups (kombinace informací z více zdrojů) díky standardizaci API. –Uživatelé neplatí počáteční investice ale škálovatelné poplatky za rozsah služeb, často mohou spolu komunikovat jako v sociálních sítích. –Provozovatelé mají minimální náklady na nové uživatele, takže často poskytují nejnižší úroveň služeb zdarma nebo mají příjem pouze z reklam, vydávají nové verze SW tak, že je nainstalují na internetové servery, uživatelé nic neinstalují, mohou analyzovat chování uživatelů, aby zlepšovali SW. –Nevhodné pro zpracování citlivých dat o uživatelích, aplikace vyžadující rychlou a spolehlivou odezvu. zpravidla velké organizace vyžadující větší komplexitu a přizpůsobitelnost IS

17 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL17 Analýza obchodních dat jako služba – Analytics as a Service Může nahradit nástroje Business Intelligence. Data, která chtějí firmy analyzovat, mohou být dnes velmi objemná nebo existují jen na Internetu (například sociální sítě). Taková data se nejefektivněji analyzují v cloudu specializovanými firmami pomocí služeb typu SaaS. http://www.analyticsasaservice.org/ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10249 971631-ekonomika/212411058390223/http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10249 971631-ekonomika/212411058390223/

18 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL18 Přístup k software Shareware (crippleware, adware, nagware, demoware) –Je chráněn autorskými právy. –Je zdarma na omezenou dobu a může mít omezené funkce. Freeware –Je chráněn autorskými právy. –Jeho licence může zakazovat komerční užívání. –Je zdarma na neomezenou dobu. Public domain software –Není chráněn autorskými právy. –Je zdarma na neomezenou dobu. Free software (open-source software) –Není chráněn autorskými právy. –Je zdarma na neomezenou dobu. –Je k němu k dispozici zdrojový kód, což umožňuje jeho modifikaci. Modifikované verze musí být také free software. –Patří buďto do public domain nebo má tzv. free software licence.

19 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL19 Informační strategie podniku http://nb.vse.cz/~vorisek/FILES/Clanky/1998_Principy_strategickeho_rizeni_IS.htm http://www.systemonline.cz/clanky/priprava-spolecnosti-na-zavadeni-a-inovace-is.htm Špatné nebo žádné strategické řízení ICT v mnoha organizacích zavinilo značné ztráty v důsledku –ušlého zisku z nerealizovaných příležitostí v důsledku zastaralého IS nebo –utopení prostředků v nesprávně navrženém IS. Informační strategie by měla –být v souladu s globálními cíli (vizí, misí) firmy, –být závazným dokumentem, –být pravidelně vyhodnocována a přizpůsobována aktuálním požadavkům, –zahrnovat také organizování lidských zdrojů, ne jen technologie. Informační strategii řídí informační manažer (Chief Information Officer). Informační manažer má být členem top managementu, což není v současných (nejen) českých firmách často splněno a potom nemá dostatečnou pravomoc. Východiska –Požadavky vedení na ICT –Aktuální stav ICT v organizaci –ICT partnerů a konkurence –Legislativní, sociální a etické aspekty –Trendy ICT, dostupné informační zdroje a produkty Tempem jejich změn by se měla měnit i informační strategie. Realizace –Návrh nového řešení informačního systému podniku –Harmonogram realizace –Ekonomická analýza

20 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL20 Informační strategie podniku Vize, mise a cíle společnosti –Jasně a stručně přibližně jednou větou Situační analýza –SWOT, PEST, strategic assessmentSWOTPEST Určení strategických cílů, formulace strategie –Metoda Balanced ScorecardBalanced Scorecard –Základním strategickým cílem pro ICT je tvorba nových hodnot či ochrana hodnot stávajících. Implementace strategie –Změny v ICT v podniku Měření a hodnocení dosahování stanovených cílů –takzvané metriky maximální doba do vyřešení problému, dostupnost služby 24/7 nebo jinak… –obtížněji měřitelné hodnoty spokojenost zákazníků, motivace pracovníků a jejich znalosti… –To, co se má měřit, je zpravidla určeno v SLA. Service-Level Agreement je část kontraktu mezi uživatelem a dodavatelem, kde jsou definovány –množství a způsoby využívání dohodnutých služeb uživatelem, –metriky, které slouží ke kvantitativnímu hodnocení služeb a –případné sankce vyplývající z jejich neplnění. Nesprávně sestavené SLA jsou častým důvodem potíží IS. SLA je nezbytná především pro tzv. business critical applications.business critical applications

21 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL21 Důležité vlastnosti ASW Otevřenost –schopnost spolupráce s jiným ASW –schopnost číst a exportovat různé datové formáty –podpora moderních standardů pro data a IS Modularita –Modul je samostatně fungující část ASW. –možnost zakoupení pouze potřebných modulů Integrovanost –společná datová základna pro všechny moduly –Data stačí vstoupit jen jednou.

22 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL22 Vlastnosti dobrého IS podniku modularita, integrovanost, otevřenost (podpora standardů a norem) kompatibilita s IS obchodních partnerů snadnost a centralizování administrace komplexnost –IS by měl řešit všechny procesy v organizaci procesní řízení –IS neřídí jen izolované oddělení ale celý proces (například od přijetí objednávky po fakturaci výrobku) napříč celou organizací. lokalizace a customizovatelnost snadnost a jednotnost ovládání, možnost rychlého zaškolení uživatelů usnadnění vstupu dat –automatické ověřování datových typů, výběr z menu, možnost importu –AIDC (čtečky čárových kódů, skenery, OCR, RFID, biometrika)AIDC nastavitelnost různých oprávnění pro různé uživatele ochrana osobních údajů a jiných dat podpora ze strany dodavatele IS –školení, aktualizace, upgrady, helpdesk, dořešení dalších požadavků dokumentace, manuály, nápověda sladěnost SW s HW

23 Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL23 Zavádění nového IS do podniku Návrh IS Účast zaměstnanců na prezentacích potenciálních dodavatelů IS Stanovení často a méně využívaných funkcí IS diskuzí s uživateli Motivace zaměstnanců za pomoc při zavádění IS Školení uživatelů IS Testování provozu IS Postupné zavádění podle plánu Kontrola práce uživatelů Vyhodnocení návratnosti investice do IS


Stáhnout ppt "Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL1 Informatika I, II Aplikovaná informatika."

Podobné prezentace


Reklamy Google